Община самоков състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 гДата09.01.2018
Размер201.13 Kb.
ОБЩИНА САМОКОВ - Състояние на Регистрите за РАЖДАНЕ към 31.12.2007 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.САМОКОВ

1913-1929 смесени


1930-2007

ГР.САМОКОВ

С.АЛИНО

1911-1929 смесени


1930-1934

1936-1937

1944-2007


ГР.САМОКОВ

1978-1982

1934 Белчин

1938-1943 Белчин
С.БЕЛИ ИСКЪР

1926-1929 смесени

1931-1932


1946-2003

ГР.САМОКОВ

1928, 1930, 1933, 1934


1980

1935-1941 Говедарци

1942-1945 Доспей
С.БЕЛЧИН

1893-1929 смесени


1930-1969

1982-2007ГР.САМОКОВ

1894


1965

1970-1981С.БЕЛЧИНСКИ БАНИ

ГР.САМОКОВ

1970-1981

1893-1929 смесени Белчин

1930-1969 Белчин

1982-2003 Белчин


С.ГОВЕДАРЦИ

1893-1929 смесени


1930-2007

ГР.САМОКОВ

С.ГОРНИ ОКОЛ

1901-1929 смесени


1930-1934

1941-1970

1980-2007


ГР.САМОКОВ

1906, 1920-1925

1927-1929, 1931

1967, 1969

1971-1979


1935-1940 Долни Пасарел

С.ГОРНИ ПАСАРЕЛ

1893-1898, 1900-1903, 1907-1911 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К
1917-1928 смесени


1930-1934

1935-1946

1947-1954


ГР.САМОКОВ
Долни Пасарел

ГР.САМОКОВ


С.ГУЦАЛ

1909-1929 смесени


1930-1934

1946-2007ГР.САМОКОВ

1910, 1949

1977-19791935-1945 Радуил

С.ДОЛНИ ОКОЛ

1922-1929 смесени

1930-1934


1972-1973

1981-2007ГР.САМОКОВ

1974-1980 изгоряли


1935-1940 Долни Пасарел

1941-1971 Горни окол
С.ДОСПЕЙ

1894 смесен

1899-1928 смесени


1930-1934

1942-1955

1959-1980

1983-2003ГР.САМОКОВ

1885-1896

1905,1929, 1933,


1935, 1949

1981-1982
1935-1941 Продановци

1956-1958 Самоков

С.ДРАГУШИНОВО

1893-1896 смесени


1910-1929 смесени

1930-1934

1959-2007


ГР.САМОКОВ

1897-1909


1980

1935-1958 Самоков

С.ЗЛОКУЧЕНЕ

1959-1976

1978-2007ГР.САМОКОВ


1913-1929 смес. Самоков

1930-1958 Самоков

1977 Самоков


С.КАЛКОВО

1901, 1908 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К


1923-1929 смесени


1930-1934

1946-1953ГР.САМОКОВ

1935-1945 унищожени
С.КЛИСУРА

1911-1929 смесени


1930-1934

1936-1937

1945-1955

1959-2007ГР.САМОКОВ

1970-1980

1935 Белчин

1938-1944 Белчин

1956-1958 Белчин


С.КОВАЧЕВЦИ

1910-1929 смесени

1930-2007


ГР.САМОКОВ

1923, 1978


1981

С.ЛИСЕЦ

ГР.САМОКОВ

1893-1929 смесени Ярлово

1930-1936 Ярлово

1937-25.03.1942 Ковачевци

26.03.1942-2007 Ярлово


С.МАДЖАРЕ

1983-2007

ГР.САМОКОВ

1981, 1982

1893-1929смес. Говедарци


1930-1980 Говедарци

С.МАЛА ЦЪРКВА

1981-2007

ГР.САМОКОВ

1900-1929смес. Говедарци


1930-1980 Говедарци

С.МАРИЦА

1914-1928 смесени


1930-1934

1946-1955

1970-2007


ГР.САМОКОВ

1929


1973-1979

1935-1945 Радуил

1956-1969 РадуилС.НОВО СЕЛО

1920-1921 смесени


1925,

1927-1929 смесени

1930-1934

1959-2007ГР.САМОКОВ

1977-1978


1922-1924 смес.Самоков

1926 смес. Самоков

1935-1958 Самоков


С.ПОПОВЯНЕ

1904-1929 смесени


1930-1936

1946-2007ГР.САМОКОВ

1900-1903

1907, 1908, 1921


1969-1980 липсват

1937-1945 Ковачевци


С.ПРОДАНОВЦИ

1908-1929смесени


1930-1941

1947-1949

1951-1955

1959-2007ГР.САМОКОВ

1920-1922


1946,

1980

1904-1911 Райово


1936 смесени Доспей

1942- Райово

1943-1945 Самоков

1950 Самоков

1956-1958 Самоков


С.РАДУИЛ

1894-1929 смесени


1930-2007

ГР.САМОКОВ

С.РАЙОВО

1893-1929 смесени


1930-1934

1942-2007ГР.САМОКОВ

1894,1899,1905, 1911


1978-1980

1935-1941 Продановци

С.РЕЛЬОВО

1911-1929 смесени


1930-1934

1936-1937

1945-2007


ГР.САМОКОВ

1964-1965


1969-1980

1935 Белчин

1938-1943 Белчин

1944 Алино


С.ШИПОЧАНЕ

1910-1929 смесени


1930-1934

1959-2003ГР.САМОКОВ

1979-1980

1935-1958 Самоков

С.ШИРОКИ ДОЛ

1913, 1919 смесени


1930-1934

1946-2007ГР.САМОКОВ

1914-1918

1920-1929


1977-1982

1935-1941 Продановци

1942-1945 Райово
С.ШИШМАНОВО

1893-1900, 1902-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №949К

1913-1929 смесени


1930-1952

ГР.САМОКОВ

С.ЯРЕБКОВИЦА

ГР.САМОКОВ

1930-2003 Ковачевци


С.ЯРЛОВО

1893-1929 смесени


1930-1936

26.03.1942-2007ГР.САМОКОВ

1970-1981

1937-25.03.1942 Ковачевци


ОБЩИНА САМОКОВ - Състояние на Регистрите за ГРАЖДАНСКИ БРАК към 31.12.2007 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.САМОКОВ

1913-1929 смесени


1930-2007

ГР.САМОКОВ

С.АЛИНО

1911-1929 смесени


1930-1937
1944-2007

ГР.САМОКОВ

1938-1943 Белчин
С.БЕЛИ ИСКЪР

1926-1934


1946-2007

ГР.САМОКОВ

1928, 1932, 1933
1935-1941 Говедарци

1942-1945 Доспей
С.БЕЛЧИН

1893-1929 смесени


1930-1980

1982-2007ГР.САМОКОВ

1894


1981

1944 Алино

С.БЕЛЧИНСКИ БАНИ

ГР.САМОКОВ

1893-1929 смесени Белчин

1930-1978 Белчин

1982-2007 Белчин


С.ГОВЕДАРЦИ

1893-1929 смесени


1930-2007

ГР.САМОКОВ

1936

1957,1960-1964 преместване


С.ГОРНИ ОКОЛ

1901-1929 смесени


1930-1934

1941-1944

1951-2007


ГР.САМОКОВ

1906,1920-1925

1927-1929,


1945-1948, 1950

1980


1935-1940 Долни Пасарел

С.ГОРНИ ПАСАРЕЛ

1893-1898, 1900-1903, 1907-1911 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К

1917-1928 смесени


1930-1934

1935-1946

1948-1951


ГР.САМОКОВ
Долни Пасарел

ГР.САМОКОВ


1947


1935-1945 РадуилС.ДОЛНИ ОКОЛ

1922-1929 смесени


1968-2007

ГР.САМОКОВ

1930-1934

1978-1980


1935-1940 Долни Пасарел

1941-1967 Горни окол
С.ДОСПЕЙ

1899-1928 смесени


1930-1934

1942-1944

1947-1978

1983-2007ГР.САМОКОВ

1905,1929- 1931


1929-1931

1945-1946

1979- 1982


1935-1941 ПродановциС.ДРАГУШИНОВО

1893-1896 смесени


1910-1929 смесени

1930-1934

1959-2007


ГР.САМОКОВ

1897-1909


1980

1935-1958 Самоков

С.ЗЛОКУЧЕНЕ

1959-1979

1981-2003ГР.САМОКОВ

1980

1913-1929 смес. Самоков

1930-1958 Самоков

1977 Самоков


С.КАЛКОВО

1901, 1908 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К1923-1929 смесени


1930-1934

1946-1954ГР.САМОКОВ

1935-1945 унищожени

С.КЛИСУРА

1911-1929 смесени


1930-1934

1936


1945-1955

1959-2007ГР.САМОКОВ

1935 Белчин

1937-1944 Белчин

1956-1958 Белчин


С.КОВАЧЕВЦИ

1910-1929смесени

1930-2007


ГР.САМОКОВ

1914 -1917, 1923,

1979- 1980


С.ЛИСЕЦ
ГР.САМОКОВ

1893-1929 смесени Ярлово

1930-1936 Ярлово

1937-25.03.1942 Ковачевци

26.03.1942-2007 Ярлово


С.МАДЖАРЕ

1981-2007

ГР.САМОКОВ

1893-1929смес. Говедарци


1930-1980 Говедарци

С.МАЛА ЦЪРКВА

1981-2007

ГР.САМОКОВ

1893-1929смес. Говедарци


1930-1980 Говедарци

С.МАРИЦА

1930-1934

1947-1955

1970-2007


ГР.САМОКОВ

1935-1946 Радуил

1956-1969 РадуилС.НОВО СЕЛО

1920-1921 смесени


1925,1927-1934

1980


1982-2007

ГР.САМОКОВ

1974 -1979, 1981

1922-1924 смес.Самоков

1926 смес. Самоков

1935-1981 Самоков


С.ПОПОВЯНЕ

1898-1929 смесени


1930-1936

1946-2007ГР.САМОКОВ

1890 -1902

1907, 1908, 1921,


1935

1980 - 19821937-1945 Ковачевци


С.ПРОДАНОВЦИ

1908-1929смесени


1930-1941

1959-2003ГР.САМОКОВ

1920-1923,

1933,

1937, 1939-1940,

1943, 1946,

1953-1954,


1979-1981

1904-1907 Райово


1942- Райово

1944-1945 Самоков

1956-1958 Самоков


С.РАДУИЛ

1894-1929 смесени


1930-2007

ГР.САМОКОВ

С.РАЙОВО

1893-1929 смесени


1930-1934

1936-1937

1942-2007


ГР.САМОКОВ

1935-1941 ПродановциС.РЕЛЬОВО

1911-1929 смесени


1930-1934

1936-1937

1945-2007


ГР.САМОКОВ

1935 Белчин

1938-1943 Белчин

1944 Алино


С.ШИПОЧАНЕ

1896

1910-1929 смесени


1930-1934

1959-2007ГР.САМОКОВ

1893-1895


1897-1909

1981-1982


1935-1958 СамоковС.ШИРОКИ ДОЛ

1913, 1919 смесени


1930-1933

1946-2007ГР.САМОКОВ

1914-1918

1920-1930


1934


1935-1941 Продановци

1942-1945 Райово
С.ШИШМАНОВО

1893-1900, 1902-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №949К

1913-1929 смесени


1930-1953

ГР.САМОКОВ

С.ЯРЕБКОВИЦА

ГР.САМОКОВ

1917, 1923, 1955, 1980

1910-1929смесени Ковачевци

1930-2007 Ковачевци


С.ЯРЛОВО

1893-1929 смесени


1930-1936

26.03.1942-2007ГР.САМОКОВ
1937-25.03.1942 Ковачевци


ОБЩИНА САМОКОВ - Състояние на Регистрите за СМЪРТ към 31.12.2007 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.САМОКОВ

1913-1929 смесени


1930-2007

ГР.САМОКОВ

С.АЛИНО

1911-1929 смесени


1930-1937

1944-2007ГР.САМОКОВ

1938-1943 Белчин


С.БЕЛИ ИСКЪР

1926-1932


1946-2007

ГР.САМОКОВ

1928, 1931, 1934

1935-1941 Говедарци

1942-1945 ДоспейС.БЕЛЧИН

1893-1929 смесени


1930-2007

ГР.САМОКОВ

1894


1944 Алино

С.БЕЛЧИНСКИ БАНИ

ГР.САМОКОВ

1893-1929 смесени Белчин


1930-2003 Белчин

С.ГОВЕДАРЦИ

1893-1929 смесени


1930-2007

ГР.САМОКОВ

1946


С.ГОРНИ ОКОЛ

1901-1929 смесени


1930-1934

1941-2007


ГР.САМОКОВ

1906,1920 -1925

1927-1929, 1951


1935-1940 Долни Пасарел

С.ГОРНИ ПАСАРЕЛ

1893-1898, 1900-1903, 1907-1911 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К

1917-1928 смесени


1930-1934

1935-1946

1947-1954


ГР.САМОКОВ
Долни Пасарел

ГР.САМОКОВ


1946, 1948,

1950-1951


С.ГУЦАЛ

1911-1929 смесени


1930-1934

1946-2007ГР.САМОКОВ

1910

1931


1935-1945 Радуил

С.ДОЛНИ ОКОЛ

1922-1929 смесени


1966-2007

ГР.САМОКОВ

1930-1934

1980


1935-1940 Долни Пасарел

1941-1965 Горни околС.ДОСПЕЙ

1899-1928 смесени


1930-1934

1930-2007ГР.САМОКОВ

1905,1929,
1935-1941 ПродановциС.ДРАГУШИНОВО

1893-1896 смесени


1910-1929 смесени

1930-1934

1959-2007


ГР.САМОКОВ

1897-1909

1935-1958 Самоков

С.ЗЛОКУЧЕНЕ

1959-2007

ГР.САМОКОВ

1913-1929 смес. Самоков

1930-1958 СамоковС.КАЛКОВО

1901, 1908 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К1923-1929 смесени


1930-1934

1946-1952ГР.САМОКОВ

1935-1945 унищожени

С.КЛИСУРА

1911-1929 смесени


1930-1934

1936


1945-1955

1960-2007ГР.САМОКОВ

1935 Белчин

1937-1944 Белчин

1956-1959 Белчин


С.КОВАЧЕВЦИ

1924-1929 смесени

1931-2007


ГР.САМОКОВ

1923, 1930


С.ЛИСЕЦ

ГР.САМОКОВ

1893-1929 смесени Ярлово

1930-1936 Ярлово

1937-25.03.1942 Ковачевци

26.03.1942-2003 Ярлово


С.МАДЖАРЕ

1981-2007

ГР.САМОКОВ

1919-1929смес. Говедарци


1930-1980 Говедарци

С.МАЛА ЦЪРКВА

01.07.1979 -2007

ГР.САМОКОВ

1893-1929смес. Говедарци


1930-1979 Говедарци

С.МАРИЦА

1914-1928 смесени


1930-1934

1947-1955

1970-2007


ГР.САМОКОВ

1929


1933

1935-1946 Радуил

1956-1969 РадуилС.НОВО СЕЛО

1920-1921 смесени


1925,1927-1934

1959-2007ГР.САМОКОВ

1922-1924 смес.Самоков

1926 смес. Самоков

1935-1958 Самоков


С.ПОПОВЯНЕ

1904-1929 смесени


1930-1936

1946-2007ГР.САМОКОВ

1907, 1908, 1921

1937-1945 Ковачевци


С.ПРОДАНОВЦИ

1908-1929смесени


1930-1935

1937-1941

1946-1949

1951-1955

1959-2007


ГР.САМОКОВ

1920-1922


1933, 1936,

1942 - 1943,

1952,

1904-1907 Райово

1909-1911 Райово


1944-1945 Самоков

1950 Самоков

1956-1958 Самоков


С.РАДУИЛ

1894-1929 смесени


1930-2003

ГР.САМОКОВ

С.РАЙОВО

1892-1929 смесени


1930-1934

1942-2007ГР.САМОКОВ

1894,1899,1905, 1911


1935-1941 Продановци

С.РЕЛЬОВО

1911-1929 смесени


1930-1934

1936-1937

1945-2007


ГР.САМОКОВ

1935 Белчин

1938-1943 Белчин

1944 Алино


С.ШИПОЧАНЕ

1910-1929 смесени


1930-1934

1959-2007ГР.САМОКОВ

1935-1958 Самоков

С.ШИРОКИ ДОЛ

1913, 1919 смесени


1930-1933

1946-2007ГР.САМОКОВ

1914-1918

1920-1929


1934

1935-1941 Продановци

1942-1945 РайовоС.ШИШМАНОВО

1893-1900, 1902-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №949К

1913-1929 смесени


1930-1954

ГР.САМОКОВ

С.ЯРЕБКОВИЦА

ГР.САМОКОВ

1913-1929

1930-2003 Ковачевци


С.ЯРЛОВО

1893-1929 смесени


1930-1936

26.03.1942-2007ГР.САМОКОВ

1937-25.03.1942 Ковачевци

Каталог: rgs -> sofiaOblast
sofiaOblast -> Община сливница състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община горна малина състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2008 г
sofiaOblast -> Община своге състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община драгоман състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община елин пелин състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община ботевград състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община божурище състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община етрополе състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община годеч състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община мирково състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница