Община стралджа състояние на Регистрите за раждане към 01. 05. 2003 гДата26.05.2018
Размер144.32 Kb.
ОБЩИНА СТРАЛДЖА - Състояние на Регистрите за РАЖДАНЕ към 01.05.2003 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

с.Атолово


1993-2003

с.Атолово

1913-1929смесени,


1930-1992 гр.Стралджа

с.Александрово

1913-1929смесени

1930-34,1946-2003с.Александрово
1935-1945с.Войника

общ.Стралджас.Богорово

1982-2003с.Богорово
1914-1939с.Първенец-Страл

1940-1981с.Недялско Стралс.Воденичане

1913-1915,1917

1919-1924,1926-1927,

1929 смесени

1931,1933-1935

1952-1956,1958-1964

1966-1975,1980-2003с.Воденичане

1916,1918,1925,1928,

1930,1932,1957,1965,

1976-1979унищожени при

наводнение


1936-1951гр.Стралджас.Войника

1913-1916,1918-1930

смесени


1931-1965,1969-2003

с.Войника

1917,1966-1968липсват по неиз.пр.
с.Джинот

1914-1929-смесени

1930-1934,1957-1963

1966-2003


с.Джинот

1964-1965липсват по неиз.пр.1935-1938с.Иречеково-Стр.

1939-1955с.Зимница Страл.

1956с.Могила общ.Тунджа


с.Зимница

1913-1929смесени

1930-2003с.Зимницас.Иречеково

1913-1929-смесени

1930-2003с.Иречековос.Каменец

1913-1916,1918-1921,

1923,1925-29смесени

1930-1934,1943-2003


с.Каменец

1917,1922,1924,липсват по неиз.пр.

1935-1942с.Челник общ.

Тунджа


с.Леярово

1923-1924,1926-1929

смесени ,

1959-2003


с.Леярово

1925липсва по неиз.пр.

1935-1944с.Бояново

общ.Елхово

1945-1958с.Каменец-Страл.


с.Лозенец

1913-1915,1919-1922,

1924-1929смесени

1930-1935,1946-1947

1950-1977,1992-2003с.Лозенец

1916-1918,1923,1932,1934липсват

1936-1945,1948-1949,

1978-1991гр.Стралджас.Люлин

1913-1934смесени

1946-1951

1953-2003


с.Люлин
1935-1945с.Недялско

1952с.Недялско общ.

Стралджа


с.Маленово

1913-1929смесени

1930-1934

1944-2003


с.Маленово

Части от 1917-1920, липсват

Части от1925-1926,1929липсват

Части от 1976-1978липсват

1935-1943-с.Деветак

общ.Карнобат


с.Недялско

1913-1929смесени

1930-2003с.Недялскос.Палаузово

1929-смесени

1930-1932,1934,1956,

1959,1961-2003


с.Палаузово

1913-1918,1933,1935-1955,

1957-1958,1960липсват по неиз.пр.


с.Поляна

1900-05,1911-1913

1930-36,1948-1950,

1952-53,1955-1957,

1959,1961-1965,

1975-2003


с.Поляна

1906-1910,1914-1929,1951,1954,

1958,1960,1966-1974липсват по неиз.пр.


1937-1947-Стефан Караджово общ.Боляровос.Правдино

1913-1929смесени

1930-30.09.1934,

1945-63,1975-2003


с.Правдино
01.10.1934-1936, 1964-1974с.Недялско общ.Стралджа

1937-1944с.Зорница общ.Средец

обл.Бургас


с.Първенец

1913-1929смесени

1930-1934

1946-1981,83-2003


с.Първенец
1935-1945с.Недялско-Стралджа

1982с.Войника общ.Стралджас.Саранско

1980-2003

с.Саранско
1913-1919,1921-1934с.Сламино

общ.Тунджа

1920,1935-1938с.Челник-Тунджа

1939-1955с.Каменец-Стралджа

1956-1979с.Тамарино-Стралджа


с.Тамарино

1914-1929смесени

1930-1934

1946-2003


с.Тамарино
1935-1945с.Челник общ.Тунджа

с.Чарда

1911-1912смесени

1957


1959-2003
1913-1929липсват по неиз.пр.

1930-1934с.Джинот общ.Стралджа

1935-1956,1958-с.Зимница общ.Стралджаград Стралджа

1913-1929смесени

1930-2003гр.Стралджа

ОБЩИНА СТРАЛДЖА - Състояние на Регистрите за ГРАЖДАНСКИ БРАК към 01.05.2003 г


Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ....г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/ причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни/

с.Атолово

1994-2003с.Атолово
1913-1929смесени гр.Стралджа

1930-1993 гр.Стралджас.Александрово

1913-1929смесени

1930-2003с.Александрово

1935-1945,1949,1965,1966,1970,

1973липсват по неиз.пр.


с.Богорово

1956-57,1959-1965

1984-2003с.Богорово
1914-1939с.Първенец-Стралджа

1940-1955,1958,1966-1983с.Недялско

общ.Стралджа


с.Воденичане

1913-15,1917-1926,

1929-смесени

1930-31,1934-1935,

1952-75,1980-2003с.Воденичане

1916,1927,1928,1932,1933,

1976-1979унищож.при наводнение


1936-1951г.Стралджас.Войника

1913-1929смесени

1930-33,1935-1944,

1946-62,1964-2003


с.Войника

1934,1945,1963,липсват по неиз.пр.
с.Джинот

1914-1929смесени

1930-34,1957,

1959-2003


с.Джинот

1958липсва по неиз.пр.

1935-1938с.Иречеково-Стралджа

1939-1955с.Зимница-Стралджа

1956с.Могила общ.Тунджа


с.Зимница

1913-1929смесени

1930-2003с.Зимницас.Иречеково

1913-1929смесени

1930-2003с.Иречековос.Каменец

1913-1929смесени

1930-33,1943-2003с.Каменец1934-1942с.Челник общ.Тунджас.Леярово

1923-1924смесени

1926-1929смесени

1930-34,1976-2003


с.Леярово

1913-1922,1925липсват по неиз.пр.

1935-1944с.Бояново общ.Елхово

1945-1975с.Каменец общ.Стралджа


с.Лозенец

1913-15,1919-1922,

1924-1929смесени

1930-35,1946-2003


с.Лозенец

1916-1918,1923,1932,1934

липсват по неиз.пр.1936-1945-гр.Стралджа

1992-гр.Стралджас.Люлин

1913-1934смесени

1946-1951

1953-2003


с.Люлин
1935-1945, 1952с.Недялско

общ.Стралджас.Маленово

1913-1928смесени

1932-1934

1944-2003


с.Маленово

Част от 1917-1920,1925-1926,1929,

1930-1931липсват по неиз.пр.


1935-1943с.Деветак общ.Карнобан

обл.Бургас


с.Недялско

1913-1929смесени

1930-2003с.Недялскос.Палаузово

1929смесен

1930-1932,1934,

1956-57,1959-1975,

1980-2003с.Палаузово


1913-1928липсват по неиз.пр.

1933,1935-1955,1958,1976-1979

липсват по неиз.пр.

с.Поляна

1900-1905смесени

1911-1913смесени

1930-36,1948-1950,

1952-53,1955-1957,

1959,1961-1965

1975-2003с.Поляна

1906-1910,1914-1929,1951,1954,

1958,1960,1966-1974липсват по неиз.пр.1937-1947с.Стефан Караджово

общ.Болярово


с.Правдино

1913-1929смесени

1930-10.09.1934,

1945,1947-2003


с.Правдино

1946липсва по неиз.пр.


11.09.1934-1936с.Недялско Стралджа

1937-1944с.Зорница общ.Средец


с.Първенец

1913-1929смесени

1930-34,1946-1962,

1966-68,1975-2003


с.Първенец


1935-1945,1963-1965,1969-1974

с.Недялско общ.Стралджа


с.Саранско

1980-2003

с.Саранско
1913-1919,1921-1934с.Сламино общ.Тунджа

1920,1935-1938с.Челник общ.Тунджа

1939-1955с.Каменец-общ.Стралджа

1956-1979с.Тамарино общ.Стралджас.Тамарино

1914-1929смесени

1930-34,1946-2003с.Тамарино1935-1945с.Челник общ.Тунджас.Чарда

1959-2003

с.Чарда

1913-29,1938-39,1949липсват

1930-1934с.Джинот общ.Стралджа

1935-37,1940-48,1950-58с.Зимницаград Стралджа

1913-1929смесени

1930-2003град Стралджа

ОБЩИНА СТРАЛДЖА - Състояние на Регистрите за СМЪРТ към 01.05.2003 г


Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ....г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/ причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни

с.Атолово

1996-2003

с.Атолово
1913-1929смесени,1930-1995

град Стралджас.Александрово

1913-1929смесени

1930-32,1934,

1947-2003

с.Александрово

1933липсва по неиз.пр.


1935-1946с.Войника общ.Стралджа

с.Богорово

1988-2003

с.Богорово

1982-1987липсват по неиз.пр.

1914-1939с.Първенец Стралджа

1940-1981с.Недялско Стралджа

с.Воденичане

1913-1929смесени

1930-35,1952-1958,

1960-75,1980-2003

с.Воденичане

1916,1918,1919,1925,1927,

1928,1959,1976-1979унищожени

при наводнение


1936-1951град Стралджа

с.Войника

1913-1916

1918-1929смесени

1930-2003

с.Войника

1917-липсват по неиз.пр.
с.Джинот

1914-1934смесени

1957,

1961-2003

с.Джинот

1958-1960липсват по неиз.пр.

1935-1938с.Иречеково Стралджа

1939-1955с.Зимница Стралджа

1956с.Могила общ.Тунджа

с.Зимница

1913-1929смесени

1930-2003

с.Зимницас.Иречеково

1913-1929смесени

1931-44,1948-2003

с.Иречеково

1930,1945-1947липсват по

неиз.пр.
с.Каменец

1913-16,1918-1921

1923,1925-29смес.

1930-33,1943-1950,

1952-60,1970-2003

с.Каменец

1917,1922,1924смесени

1951,1961-1969липсват по неиз

причини1934-1942с.Челник общ.Тунджа

с.Леярово

1923-1929смесени

1930-1934,

1961-2003

с.Леярово

1913-1922,1925липсват

по неиз.пр.


1935-1944с.Бояново общ.Елхово

1945-1960с.Каменец общ.Стралджа

с.Лозенец

1913-1929смесени

с.Лозенец

1916-1918,1923липсват

1932,1934липсват по неиз.пр.
1936-1945град Стралджа

с.Люлин

1913-1934смесени

1946-51,1953-2003

с.Люлин
1935-1945,1952-

с.Недялско общ.Стралджа

с.Маленово

1913-17,1921-1924

1927-1928смесени

1930-1934

1944-74,1980-2003

с.Маленово

Част от1917,1918-1920,

1925-1926,1929липсват по

неиз.пр.

1975-1979унищ.при пожар1935-1943с.Деветак

общ.Карнобат Бургас

с.Недялско

1913-1929смесени

1930-2003

с.Недялскос.Палаузово

1929смесен

1930-33,1956,1959,

1963-2003

с.Палаузово

1913-1928,1934-1955,

1957-1958,1960-1962липсват

по неиз.пр.
с.Поляна

1900-07,1911-1913,

1930-34,1946-1947,

1951-60,1969-2003

с.Поляна

1908-1910,1914-1929,

1935-1945,1948-1950,

1961-1968липсват по неиз.пр.

1937-1947с.Стефан Караджово

общ.Болярово

с.Правдино

1913-1929смесени

1930-10.09.1934

1945-2003

с.Правдино

11.09.1934-1936с.Недялско-Стралд.

1937-1944с.Зорница общ.Средец

с.Първенец

1913-1929смесени

1930-1934

1946-2003

с.Първенец

1935-1945с.Недялско Стралджа

с.Саранско

1959-2003

с.Саранско
1913-1919,1921-1934 с.Сламино

общ.Тунджа

1920,1935-1938с.Челник Тунджа

1939-1955с.Каменец Стралджа

1956-1958с.Тамарино Стралджа

с.Тамарино

1914-1929смесени

1930-34,1946-2003

с.Тамарино

1935-1945с.Челник Тунджа

с.Чарда

1957

1959-2003

с.Чарда

1913-1929липсват по неиз.пр.

1930-1934с.Джинот Стралджа

1935-56,1958с.Зимница Стралджа

град Стралджа

1913-1929смесени

1930-1947

1949-2003

град Стралджа


1948-липсва по неиз.пр.

Каталог: rgs -> jambol
rgs -> Община златарица състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община хаджидимово състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община крушари състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003
rgs -> Община якоруда състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община аврен състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 г
rgs -> Община севлиево – Състояние на регистрите за раждане – към 01. 05. 2003г
jambol -> Община ямбол състояние на Регистрите за раждане към 01. 05. 2003 г
jambol -> Община болярово състояние на Регистрите за раждане към 01. 05. 2003 г
jambol -> Община тунджа състояние на Регистрите за раждане към 01. 05. 2003 г
jambol -> Община елхово състояние на Регистрите за раждане към 01. 05. 2003 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница