Община тунджа състояние на Регистрите за раждане към 01. 05. 2003 гДата02.06.2018
Размер252.86 Kb.
ОБЩИНА ТУНДЖА - Състояние на Регистрите за РАЖДАНЕ към 01.05.2003 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

с.Асеново

1981-2003

с.Асеново

1980-липсва по неиз.


с.Безмер

1895-1929-смесени

1930-2003с.Безмерс.Болярско

1904

1913-1929смесени

1930-1935

1946-2003с.Болярско

1905-1912липсват

1962липсват по неиз.пр.1936-1945с.Безмер

общ.Тунджа


с.Ботево

1913-1917

1919-1929смесени

1930-1934

1936-1938

1945-2003


с.Ботево

1918-липсва по неиз.пр.

1935


1939-1944с.Роза общ.Тунджа

с.Бояджик

1911-1929смесени

1930-2003с.Бояджикс.Веселиново

1894-1895,1897-1928

1930-1934

1945-1954

1955-1956смесени

1957-1980

1981-1984смесени

1985-2003


с.Веселиново

1929липсва по неиз.пр.

1935-1944-с.Зимница

общ.Стралджа


с.Видинци

1997-2003


с.Видинци


1926-1932с.Ботево общ.Тунджа

1933-1996с.Ген.Инзовос.Генерал Инзово

1913-1929-смесени

1930-2003с.Генерал Инзовос.Генерал Тошево

1914-1929смесени

1930,1932-1934

1945-2003


с.Генерал Тошево
1931

1935-1944с.Скалица общ.ТунджаГолям Манастир

1913-1929смесени

1930-1934

1945-2003


с.Голям Манастир
1935-1944с.Малък Манастир

общ. Елховос.Гълъбинци

1913-1915,1917-1919

1921-1924

1926-1929смесени

1930-1935,1945-2003с.Гълъбинци

1916,1920,1925-липсват

по неиз.причини1936-1944-гр.Кермен

област Сливен


с.Дражево

1913-1929смесени

1932-1935,1950-1965

1967,1971-1975,1978,

1980,1984-2003с.Дражево

1931,1966, липсват

1968-1970,1976-1977

1979,1981-1983липсват


1936-м.V.1949с.Безмер

общ.Тунджа


с.Драма

1923-1929-смесени

1931-1934,1959-2003с.Драма
1935-1958с.Малък Манастир

общ.Елховос.Дряново

1908-1929смесени

1930-1934,1960-2003с.Дряново
1935-1959с.Маломир

общ.Тунджас.Завой

1964-2003с.Завой
1912-1935с.Веселиново-Тунджа

1936-1945-с.Зимница общ.Стралджа

1946-1963с.Веселиново-Тунджа


с.Златари

1917-1922смесени

1925-1934,1946-1956

1959-2003


с.Златари

1923-1924липсват по неиз.причини

1935-1945,1957-1958

с.Бояджик общ.Тунджа


с.Кабиле

1910-1923смесени

1947-2003с.Кабиле

1924-1930-липсват по неиз.пр.

1931-1935с.Дражево-Тунджа

1936-1946-с.Безмер-Тунджас.Калчево

1911-1929смесени

1930-1934,1956

1959-2003


с.Калчево
1935-1944с.Кукорево-Тунджа

1945-1955,1957-1958с.Победа

общ.Тунджа


с.Каравелово

1913-1929смесени

1930-2003с.Каравелово
1935-1936с.Бояново

общ.Елховос.Козарево

1959-2003

с.Козарево
1913-1958с.Кукорево-Тунджа

с.Коневец

1959-2003

с.Коневец
1913-1958с.Маломир-Тунджа

с.Крумово

1912-1929смесени

1930-1934

1949-2003


с.Крумово1935-1948с.Генерал Инзово

общ.Тунджа


с.Кукорево

1913-1929смесени

1930-2003с.Кукоревос.Маломир

1912-1929смесени

1930-2003с.Маломир

1918липсват по неиз.пр.
с.Меден Кладенец

1922-1929смесени

1930-2003с.Меден Кладенецс.Межда

1959-2003с.Межда

1913-1935с.Савино-общ.Тунджа

1936-1945с.Бояджик-Тунджа

1946-1958с.Савино


с.Миладиновци

1910-1929смесени

1930-1934

1945-2003


с.Миладиновци

1935-1944унищожени при пожар


с.Могила

1946,1948-1949

1951-1960,1962,1965

1972-1974, 92-2003


с.Могила

1947,1950,1961,1963-1964,

1966-1971,1975-1991унищожени при пожар1922-1938с.Чарган-Тунджа

1939-1945с.Кукорево-Тунджас.Овчи кладенец

1913-1916, 20-1924,

1927-1929смесени

1930-1931,1933

1941-2003с.Овчи кладенец

1917-1919,1925-1926,1932липсват

по неиз.прич.1934-1941с.Скалица-Тунджа

с.Окоп

1914-1929смесени

1930-1934

1946-1955

1959-2003с.Окоп
1935-1941с.Кукорево-Тунджа

1942-1945с.Ханово-Тунджа

1956-1958с.Ханово


с.Победа

1912-1928смесени

1931-1934

1945-1950

1952-2003с.Победа

1930,1951липсват по неиз.прич.

1935-1944с.Челник

общ. Тунджас.Робово

1992-2003

с.Робово

До 1992унищожени при пожар

1959-1967Сламино-Тунджа

с.Роза

1913-1929смесени

1930-2003с.Розас.Савино

1915-1925смесени

1930-1934

1946-1950

1952-2003с.Савино

1926,1945,1951липсва по неиз.пр.

1935-1944с.Бояджик-Тунджа
с.Симеоново

1914-1929смесени

1930-1934

1937-2003


с.Симеоново1935-1936с.Челник-Тунджас.Скалица

1913-1929смесени

1931-2003с.Скалица

1930,1943-липсват по неиз.прич.
с.Сламино

1913-1928смесени

1929-1934

1946-2003


с.Сламино1935-1936с.Челник-Тунджа

1937-1945с.Симеоново


с.Стара река

1959-2003

с.Стара река
1913-1929смес.Кукорево

1930-1958с.Кукорево-Тунджас.Тенево

1921-1930смесени

1931-2003с.Тенево

До 1920-унищожени при пожар
с.Търнава

1959-2003


с.Търнава


До 1959с.Иречеково общ.

Стралджа


с.Ханово

1913-1929смесени

1930-1934

1939-1976

1980-2003с.Ханово

1918,липсва по неиз.пр.
1977-1979липсва по неиз.п

1935-1938с.Тенево-Тунджас.Хаджи Димитрово

1926-смесени,1922,

1924,1929-1935

1950-1952

1955-2003с.Хаджи Димитрово

1923,1925липсват по неиз.пр.

1936-1949с.Безмер-Тунджа

1953-1954с.Дражево-Тунджа


с.Чарган

1897-1929смес.

1930-34 ,1946-2003с.Чарган1935-1945с.Кукорево-Тунджас.Челник

1907-1929смесени

1930-2003с.Челник
ОБЩИНА ТУНДЖА - Състояние на Регистрите за ГРАЖДАНСКИ БРАК към 01.05.2003 г


Населено място

Съставени регистри

от .......г до ........г.

Местосъхранение на

регистрите

Липсващи регистри

от...............г. до..............г.

/ причини/

Не са съставени регистри

от.............г. до ...........г.

/Къде са съставени/

с.Асеново

1981-2003с.Асеново1980липсват по неиз.пр.1914-1934с.Симеоново

1935-1936с.Челник-Тунджа

1937-1979с.Симеоново-Тунд.


с.Безмер

1895-1929смесени

1930-2003с.Безмерс.Болярско

1904-1929-смесени

1930-1935

1946-2003


с.Болярско

1905-1912липсват по неиз.пр.

1963,1978-1981липсват по неиз.пр.


1936-1945с.Безмер-Тунджас.Ботево

1913-1929смесени

1930-1938

1945-2003


с.Ботево

1918-липсва по неиз.пр.

1935,1939-1944с.Роза Тунджас.Бояджик

1911-1929смесени

1930-2003с.Бояджикс.Веселиново

1894-1928смесени

1930-1934

1945-2003 в т.ч.

1981-1984смесенис.Веселиново

1929 липсват по неиз. прич.

1935-1944-с.Зимница

общ.Стралджа


с.Видинци

1997-2003


с.Видинци


1926-1932с.Ботево-Тунджа

1933-1996с.Генерал Инзовос.Генерал Инзово

1913-1929смесени

1930-2003с.Генерал Инзовос.Генерал Тошево

1914-1929смесени

1930,1932-1934

1945-2003


с.Генерал Тошево1931,1935-1944с.Скалица

общ.Тунджа


с.Голям Манастир

1913-1929-смесени

1930-1934

1945-2003


с.ГолямМанастир1935-1944с.Малък Манастир

общ. Елхово


с.Гълъбинци

1913-1929смесени

1930-1935

1945-2003


с.Гълъбинци

1916,1920,1926липсват по неиз.пр.

1936-1944гр.Кермен

обл. Сливен


с.Дражево

1913-1929смесени

1930-1934,1950-76

1978-94,1997-2003


с.Дражево

1935,1977

1995-1996липсват по неиз.пр.

1936-1949с.Безмер-Тунджас.Драма

1923-1929-смесени

1930-1934,1966,

1975-1979

1981-2003с.Драма

1959-1965,1967-1974,1980липсват по неиз.прич.


1935-1958с.Малък Манастир

общ.Елхово


с.Дряново

1908-1929-смесени

1930-1934

1960-2003


с.Дряново1935-1959с.Маломир

общ. Тунджа


с.Завой

1966-2003


с.Завой

1912-1935с.Веселиново

1936-1945с.Зимница-общ.Стралджа

1946-1965с.Веселиново-Тунд.


с.Златари

1917-1922смесени

1925-1934

1946-1956

1959-2003с.Златари

1923-1924липсват по ниез.пр.

1935-1945с.Бояджик

1957-1958с.Бояджик

общ. Тунджас.Кабиле

1910-1923смесени

1947-2003с.Кабиле

1924-1930-липсват по неиз.пр.

1931-1935с.Дражево-Тунджа

1936-1946с.Безмер-Тунджас.Калчево

1911-1929смесени

1930-1934,1956

1959-2003


с.Калчево1935-1944с.Кукорево-Тунджа

1945-55,1957-1958с.Победа


с.Каравелово

1913-1929смесени

1930-2003с.Каравелово
1935-1936с.Бояново общ.Елхово

с.Козарево

1959-2003

с.Козарево
1913-1958с.Кукорево-Тунджа

с.Коневец

1959-2003

с.Коневец
До1958с.Маломир-Тунджа

с.Крумово

1912-1929смесени

1949-2003с.Крумово

1930-1934 липсват по неиз.пр.

1935-1948с.Генерал Инзово

общ.тунджас.Кукорево

1913-1929смесени

1930-1949

1951-2003


с.Кукорево

1950липсва по неиз.пр.
с.Маломир

1912-1929смесени

1930-2003с.Маломирс.Меден кладенец

1922-1929смесени

1930-1935,1937,

1939-2003


с.Меден кладенец1936,1938с.Роза-Тунджас.Межда

1959-2003с.Межда
До1935-с.Савино-Тунджа

1936-1945с.Бояджик-Тунджа

1946-1958с.Савино


с.Миладиновци

1910-1929смесени

1930-34,1945-2003с.Миладиновци

1935-1944унищожени при пожар
с.Могила

1946-47,1949-1958,

1960-62,1965-1971

1991-2003


с.Могила

1948,1959,1963-1964,1972-1990унищожени при пожар

1922-1938с.Чарган-Тунджа

1939-1945с.Кукорево-Тунджас.Овчи кладенец

1913-16,1920-1924,

1927-1929смесени

1930-1934

1942-2003с.Овчи кладенец

1917-1919,1925-1926

1935-1941с.Скалица-Тунджас.Окоп

1914-1929смесени

1930-34,1946-1955,

1959-2003


с.Окоп
1935-1941-с.Кукорево

1942-1945с.Ханово-Тунджа

1956-1958с.Ханово


с.Победа

1912-1928смесени

1930-34,1945-1980

1984-2003


с.Победа

1981-1983липсват по неиз.пр.

1935-1944с.Челник общ.Тунджас.Робово

1992-2003

с.Робово

До 1992 унищожени при пожар

1963-1965с.Сламино

1975-1978с.Сламино-Тунджас.Роза

1913-1929смесени

1930-2003с.Розас.Савино

1915-1925смесени

1930-34,1945-1972,

1975-2003


с.Савино

1926,1950,1951,1973-1974 липсват по неиз.пр.

1935-1944с.Бояджик-Тунджас.Симеоново

1914-1929смесени

1930-34,1937-1979

1981-2003


с.Симеоново

1980липсва по неиз.пр.

1935-1936с.Челник-Тунджа

с.Скалица

1913-1929смесени

1931-2003с.Скалица

1930,1943липсват по неиз.пр.
с.Сламино

1913-1928смесени

1946-2003с.Сламино

1929-1934липсват по неиз.пр.

1935-36,1944-1945с.Челник

1937-1943с.Симеоново-Тунд.с.Стара река

1959-2003с.Стара река
1913-1929смесени

1930-1958с.Кукорево-Тунджас.Тенево

1931-36,1938-1940,

1943-47,1949-1953,

1955-1957,1959

1962-2003с.Тенево

До 1920унищожени при пожар

1937,1941-1942,1948,1954,1958,

1960-1961липсващи по неиз.пр.

с.Търнава

1959-2003с.Търнава
До1959-с.Иречеково

общ.Стралджас.Ханово

1913-1929смесени

1930-34,1939-2003с.Ханово

1918липсващ по неиз.пр.

1935-1938с.Теневос.Хаджи Димитрово

1926-смесени

1930-35,1950-1952

1956-2003


с.Хаджи Димитрово1936-1949с.Безмер-Тунджа

1953-1955с.Дражево-Тунджа


с.Чарган

1897-1929смесени

1930-34


1946-2003

с.Чарган
1935-1945с.Кукорево-Тунджа

с.Челник

1907-1929смесени

1930-2003с.Челник
ОБЩИНА ТУНДЖА - Състояние на Регистрите за СМЪРТ към 01.05.2003 г


Населено място

Съставени регистри

от .......г. до ........г.

Местосъхранение на

регистрите

Липсващи регистри

от...............г. до..............г.

/ причини/


Не са съставени регистри

от.............г. до ...........г.

/Къде са съставени


с.Асеново

1981-2003с.Асеново

1980липсва по неиз.пр.

1914-1934с.Симеоново-Тунд.

1935-1936с.Челник-Тунджа

1937-1979с.Симеоново


с.Безмер

1895-1929смесени

1930-2003с.Безмерс.Болярско

1904-1929смесени

1930-1935

1946-2003


с.Болярско

1905-1912липсват по неиз.пр.

1936-1945с.Безмер-Тунджа

с.Ботево

1913-1929смесени

1930-34,1936-1938

1945-2003


с.Ботево

1918липсва по неиз.пр.

1935,1939-1944с.Роза

общ.Тунджас.Бояджик

1911-1929смесени

1930-2003с.Бояджикс.Веселеново

1894-1928смесени

1930-1934

1945-2003 в т.ч.

1981-1984смесенис.Веселиново1935-1944с.Зимница

общ.Стралджа


с.Видинци

1997-2003с.Видинци
1926-1932-с.Ботево-Тунджа

1933-1996с.Ген.Инзово-Тундс.Генерал Инзово

1913-1929смесени

1930-2003с.Генерал Инзовос.Генерал Тошево

1914-1929смесени

1930,1932-1934

1945-2003


с.ГенералТошево
1931,

1935-1944с.Скалица-Туджас.Голям Манастир

1913-1929смесени

1930-34,1945-2003с.ГолямМанастир
1935-1944с.Малък Манастир

общ.Елховос.Гълъбинци

1913-1929смесени

1930-35,1945-2003с.Гълъбинци

1916,1920,1925липсват по неиз.пр.

1936-1944гр.Кермен

обл.Сливенс.Дражево

1913-1929смесени

1930-1935,1950,

1952-2003


с.Дражево

1951липсва по нииз.пр.


1936-1949с.Безмер

общ.Тунджа


с.Драма

1923-1929смесени

1931-33,1962-2003с.Драма

1930,1934,1959-1961липсват по неизлпр.

1935-1958с.Малък Манастир

общ. Елховос.Дряново

1908-1929смесени

1930-34,1960-2003с.Дряново
1935-1959с.Маломир-общ.Тунджа

с.Завой

1966-2003с.Завой
1912-1935,1946-1965

с.Веселиново-общ.Тунджа

1936-1945с.Зимница

общ.Стралджас.Златари

1917-1922смесени

1925-34,1946-1956,

1959-2003


с.Златари

1923-1924липсват по неиз.пр.

1935-1945,1957-1958

с.Бояджик общ.Тунджас.Кабиле

1910-1923смесени

1947-2003с.Кабиле

1923-1930липсват по неиз.пр.

1931-1935с.Дражево-Тунджа

1936-1946с.с.Безмер Тунджас.Калчево

1911-1929смесени

1930-1934,1956

1959-2003


с.Калчево
1935-1944Кукорево-Тунджа

1945-1955,1957-58с..Победа

общ. Тунджа


с.Каравелово

1913-1929смесени

1930-2003с.Каравелово
1935-1936с.Бояново

общ.Елховос.Козарево

1959-2003

с.Козарево
1913-1958Кукорево-Тунджа

с.Коневец

1959-2003

с.Коневецс.Крумово

1912-1929смесени

1930-34,1949-2003с.Крумово
1935-1948с.Генерал

Инзово-общ.Тунджас.Кукорево

1913-1929смесени

1931-60,1963-2003с.Кукорево

1930,1961-1962липсват по неиз.пр.
с.Маломир

1912-1929смесени

1930-2003с.Маломир

1955-липсва по неиз.пр.
с.Меден кладенец

1922-1929смесени

1930-37,1939-1945,

1948-1958

1960-2003с.Меден кладенец
1938,1946-1947с.Роза

общ.Тунджа

1959с.Ботево общ.Тунджа


с.Межда

1959-2003с.Межда
До1935,1946-1958

с.Савино общ.Тунджа

1936-1945с.Бояджик-Тунджа


с.Миладиновци

1910-1929смесени

1930-34,1945-2003с.Миладиновци

1935-1944 унищожени при пожар
с.Могила

1947-49,1951-1952,

1955-56,1958-1959,

1961,1964-1980,

1991-2003с.Могила

1946,1950,1953-1954,1957,1960,

1962-1963,1981-1990унищожени при пожар1922-1938с.Чарган-Тунджа

1939-1945с.Кукорево-общ.

Тунджа


с.Овчи кладенец

1913-1916,1920-24,

1927-1929смесени

1930-32,1942-2003


с.Овчи кладенец

1917-1919,1925-1926,1933 липсват по неиз.пр.

1934-1941с.Скалица общ.

Тунджа


с.Окоп

1914-1929-смесени

1930-34,1946-1955,

1959-2003


с.Окоп1935-1941с.Кукорево-Тундж.

1942-45,1956-58с.Ханово


с.Победа

1912--1928смесени

1930-33,1945-1949,

1953-2003


с.Победа

1934,1950-1952липсват по неиз.пр.

1935-1944с.Челник -общ.

Тунджа


с.Робово

1992-2003

с.Робово

До 1992унищожени при пожар
с.Роза

1913-1929смесени

1930-51,1953-2003с.Роза

1952липсват по неиз.пр.
с.Савино

1915-1929смесени

1930-34,1945-1949,

1952-2003


с.Савино

1926,1950,1951 липсват по неиз.пр.

1935-1944с.Бояджик

общ.Тунджа


с.Симеоново

1914-1929смесени

1930-34,1937-2003с.Симеоново1935-1936с.Челник-Тунджас.Скалица

1913-1929смесени

1931-2003с.Скалица

1930,1943липсват по неиз.пр.
с.Сламино

1913-1928смесени

1929-34,1946-2003с.Сламино
1935-1943с.Челник-Тунджа

1944-1945с.Симеоново-Тун.с.Стара река

1959-2003с.Стара река
1913-1929смесени

1930-1958 с.Кукорево -Тунджас.Тенево

1930-32,1935-1939

1941-62,1964-2003с.Тенево

До 1920унищ. при пожар

1933,1934,1940,1963

липсват по неиз.пр.

с.Търнава

1959-2003с.Търнава
До 1959с.Иречеково

общ.Стралджас.Ханово

1913-17,1919-1929

смесени


1930-34,1939-2003

с.Ханово

1918липсват по неиз.пр.

1935-1938с.Тенево-Тунджас.Хаджи Димитрово

1926-смесени

1930-1935

1950-1952

1955-2003с.Хаджи Димитрово1936-1949с.Безмер-Тунджа

1953-1954с.Дражево-Тунджа


с.Чарган

1897-1929-смесени

1930-1934

1946-2003


с.Чарган1935-1945с.Кукорево

общ.Тунджа


с.Челник

1907-1929смесени

1930-2003с.ЧелникКаталог: rgs -> jambol
rgs -> Община златарица състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община хаджидимово състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община крушари състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003
rgs -> Община якоруда състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община аврен състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 г
rgs -> Община севлиево – Състояние на регистрите за раждане – към 01. 05. 2003г
jambol -> Община ямбол състояние на Регистрите за раждане към 01. 05. 2003 г
jambol -> Община стралджа състояние на Регистрите за раждане към 01. 05. 2003 г
jambol -> Община болярово състояние на Регистрите за раждане към 01. 05. 2003 г
jambol -> Община елхово състояние на Регистрите за раждане към 01. 05. 2003 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница