Обяснителна записка към работен проект за верикално планиране и трасировъчен планДата30.11.2018
Размер18.26 Kb.
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ВЕРИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ И ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН


Обект:

Обект: “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна чрез реконструкция на градска среда“

Подобект 2:

Допълнителни обекти:

10. бул. „Сливница” ПИ 10135.1508.74 - градинка „Севастопол”

Обекта, който е предмет на настоящия проект се намира в централната част на гр.Варна, на ъгъла между бул.”Сливница” и бул.„Княз Борис I”.

За изготвяне на проекта са използвани:


  • Кадастрална карта

  • Геодезическа снимка

  • Архитектурен проект

Вертикалната планировка на обекта е решена аналитично, като проектните равнини и пвърхнини са изобразени по метода на червените хоризонтали.

Спецификата на проекта се изразява в запазване на постигнатие нива на съществуващите настилки, установени с геодезическата снимка.

Зоните с настилки за подмяна са прецезирани във вертикално отношение. Максималния надлъжен наклон използван в проекта е 4%. Максималния напречен наклон е 3.3%. Рампи и стъпала не са прдвидени.

Прехода между пешеходните зони и тревните площи е решен във вертикално положение в съответствие с приложения детайл 4.

Подпорните стени са с височина 0,40 м., като върху част от тях са предвидени места за сядане. Във вертикално положение са съобразени с приложените детайли 5 и 6.

Съществуващия паметник, фундамент със склуптура, автобисните спирки и други информационни и комуникационни съоръжения се запазват без промяна.

Трасирането на елементите от архитектурния проект ще се извърши, като от графичната среда на AUTOCAD са извлечени координатите (X, Y) на точки от ситуационни елементи и изхождаики от РГО в района на обекта се трасират на терена. Координатния регистър на точките за трасиране и изходните точки е отпечтан в трасировъчния план. За изходен нивелачен репер е определена р.т. 492 с кота Н= 25.177 м.Височинното положение на ситуационните елементи е дадено в проекта за вертикално планиране.
Съставил:

/инж. Л. НИКОЛОВ/
Каталог: op zop -> gradska sreda -> proekti -> 2.10 Invest DO 10
2.10 Invest DO 10 -> Закон за устройство на територията, обн. Дв, бр. 1/02. 01. 2001г. Наредба №8 от 28. 07. 1999 г за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места в сила от 14. 09. 1999г
proekti -> Възложител: Община Варна
proekti -> Възложител: Община Варна
proekti -> Съдържание обект: естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град варна чрез реконструкция на градска среда
proekti -> Обяснителна записка относно: Инженерно-геоложко проучване на обект: „Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на гр. Варна, чрез реконструкция на градската среда”
proekti -> Възложител: Община Варна
proekti -> Обяснителна записка към конструктивен проект
proekti -> Съдържание обект: естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град варна чрез реконструкция на градска среда
proekti -> Съдържание обект: естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град варна чрез реконструкция на градска среда


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница