Община перник проект: „Възстановяване на традиционни индустриални зони в Югоизточна Европа”страница1/24
Дата30.09.2017
Размер4.04 Mb.
ТипАнализ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


ОБЩИНА ПЕРНИК
Проект:

Възстановяване на традиционни индустриални зони в Югоизточна Европа”(Revitalization of Traditional Industrial Areas in South – East Europe – ReTlnA)Стратегически маркетингов план на община Перник и промишлена зона „Стомана”


Септември 2011 г.
С ъ д ъ р ж а н и е

Съдържание ............................................................................................................................ 2

Въведение ................................................................................................................................ 4

Използвани съкращения ...................................................................................................... 6

Списък на приложените в текста фигури, таблици и графики ................................... 7

ПЪРВА ЧАСТ

Маркетингова стратегия на община Перник ......................................... 8

 1. Цели, срок за изпълнение и целеви групи на Маркетинговата стратегия на

Община Перник ..................................................................................................................... 9

1.1. Цели, целеви икономически сектори и срок и на маркетинговата стратегия на Община Перник ......................................................................................................... 9

1.2. Допускания, индикатори за измерване на успеха на стратегията и методология .................................................................................................................... 10

 1. Анализ на съществуващите и потенциалните ресурси , анализ на средата и основните фактори, формиращи съвременното социално-икономическо развитие на община Перник ....................................................................................... 20

2.1. Географското положение ...................................................................................... 20

2.2 Транспортна инфраструктура .............................................................................. 23

2.3. Население, жилищен фонд, социална инфраструктура и качество на живот на населението ............................................................................................................... 27

2.4. Културно-историческо наследство, археологически паметници, специфичен фолклор, обичаи ............................................................................................................ 37

2.4.1. Хълмът Кракра и едноименната крепост ................................................. 37

2.4.2. Фестивалът „Сурва” ..................................................................................... 40

2.5. Икономически анализ на община Перник: основни икономически сектори….......................................................................................................................... 42

 1. SWOT анализ на Община Перник и Производствена зона „Стомана” ............. 50

 2. Приоритети, визия, цели, мерки и дейности за постигане на стратегията ....... 59

ВТОРА ЧАСТ

КОМУНИКАЦИОНЕН МАРКЕТИНГОВ ПЛАН ........................................................ 68

 1. Цел на комуникационния план .................................................................................. 69

 2. Целеви групи за комуникация ................................................................................... 70

 3. Задачи на комуникационния план ............................................................................ 71

 4. Основни дейности ......................................................................................................... 73

4.1. Комуникационната стратегия в насоката за създаване на по-добра и регулирана инвестиционна среда .............................................................................. 73

4.2. Комуникационната стратегия в насоката за развитие на диференцирания туризъм в общината ...................................................................................................... 75

4.3. Комуникационната стратегия в насоката за развитие на ефективно селскостопанско производство ................................................................................... 78

 1. Изпълнение на комуникационния план на община Перник …............................ 80

 2. Мониторинг .................................................................................................................... 80

 3. Очаквани резултати ..................................................................................................... 81

 4. План за информиране на инвеститорите за изпълнение на маркетинговата

стратегия на община Перник ........................................................................................... 81

ТРЕТА ЧАСТ

Дефиниране на стимули, които могат да бъдат предложени от Община Перник за привличане на инвеститори ............................... 86

 1. Възможности за стимулиране на инвестициите в община Перник с оглед

действащото национално законодателство ................................................................... 87

1.1. Стимули за насърчаване на инвестициите с оглед разпоредбите на Закона за насърчаване на инвестициите ................................................................................ 87

1.2. Данъчни облекчения с оглед разпоредбите на Закона за корпоративната подоходно облагане ..................................................................................................... 101

1.3. Данъчни облекчения с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност .................................................................................................... 112

1.4. Стимули за насърчаване на инвестициите с оглед разпоредбите на Закона за насърчаване на заетостта и правилника за прилагането му ......................... 131

 1. Възможности за стимулиране на инвестициите в община Перник с оглед

предстоящи законодателни промени в областта на публично-частното

партньорство ...................................................................................................................... 163

2.1. Публично-частното партньорство – общи положения ................................. 163

2.2. Нормативна рамка на публично-частното партньорство в Европейския съюз ................................................................................................................................ 164

2.3. Нормативна рамка на публично-частното партньорство в България ….. 167

2.4. Икономически баланс на договорите за публично-частно партньорство 210

2.5. Пряко споразумение при договори за публично-частно партньорство .... 214

2.6. Промени в Закона за концесиите с оглед проекта на Закон за публично-частното партньорство ............................................................................................... 216

2.7. Държавна политика в областта на публично-частното партньорство с оглед проекта на Закон за публично-частното партньорство ....................................... 228

2.8. Форми на публично-частно партньорство ...................................................... 230

2.9. Процедура за осъществяване на публично-частно партньорство съгласно Вътрешни правила за приложение на публично-частното партньорство ....... 232

 1. Преглед на основните стратегически документи и нормативни актове, свързани с развитието на община Перник и възможностите за привличане на инвестиции ................................................................................................................... 238

3.1. Общински план за развитие ............................................................................... 238

3.2. Наредба за публично-частните партньорства ................................................ 245

3.3. Наредба за условията и реда при предоставяне на концесия ...................... 247

Приложения ................................................................................................................ 248


Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
2011 -> Права и задължения на учениците
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница