Община пирдоп – софийска област 2070 град Пирдоп, площад „Тодор Влайков”Дата22.07.2016
Размер27.15 Kb.
ОБЩИНА ПИРДОП – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2070 град Пирдоп, площад „Тодор Влайков” № 2; тел.: 07 181 / 52 42, факс: 07 181 / 57 01

http://www.pirdop.bg/ е-mail: obshtina.pirdop@gmail.com; obstina@pirdop.bg

На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 23 по Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Пирдоп, проведено на 28.03.2015 год. и заповед на Кмета на община Пирдоп се,


О Б Я В Я В А:

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост с площ от 4,00 м2 (четири квадратни метра) в гр.Пирдоп, община Пирдоп, област Софийска, находящ се на север от УПИ II-986, „За търговска дейност“ в кв.130 (над озеленената триъгълна площ до автобусната спирка на „Скалата“), представляващ част от южен тротоар на ул.”Панагюрско шосе” за поставяне на собствен типов преместваем павилион тип „Лавка", за осъществяване на търговска дейност, за срок от пет години.

І. Условия на публично оповестения конкурс:

1. вид на конкурса – по желание присъствен;

2. начална месечна конкурсна цена на терена, описан по-горе - 20,00 лв./кв.метър, без включен ДДС. Сделката не се облага с ДДС;

3. начин на плащане на достигнатата месечната наемна цена – ежемесечно, безлихвено до 10-то число за изминалия период;

4. запазване предназначението на отдавания под наем терен – за търговска дейност (продажба на тютюневи изделия, вестници, печатни издания, пакетирани стоки, фишове за ТОТО и лотарийни билети), чрез поставяне на собствен типов преместваем павилион тип „Лавка“;

5. захранването с електроенергия, както и съпътстващите това такси на типовия преместваем павилион тип „Лавка“ ще се осъществи от спечелилия конкурса бъдещ наемател;

6. благоустрояване на района около монтирания типов преместваем обект се извършва в 3-месечен срок от монтажа му и е за сметка на наемателя;

7. опазване на околната среда в радиус от 10 метра около павилиона е за сметка на наемателя;

8. таксите, разноските и др., необходими за изготвянето, съгласуването и одобряването на инвестиционните проекти за типовия преместваем павилион тип „Лавка“ са за сметка на наемателя на терена.

ІІ. Размер на таксата за получаване на конкурсната документация – 20,00 (двадесет) лева.

Същата се заплаща в сградата на община Пирдоп с административен адрес: град Пирдоп 2070, пл.Тодор Влайков № 2; ет.1, гише № 3 - “Каса” до 16,00 часа на 04.06.2015 година.

ІІІ. Конкурсната документация се получава в община Пирдоп, град Пирдоп 2070, пл.Тодор Влайков № 2; ет.1, гише № 1 - “Център за информация и услуги” срещу представяне на платежния документ до 16.00 часа на 04.06.2015 година.

ІV. Конкурсната документация се подава в община Пирдоп, град Пирдоп 2070, пл.Тодор Влайков № 2; ет.1, гише № 1 - “Център за информация и услуги” до 16.30 часа на 04.06.2015 година.

V. Размер на депозита за участие в публично оповестения конкурс – 100,00 (сто) лева.

VІ. Конкурсът да се проведе на 05.06.2015 год. от 10.15 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, ет.3, пл.”Тодор Влайков” № 2.

При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването или продължаването на конкурса, участниците закупили конкурсна документация, запазват правата си за участие в друг такъв.

В случай, че не се проведе публично оповестения конкурс или обектът остане неотдаден под наем, повторен такъв да се проведе на 19.06.2015 год. от 10.15 часа, при същите цени и условия, и на същото място.

Право на участие в конкурса имат кандидати, които са били изрядни платци при предишни договорни отношения с община Пирдоп и нямат финансови задължения към общината.За допълнителна информация и справки на тел.: 0885 899 266 – В. Калинова.


КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП: /П/

ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ
Каталог: attachments
attachments -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
attachments -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
attachments -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
attachments -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
attachments -> 10 ноември демократичното начало тогава и сега
attachments -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
attachments -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
attachments -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
attachments -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница