Обявено начало – 13. 00 ч. / В заседанието участватстраница1/5
Дата26.10.2018
Размер0.77 Mb.
#99663
ТипЗаседание
  1   2   3   4   5


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование с участието на министъра на образованието, младежта и науката акад. Стефан Воденичаров

/ обявено начало – 13.00 ч. /

В заседанието участват:

От страна на Министерството на образованието, младежта и науката:

Акад. Стефан Воденичаров – министър

Лидия Данева – началник на кабинета на министъра

Милена Дамянова – заместник-министър и председател на ОСТС

Красимир Вълчев – главен секретар

Дора Донева – дирекция „Правна”

Дима Иванова Коцева – дирекция „Финанси”

Лилия Дамянова – старши експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”

Проф. Ирина Колева – консултант

От страна на работодателските организации:

За Съюза на работодателите в системата на народната просвета на България /СРСНПБ/:

Георги Иванов Енчев

Венцислав Маринов Христов

Надежда Томова Николчева

За Сдружението на директорите в средното образование на Република България /СДСОРБ/:

Стефанка Балева – председател

Боряна Толовска

Асен Александров

За Българската асоциация на частните училища /БАЧУ/:

Милка Славчева – председател

Валентина Денчева Денчева

От страна на учителските синдикалните организации:

За Синдикат на българските учители /СБУ/ към КНСБ:

Чавдар Христов - вицепрезидент на КНСБ

Янка Такева – председател

Красимир Попов

Гиго Йорданов

Роза Костова

За Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”:

Андрей Николов Върбанов – главен секретар на КТ „Подкрепа”

Юлиян Петров – председател

Георги Шошев

Емилия Мирчева

За Независим учителски синдикат /НУС/ към КНСБ:

Аспарух Томов - председател

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

  1. Обсъждане на проект на анекс към Колективния трудов договор в средното образование.  1. Р а з н и.

Акад. Стефан Воденичаров: Добре дошли на всички колеги! Благодаря ви, че се събрахте. Знаете дневния ред; бих желал това, за което сме се събрали днес да седнем да го свършим. Ще помоля председателката на съвета, колежката Дамянова да започне като председател да ни казва какво трябва да правим.

Милена Дамянова: Уважаеми колеги, социални партньори, днешният дневен ред е с две точки:

  • Обсъждане на анекс към Колективен трудов договор.

Както и е известно, пристъпваме към този вариант на решаване на въпроса с учителските заплати във връзка с едно отрицателно становище на Министерство на финансите по наредбата, която подготвихме заедно с вас. Държа да ви уведомя, че първата част на наредбата относно увеличаване на минималните работни заплати ще бъде публикувана утре в „Държавен вестник”. Така че, първата стъпка вече е направена и утре можем да видим изменението на наредбата и в „Държавен вестник”.

Втората част обаче, не беше подкрепена от финансовото министерство, има си съображенията – предполагам всички сте запознати с тях. И затова пристъпваме към другия вариант, а именно – обсъждането на анекс към Колективния трудов договор.

И, разбира се, точка „Разни” – там имам предвид да обсъдим, освен текущите въпроси, това, което беше предложено във вчерашния ден от Синдикат „Подкрепа” – случая в с. Градец, Котел; там имаме извършена проверка; имаме вече предприети действия от миналата седмица. По този въпрос съм поканила и проф. Ирина Колева, която е наш консултант по въпросите за интеркултурното образование, колегите от дирекцията, които са запознати със случая, така, че да имаме максималната информация.

Ако сте съгласни с така предложения дневен ред, ви предлагам да го гласуваме и да преминем към обсъждане.(изразено общо съгласие)

Има ли някой против? – Не виждам, с което преминаваме към първа точка.По точка първа от дневния ред –

Обсъждане на анекс към Колективния трудов договор в средното образование”Милена Дамянова: Давам думата на г-н Вълчев, ако иска да каже няколко думи, след което имате думата за изказване и вие.

Красимир Вълчев: Всъщност, това, което в момента имаме представено за обсъждане е проект на анекс към Колективния трудов договор на Синдиката на българските учители и може би те да кажат.

Милена Дамянова: Тогава да дам думата на г-жа Такева.

Янка Такева: Благодаря ви.

Уважаеми г-н министър, приемете поздравления от Синдиката на българските учители. Желаем Ви много спорна работа до края на мандата Ви като министър. Надявам се да работим конструктивно, морално, коректно, справедливо, защото това, което Ви го дадох, това е получено преди 5 мин. по електронната поща. Такива писма има хиляди в Синдиката на българските учители за тази несправедлива политика, която се води от страна на Министерство на образованието и регионалните инспекторати. Надявам се да имате куража и да имате желанието що годе да сложим някакъв ред в системата. Аз съм дълбоко убедена, че, ако искате Вие можете да направите това, защото в системата има пари, имаме средства и, ако трябва човек да направи една рекапитулация за това от колко канали текат средства, ще види, че тези средства не отиват там, за където са предназначени. И, ако Вие съумеете това да направите, ще спечелите обичта и доверието на българския учител.

Така че, приемете нашите поздравления и дай боже да сме живи и здрави да работим.

Що се отнася до това, което г–н Краси Вълчев каза, че това е анекс на Синдиката на българските учители, аз искам да кажа, че това не е анекса на Синдиката на българските учители. Това е анекса, който е разработен в работната група и представители на всички социални партньори си губиха времето да разработят този анекс. И този анекс, ако госпожата, която стои срещу вас си предоставя стенограмите навреме и вашият екип извади стенограмите от минали заседания на Отрасловия съвет, ще видим, че този анекс беше приет на Отраслов съвет и сега целта беше да се подпише този анекс, защото няма време. Защото, ако до 25 февруари ние не бъдем готови, - утре, вдруги ден излиза наредбата, - да се подпише анекса към Колективния трудов договор, за да се завери в Инспекцията по труда. Започват да се правят общинските бюджети, а без тези документи общинските бюджети не могат да се направят и учителите няма да могат да си получат увеличението на работните заплати.

Някой от Министерство на образованието – искам категорично да заявя – желае да се подиграва с губенето на времето на работните групи. Не участваха качествено в работата на работните групи, защото изпращаха експерти, а тези експерти трябваше да им докладват. Това не е вината на всички нас, защото моето време е ценно, и на колегите около тази маса е ценно. Така че, това е анексът приет на последното заседание на Отрасловия съвет и нито една страна нямаше възражения по анекса.

Благодаря ви.Андрей Върбанов: Г-н министър, имам прякото задължение да Ви поздравя от името на д-р Тренчев. Той би желал да бъде на тази среща, но поради неотложни задачи просто си запазва това право за друг път. Приветстваме вашето назначение, макар и в себе си неубедени, че Вие сте човекът, който може да се справи с проблемите на образованието (говоря в сферата на средното образование), които са изключително тежки, имайки предвид времето, което остава до края на мандата на това правителство, с надежда да има следващ и вие да продължите да работите.

Акад. Стефан Воденичаров: О, не, недейте, моля ви се.

Андрей Върбанов: Ами тогава най-добре да не сте се захващали, г-н министър, защото знаете, че за два месеца най-много да се запознаем и като се срещнем на улицата да се поздравяваме.

Акад. Стефан Воденичаров: Някои неща може и да се оправят за два месеца.

Андрей Върбанов: Пожелавам Ви го. Чух няколко Ваши идеи, които адмирирам, като човек от по-старото поколение ги адмирирам.

Абсолютно съм солидарен с г-жа Такева, че този анекс не е на Синдиката на българските учители и искам оттук-нататък администрацията на министерството да знае, че тук участват няколко независими една от друга организации, започвайки с най-голямата, която представлява г-жа Такева, „Подкрепа” и още една, и никога да не си позволява да идентифицира по такъв начин, както започнаха днес, най-малкото защото имаме самочувствие да сме автономни. Г-н министър, молбата ми е към Вас да се погрижите този ваш административен персонал да спазва това, на което и г-жа Такева обърна внимание и казах и аз.

Анексът е задължително да се подпише, защото вече уверявам ви в системата има напрежение и то не малко, хората са убедени, че това няма да се спази. В нашите структури в последно време има много тежко напрежение и призиви за стачки. Казвам ви, идвам на това съвещание, не знаейки, че Вие ще бъдете, в смисъл не знаех, че ще има рокадо. Ако министър Игнатов беше тук, това щеше да бъде адресирано до него, не до Вас, така че, Вие сте непричом. Има напрежение, всеки момент напрежението може да ескалира. Фитилът е запален от това, което става в последните няколко дена и малко трябва да пламне. Имайте предвид, че, ако пламнат организираните структури на хората на наемния труд, нещата ще бъдат много тежки, смея да кажа не само за вас, а за правителството. Това, което виждате в последно време на улиците все таки беше на хора неорганизирани. Тъй като г-жа Такева и другите колеги имаме честта да представляваме организирани структури, ние си даваме сметка за възможностите и не сме толкова безотговорни. Затова нашето настояване е това, което и г-жа Такева каза – немедлено да се реши този въпрос, да не ескалира напрежението. И това, което ви помолих в началото, вашата администрация да има предвид, че тук не заседава само един синдикат, а заседава група от синдикати, и двата синдиката да бъдат поименно споменавани Имам самочувствието, че представлявам КТ „Подкрепа”, както и г-жа Такева и другият колега представляват своите си организации и всеки един от нас говори от името на своята си организация. Няма да приема никой да говори от наше име, както и никога няма да си позволим за говорим от чуждо име. Така че, забележката ми е не към Вас, а към администрацията.

Много неща трябва да се говорят и да се оправят в образованието. Не на последно място, проблемът със състоянието, статута на българския учител, което мога да ви кажа, че от много години едва ли е било на по-ниско ниво. И пример за това, което искам да поставя на вниманието ви е случаят в Средец. За да си позволят, - няма да кажа „циганите”, а – един ученик да говори „Учителите на сапун”, колеги преподаватели, знаете, че това рекушира много грозно върху самите вас. Така че, тук трябва приоритетно да се говори за статута на българския учител, за неговите възможности, за неговите права и задължения. Защото това, което става, г-н министре, Вие сте се наели да решавате проблема на висшето образование и на Академията, доколкото разбрах, но в основата на всичко стои средното образование. Ако то не намери решение, нищо няма да се случи, то просто не може да се случи, няма как да се случи.

Също така, бих си позволил да коментирам – не се поддавайте на натиск, г-н министре, - ще бъдете под тежък натиск от най-различни депутати, депутатки, министри, полуминистри, (искам да кажа зам.-министри) да приведете техни искания за уволнение на един, втори, трети, четвърти или пети. Не позволявайте името Ви да бъде консумирано и вкарано в изтривалката, защото последствията за Вас после ще бъдат много тежки, уверявам Ви, знам какво говоря, защото съм много години на тепиха (ако говорим за синдикалния тепих, аз съм най-стария член тук).

Така че, още един път „Добре дошъл!”. Пожелавам Ви успех, както и на цялата колегия. Мисля, че това, което казахме в началото с колежката Такева – ще трябва днес да сложим подписите под този анекс, малко от малко да намерим начин да тушираме напрежението.

Благодаря.

Чавдар Христов: От името на г-жа Янка Такева и на нашия президент г-н Пламен Димитров, който в момента е на среща във Вашингтон във връзка с проблемите, свързани с индустриалните фактори и т.н., организирана от Световната банка, бих искал освен да представя нашето становище във връзка с проблемите по този анекс, да ви приветствам за куража и да ви пожелая успех.

А иначе, по същество на обсъжданите проблеми ще си позволя (по-късно) едно правно мнение като експерт в областта.

Благодаря за вниманието.

Милена Дамянова: Други желаещи за изказване?

Г-н Томов, заповядайте.Аспарух Томов: От името на Независимия учителски синдикат към КНСБ ние също изказваме нашите поздравления и се надяваме до края на мандата поне да работим балансирано и в светлината на традициите и договореностите, които бяха изкристализирали до този момент.

С две думи, процесът, който днес гледаме е процес, който започна преди две години и половина и особено се изостри може би в последните месеци – проблемът с учителските заплати и тяхното задържане в светлината на потребностите на системата доведе до едно напрежение, което ние подкрепяме, че в момента съществува.

Искам да споделя, че в края на мандата на предшественика Ви Сергей Игнатов ние почти бяхме достигнали до споразумение, имахме някои дребни нещица, които можехме да преодолеем. Надявам се днес да ги преодолеем, защото учителите очакват това от нас.

И още едно уточнение – ние виждаме, че вървим по два пътя. Единият път е нормативната уредба, а именно обнародването на Наредба 1. Вторият път е колективното трудово договаряне и именно обединяване около параметрите, които в продължение на осем месеца договаряхме и преговаряхме по тях.

Но има и още един елемент, който не желаем да бъде пропуснат. Ние в тези осем месеца договаряхме и параметри във връзка с промяна на материята на диференцираното заплащане в Наредба 1.

Янка Такева: Това в точка „Разни” ще го говорим, за единна система на заплащане на труда – няма директорите така, учителите така.

Аспарух Томов: Накрая изразяваме убеждението си, че договореностите, които по много мъчителен път чрез преговори, контакти, срещи и разговори постигнахме, днес ще бъдат парафирани и ще бъдат – обръщам се към работодателите – дайте /Н.Николчева: … да дадем…/ - дайте да дадем, защото на хората вече им дойде до гуша. Чакаха го с предишния бюджет – не стана, чакаха половината на годината, чакаха го на октомври, чакаха го на ноември; януари дойде; чакаме го със задна дата; ако трябва, бихме го чакали и с един-два месеца закъснение, стига това нещо да се състои.

Благодаря ви.Милена Дамянова: Г-н Вълчев.

Красимир Вълчев: Аз искам само да се извиня на г-жа Такева и на останалите две синдикални организации за неточността. Действително въпроса го обсъждаме от няколко месеца. Аз лично участвах през цялото време в работната група – вашите експерти ще го потвърдят. Имах предвид да стъпим на това, което вие сте предоставили като форма. Иначе, като съдържание действително е така, то е обсъждано на последното заседание на Отрасловия съвет – беше разгледано като проект на наредба.

Още веднъж се извинявам.Милена Дамянова: Г-жа Николчева.

Надежда Николчева: Приемете нашите приветствия също.

Искам да кажа, че тук се случва някаква подмяна на реалностите, защото всъщност когато водихме преговорите по КТД ние по много пунктове не постигнахме съгласие. Не знам как изведнъж се случи така, че сме постигнали съгласие. Още повече, че вашето предложение за днешния ден ние не разполагаме с него, не знаем вие какво предлагате.

Съюзът на работодателите през цялото време отстоява идеята за максималните реални възможни увеличения на учителските заплати и много се надяваме именно на тази плоскост да се срещнем със синдикатите – реалните възможни увеличения на тези заплати.

Ние с удоволствие ще го гледаме, ако ни предоставите вашето предложение за анекс и ще се включим в преговорите. Но някакъв анекс, който някой притежава да се настоява задължително сега да се разпише… Още повече, че, ако има напрежение в гилдията – ние сме хората, които всеки ден сме сред гилдията, - то беше създадено от нереалните очаквания, които синдикатите създадоха в учителите, които няма как да се случат с днешна дата с това увеличение на единния разходен стандарт. И нашият апел е да водим един цивилизован диалог като партньори, защото за съжаление много пъти се премина границата на добрия тон, и наистина да търсим възможното решение, което ще е най-добре за всички в системата и да изоставим тези популистки проценти и изисквания. Отворени сме за диалог, който обаче е свързан с реалностите в българското училище.Милена Дамянова: Г-н Петров искаше думата.

Юлиян Петров: Благодаря.

Уважаеми г-н министър, г-жо заместник-министър, уважаеми колеги, искам да използвам правото си първо да поздравя г-н Воденичаров за тази длъжност, да изразя нашите огромни очаквания от този диалог, за който коментираме, да му пожелая много смелост, защото нашата система, макар, че е приоритетна, макар, че е много дискутирана, тя е много трудна. Оказва се, че много голяма част от българското общество говори за образование, но малко са хората, които разбират и могат да променят нещата, и бих искал ние да успяваме да ги откриваме и да откриваме най-точните посоки на промяната, която се очаква от нас като Отраслов съвет и като експерти, които могат да посочат най-точния път на промяна. Ние като синдикат и като експерти винаги сме били готови да даваме идеи на Министерство на образованието, а то е в правото си да прокарва тези идеи или да не ги прокарва.

На въпроса - искам да потвърдя наистина, че този анекс, който се надявам да се подпише, е приет и на Отраслов съвет, той е анекс на всички социални партньори, но нека да припомним, че и Наредба 1, която беше изпратена и върната от финансовия министър Дянков също беше приета на Отраслов съвет, но това е тема на друг разговор. От този разговор следват не малко въпроси, които цяла България ни задава в момента. Дори след тази наша среща вероятно от няколко телевизии ще ни питат какво сме решили и накъде ще вървят нещата, защото напрежението в България е огромно - учителите 8-9 месеца вече слушат, че ще бъдат или вече са увеличени заплатите, макар да не са го усетили това по техните сметки. В крайна сметка напрежението нараства и то много бързо.

Да, ние сме готови на диалог, но сме готови на диалог за нещата, по които все още не сме говорили, по които не сме се разбрали, а нещата, за които сме се разбрали, това е – средствата, които са в повече и са в отрасъл „Образование”, да отидат за увеличение на работните заплати. Ако някой друг си е направил някакви други сметки, просто нека да не забравя, че нещата са много сериозни и много бързо биха могли да ескалират. И, ако мислите, че това, което коментират учителите в България, уважаеми работодатели, е нещо, което не е верно, или нещо, което се случва в някоя друга европейска държава, аз ще ви кажа, че не сте познали. Огромно е напрежението в България и ми се иска наистина днес да направим първата стъпка с подписването на този анекс и да помислим за следващите, както във времето примерно до изборите, така и след това. Защото вече се чуха предизборните платформи на много политически партии – ние винаги сме приоритет, но в крайна сметка като седнем на тази маса и започнем да изчисляваме и заплати и много други действия, които трябва да са последващи от това, че сме приоритет, тях ги няма и не можем да стигнем до нещо, конкретно, което да доведе до промяната.

Завършвам с това, че много е важно да подпишем анекс и евентуално да подредим приоритетите в нашите бъдещи действия.

Благодаря.Милена Дамянова: Други желаещи за изказване?

Г-н Томов.Аспарух Томов: Само една реплика имам (извинявам се, но съм длъжен да я кажа). Уважаеми господа работодатели, не е вярно, че не сте виждали анекса. Вие сте запознати с този анекс от преди четири-пет месеца. /Н.Николчева: Това беше един работен вариант./ - Точно за него става дума.

Надежда Николчева: Откъде да знаем? Ние и в момента го нямаме.

Аспарух Томов: Беше ви съобщено каква е темата.

Надежда Николчева: Темата да, но текстът…

Янка Такева: Уважаеми г-н министър, моля Ви разпоредете на ресорния заместник-министър да дойде разпечатаната стенограма. Трябваше да се явите с нея – вие много добре знаете, че една част от присъстващите ще превърнат в говорилня Отрасловия съвет. Така че, докато дойде стенограмата аз имам една голяма молба, но първо ще дам на вицепрезидента на КНСБ да каже някои съображения.

(Зам.-министър Дамянова разпорежда предоставянето на стенограмата.)

Чавдар Христов: Действително въпросът, който възниква тук е – има ли такова решение или няма? Това е така да се каже базов въпрос, без който трудно може да се върви по-нататък и да се търси някакво окончателно решение. Аз имам уверение от моите колеги, а сега чувам потвърждение и от колегите от „Подкрепа” и от НУС, че се е състояло такова заседание и такова решение е взето. Ако това е вярно, а аз съм сигурен, че това е така, тъй като именно въз основа на едно такова решение се внася и конкретен проект за анекс. То тогава ще остане да се разисква по същество дали нещо не смущава колегите работодатели от гледна точка на конкретни параметри, на числа, на записи, което е друга тема. Ако това, което е записано е уточнено, то тогава остава да разискваме.

Акад. Стефан Воденичаров: След малко ще бъде донесена стенограмата и този въпрос какво е казано, що е казано, ще бъде погледнато. Но аз понеже за първи път попадам в тази среда, сега ми се струва, че отдясно и отляво се нуждаете от известен разговор на спокойствие, за да може да определите точно кои са нещата, които по някакъв начин не може просто да се (отлагат).

Янка Такева: Г-н министър, от другата страна всеки път идват различни, което означава, че аз днес като съм се договорила, вие с мен като сте се договорили, на другия ден, за да ви направя номерата, аз ще изпратя чистачката на синдиката, която ще каже „Ама аз не съм виждала, г-н министър, този документ.” Тук миналия път когато взехме решението, където всичко това, което е записано в анекса беше част от наредбата за работните заплати, седеше председателят г-н Шейнин и седяха двамата директори от Перник. Сега идват съвсем други хора.

Надежда Николчева: И аз бях, г-жо Такева.

Акад. Стефан Воденичаров: Той е в чужбина, доколкото разбрах.

Георги Енчев: Г-жа Николчева е упълномощена

Янка Такева: Тогава не би трябвало да се прави това, - че вижда нещо за първи път.

Георги Енчев: Това е член на управителния съвет и директори – може ли да ги сравнявате с чистачки?..

Андрей Върбанов: Г-н министър, аз пледирам да преминем на малко по-високо ниво, защото искам да ви кажа нещо: Ако в момента тук стоеше министър Игнатов, а не новия министър, „Подкрепа” има готовност всеки момент да призове, а тя няма да призове, а членовете й ще наложат да тръгне искането за стачка. Тъй като го смятаме това за неуместно при един току-що постъпил министър, това е ненормално, засега ние няма да приемем такова предложение от структурите, но напрежението, самите работодатели, ако ви направи впечатление, госпожата спомена какво е напрежението. То е огромно. Уверявам ви, след това, което стана последните няколко дена, много малко трябва да се запали огъня. Затова нека да подходим с нужната отговорност, да приемем, и ако има някои неща за доизглаждане, приемаме това, но не след като се е говорило и е прието, сега тепърва да го обсъждаме само защото вие сте … (прекъснат)Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница