Община радомир състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2008 гДата11.02.2018
Размер295.85 Kb.
#58390
ОБЩИНА РАДОМИР - Състояние на Регистрите за Раждане към 31.12.2008 г.

с. Колош /закрито нас. място / съществува до 1991 год, след което е разделено на с. Житуша и с. Кленовик

с. Проваленица / закрито нас. място / съществува до 1944 год., след което е преименувано на с. Стефаново

с. Чокльово блато е преименувано в с. Байкалско, а с. Ново село е преименувано в с. Драгомирово

за с. Търновец / закрито нас. място / не са открити регистри по гражданско състояниеНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.РАДОМИР

1900-1929 – смесени


1930-2008

ГР.РАДОМИР

-

-


С.БАЙКАЛСКО

1910-1915 – смесени

1917 – смесен

1921-1929 – смесени

1930-1934,1940

1946-1960,1988


1910-1915,1917 – с.Байкалско

1916,1918-1920 – с. Извор

1921-1934 – с. Байкалско

1935-1939 – с. Извор

1940 – с. Байкалско

1941-1945 – с. Извор

1946-1960,1988 – с.Байкалско

1961-1987 – с.Извор-

1916,1918-1920 – смесени – с. Извор

1935-1939 – с. Извор

1941-1945 – с. Извор

1961-1987 – с. Извор

2003-2008 – не са съставяни


С.БЕЛАНИЦА

-


с. Прибой

-

до 1958 – с. Прибой

2003-2008 – не са съставяни


С.БОБОРАЦИ


1959-1962

1964,1976
1916-1958 – с. Долни Раковец

1959-1976 – с. Бобораци-

1916-1929 – смесени – с.Долни Раковец

1930-1958 – с. Долни Раковец

1963,1965-1975 – не са съставяни

2003-2008 – не са съставяниС.БОРНАРЕВО

-


гр. Радомир

-

до 1930 – гр. Радомир

2003-2008 – не са съставяниС.ВЛАДИМИР

-


с. Друган

-

до 1980 – с. Друган

2003-2008 – не са съставяниС.ГОРНА ДИКАНЯ

1916,1919-1929 – смесени

1930-1934

1946-1975,1980


1917-1918 – с. Дрен

1916,1919-1934 – с. Горна Диканя

1935-1945 – с. Дрен

1946-1980 – с. Горна Диканя


1917-1918 – смесени – с. Дрен

1935-1945 – с. Дрен

1976-1979 – не са съставяни

2003-2008 – не са съставяниС.ГЪЛЪБНИК

1894-1929 – смесени

1930-1934

1946-1955

1959-1964

1966,1968-1972


1894-1934 – с. Гълъбник

1935-1945 – с. Кондофрей

1946-1955 – с. Гълъбник

1956-1958 – с. Долна Диканя

1959-1972 – с. Гълъбник


1896-1897 – изгубени

1907-1909 – изгубени

1913-1916,1919 – изгубени


1935-1945 – с. Кондофрей

1956-1958 – с. Долна Диканя

1965,1967 – не са съставяни

2003-2008 – не са съставяниС.ДЕБЕЛИ ЛАГ

1920-1929 – смесени

1930-1934

1946-1955

1959,1960
1920-1934 – с. Дебели лаг

1935-1945 – с. Ковачевци

/ общ. Ковачевци /

1946-1955 – с. Дебели лаг

1956-1958 – с. Извор

1959-1960 – с. Дебели лаг

1961-1978 – с. Извор


-

1935-1945 – с. Калище

/ общ. Ковачевци /

1956-1958 – с. Извор

1961-1978 – с. Извор

2003-2008 – не са съставяни


С.ДОЛНА ДИКАНЯ

1896-1929 – смесени

1930-1935

1937-1938

1943-1967

1982,1990


с. Долна Диканя

1898-1903 – изгубени

1907-1909 – изгубени

1913-1916,1919 – изгубени

1923,1936 – изгубени

1939-1942 – изгубени


1968-1981 – не са съставяни

2003-2008 – не са съставяниС.ДОЛНИ РАКОВЕЦ

1916-1929 – смесени

1930-1974

1986-1991


с. Долни Раковец

-

1975-1985 – не са съставяни

2003-2008 – не са съставяниС.ДРАГОМИРОВО

-


с. Извор

-

до 1978 – с. Извор

2003-2008 – не са съставяниС.ДРЕН

1900-1929 – смесени

1930-1934

1946-1969


1900-1934 – с. Дрен

1935-1945 – с. Долна Диканя

1946-1969 – с. Дрен


1936,1939-1942 – изгубени

1935-1945 – с. Долна Диканя

2003-2008 – не са съставяниС.ДРУГАН

1829-1929 – смесени

1930-1932

1935-1966

1970-1975

1977-1978

1983-1984

1989,1996с. Друган

1830-1893 – унищожени при пожар

1896-1900 – унищожени при пожар

1902-1906 – унищожени при пожар

1908-1910 – унищожени при пожар

1915-1919 – унищожени при пожар

1922-1929 – унищожени при пожар

1933-1934 – унищожени при пожар


1967-1969 – не са съставяни

1976,1979-1982 – не са съставяни

1985-1988 – не са съставяни

1990-1995 – не са съставяни

2003-2008 – не са съставяни


С.ЖЕДНА

1902-1929 – смесени

1930-19331902-1933 – с. Жедна

1934-1960 – с. Кондофрей-

1934-1960 – с. Кондофрей

2003-2008 – не са съставяниС.ЖИТУША
-

-

2003-2008 – не са съставяни

С.ИЗВОР

1893-1929 – смесени

1930-1975с. Извор

-

2003-2008 – не са съставяни

С.КАСИЛАГ

-

1896-1922 – с. Кондофрей

1923-1933 – с. Жедна

1934-1960 – с. Кондофрей


-

1896-1922 – смесени – с.Кондофрей

1923-1929 – смесени – с. Жедна

1930-1933 – с. Жедна

1934-1960 – с. Кондофрей

2003-2008 – не са съставяни


С.КЛЕНОВИК

-

-

-

-

С.КОНДОФРЕЙ

1896-1929 – смесени

1930-1966

1970,1976


с. Кондофрей

-

1967-1969 – не са съставяни

1971-1975 – не са съставяни

2003-2008 – не са съставяни


С.КОПАНИЦА

1959

1963-1977

1988-1989до 1951 – гр. Батановци

/ общ. Перник /

1952-1958 – гр. Радомир

1959 – с. Копаница

1963-1977 – гр. Радомир

1988-1989 – с. Копаница1960-1962 – изгубени


до 1951 – гр. Батановци

/ общ. Перник /

1952-1958 – гр. Радомир

1978-1987 – не са съставяни

2003-2008 – не са съставяни


С.КОШАРИТЕ

1959-1977


1898-1958 – с. Прибой

1959-1977 – с. Кошарите-

до 1958 – с. Прибой

2003-2008 – не са съставяниС.НЕГОВАНЦИ

-


1893-1975 – с. Извор

-

до 1975 – с. Извор

2003-2008 – не са съставяниС.НИКОЛАЕВО

-


гр. Радомир

-

до 1980 – гр. Радомир

2003-2008 – не са съставяниС.ПОЦЪРНЕНЦИ

1893-1929 – смесени

1930,1933

1959-1963

1966,1982с. Поцърнеци

1899,1906,1913,1914,

1917,1919-1925,1928,

1929,1931,1932 – изгубени


1934-1958 – с. Прибой

1964-1965 – не са съставяни

1967-1981 – не са съставяни

2003-2008 – не са съставяниС.ПРИБОЙ

1898-1929 – смесени

1930-1960с. Прибой

-

2003-2008 – не са съставяни


С.РАДИБОШ

-

-

всички регистри са унищожени

-

С.СТАРО СЕЛО

1983до 1979 – с. Друган

1983 – с. Старо село


до 1979 – с. Друган

1980-1982 – не са съставяни

2003-2008 – не са съставяни


С.СТЕФАНОВО

1945-1955

1959-1968

1985-1992


1945-1955 – с. Стефаново

1956-1958 – с. Долни Раковец

1959-1992 – с. Стефаново


-

1956-1958 – с. Долни Раковец

1969-1984 – не са съставяни

2003-2008 – не са съставяни


С.УГЛЯРЦИ

-1910-1915,1917 – с. Байкалско

1916,1918-1920 – с. Извор

1921-1934 – с. Байкалско

1935-1939 – с. Извор

1940 – с. Байкалско

1941-1945 – с. Извор

1946-1956 – с. Байкалско

1957-1975 – с. Извор-

1910-1915,1917 – смесени – с.Байкалско

1916,1918-1920 – смесени – с. Извор

1921-1929 – смесени – с. Байкалско

1930-1934 – с. Байкалско

1935-1939 – с. Извор

1940 – с. Байкалско

1941-1945 – с. Извор

1946-1956 – с. Байкалско

1957-1975 – с. Извор

2003-2008 – не са съставяниС.ЧЕРВЕНА МОГИЛА

1992,1994,1995

1998,2002
до 1980 – гр. Радомир

1981-2002 – с. Червена могила-

до 1980 – гр. Радомир

1981-1991 – не са съставяни

1993,1996-1997 – не са съставяни

1999-2001 – не са съставяни

2003-2008 – не са съставяни


С.ЧУКОВЕЦ

1960-1963

2008


до 1959 – с. Кондофрей

1960-1963 – с. Чуковец

1964 – с. Кондофрей

2008 – гр. Радомир-

1896-1929 – смесени – с. Кондофрей

1930-1959,1964 – с. Кондофрей

2003-2007 – не са съставяни


М.ГРАМАДЕ - закрито

-

гр. Радомир

-

към гр. Радомир

М.ОПАЛОВО – закрито

-

с. Владимир

-

към с. Владимир

С.ВЪРБА – закрито

1900-1929 – смесени

1930-1934гр. Радомир

-

-

С.ГОРНИ РАКОВЕЦ – закрито

-

с. Долни Раковец

-

към с. Долни Раковец

С.КАЛУГЕРСКИ ЧИФЛИК – закрито

-

с. Поцърненци

-

към с. Поцърненци

С.КАНДЖУЛИЦА – закрито

-

с. Извор

-

към с. Извор

С.КОЛОШ – закрито

1921-1934 – смесени

1980


1900-1920 – с.Извор

1921-1934 – с. Житуша

1935-1979 – с. Извор

1980 – с. Кленовик


1900-1920 – смесени – с.Извор

1935-1979 – с. ИзворС.ПЕТРУНОВО – закрито

-

с. Кошарите

-

към с. Кошарите

С.ПРОВАЛЕНИЦА – закрито

1930-1934

1910-1929 – с. Долни Раковец

1930-1934 – с. Стефаново

1935-1944 – с. Долни Раковец


1912-1913 - изгубени

1910-1929 – смесени – с. Долни Раковец

1935-1944 – с. Долни РаковецС.ТЪРНОВЕЦ - закрито

-

-

-

-


ОБЩИНА РАДОМИР - Състояние на Регистрите за Граждански брак към 31.12.2008 г.Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

От ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.РАДОМИР

1900-1929 – смесени


1930-2008

ГР.РАДОМИР
1978 - изгубен

-


С.БАЙКАЛСКО

1910-1915 – смесени

1917 – смесен

1921-1929 – смесени

1930-1934

1946-1958

1990
1910-1915,1917 – с.Байкалско

1916,1918-1920 – с. Извор

1921-1934 – с. Байкалско

1935-1945 – с. Извор

1946-1958,1990 – с.Байкалско

1959-1989 – с.Извор-

1916,1918-1920 – смесени – с. Извор

1935-1945 – с. Извор

1959-1989 – с. Извор

2003-2008 – не са съставяниС.БЕЛАНИЦА

-


с. Прибой

-

до 1958 – с. Прибой

2003-2008 – не са съставяниС.БОБОРАЦИ

1959-1971

1973-1974,1988
1916-1958 – с. Долни Раковец

1959-1988 – с. Бобораци-

1916-1929 – смесени – с. Долни Раковец

1930-1958 – с. Долни Раковец

1972,1975-1987 – не са съставяни

2003-2008 – не са съставяниС.БОРНАРЕВО

-


гр. Радомир

-

до 1930 – гр. Радомир

2003-2008 – не са съставяниС.ВЛАДИМИР

1981

1983-1986,1989
до 1980 – с. Друган

1981-1989 – с. Владимир-

до 1980 – с. Друган

1982,1987-1988 – не са съставяни

2003-2008 – не са съставяни


С.ГОРНА ДИКАНЯ

1916,1919-1929 – смесени

1930,1933-1934

1947-1975,1977

1981,1983,1985,1988

2003-2007


1917-1918 – с. Дрен

1916,1919-1934 – с. Горна Диканя

1935-1945 – с. Дрен

1947-1988 – с. Горна Диканя

2003-2007 – гр. Радомир

1917-1918 – смесени – с. Дрен

1931-1932 – с. Дрен

1935-1945 – с. Дрен

1946,1976,1978-не са съставяни 1980,1982,1984,1986,1987 – не са съставяни

1989-2002,2008 – не са съставяни


С.ГЪЛЪБНИК

1894-1929 – смесени

1930-1934

1946-1949

1951-1955

1959-1967

1979-19901894-1934 – с. Гълъбник

1935-1945 – с. Кондофрей

1946-1955 – с. Гълъбник

1956-1958 – с. Долна Диканя

1959-1990 – с. Гълъбник


1896-1897 – изгубени

1907-1909 – изгубени

1913-1916,1919 – изгубени


1935-1945 – с. Кондофрей

1950 – не е съставян

1956-1958 – с. Долна Диканя

1968-1978 – не са съставяни

2003-2008 – не са съставяни


С.ДЕБЕЛИ ЛАГ

1920-1929 – смесени

1930-1932,1934

1946,1951-1955

1959-1960

1979-1980,1983

1995,1998,2002
1920-1934 – с. Дебели лаг

1935-1945 – с. Ковачевци / общ. Ковачевци /

1946-1955 – с. Дебели лаг

1956-1958 – с. Извор

1959-1960 – с. Дебели лаг

1961-1978 – с. Извор

1979-2002 – с. Дебели лаг


-

1933 – не е съставян

1935-1945 – с. Калище

/ общ. Ковачевци /

1947-1950 – не са съставяни

1956-1958 – с. Извор

1961-1978 – с. Извор

1981-1982 – не са съставяни

1984-1994 – не са съставяни

1996-1997 – не са съставяни

1999-2001 – не са съставяни

2003-2008 – не са съставяни


С.ДОЛНА ДИКАНЯ

1896-1929 – смесени

1930-1934

1937-1938

1943-1979
с. Долна Диканя

1898-1903 – изгубени

1907-1909 – изгубени

1913-1916,1919 – изгубени

1923,1936 – изгубени

1939-1942 – изгубени


1935 – не е съставян

2003-2008 – не са съставяниС.ДОЛНИ РАКОВЕЦ

1916-1929 – смесени

1930-1999

2003-2007


1916-1999 – с. Долни Раковец

2003-2007 – гр. Радомир-

2008 – не е съставянС.ДРАГОМИРОВО

-


с. Извор

-

до 1978 – с. Извор

2003-2008 – не са съставяниС.ДРЕН

1900-1929 – смесени

1930-1934

1946-2008


1900-1934 – с. Дрен

1935-1945 – с. Долна Диканя

1946-2001 – с. Дрен

2002-2008 – гр. Радомир1936,1939-1942 – изгубени

1935-1945 – с. Долна Диканя

С.ДРУГАН

1829-1929 – смесени

1930-1932

1935-1942

1946-1948

1950-1992с. Друган

1830-1893 – унищожени при пожар

1896-1900 – унищожени при пожар

1902-1906 – унищожени при пожар

1908-1910 – унищожени при пожар

1915-1919 – унищожени при пожар

1922-1929 – унищожени при пожар

1933-1934 – унищожени при пожар


1943-1945,1949 – не са съставяни

2003-2008 – не са съставяниС.ЖЕДНА

1902-1929 – смесени

1930-1931

1933-1934

1961-19661902-1934 – с. Жедна

1935-1960 – с. Кондофрей

1961-1966 – с. Жедна


-

1932 – не е съставян

1935-1960 – с. Кондофрей

2003-2008 – не са съставяни


С.ЖИТУША

-

-

-

-

С.ИЗВОР

1893-1929 – смесени

1930-20071893-2001 – с. Извор

2002-2007 – гр. Радомир-

2008 – не е съставян

С.КАСИЛАГ

-

1896-1922 – с. Кондофрей

1923-1933 – с. Жедна

1934-1959 – с. Кондофрей


-

1896-1922 – смесени – с. Кондофрей

1923-1929 – смесени – с. Жедна

1930-1933 – с. Жедна

1934-1959 – с. Кондофрей

2003-2008 – не са съставяни


С.КЛЕНОВИК

2001

с. Кленовик

-

2003-2008 – не са съставяни

С.КОНДОФРЕЙ

1896-1929 – смесени

1930-1974

1980-1981


с. Кондофрей

-

1975-1979 – не са съставяни

2003-2008 – не са съставяниС.КОПАНИЦА

1959-1978

1980
до 1951 – гр. Батановци

1952-1958 – гр. Радомир

1959-1980 – с. Копаница


1960-1962 – изгубени


до 1951 – гр. Батановци

1952-1958 – гр. Радомир

1979 – не е съставян

2003-2008 – не са съставяниС.КОШАРИТЕ

1959-1977


1898-1958 – с. Прибой

1959-1977 – с. Кошарите-

до 1958 – с. Прибой

2003-2008 – не са съставяниС.НЕГОВАНЦИ

-


1893-1975 – с. Извор

-

до 1975 – с. Извор

2003-2008 – не са съставяниС.НИКОЛАЕВО

-


гр. Радомир

-

до 1980 – гр. Радомир

2003-2008 – не са съставяниС.ПОЦЪРНЕНЦИ

1893-1929 – смесени

1930,1932-1933

1959-1983

1985-1986с. Поцърненци

1899,1906,1913,1914,1917,1919-1925,1928,1929,1931– изгубени

1934-1958 – с. Прибой


1984 – не е съставян

2003-2008 – не са съставяниС.ПРИБОЙ

1898-1929 – смесени

1930-1971,1978с. Прибой

-

1972-1977 – не са съставяни

2003-2008 – не са съставяниС.РАДИБОШ

-

-

всички регистри са унищожени

2003-2008 – не са съставяни

С.СТАРО СЕЛО

1985до 1979 – с. Друган

1985 – с. Старо село

до 1979 – с. Друган


1980-1984 – не са съставяни

2003-2008 – не са съставяниС.СТЕФАНОВО

1945-1955

1959-1999

2002-2007


1945-1955 – с. Стефаново

1956-1958 – с. Долни Раковец

1959-1999 – с. Стефаново

2002-2007 – гр. Радомир-

1956-1958 – с. Долни Раковец

2008 – не е съставянС.УГЛЯРЦИ

-1910-1915,1917 – с. Байкалско

1916,1918-1920 – с. Извор

1921-1934 – с. Байкалско

1935-1939 – с. Извор

1940 – с. Байкалско

1941-1945 – с. Извор

1946-1956 – с. Байкалско

1957-1975 – с. Извор-

1910-1915,1917 – смесени – с. Байкалско

1916,1918-1920 – смесени – с. Извор

1921-1929 – смесени – с. Байкалско

1930-1934 – с. Байкалско

1935-1939 – с. Извор

1940 – с. Байкалско

1941-1945 – с. Извор

1946-1956 – с. Байкалско

1957-1975 – с. Извор

2003-2008 – не са съставяниС.ЧЕРВЕНА МОГИЛА

2003-2007

гр. Радомир-

до 1980 – гр. Радомир

1981-2002 – не са съставяни

2008 – не са съставяни


С.ЧУКОВЕЦ

1960-1963

1965,1967-1969

1971-1972

1974-1975

1984-1987,1990до 1959 – с. Кондофрей

1960-1963 – с. Чуковец

1964 – с. Кондофрей

1965-1990 – с. Чуковец-

1896-1929 – смесени – с.Кондофрей


1930-1959,1964 – с. Кондофрей

1966,1970,1973 – не са съставяни

1976-1983 – не са съставяни

1988-1989 – не са съставяни

2003-2008 – не са съставяни


М.ГРАМАДЕ - закрито

-

гр. Радомир

-

към гр. Радомир

М.ОПАЛОВО – закрито

-

с. Владимир

-

към с. Владимир

С.ВЪРБА – закрито

1900-1929 – смесени

1930-1934гр. Радомир

-

-

С.ГОРНИ РАКОВЕЦ – закрито

-

с. Долни Раковец

-

към с. Долни Раковец

С.КАЛУГЕРСКИ ЧИФЛИК – закрито

-

с. Поцърненци

-

към с. Поцърненци

С.КАНДЖУЛИЦА – закрито

-

с. Извор

-

към с. Извор

С.КОЛОШ – закрито

1921-1934 – смесени

1980-19881900-1920 – с.Извор

1921-1934 – с. Житуша

1935-1979 – с. Извор

1980-1988 – с. Кленовик


1900-1920 – смесени – с.Извор

1935-1979 – с. ИзворС.ПЕТРУНОВО – закрито

-

с. Кошарите

-

към с. Кошарите

С.ПРОВАЛЕНИЦА – закрито

1930-1934

1910-1929 – с. Долни Раковец

1930-1934 – с. Стефаново

1935-1944 – с. Долни Раковец


1912-1913 - изгубени

1910-1929 – смесени – с. Долни Раковец

1935-1944 – с. Долни РаковецС.ТЪРНОВЕЦ - закрито

-

-

-

-


ОБЩИНА РАДОМИР - Състояние на Регистрите за Смърт към 31.12.2008 г.Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.РАДОМИР

1900-1929 – смесени


1930-2008

ГР.РАДОМИР
1932,1933 - изгубени

-


С.БАЙКАЛСКО

1910-1915 – смесени

1917 – смесен

1921-1929 – смесени

1930-1934,1937

1947-1960

1981-1986

1988-2002

2003-20081910-1915,1917 – с. Байкалско

1916,1918-1920 – с. Извор

1921-1934 – с. Байкалско

1935-1936 – с. Извор

1937 – с. Байкалско

1938-1946 – с. Извор

1947-1960 – с. Байкалско

1961-1980 – с.Извор

1981-1986 – с. Байкалско

1987 - с. Извор

1988-2002 – с. Байкалско

2003-2008 – гр. Радомир-

1916,1918-1920 – смесени – с. Извор

1935-1936 – с. Извор

1938-1946 – с. Извор

1961-1980 – с. Извор

1987 – с. Извор


С.БЕЛАНИЦА

-


гр. Радомир

-

до 2002 – с. Прибой

2003-2008 – с. КошаритеС.БОБОРАЦИ

1959-2008

1916-1958 – с. Долни Раковец

1959-2002 – с. Бобораци

2003-2008 – гр. Радомир


-

1916-1929 – смесени – с. Долни Раковец

1930-1958 – с. Долни РаковецС.БОРНАРЕВО

1982-1995

1997-2008до 1981 - гр. Радомир

1982-2002 – с. Борнарево

2003-2008 – гр. Радомир


-

до 1981 – гр. Радомир

1996 – не е съставянС.ВЛАДИМИР

1981-2008

до 1980 – с. Друган

1981-2002 – с. Владимир

2003-2008 – гр. Радомир


-

до 1980 – с. Друган

С.ГОРНА ДИКАНЯ

1916,1919-1929 – смесени

1930-1934

1946-2008


1917-1918 – с. Дрен

1916,1919-1934 – с. Горна Диканя

1935-1945 – с. Дрен

1946-2002 – с. Горна Диканя

2003-2008 – гр. Радомир

1917-1918 – смесени – с. Дрен

1935-1945 – с. ДренС.ГЪЛЪБНИК

1894-1929 – смесени

1930-1934

1946-1955

1959-20081894-1934 – с. Гълъбник

1935-1945 – с. Кондофрей

1946-1955 – с. Гълъбник

1956-1958 – с. Долна Диканя

1959-2002 – с. Гълъбник

2003-2008 – гр. Радомир1896-1897 – изгубени

1907-1909 – изгубени

1913-1916,1919 – изгубени


1935-1945 – с. Кондофрей

1956-1958 – с. Долна Диканя
С.ДЕБЕЛИ ЛАГ

1920-1929 – смесени

1930-1934

1948-1949

1951-1955

1959-1960

1979-20081920-1934 – с. Дебели лаг

1935-1945 – с. Ковачевци

/ общ. Ковачевци /

1946-1955 – с. Дебели лаг

1956-1958 – с. Извор

1959-1960 – с. Дебели лаг

1961-1978 – с. Извор

1979-2002 – с. Дебели лаг

2003-2008 – гр. Радомир


-

1935-1945 – с. Калище

/ общ. Ковачевци /

1946-1947,1950 – не са съставяни

1956-1958 – с. Извор

1961-1978 – с. Извор


С.ДОЛНА ДИКАНЯ

1896-1929 – смесени

1930-1935,1937

1943-2008


1896-2002 – с. Долна Диканя

2003-2008 – гр. Радомир

1898-1903 – изгубени

1907-1909 – изгубени

1913-1916,1919 – изгубени

1923,1936 – изгубени

1939-1942 – изгубени


-

С.ДОЛНИ РАКОВЕЦ

1916-1929 – смесени

1930-20081916-2002 – с. Долни Раковец

2003-2008 – гр. Радомир-

-

С.ДРАГОМИРОВО

-


до 1978 – с. Извор

1979-2002 – с. Байкалско

2003-2008 – гр. Радомир


-

до 1978 – с. Извор

1979-2008 – с. БайкалскоС.ДРЕН

1900-1929 – смесени

1930-1934

1946-2008


1900-1934 – с. Дрен

1935-1945 – с. Долна Диканя

1946-2002 – с. Дрен

2003-2008 – гр. Радомир1936,1939-1942 – изгубени

1935-1945 – с. Долна Диканя

С.ДРУГАН

1829-1929 – смесени

1930-1932

1935-1941

1943-20081829-2002 – с. Друган

2003-2008 – гр. Радомир
1830-1893 – унищожени при пожар

1896-1900 – унищожени при пожар

1902-1906 – унищожени при пожар

1908-1910 – унищожени при пожар

1915-1919 – унищожени при пожар

1922-1929 – унищожени при пожар

1933-1934 – унищожени при пожар


1942 – не е съставян


С.ЖЕДНА

1902-1929 – смесени

1930-1933

1961-2008


1902-1933 – с. Жедна

1934-1960 – с. Кондофрей

1961-2002 – с. Жедна

2003-2008 – гр. Радомир-

1934-1960 – с. Кондофрей

С.ЖИТУША

1992-2008

1992-2002 – с. Житуша

2003-2008 – гр. Радомир-

-

С.ИЗВОР

1893-1929 – смесени

1930-20081893-2002 – с. Извор

2003-2008 – гр. Радомир-

-

С.КАСИЛАГ

1980-2007

1896-1922 – с. Кондофрей

1923-1933 – с. Жедна

1934-1960 – с. Кондофрей

1961-1974 – с. Извор

1975-1979 – с. Кондофрей

1980-2002 – с. Касилаг

2003-2007 – гр. Радомир


-

1896-1922 – смесени – с. Кондофрей

1923-1929 – смесени – с. Жедна

1930-1933 – с. Жедна

1934-1960 – с. Кондофрей

1961-1974 – с. Извор

1975-1979 – с. Кондофрей

2008 – не е съставян


С.КЛЕНОВИК

1992-2008

1992-2002 – с. Кленовик

2003-2008 – гр. Радомир-

-

С.КОНДОФРЕЙ

1896-1929 – смесени

1930-20081896-2002 – с. Кондофрей

2003-2008 – гр. Радомир-

-

С.КОПАНИЦА

1959, 1963-2008

до 1951 – гр. Батановци

1952-1958 – гр. Радомир

1959 – с. Копаница

1963-1977 – гр. Радомир

1978-2002 – с. Копаница

2003-2008 – гр. Радомир1960-1962 – изгубени


до 1951 – гр. Батановци

1952-1958 – гр. Радомир
С.КОШАРИТЕ

1959-2008

1898-1958 – с. Прибой

1959-2002 – с. Кошарите

2003-2008 – гр. Радомир


-

до 1958 – с. Прибой

С.НЕГОВАНЦИ

1979-2008

1893-1975 – с. Извор

1976-1978 – с. Извор

1979-2002 – с. Негованци

2003-2008 – гр. Радомир-

до 1975 – с. Извор

1976-1978 – с. Извор
С.НИКОЛАЕВО

1981-2003

2005-2008до 1980 – гр. Радомир

1981-2002 – с. Николаево

2003-2008 – гр. Радомир


-

до 1980 – гр. Радомир

2004 – не е съставянС.ПОЦЪРНЕНЦИ

1893-1929 – смесени

1930,1932-1933

1959-2008


1893-2002 – с.Поцърненци

2003-2008 – гр. Радомир
1899,1906,1913,1914,1917,1919-1925,

1928,1929,1931– изгубени


1934-1958 – с. Прибой

С.ПРИБОЙ

1898-1929 – смесени

1930-20081898-2002 – с. Прибой

2003-2008 – гр. Радомир-

-

С.РАДИБОШ

2003-2007

гр. Радомир

всички регистри са унищожени

2008 – не е съставян

С.СТАРО СЕЛО

1980-2008

до 1979 – с. Друган

1980-2002 – с. Старо село

2003-2008 – гр. Радомир
до 1979 – с. Друган


С.СТЕФАНОВО

1945-1955

1959-20081945-1955 – с. Стефаново

1956-1958 – с. Долни Раковец

1959-2002 – с. Стефаново

2003-2008 – гр. Радомир-

1956-1958 – с. Долни Раковец


С.УГЛЯРЦИ

1979-2005

2007,20081910-1915,1917 – с. Байкалско

1916,1918-1920 – с. Извор

1921-1934 – с. Байкалско

1935-1939 – с. Извор

1940 – с. Байкалско

1941-1945 – с. Извор

1946-1956 – с. Байкалско

1957-1978 – с. Извор

1979-2002 – с. Углярци

2003-2008 – гр. Радомир1910-1915,1917 – смесени – с. Байкалско

1916,1918-1920 – смесени – с. Извор

1921-1929 – смесени – с. Байкалско

1930-1934 – с. Байкалско

1935-1939 – с. Извор

1940 – с. Байкалско

1941-1945 – с. Извор

1946-1956 – с. Байкалско

1957-1978 – с. Извор

2006 – не е съставянС.ЧЕРВЕНА МОГИЛА

1981-2006, 2008

до 1980 – гр. Радомир

1981-2002 – с. Червена могила

2003-2008 – гр. Радомир


-

до 1980 – гр. Радомир

2007 – не е съставянС.ЧУКОВЕЦ

1960-1976

1979-2008до 1959 – с. Кондофрей

1960-1976 – с. Чуковец

1977-1978 – с. Кондофрей

1979-2002 – с. Чуковец

2003-2008 – гр. Радомир


-

1896-1929 – смесени – с. Кондофрей


1930-1959 – с. Кондофрей

1977-1978 – с. КондофрейМ.ГРАМАДЕ - закрито

-

гр. Радомир

-

към гр. Радомир

М.ОПАЛОВО – закрито

-

с. Владимир

-

към с. Владимир

С.ВЪРБА – закрито

1900-1929 – смесени

1930-1934гр. Радомир

-

-

С.ГОРНИ РАКОВЕЦ – закрито

-

с. Долни Раковец

-

към с. Долни Раковец

С.КАЛУГЕРСКИ ЧИФЛИК – закрито

-

с. Поцърненци

-

към с. Поцърненци

С.КАНДЖУЛИЦА – закрито

-

с. Извор

-

към с. Извор

С.КОЛОШ – закрито

1921-1934 – смесени

1979-19911900-1920 – с.Извор

1921-1934 – с. Житуша

1935-1978 – с. Извор

1979-1991 – с. Кленовик


1900-1920 – смесени – с.Извор

1935-1978 – с. ИзворС.ПЕТРУНОВО – закрито

-

с. Кошарите

-

към с. Кошарите

С.ПРОВАЛЕНИЦА – закрито

1930-1934

1910-1929 – с. Долни Раковец

1930-1934 – с. Стефаново

1935-1944 – с. Долни Раковец


1912-1913 - изгубени

1910-1929 – смесени – с. Долни Раковец

1935-1944 – с. Долни РаковецС.ТЪРНОВЕЦ - закрито

-

-

-

-

Каталог: rgs -> pernik
rgs -> Община златарица състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община хаджидимово състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община крушари състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003
rgs -> Община якоруда състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община аврен състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 г
rgs -> Община севлиево – Състояние на регистрите за раждане – към 01. 05. 2003г
pernik -> За родени в гр. Брезник лица през периода 1961-1972 год има отделни случаи на съставяне на ар в с. Слаковци
pernik -> Община перник състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2008 г
pernik -> Община земен състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2008 г
pernik -> Община трън състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2008 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница