Община земен tехническо задание


Обекти на спортната инфраструктурастраница12/21
Дата07.08.2018
Размер1.59 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

Обекти на спортната инфраструктура


В общината се поддържа спортен календар, като се провеждат първенства по футбол, турнири по тенис на маса, по шах и градински шах.

Общината разполага с футболен клуб – „Пирин“. Футболният отбор на Земен – „Пирин” е участвал в Югозападната футболна зона. Ветераните футболисти ежегодно правят среща на градския стадион, построен през 1975г. Големи успехи постига и отборът по шах, който заема 1во място в окръжни първенства и участва и в редица национални първенства. Център на спортовете лека атлетика, волейбол, футбол на малки врати и свободна борба дълги години е средното училище.

В общината има градски стадион в град Земен, за спортни дейности се използва още спортната площадка на училището в града. Стадиона на ФК „Пирин” Земен и обслужващата сграда е създадена през 1974 г. От тогава спортните съоръжения и сградата не са обновявани и реновирани. В обслужващата сграда „Стадион” – Земен се помещава спортна зала с възможност за практикуване на тенис на маса и редица други спортове на закрито. Ежегодно съоръжението се използва от над 220 души, редовно спортуващи, както и от над 2200 човека, които го посещават като зрители и непрофесионални спортисти.

Като цяло в общината липсва съвременна спортна инфраструктура. Спортните съоръжения са в амортизирано състояние и не могат да удовлетворят потребностите на местното население от спорт, туризъм и рекреация. Общинската администрация не разполага с достатъчно средства за поддръжка и модернизация на спортната база и съоръженията към нея.

През 2009 г. с финансиране от републиканския бюджет е осъществен вътрешен ремонт на обслужващата сграда към стадиона на ФК „Пирин” Земен. Въпреки това сградата се нуждае от саниране, ремонт на покрива и външни довършителни работи.

През изминалия програмен период е стартирал проект за Реконструкция, саниране и модернизация на спортна инфраструктура в община Земен” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.Спортната инфраструктура е сравнително задоволителна, но е необходимо да бъдат реконструирани и обновени съоръженията Необходимо е търсене на частни инвестиции за подобряване на обектите на спорта.
  1. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА


Добрата инфраструктурна осигуреност и свързаност в обхвата на община Земен е от важно значение за пространственото и балансирано териториално развитие и повишаване на икономическата ѝ активност.

Състоянието на техническата инфраструктура е от ключово значение както за живота и отдиха на местното население, така и за привличането на инвеститори и развитието на икономиката на общината в дългосрочен план.


  1. Транспортна инфраструктура


Пътна инфраструктура

От важно значение за общината е първокласен път І-6, които преминава в непосредствена близост до община по направление София – Перник – Кюстендил –Гюешево, предоставящ добра транспортна достъпност до Столичната агломерация и посредством ГКПП Гюешево до Република Македония.

Общинският център – град Земен се намира на 12 км. от този транспортна ос, което дава предимство на общината по отношение на транспортната достъпност и свързаност. Републиканската пътна мрежа преминаваща през територията на общината, включва пътища III клас:


  • Път ІІІ – 623 – Земен – Трекляно – Средорек – Свързва път І–6 с гр. Земен, продължава и свързва Земенска община с Треклянска и област Кюстендил. В участъка с. Калотинци – с. Раянци;

  • Път ІІІ – 603 – Земен – Перник Свързва гр. Земен с Пернишка, Радомирска и Брезнишка община;

  • Път ІІІ – 62339 – Земен – Байкал – Свързва Община Земен с път І-6 – Кюстендил – София;

  • Път ІІІ – 63721 – Земен – Пенкьовци – Трън – Свързва Община Земен с Община Трън.

Дължината на общинската пътна мрежа 38 км. и обхваща всички 18 населени места на територията на община Земен.

Таблица 22. Дължина на общинската пътна мрежаПът

км.

Дивля – Горна Глоговица – Одраница

12,7

Земен – Земенски манастир

2,5

Габровдол – Беренде

2,9

Мурено – Враня стена – Долна Врабча – Смиров дол

7,6

Габров дол – Мурено – Падине

1,6

Мурено – махала Воинци

1,8

Дивля – махала Бежанска

2,9

Пещера – махала Турски дол

0,9

Земен – махала Марковци

1,9

Лобуш – Земен – Жабляно – Жаблянски манастир „Св. Йоан Предтеча“

3,2

Общо:

38,0


Транспортна достъпност и осигуреност

Анализът на транспортната достъпност показва, че средното отстояние на населените места до общинския град Земен е 15,1 км. Най-добра транспортна достъпност имат гравитиращите населени места около град Земен в рамките на 6 км. – Пещера, Жабляно, Блатешница и Враня стена. В североизточната част на общината е разположено най-отдалеченото населено място – Одраница, Габров дол, Падине, Горна Глоговица, Беренде, Еловдол, Горна Глоговица, Мурено.Най-близко съседно разположените съседни общински центрове са Ковачевци и Трекляно, докато Трън е най-отдалечено от град Земен. Разстоянието до областните центове Перник и София е съответно – 45 км. и 79 км. Най-близко разположените ГКПП са Олтоманци, Гюешево и Стрезимировци.
Таблица 23. Транспортна достъпност /км./.


До населено място в община Земен

км.

град Земен - с. Пещера

3,6

град Земен - с. Блатешница

5,5

град Земен - с. Жабляно

5,9

град Земен - с. Враня стена

6

град Земен - с. Калотинци

9,1

Град Земен - с. Смиров дол

12

град Земен - с. Раянци

13

град Земен - с. Долна Врабча

14

град Земен - с. Дивля

14

град Земен - с. Горна Врабча

17

град Земен - с. Мурено

19

град Земен - с. Горна Глоговица

19

град Земен - с. Еловдол

22

Град Земен - с. Падине

22

град Земен - с. Беренде

25

Град Земен - с. Одраница

25

град Земен - с. Габров дол

27

До съседен общински център

км.

Ковачевци

17

Трекляно

23

Радомир

32

Кюстендил

38

Брезник

45

Трън

55

До областен център

км.

Перник

45

София

79

До ГКПП

км.

Олтоманци

60

Гюешево

74

Стрезимировци

74

Калотина

95

Станке Лисичково

108

Кулата

183

Златарево

186


Фигура 25. Транспортна инфраструктура.Състоянието на пътната инфраструктура е сред най-сериозните проблеми с техническата инфраструктура в общината. Това се отнася предимно до общинската пътна мрежа.

Като цяло общинската пътна мрежа на територията на община в пространствено отношение е добре развита.

С ОУПО да се определи необходимостта от доразвиване на пътната инфраструктура. Всичко това е в синхрон с визията на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура на България до 2020 г., а именно че „мобилността на хора и стоки е основополагаща предпоставка за конкурентоспособността на икономиката на Европейските страни. Добре развитата и поддържана пътна инфраструктура, следва да се разглежда като основен фактор за социален и икономически напредък на България през програмния период 2014-2020 г.“
Железопътна инфраструктура

Значим обект в пространствено-комуникационната и функционална обвързаност на териториите в областта е железопътната линия преминаваща през град Земен.

През територията на общината преминава жп линията София – Кюстендил – Гюешево. Железопътният възел в град Земен е изиграл важна роля в развитието на района. Земен е единствената жп гара в цялата област Краище. Поради намаляването на значението на железопътния транспорт в национален план, намалява и значението на Земен като железопътен възел. Въпреки това, жп линията остава икономическо преимущество на общината. През 2006 година по трасето София-Радомир-Земен-Кюстендил тръгват нови дизелови мотриси „Дезиро” на „Сименс”. В областта дължината на железопътната мрежа възлиза на 111 км. с гъстота 46,4 км./1000 кв. км. Уличната инфраструктура също има нужда от рехабилитация. Основната тежест от пътуванията в Общината се поема от масовия транспорт /предимно ЖП и авто/.

Наличието и на жп транспортна осигуреност в териториалните граници на Земен е необходимо условие за развитие на транспортно-комуникационните връзки с населените места в региона и страната. В бъдеще този вид транспорт да продължи да се развива, така че да бъде конкурентноспособен на сухопътния.


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница