Община земен tехническо задание


ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИстраница3/21
Дата07.08.2018
Размер1.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ

 1. Обща характеристика


Териториалната структура на община Земен е разположена в планинската и полупланинска част на Югозападна България. По-голямата част от територията на общината е разположена в географската област Краище, която се разпростира между Завалско-Планинската планинска редица на север и планините Осогово и Рила на юг. На изток достига до подножието на планините Витоша и Верила, а на запад до долината на река Южна Морава.

Фигура 2. Географско местоположение и граници на община Земен.


 1. Релеф


Териториалната структура на общината е обособена в полупланинската и полупланинската част на Югозападна България. Релефът може да се характеризира като предимно планински.

На югоизток общината е заобиколена от Риша планина /част от Конявската планина/, на запад от Земенската планина и на север от Рудините. Риша планина е най-високата в околността със своя връх - 1442 м., а след нея е връх "Тичак" /най-високият в Земенската планина - 1294м./ и "Силни връх", висок 1244м.

Средната надморска височина е 685м, която от своя страна благоприятства развитието на селско стопанство и дърводобив. Долината на река Струма формира живописна природна забележителност – Земенския пролом. В пространствената структура са формирани три пещери и два водопада. Състава на Земенската планина включва варовици, маргели и пясъчници. Разпространени са и карстовите форми предимно в Земенската и Конявската планина.

От характеристиката на релефа на община Земен могат да се направят няколко извода. В равнинната си част, има добри предпоставки за развитие на земеделие и друг вид стопански дейности, докато във високопланинската част се затруднява не само използването на земята, но и прокарването на елементи на техническата инфраструктура.

Чрез ОУПО да се изследват обстойно теренните дадености и предпоставките за развитие на общината.

Фигура 3. Наклон на склона.
 1. Климат


Климатът в общината е умерено-континентален, а някои райони на Краището попадат в планинската климатична област. Голяма част от климата в общината е повлиян от особеностите на температурните инверсии, характерни за високите западно-балкански котловинни полета. Тук главно югозападни и северни /Горняк/ ветрове.

Според климатичното райониране на България /по Велев, 1990, 2002/, община Земен попада между две климатични области – Преходната климатична област. Тя обхваща Кюстендилската котловина, Осоговската планина, Конявска и Земенска планина, средното и долното течение на р. Джерман и т. н. За тази климатична област са характерни топло лято и по-мека зима, годишната температурна амплитуда е по-малка, валежите се отличават с два максимума /май–юни и ноември–декември/. Средните януарски температури са от -1,5 до +1,5 oC, като във височините намаляват. Средноюлските температури са около 22–24 oC. Годишната температурна амплитуда е 22–25 oC. Количеството на валежите в равнино-хълмистите райони е около 500–600 мм., а в планините валежите нарастват, за да достигнат във високопланинските части на Рила до 1100–1200 мм.Микроклиматичните условия са подходящи за развитие на отдиха и туризъм. Също така спомагат за развитието на определени типове земеделие.

Тези фактори трябва да се вземат под внимание при изготвянето на функционалното зониране на територията с ОУПО и при прокарване на нова или обновяване на съществуващата техническа инфраструктура.

 1. Хидрографска мрежа


Пространствената структура на община Земен попада в Беломорската отточна област /или Егейска отточна област/. През територията на общината протичат реките Струма /Стримон/, Треклянска, Диблянска, Блатешничка, Явор, което обуславя богатите водни ресурси на общината. В пространствения обхват на общината са налични ѝ множество карстови извори, няколко микроязовира и две езера. Река Струма е най-пълноводна през март, докато през август е най-маловодна. Водите ѝ преминават през землището на град Земен и се използват за напояване, а пясъчните наноси и инертни материали в строителството, което обуславя нейната главна роля в живота и социално-икономическите дейности на общността.


Фигура 4. Хидрографска мрежа в пространствения обхват на община Земен.

По поречието на реките Треклянска и Явор са разположено линеарно населени места Дивля, Калотинци, Враня стена, Пещера, Земен и Блатешница.

Земенският язовир е разположен в полите на Риша планина, като според своята големина той е от категория „малки водоеми“ и има добри предпоставки за развитие по отношение използването му за туризъм и рекреация.Община Земен разполага със значителен воден потенциал, включващи множество карстови извори. Повърхностните води са със сравнително запазено добро качество. Има наличие няколко микроязовира и две езера, който дообогатяват хидрографската мрежа на територията на общината.

Чрез ОУПО е необходимо да се осигури устройствени условия за опазването и правилното използване на водните площи. Да се потърсят възможности за разнообразното използване на тези ресурси в лицето на развитие на различни видове туризъм и рекреационни дейности. Трябва да се отчете и факта, че са важни елементи на ландшафта. А чрез Правилата и нормативите за прилагане на плана де се съобразят последващите устройствени планове към прилежащите територии и да бъде осигурен достъп до тях.


 1. Каталог: files -> files
  files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
  files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
  files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
  files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
  files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
  files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
  files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
  files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница