Община мадан на кандидати за длъжностДата16.10.2018
Размер139 Kb.
#89729


ОБЩИНА МАДАН
НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ:

„СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”, В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА –

ГР. МАДАН (ЦППУСВОДС - МАДАН)

КОМИСИЯTA, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 141/06.04.2016 ГОДИНА И ВЪВ ВРЪЗКА С ЗАПОВЕД № РД-115/18.03.2016 ГОДИНА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА - ГР. МАДАН (ЦППУСВОДС - МАДАН) СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА I И II ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”, КЛАСИРА КАНДИДАТИТЕ В СЛЕДНИЯ РЕД:


Кандидат за персонал

(име, презиме, фамилия)Бр.точки от I-ви и II –ри етап

Длъжност: Социален асистент

1

Биляна Бисерова Пехливанова

19

2

Зейре Ахмедова Довърджиева

18

3

Марияна Здравкова Топалова

17

4

Десислава Антонова Халачева

16

5

Зейре Шукриева Мейзинска

16

6

Мехмед Ахмедов Сюлмановски

16

7

Силвия Кирилова Каменова

16

8

Емин Салихов Дюлгеров

15

9

Ахмед Смаилов Шахмански

14,67

10

Валдемар Славчев Иванов

14,33

11

Захри Рамизов Юзеиров

14

12

Хайрия Кемилова Шекирова

13,67

13

Емине Кезимова Чорбаджиева

13,33

14

Сюзан Дианова Хаджиевa

13

15

Фатма Азизова Антонова

12,67

16

Селвие Кадирова Караюсеинова

12,33

17

Виргиния Димитрова Дичева-Шикова

12

18

Нурие Шукриева Карабашева

12

19

Величка Стефанова Садкова

11,67

20

Захари Садков Базеников

11,33

21

Бехия Шабанова Кърмаджиева

11

22

Искра Владимирова Моллова

11

23

Селви Ахмедов Волевски

11

24

Фейзи Раифов Балджиев

11

25

Марияна Митева Мусарлиева

10

26

Събка Минчева Стоева

9.67

27

Ирина Христова Агушева

9.33

28

Тинка Емилова Таневска

9

29

Веджиха Мехмедова Мекова

9

30

Анна Недялкова Андреева

9

31

Андрияна Иванова Андреева

8

32

Валентина Илиева Тонева

8

33

Сашка Димитрова Хутева

7.67

34

Севда Йосефова Кисьова

7.33

35

Галя Здравкова Зотева

7.33

36

Шефкия Юсеинова Зейнелова

7

37

Фахрие Нюриева Тасимова

7

38

Фахри Хасанов Ангаров

6.67

39

Ирина Антимова Дрянкова

6.33

40

Юлми Алиев Балджиев

6

41

Зелха Салимехмедова Кехайова

6

42

Даниела Стефанова Георгиева

Кандидатите отпадат от конкурса поради неявяване на втори етап /събеседване/

43

Фатме Кешиф Джемал

44

Анета Иванова Атанасова


Трудово правоотношение възниква с лицата, класирани на първо-осмо място, вкл., считано от 03.05.2016 г.
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0160-C001 за реализация на проект "За по-активна, ефективна и устойчива социална политика, чрез иновативност на социалните модели, прилагани в община Мадан" се финансира от Европейски социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г.

Процедура за директно предоставяне № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“.

www.eufunds.bg


Каталог: assets -> migrate files -> Za-po-aktivna-efektivna-i-ustoychiva-sotsialna-pol
Za-po-aktivna-efektivna-i-ustoychiva-sotsialna-pol -> Информация за напредъка на проект "За по-активна, ефективна и устойчива социална политика, чрез иновативност на социалните модели, прилагани в община Мадан"
migrate files -> Община мадан о д о б р я в а м
migrate files -> Утвърдил:/положен подпис и печат/ Фахри Адемов Молайсенов /Кмет на Община Мадан
migrate files -> Обявление по реда на чл. 26 Ал. 2 От закона на нормативните актове
Za-po-aktivna-efektivna-i-ustoychiva-sotsialna-pol -> Община мадан списък – класиране
migrate files -> Образец №1 списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница