Общия брой правилно решени въпроси



Дата26.10.2018
Размер289 Kb.
#100921

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА И СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ

ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ

за длъжността


Младши експерт” в отдел „Предварителен контрол и мониторинг“, Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ при Министерството на регионалното развитие и благоустройството

На основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, след проведено заседание, комисията публикува резултатите от теста на явилите се кандидати, както следва:



№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Общия брой правилно решени въпроси

Оценка от теста

Допуснат/недопуснат до интервю

ЧАС НА ИНТЕРВЮ



ВЕРОНИКА ВАСИЛИЕВА СТОИМЕНОВА

18

3,6 т.

ДА

14.00 ч.



ГЕОРГИ АТАНАСОВ ШИВАРОВ

16

3,2 т.

ДА

14.20 ч.



ДЕНИЦА СТАНЧЕВА ДЖИЕВА

НЕЯВИЛ СЕ



ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ БЕКЯРСКИ

20

4,0 т.

ДА

14.40 ч.



ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ НЕНКОВ

НЕЯВИЛ СЕ



МАРГАРИТА ЛЮБЧОВА КРЪСТЕВА

11

2,2 т.

НЕ





МАРТИН АНАСТАСОВ ПЕЛОВСКИ

НЕЯВИЛ СЕ



МИЛИЦА ВАНЕВА ИВАНОВА

19

3,8 т.

ДА

15.00 ч.



НЕЛИ МИТКОВА АЛЕКСАНДРОВА

НЕЯВИЛ СЕ



ПАОЛА ЛЮБОМИРОВА ПЕТКОВА

НЕЯВИЛ СЕ



ПЕТКО ВЕСЕЛИНОВ ЦАНКОВ

НЕЯВИЛ СЕ



ПЕТЯ КИРИЛОВА ЧАКОВА

НЕЯВИЛ СЕ



ПЕТЯ РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА

НЕЯВИЛ СЕ



РАДОСЛАВА ВЪЛКОВА НЕДЕВА

16

3,2 т.

ДА

15.20 ч.



СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

25

5,0 т.

ДА

15.40 ч.



СИМЕОН КРАСИМИРОВ СИМЕОНОВ

12

2,4 т.

НЕ





СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ

13

2,6 т.

НЕ





СЪБКА МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА

22

4,4 т.

ДА

16.00 ч.



ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТАЛЕВ

17

3,4 т.

ДА

16.20 ч.



ЦВЕТЕЛИН ЗДРАВКОВ ВЕЛКОВ

20

4,0 т.

ДА

16.40 ч.



ЮЛИЯ ЕМИЛОВА ЧАРКАДЖИЕВА

12

2,4 т.

НЕ



Минимален резултат за успешно решен тест – 3 точки /верен отговор на 15 въпроса/.
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 12.12.2016 г. /понеделник/ в 14.00 часа в зала „Колегиум”, етаж 3, сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, съобразно горепосочения график.

Кирил Величков:



Член на конкурсната комисия

гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19



тел. 94 05900, факс 987 25 17

www.mrrb.government.bg





Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница