Общински съвет Костенец има намерение да обсъди и да приеме допълнения в приетата с Решение №3/31. 01. 2017гДата18.06.2018
Размер9.28 Kb.
#74870
Общински съвет  - Костенец има намерение да обсъди и да приеме допълнения в  приетата с Решение № 3/31.01.2017г. на Общински съвет Костенец „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2017година”:

І.Да се допълни приетата с Решение № 3/31.01.2017г. на Общински съвет- Костенец „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Костенец през 2017 година”, както следва:\

В раздел V „Описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване” се добавя следният текст:

т. 27 Едноетажна полумасивна сграда /кантон/, със застроена площ от 65 кв.м., находяща се в землището на с. Костенец, отдел 63/2, І-ви ГСУ Костенец

т.28 Двуетажна масивна сграда /кантон/, със застроена площ от 153 кв.м., находяща се в землището на с.Горна Василица, местността „Брезовица”, отдел 265/4, ІV-ти ГСУ Костенец
Чрез настоящото публикуване се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Програмата.

 e-mail адреси: kostenetz_adm@kostenetz.com и ob.sobstvenost@kostenetz.com

публикувано на: 01.08.2017г. 

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница