Община земен tехническо заданиестраница13/21
Дата07.08.2018
Размер1.59 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

Енергийни системи


Енергийната инфраструктура е от ключово значение за комуникациите на общината. Развитието на общината има нужда от достатъчно енергийни ресурси, които обаче трябва да гарантират устойчив и интелигентен растеж.
  1. Електроснабдяване


Електроснабдяването в общината се осъществява от националната енергийна система, като електропреносната и електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея се стопанисват, поддържат и реконструират от ЧЕЗ България. Всички населени места на територията са електрифицирани.
 1. Водоснабдителни системи


Достъпът до водни ресурси е определящ за опазването на общественото здраве на населението. Също така то играе много важна роля и в промишлеността, тъй като задоволява производствените нужди от вода.
  1. Водоснабдяване


В общината има множество микроязовира язовира, но водоснабдяването е затруднено. В голяма част от населените места липсва водоснабдяване и канализация, като част от селищата, където има изградена водопроводна система липсва канализация. В повечето населени места система е амортизирана или с недостатъчен капацитет. По-голямата част от тръбите са етернитови, което води до влошени хигиенни качества на водата и до големи загуби.

Частична промяна на вътрешната водопроводна мрежа на град Земен е извършена през 2013 г., като е предприета подмяна на етернитови тръби с полиетиленови такива, които отговарят на националните и международните стандарти и се отличават с устойчивост на хидравлично налягане, устойчивост на пластична деформация, устойчивост на напуквания, якост на опън, термична устойчивост, органолептични свойства, заваряемост.

Таблица 24. Брой на обитаваните жилища по източник на водоснабдяване в община Земен
Общо брой

В градовете

В селата

Обитавани жилища

1 407

774

633

Обществено водоснабдяване

1 231

701

530

Собствен водоизточник

69

6

63

Обществено водоснабдяване и собствен водоизточник

63

53

10

Няма източник на вода

44

14

30

Източник: НСИ - Преброяване на населението 2011 г.

Към момента загубата на водни ресурси на територията на община Земен е много голяма, което налага спешно реконструкция на водопроводната инфраструктура, за да може да се постигне тяхното устойчиво управление.

  1. Канализация


Делът на населението, свързано с обществена канализация в област Перник, е 78.9% в 2011 г., в сравнение с 74% на национално ниво. Само 4,9% от населението е обхванато от канализация без никакво пречистване, при 18,3% за страната.

В териториалната структура града е налична функционираща пречиствателна станция. Относителният дял на населението в град Земен, свързано с обществена канализация е около 85%. Необходими са съществени инвестиции за изграждане на пречиствателни съоръжения в останалите населени места. Липсват съоръжения за отпадни води, което води до нерегламентирано изпускане на замърсени води в реките. Положителен факт е, че има достатъчно локални водни източници, но трябва да се инвестира в подобряване на инфраструктурата.

Таблица 25. Наличие на канализация в обитавани жилища в община Земен.
Общо

В града

В селата

Обитавани жилища /бр./

1 407

774

633

Обществена канализация

642

633

9

Изгребна яма

25

9

16

Септична яма или друго съоръжение

243

61

182

Попивна яма

257

48

209

Няма канализация

240

23

217

Източник: НСИ, 2011 г.

Канализационната мрежа на територията на община Земен е сравнително добре разгърната, но е амортизирана, което налага нейното своевременно доизграждане и модернизиране, тъка че да отговаря на съвременните изисквания за устойчиво развитие.

Необходими са инвестиции за доизграждане до 100% на канализациите на всички населени места.

С ОУПО трябва да се изследват и определят източниците, капацитета и състоянието на мрежата. Състоянието на водопроводи и техните възможности. При необходимост да се определят трасета за изграждането на нови такива. Да се определят възможностите и необходимостта от изграждане на пречиствателна станция и да се отреди терен за нея.


 1. Каталог: files -> files
  files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
  files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
  files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
  files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
  files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
  files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
  files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
  files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница