Обяснителна записка относно: Изпълнението на бюджета на цдг „Таня Савичева” към 30. 06. 2016гДата25.07.2016
Размер34.24 Kb.
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на бюджета на

ЦДГ „Таня Савичева” към 30.06.2016г
ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:
01-00 Заплати за персонала, нает по трудови и служебни

правоотношения


  1. Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови

правоотношения – 146086.73 лв.в това число:

-допълнително трудово възнаграждение на персонал-2993лв

-диферинцирано заплащане педагогически персонал.-0,00 лв

-диферинцирано заплащане директор -0,00 лв
  1. Изплатени суми за СБКО – 12437.73 лв.в това число:

-представително облекло на педагогически персонал-6060лв

-облекло на непедагогически персонал-3445,00лв

- представително работно облекло директор-400.00лв

- СБКО – 2532,73лв


02-08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение – 13368,51 лв.
02-09 Други плащания и възнаграждения – болнични – 1374,84 лв

.


  1. Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – 17761,97лв.

  2. Осигурителни вноски от работодателя за УПФ – 3989,38лв.

  1. Здравноосигурителни вноски от работодателя ­- 7404,47 лв.

05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване – 2305,52лв.
10-00 Издръжка
10-11 Разходи за храна по ПМС308-4479,11лв
10-13 Постелен инвентар и раб облекло-0.00лв
10-14 Учебни помагала ПГ -0,00лв  1. Разходи за вода и горива

Топлоенергия топла вода – 6100,21лв.
Ел.Енергия- 3387,87лв
В и К - 160,70лв.

Общо: 9648,78лв.


10-15 Разходи за материали:
-телевизори за групите -1996,00лв

-минерална вода за групите в детската градинка-58,21лв

-материали за обучение по БДП/светофари и др/-597,90лв

-перилни и почистващи материали-805,02лв

-пералня -450,00лв

-канцеларски материали-492,02лв
Общо:4399,15лв


  1. Разходи за външни услуги:

 • Такса участие курс БДП”- 255,00лв.

 • Такса участие курс БДП-55,20лв

 • такса участие в курс директор-165,00лв

 • такса участие курс-110,00лв

 • замерване технически параметри сграда -105,00лв

 • курс квалификация педагогически персонал-1620,00лв

 • медицински прегледи на персонал-786,00лв

 • охрана на цдг -647,03лв

Общо: 3743,23 лв.

10-30 Текущ ремонт:

Общо: 0,00лв


52-01 Придобиване на компютри и хардуер:

Общо :0,00лв


52-03 придобиване на машини и съоръжения:

-домофонна система за цдг-3398,59лв


Общо:3398,59лв

МЕСТНА ДЕЙНОСТ:


 1. Издръжка


10-11 Разход за храна на децата – 48860,93лв

Общо:48860,93лв10-13 Разход постелен инвентар и облекло -0,00лв

Общо:0,00лв10-14Разходи за учебни помогала-0,00лв

Общо:0,00ЛВ10-15 Разход за материали-5318,61ЛВ

В ТОВА ЧИСЛО:

- зареждане тонер касети ремонт принтери ЦДГ”Т.Савичева”-301,56лв.

- трапезна мин вода за децата – 493,79лв.

- дезинфектанти -289,68лв

- ел ремонт материали – 841,50лв

- перилни и почистващи материали – 2366,46лв

-канцеларски материали-250,00лв

-ЗУД за цдг -15,00лв

-перилни и почистващи материали -760,62лв

Общо: 5318,61лв.  1. Вода, горива и енергия:

 • електроенергия- 4602,63лв.

 • топлоенергия – 8001,47лв.

 • вода – 1315,61лв.

 • префактурирана вода от сонда -104,00лв
 • Общо: 14023,71лв

10-20 Разходи за външни услуги:

- интернет – 142.01лв.

- охрана на детската градина -1752.97 лв.

- телефон – 543.17 лв.

- пране на спално бельо на децата – 3530.16 лв.

- зареждане тонер касети за принтери - 72 лв.

- абонаментно обслужване ПП”Прециз”- счетоводна програма – 529.20 лв.

- абонаментно обслужване ПП”Омекс”-програма заплати – 223.20лв

- ел.ремонт труд-360,00лв

-абонаментна поддръжка сайт на ЦДГ-50,00лв

- лицензиран оценител-120,00лв

- поддръжка уеб сайт цдг-144лв

-пълнене пожарогасители-240,12лв

-замерване кантари цдг-35лв

-създаване архив и архивиране документи-960лв

-транспортни разходи директор и зас-100лв

-префактуриране ПП“Омекс“ заплати-136,92лв

- Общо: 8938.75лв.10-51 Разходи за командировки в страната:
-командировка на директор Трявна-50лв

-командировка-82,00лв

-командировка директор Кюстендил-60лв

-командировка София национален събор учители-66лвОбщо: 258,00лв

СчетоводителСтанимира Кузманова……………………..
Каталог: uploads -> documents
documents -> Прокуратура на република българия
documents -> Наредба №6 от 18 септември 2009 Г. За определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване
documents -> Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2007г
documents -> И-57/24. 04. 2001 г. Искане от главния прокурор на република българия
documents -> И-145/2002 г. София, 25. 10. 2002 г. До Конституционния съд на Република България
documents -> Наредба №3 от 24 октомври 2014 г за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието
documents -> Прокуратура на република българия
documents -> За да изпълнява задълженията си, прокуратурата трябва да има съответните правомощия изказване на Главния прокурор на Република България никола филчев пред Асоциацията на прокурорите в България
documents -> Формуляр за кандидатстване


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница