Община маданДата16.10.2017
Размер12.11 Kb.
ОБЩИНА МАДАН
гр.Мадан 4900, обл.Смолян, ул.”Обединение” № 14, тел.:0308/9- 82-20, факс: 0308/9 - 82-77; 9 - 80-28,

e-mail: madanoba@gmail.com; www.madan.bg
Изх. № 53-00-265/16.05.2014 г.
ДО:
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ ЛИЦА
ОТНОСНО: Процедура за възлагане на обществена поръчка за ДОСТАВКА по реда на Глава V от ЗОП – чрез открита процедура с прилагане на опростени правила, с предмет: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МАДАН ЗА ЕДНА ГОДИНА“,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви уведомявам, че на 20.05.2014 г. /двадесети май две хиляди и четиринадесета година/ от 15:00 часа в заседателна зала № 310, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Мадан, на адрес гр. Мадан, ул. Обединение № 14, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет, по отношение на които предложения назначената комисия за разглеждане, класиране и оценка на офертите е установила, че отговарят на изискванията на възложителя.

Съгласно разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП при отварянето на плика с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.С уважение: /п/

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ РАВЕЛОВ

Председател на комисията
Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница