Община земен tехническо заданиестраница17/21
Дата07.08.2018
Размер1.59 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Отпадъци


Община Земен няма установена система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци.

ПСОВ – град Земен, община Земен – има изградена пречиствателна станция за отпадни води. В общината има изградена ГПСОВ за третиране на битови отпадъчни води – ГПСОВ – град Земен, община Земен.

На територията на община Земен няма данни за въведени системи за разделно събиране на масово разпространени отпадъци /МРО/.
Местоположение на Б-Б кубовете

Количество на ПРЗ в кг /литър/
Населено място

Община

1.

с. Селищен дол

Перник

24 000

2.

с. Мещица

Перник

36 000

3.

с. Богданов дол

Перник

4 000

4.

Град Трън

Трън

12 000

5.

с. Елов дол

Земен

56 000

6.

Град Брезник

Брезник

72 000

7.

с. Кошарево

Брезник

48 000

8.

с.Стефаново

Радомир

140 000

9.

с.Пиперево

Дупница

76 000

На територията на общината има площадка за търговия с черни и цветни метали, пластмаса, хартия и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства” в УПИ ІV-238004, м. „Белутоко“. В област Перник има и Регионално депо за неопасни отпадъци „Тева” за общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън. През 2012 г. на територията на община Земен са издадени 2 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по отношение на инвестиционни предложения.

Събиране и транспортиране на битови отпадъци /БО/Община

Брой населени места в общината

Брой населени места с въведена система за събиране и транспортиране на БО

Населени места, в които не е въведена система за събиране и транспортиране на БО

% население, обхванато в организирана система за събиране и транспортиране на БО

Брой на обслужваното население
Земен

18

3

с. Блатешница,

с. Враня стена,

с. Калотинци,

с. Раянци,

с. Смиров дол,

с. Долна Врабча,

с. Дивля, с. Горна Глоговица,

с. Одраница,

с. Горна Врабча,

с. Мурено,

с. Падине,

с. Елов дол,

с. Габров дол,

с. Беренде64.02

2 112

Твърдите битови отпадъци са важен екологичен проблем, чието управление е сложен процес, който ако не се осъществява правилно, води до проблеми, произтичащи от замърсяването на основните компоненти на околната среда /въздух, води, почви/ и чрез тях въздейства на качеството на живот на хората и развитието на екосистемите. В резултат на протичащите в периода на натрупването им физични, химични и биологични процеси, отпадъците се превръщат в многофакторен замърсител на околната среда, оказващ силно негативно въздействие върху повърхностните и подземни води, въздуха и почвите, с което създават сериозен здравен риск за населението. От друга страна отпадъците са ценен енергиен и суровинен източник и тяхното минимизиране и повторна употреба води до съхранение на природни ресурси. Ето защо управлението им е сложен и многообхватен процес, изискващ интегрираност на подходите, внедряване на нови технологии, създаване на подходяща икономическа среда и нормативна база, и не на последно място висока обществена отговорност.

В общината все още не са въведени системи за управление на специфични потоци отпадъци в съответствие в изискванията на националното законодателство - НУБА, ИУМПС, отработени масла, биоотпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини, както и отпадъците от зелените площи към търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради. В тази връзка следва да се предвидят такива, а така също и да се предвидят мерки свързани с третиране на биоразградими отпадъци за поетапно им намаляване и недопускане на депонирането им. В допълнение, основен проблем се явява изчерпания капацитет на общинското депо за отпадъци, което налага неговото претоварване до влизане в експлоатация на регионалното депо. В тази връзка, следва да се приложат различни мерки насочени към намаляване обема на депонираните отпадъци.


 1. Каталог: files -> files
  files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
  files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
  files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
  files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
  files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
  files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
  files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
  files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница