Община перник състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2008 гДата05.03.2018
Размер237.04 Kb.
#61356
ОБЩИНА ПЕРНИК - Състояние на Регистрите за Раждане към 31.12.2008 г.
с. Мошино, с.Бела вода, с.Калкас са закрити с указ 317/1955 год.

с. Църква е закрито с указ 21/19.01.1962 год. От 1962 год. до 1972 год. населеното място е съществувало под името с. Даскалово, което през 1973 год. е закрито като самостоятелно нас. място и е присъединено към гр. Перник

Указ №3182/12.11.1987г. за закриване на райони в общ.Перник /чл.14/ и за създаване на кметства в някои градове /чл.15/, което включва жилищни квартали Ленин и Мошино

Указ № 2704/87 год. за създаване на АТЕ, области и общини – създаване на община Перник /ДВ бр.67/

Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.БАТАНОВЦИ

1900-1930 – смесени


1931-2002

1900 – 1929 – ГР.ПЕРНИК

1930 – 1999-ГР.БАТАНОВЦИ

2000 – 2002 – ГР.ПЕРНИК

-

2003 – 2008 – не са съставяни


ГР.ПЕРНИК

1896-1929 – смесени

1930-2008ГР.ПЕРНИК

-

-

ГР.ПЕРНИК,кв.Изток

-

-

-

-

ГР.ПЕРНИК,кв.Църква

1973-1993

ГР.ПЕРНИК

-

1994 – 2008 – гр.Перник

С.БОГДАНОВДОЛ

1959-1971

1975


1977-1978

ГР.ПЕРНИК

-

до 1958 – към гр.Перник

1972 – 1974,1976 – не са съставяни

1979 – 2008 – не са съставяни


С.БОСНЕК

1936,1937

1946-1955

1957-1969

1974,1975ГР.ПЕРНИК

-

до 1935 – към с.Студена

1938-1945 – с.Студена

1956,1970 – 1973 – не са съставяни

1976 – 2008 – не са съставяниС.ВИСКЯР

1995

ГР.ПЕРНИК

-

до 1919 – смесени – към с.Мещица

1920-1929-смесени – с.Расник

1930-1945 – с.Мещица

1946-1961 – с.Расник

1962-1980 – с.Мещица

1981-1994 – не са съставяни

1996-2008 – не са съставяни


С.ВИТАНОВЦИ

1981

2000


ГР.ПЕРНИК
до 1980 – към с. Мещица

1982 – 1999 – не са съставяни

2001 – 2008 – не са съставяни


С.ГОЛЕМО БУЧИНО

1926-1930 – смесени

1931


1953,1955

1967-1972

2002


ГР.ПЕРНИК

-

1932 – не е съставян

1933-1952 – с. Църква / закрито /

1954 – не е съставян

1956 – 1966 – с. Църква / закрито /

1973 – 2001 – не са съставяни

2003 – 2008 – не са съставяниС.ДИВОТИНО

1895-1901 – смесени

1902-1906 – смесени

1912-1929 – смесени

1930-1934

1941-1980

1987, 1989, 1996, 1999, 20031895-1901 –

ТЕРИТОРИАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГР.ПЕРНИК,

ФОНД № 217 к, опис 2

1902-2003 – ГР.ПЕРНИК1907-1911 - изгубени

1935 – 1940 – гр. Перник

1981 – 1986 – не са съставяни

1988, 1990 – 1995 – не са съставяни

1997, 1998 – не са съставяни

2000 – 2002 – не са съставяни

2004 – 2008 – не са съставяниС.ДРАГИЧЕВО

1966-1969

1971,1973

1976-1977

1988,1990

1993,1999


ГР.ПЕРНИК

-

до 1965 – към с. Църква / закрито /

1970,1972 – не са съставяни

1974-1975 – не са съставяни

1978-1987 – не са съставяни

1989,1991-1992 – не са съставяни

1994-1998 – не са съставяни

2000 – 2008 – не са съставяни


С.ЗИДАРЦИ

-


1900 – 1910-ГР.БАТАНОВЦИ

1911 – 1931 – ГР.ПЕРНИК

1932 – 1945-ГР.БАТАНОВЦИ

1946 – 1980 – ГР.ПЕРНИК

-

до 1910-смесени – към гр.Батановци

1911-1929 – смесени – с.Ярджиловци

1930,1931 – с.Ярджиловци

1932-1945 – гр. Батановци

1946-1980 – гр.Перник

1981-2008 – не са съставяниС.КЛАДНИЦА

1911-1929 – смесени

1930-1934

1945-1951

1953-1968

1970,1973

1979,2001до 1910 – С.ВЛАДАЯ

/ обл. София /

1911 – 1934 – ГР.ПЕРНИК

08.1934-12.1944 – С.ВЛАДАЯ

/ обл. София /

1945 – 2001 – ГР.ПЕРНИК1952 – изгубен

до 1910 – смесени – към с. Владая

/ обл. София /

08.1934-12.1944 – с. Владая

/ обл. София /

1969,1971-1972 – не са съставяни

1974 – 1978 – не са съставяни

1980 – 2000 – не са съставяни

2002 – 2008 – не са съставяниС.КРАЛЕВ ДОЛ

1967,1968

1971


1989,2000

ГР.ПЕРНИК

-

до 1966 – към с. Църква / закрито /

1969 – 1970 – не са съставяни

1972 – 1988 – не са съставяни

1990 – 1999 – не са съставяни

2001 – 2008 – не са съставяни


С.ЛЕСКОВЕЦ

-

1900 – 1980-ГР.БАТАНОВЦИ

-

до 1980 – към гр.Батановци

1981 – 2008 – не са съставяниС.ЛЮЛИН

1984

1989


ГР.ПЕРНИК

-

до 1979 – към гр. Перник

1980-1983 – не са съставяни

1985-1988 – не са съставяни

1990 – 2008 – не са съставяниС.МЕЩИЦА

1893-1929 – смесени

1930-1968

1970-1972

1976,1980

1983,1986,1994

2002,2003


ГР.ПЕРНИК


-

1969 – не е съставян

1973 – 1975 – не са съставяни

1977 – 1979 – не са съставяни

1981 – 1982 – не са съставяни

1984 – 1985 – не са съставяни

1987 – 1993 – не са съставяни

1995 – 2001 – не са съставяни

2004 – 2008 – не са съставяниС.ПЛАНИНИЦА

-

1900 – 1980-ГР.БАТАНОВЦИ

-

до 1980 – към гр. Батановци

1981 – 2008 – не са съставяниС.РАДУЙ

1996

ГР.ПЕРНИК

-

до 1995 – към с.Мещица

1997 – 2008 – не са съставяниС.РАСНИК

1920-1934 – смесени

1945-1964

1967,1969,1971

1986,1997ГР.ПЕРНИК

-

1935-1944 – с.Мещица

1965-1966 – не са съставяни

1968,1970 – не са съставяни

1972-1985 – не са съставяни

1987-1996 – не са съставяни

1998 – 2008 – не са съставяниС.РУДАРЦИ

1964-1974

1986-1987

1998,2001


ГР.ПЕРНИК

-

до 1963 – към с. Кладница

1975 – 1985 – не са съставяни

1988 – 1997 – не са съставяни

1999 – 2000 – не са съставяни

2002 – 2008 – не са съставяни


С.СЕЛИЩЕН ДОЛ

1900-1911 – смесени

1986


1900 – 1911 – ГР.ПЕРНИК

1912 – 1930 – ГР.БРЕЗНИК

/ общ. Брезник /

1931 – 1945-ГР.БАТАНОВЦИ

1946 – 1986 – ГР.ПЕРНИК


-

1912 – 1930 – с.Ноевци

/ общ. Брезник /

1931 – 1945 – гр.Батановци

1946 – 1979 – с.Ярджиловци

1980 – 1985 – не са съставяни

1987 – 2008 – не са съставяниС.СТУДЕНА

1900-1929 – смесени

1930-1971

1988,1989

1993,1998,2003


ГР.ПЕРНИК


-

1972 – 1987 – не са съставяни

1990 – 1992 – не са съставяни

1994 – 1997 – не са съставяни

1999 – 2002 – не са съставяни

2004 – 2008 – не са съставяни


С.ЧЕРНА ГОРА

-

1900 – 1980-ГР.БАТАНОВЦИ

-

до 1980 – към гр. Батановци

1981 – 2008 – не са съставяниС.ЧУЙПЕТЛОВО

-


ГР.ПЕРНИК

-

до 1935 – към с.Студена

1936,1937 – с.Боснек

1938-1945 – с.Студена

1946-2008 – с. БоснекС.ЯРДЖИЛОВЦИ

1911-1929 – смесени

1930-1934

1945-1951

1953-1969

1973-1976

1984,1985

1990,1999,2000

2003,20041900 – 1910-ГР.БАТАНОВЦИ

1911 – 1934 – ГР.ПЕРНИК

1935 – 1944-ГР.БАТАНОВЦИ

1945 – 2004 – ГР.ПЕРНИК
1916,1952 – изгубени

1900-1910 – смесени - гр.Батановци

1935-1944 – гр. Батановци

1970-1972 – не са съставяни

1977-1983 – гр. Перник

1986-1989 – не са съставяни

1991-1998 – не са съставяни

2001,2002 – не са съставяни

2005 – 2008 – не са съставяниПЕРНИК-2 Р-Н – закрито

-

ГР.ПЕРНИК

-

км. Изток

С.БЕЛА ВОДА – закрито

-

1900 – 1955-ГР.БАТАНОВЦИ

-

до 1955 – към гр. Батановци

С.ВИТОШКО – закрито

1921-1929 – смесени

1930-1953ГР.ПЕРНИК

-

-

С.КАЛКАС – закрито

-

ГР.ПЕРНИК

-

към гр. Перник

С.КРАПЕЦ – закрито

1893-1930 – смесени

1931,1933-1937ГР.ПЕРНИК

-

1932 – не е съставян

1938-1953 – с. СтуденаС.МОШИНО – закрито

1911-1930 – смесени

1931-1934

1941-1955


ГР.ПЕРНИК

-

1935-1940 – гр. Перник

С.РАЙЛОВО – закрито

1893-1896 - смесени

ГР.ПЕРНИК

-

1911-1930 – смесени – с. Мошино

/ закрито /

1931-1934 – с. Мошино / закрито /


С.ЦЪРКВА (ДАСКАЛОВО) – закрито

1893-1929 – смесени

1930-1972ГР.ПЕРНИК

-

-

С.ЦЪРНЕЛ - закрито

-

ГР.ПЕРНИК

-

1911-1930 – смесени – с. Мошино

/ закрито /

1931-1934 – с. Мошино / закрито /ОБЩИНА ПЕРНИК - Състояние на Регистрите за Граждански брак към 31.12.2008 г.Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.БАТАНОВЦИ

1900-1930 – смесени


1931-2001

2003,2004,2005, 2008


1900 – 1929 – ГР.ПЕРНИК

1930 – 1995-ГР.БАТАНОВЦИ

1996 – 2008 – ГР.ПЕРНИК

-

2002 – не е съставян


2006, 2007 – не са съставяни

ГР.ПЕРНИК

1896-1929 – смесени

1930-2008ГР.ПЕРНИК

-

-

ГР.ПЕРНИК,кв.Изток

-

ГР.ПЕРНИК

-

-

ГР.ПЕРНИК,кв.Църква

1973-1994

ГР.ПЕРНИК

-

1995 – 2008 – гр. Перник

С.БОГДАНОВДОЛ

1959-1980

ГР.ПЕРНИК

-

до 1958 – гр. Перник

1981 – 2008 – не са съставяниС.БОСНЕК

1935-1937

1946,1948-1955

1958-1979

1984,1987-1988ГР.ПЕРНИК

-

до 1934 – към с. Студена

1938-1945,1947 – с. Студена

1956-1957 – не са съставяни

1980-1983 – не са съставяни

1985-1986 – не са съставяни

1989 – 2008 – не са съставяниС.ВИСКЯР

1981,1983

ГР.ПЕРНИК

-

до 1919 – смесени – към с.Мещица

1920-1929-смесени – с.Расник

1930-1945 – с.Мещица

1946-1961 – с.Расник

1962-1980 – с.Мещица

1982,1984-2008 – не са съставяниС.ВИТАНОВЦИ

1982

ГР.ПЕРНИК
до 1980 – към с. Мещица

1981 – не е съставян

1983 – 2008 – не са съставяни


С.ГОЛЕМО БУЧИНО

1926-1930 – смесени

1953,1955

1968-1981

1983,1985,1987,1989

2005


ГР.ПЕРНИК

-

1931-1932 – не са съставяни

1933-1952 – с. Църква / закрито /

1954 – не е съставян

1956-1966 – с. Църква / закрито /

1967,1982,1984,1986,1988 – не са съставяни

1990 – 2004 – не са съставяни

2006 – 2008 – не са съставяни


С.ДИВОТИНО

1895-1901 – смесени

1902-1906 – смесени

1912-1929 – смесени

1930-1934

1941-1991

1993-1995,1997

2000,2001

2005 - 20071895-1901 –

ТЕРИТОРИАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГР.ПЕРНИК,

ФОНД № 217 к, опис 2

1902-2007 – ГР.ПЕРНИК1907-1911 – изгубени

1935-1940 – гр. Перник

1992,1996 – не са съставяни

1998,1999 – не са съставяни

2002 – 2004 – не са съставяни

2008 – не е съставян


С.ДРАГИЧЕВО

1966-1992

1994-1995

1998,2002

2006


ГР.ПЕРНИК

-

до 1965 – към с. Църква / закрито /

1993 – не е съставян

1996-1997 – не са съставяни

1999-2001 – не са съставяни

2003 – 2005 – не са съставяни

2007, 2008 – не са съставяниС.ЗИДАРЦИ

1983


1900 – 1910-ГР.БАТАНОВЦИ

1911 – 1931 – ГР.ПЕРНИК

1932 – 1945-ГР.БАТАНОВЦИ

1946 – 1983 – ГР.ПЕРНИК
-

до 1910-смесени – към гр.Батановци

1911-1929 – смесени – с.Ярджиловци

1930,1931 – с.Ярджиловци

1932-1945 – гр. Батановци

1946-1980 – гр. Перник

1981,1982 – не са съставяни

1984 – 2008 – не са съставяни


С.КЛАДНИЦА

1911-1929 – смесени

1930-1934

1945-1951

1953-1993

1995,2000


до 1910 – С.ВЛАДАЯ

/ обл. София /

1911 – 1934 – ГР.ПЕРНИК

08.1934-12.1944 – С.ВЛАДАЯ

/ обл. София /

1945 – 2000 – ГР.ПЕРНИК1952 – изгубен

до 1910 – смесени – към с. Владая

/ обл. София /

08.1934-12.1944 – с. Владая

/ обл. София /

1994,1996-1999 – не са съставяни

2001 – 2008 – не са съставяниС.КРАЛЕВ ДОЛ

1968-1980

1982-1985

1987-1988

1990,1994,1997ГР.ПЕРНИК

-

до 1967 – с. Църква / закрито /

1981,1986 – не са съставяни

1989,1991-1993 – не са съставяни

1995-1996 – не са съставяни

1998 – 2008 – не са съставяни


С.ЛЕСКОВЕЦ

-

1900 – 1980-ГР.БАТАНОВЦИ


-

до 1980 – към гр. Батановци

1981 – 2008 – не са съставяниС.ЛЮЛИН

1980,1981

ГР.ПЕРНИК

-

до 1979 – към гр. Перник

1982 – 2008 – не са съставяниС.МЕЩИЦА

1893-1929 – смесени

1930-1992,1997

2003,2007


ГР.ПЕРНИК

-

1993-1996 – не са съставяни

1998 – 2002 – не са съставяни

2004 – 2006 – не са съставяни

2008 – не е съставянС.ПЛАНИНИЦА

-

1900 – 1980-ГР.БАТАНОВЦИ


-

до 1980 – към гр. Батановци

1981 – 2008 – не са съставяниС.РАДУЙ

-

ГР.ПЕРНИК

-

до 1995 – към с. Мещица

С.РАСНИК

1920-1934 – смесени

1945-1988ГР.ПЕРНИК

-

1935-1944 – с. Мещица

1989 – 2008 – не са съставяниС.РУДАРЦИ

1965-1974

1986-1991

1994

1996-20012004-2008

ГР.ПЕРНИК

-

до 1964 – към с. Кладница

1975-1985 – не са съставяни

1992-1993,1995 – не са съставяни

2002,2003 – не са съставяниС.СЕЛИЩЕН ДОЛ

1900-1911 – смесени

1981,20001900 – 1911 – ГР.ПЕРНИК

1912 – 1930 – ГР.БРЕЗНИК

/ общ. Брезник /

1931 – 1945-ГР.БАТАНОВЦИ

1946 – 2000 – ГР.ПЕРНИК


-

1912-1930 – с. Ноевци

/ общ. Брезник /

1931-1945 – гр. Батановци

1946-1979 – с. Ярджиловци

1980,1982-1999 – не са съставяни

2001 – 2008 – не са съставяниС.СТУДЕНА

1900-1929 – смесени

1930-1998

2002,2003


ГР.ПЕРНИК

-

1999 – 2001 - не са съставяни

2004 – 2008 – не са съставяниС.ЧЕРНА ГОРА

-

1900 – 1980-ГР.БАТАНОВЦИ

-

до 1980 – към гр. Батановци

1981 – 2008 – не са съставяниС.ЧУЙПЕТЛОВО

-


ГР.ПЕРНИК

-

до 1934 – към с. Студена

1935-1937 – с.Боснек

1938-1945,1947 – с. Студена

1946,1948-2008 – с.БоснекС.ЯРДЖИЛОВЦИ

1911-1929 – смесени

1930-1933

1946-1950

1952-1955

1957-1992

1994-20011900 – 1910-ГР.БАТАНОВЦИ

1911 – 1933 – ГР.ПЕРНИК

1934 – 1944-ГР.БАТАНОВЦИ

1946 – 2001 – ГР.ПЕРНИК1916 – изгубен

1945- унищожен в пожар1900-1910 – смесени – гр. Батановци

1934-1944 – гр. Батановци

1951,1956 – не са съставяни

1993 – не е съставян

2002 – 2008 – не са съставяни


ПЕРНИК-2 Р-Н – закрито

-

ГР.ПЕРНИК

-

км. Изток

С.БЕЛА ВОДА – закрито

-

1900 – 1955-ГР.БАТАНОВЦИ

-

до 1955 – към гр. Батановци

С.ВИТОШКО – закрито

1921-1929 – смесени

1930-1953ГР.ПЕРНИК

-

-

С.КАЛКАС – закрито

-

ГР.ПЕРНИК
към гр. Перник

С.КРАПЕЦ – закрито

1893-1930 – смесени

1931-1937ГР.ПЕРНИК

-

1938-1953 – с. Студена

С.МОШИНО – закрито

1911-1930 – смесени

1931-1934

1941-1955


ГР.ПЕРНИК

-

1935-1940 – гр. Перник

С.РАЙЛОВО – закрито

1893-1896 – смесени

ГР.ПЕРНИК

-

1911-1930 – смесени – с. Мошино

/ закрито /

1931-1934 – с. Мошино / закрито /


С.ЦЪРКВА (ДАСКАЛОВО) – закрито

1893-1929 – смесени

1930-1972ГР.ПЕРНИК

-

-

С.ЦЪРНЕЛ – закрито

-

ГР.ПЕРНИК

-

1911-1930 – смесени – с. Мошино

/ закрито /

1931-1934 – с. Мошино / закрито /ОБЩИНА ПЕРНИК - Състояние на Регистрите за Смърт към 31.12.2008 г.Населено място

Съставени регистри

от …....г.. до ….....г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ….....г. до ......г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ….....г. до …......г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.БАТАНОВЦИ

1900-1930 – смесени


1931-2008

1900 – 1929 – ГР.ПЕРНИК

1930 – 1983-ГР.БАТАНОВЦИ

1984 – 1989 – ГР.ПЕРНИК


1990 – 1999-ГР.БАТАНОВЦИ

2000 – 2008 – ГР.ПЕРНИК


-

-


ГР.ПЕРНИК

1896-1929 – смесени

1930-2008ГР.ПЕРНИК

-

-

ГР.ПЕРНИК, кв.Изток

02.2003 – 06.2008

ГР.ПЕРНИК

-

от 07.2008 – към гр. Перник

ГР.ПЕРНИК, кв.Църква

1973-2008

ГР.ПЕРНИК

-

-

С.БОГДАНОВДОЛ

1959-2008

ГР.ПЕРНИК


-

до 1958 – към гр. Перник

С.БОСНЕК

1935-1937

1946-1955

1958-1959

1961-2008


ГР.ПЕРНИК


-

до 1934 – към с. Студена

1938-1945 – с. Студена

1956-1957,1960 – не са съставяни


С.ВИСКЯР

1981-2008

ГР.ПЕРНИК

-

до 1919 – смесени – към с.Мещица

1920-1929-смесени – с.Расник

1930-1945 – с.Мещица

1946-1961 – с.Расник

1962-1980 – с.Мещица


С.ВИТАНОВЦИ

1981-2008

ГР.ПЕРНИК
до 1980 – към с. Мещица

С.ГОЛЕМО БУЧИНО

1926-1930 – смесени

1932


1953-1955

1967-1970

1972-2008


ГР.ПЕРНИК

-

1931– не е съставян

1933-1952 – с. Църква / закрито /

1956-1966 – с. Църква / закрито /

1971 – не е съставянС.ДИВОТИНО

1895-1901 – смесени

1902-1906 – смесени

1912-1929 – смесени

1930-1934

1941-2008


1895-1901 –

ТЕРИТОРИАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГР.ПЕРНИК,

ФОНД № 217 к, опис 2

1902-2008 – ГР.ПЕРНИК1907-1911 - изгубени

1935-1940 – гр. Перник


С.ДРАГИЧЕВО

1966-2008

ГР.ПЕРНИК

-

до 1965 – към с. Църква / закрито /

С.ЗИДАРЦИ

1981-1983

1985,1986

1988-2008


1900 – 1910-ГР.БАТАНОВЦИ

1911 – 1931 – ГР.ПЕРНИК

1932 – 1945-ГР.БАТАНОВЦИ

1946 – 2008 – ГР.ПЕРНИК-

до 1910-смесени – към гр.Батановци

1911-1929 – смесени – с.Ярджиловци

1930,1931 – с.Ярджиловци

1932-1945 – гр. Батановци

1946-1980 – гр. Перник

1984,1987 – не са съставяниС.КЛАДНИЦА

1911-1929 – смесени

1930-1934

1945-1951

1953-2008до 1910 – С.ВЛАДАЯ

/ обл. София /

1911 – 1934 – ГР.ПЕРНИК

08.1934-12.1944 – С.ВЛАДАЯ

/ обл. София /

1945 – 2008 – ГР.ПЕРНИК1952 – изгубен

до 1910 – смесени – към с. Владая

/ обл. София /

08.1934-12.1944 – с. Владая

/ обл. София /С.КРАЛЕВ ДОЛ

1968-2008

ГР.ПЕРНИК

-

до 1967 – към с. Църква / закрито /

С.ЛЕСКОВЕЦ

1981-2008

1900 – 1980-ГР.БАТАНОВЦИ


1981 – 2008 – ГР.ПЕРНИК

-

до 1980 – към гр. Батановци


С.ЛЮЛИН

1980-2008

ГР.ПЕРНИК

-

до 1979 – към гр. Перник

С.МЕЩИЦА

1893-1929 – смесени

1930-2008ГР.ПЕРНИК

-

-

С.ПЛАНИНИЦА

-

1900 – 1980-ГР.БАТАНОВЦИ

1981 – 2008 – ГР.ПЕРНИК-

до 1980 – към гр. Батановци

1981 – 2008 – с. ЛесковецС.РАДУЙ

1996-2008

ГР.ПЕРНИК

-

до 1995 – към с. Мещица

С.РАСНИК

1920-1934 – смесени

1945-2008ГР.ПЕРНИК

-

1935-1944 – с. Мещица


С.РУДАРЦИ

1964-2008

ГР.ПЕРНИК

-

до 1963 – към с. Кладница

С.СЕЛИЩЕН ДОЛ

1900-1911 – смесени

1979-1995

1997-2000

2002-20081900 – 1911 – ГР.ПЕРНИК

1912 – 1930 – ГР.БРЕЗНИК

/ общ. Брезник /

1931 – 1945-ГР.БАТАНОВЦИ

1946 – 2008 – ГР.ПЕРНИК


-

1912 – 1930 – с. Ноевци

/ общ. Брезник /

1931 – 1945 – гр. Батановци

1946 – 1978 – с. Ярджиловци

1996,2001 – не са съставяни


С.СТУДЕНА

1900-1929 – смесени

1930-2008ГР.ПЕРНИК

-

-

С.ЧЕРНА ГОРА

1981-2008

1900 – 1980-ГР.БАТАНОВЦИ

1981 – 2008 – ГР.ПЕРНИК-

до 1980 – към гр. Батановци

С.ЧУЙПЕТЛОВО

-


ГР.ПЕРНИК

-

до 1934 – към с.Студена

1935-1937 – с.Боснек

1938-1945 – с. Студена

1946-2008 – с.БоснекС.ЯРДЖИЛОВЦИ

1911-1929 – смесени

1930-1934

1945-2008


1900 – 1910-ГР.БАТАНОВЦИ

1911 – 1929 – ГР.ПЕРНИК

1935 – 1944-ГР.БАТАНОВЦИ

1945 – 2008 – ГР.ПЕРНИК1916,1952 - изгубени

1900-1910 – смесени - гр. Батановци

1935-1944 – гр. БатановциПЕРНИК-2 Р-Н - закрито

-

ГР.ПЕРНИК

-

км. Изток

С.БЕЛА ВОДА – закрито

-

1900 – 1955-ГР.БАТАНОВЦИ

-

до 1955 – към гр. Батановци

С.ВИТОШКО – закрито

1921-1929 – смесени

1930-1953ГР.ПЕРНИК

-

-

С.КАЛКАС – закрито

-

ГР.ПЕРНИК
към гр. Перник

С.КРАПЕЦ – закрито

1893-1930 – смесени

1931-1932

1934-1937


ГР.ПЕРНИК

-

1933 – не е съставян

1938-1953 – с. СтуденаС.МОШИНО – закрито

1911-1930 – смесени

1931-1934

1941-1955


ГР.ПЕРНИК

-

1935-1940 – гр. Перник

С.РАЙЛОВО – закрито

1893-1896 - смесени

ГР.ПЕРНИК

-

1911-1930 – смесени – с. Мошино

/ закрито /

1931-1934 – с. Мошино / закрито /


С.ЦЪРКВА (ДАСКАЛОВО) – закрито

1893-1929 – смесени

1930-1972ГР.ПЕРНИК

-

-

С.ЦЪРНЕЛ - закрито

-

ГР.ПЕРНИК

-

1911-1930 – смесени – с. Мошино

/ закрито /1931-1934 – с. Мошино / закрито /

Каталог: rgs -> pernik
rgs -> Община златарица състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община хаджидимово състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община крушари състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003
rgs -> Община якоруда състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община аврен състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 г
rgs -> Община севлиево – Състояние на регистрите за раждане – към 01. 05. 2003г
pernik -> За родени в гр. Брезник лица през периода 1961-1972 год има отделни случаи на съставяне на ар в с. Слаковци
pernik -> Община радомир състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2008 г
pernik -> Община земен състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2008 г
pernik -> Община трън състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2008 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница