Обявление №2 Изпълнително дело №434/2010 гДата26.05.2018
Размер15.9 Kb.

ОБЯВЛЕНИЕ № 2


Изпълнително дело № 434/2010 г.

Подписаната Анета Йонкова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Троян, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 07.03.2014 г. до 07.04.2014 год. в гр. Троян, обл. Ловешка, в канцеларията ми ще се проведе втора публична продан на недвижим имот, собственост на Богомила Иванова Христова от гр. София, а именно:

Самостоятелен обект – апартамент № 17 с идентификатор 73198.501.337.2.7 по кадастралната карта на гр. Троян с площ 104,21 кв.м., находящ се в ЖСК “Троя” ет. 3, вх. Б, заедно с прилежащите мазе № 17 с площ 10,74 кв.м., таван № 17 с площ 16,20 кв.м., както и съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху имот с идентификатор 73198.501.337.

Цената, от която ще започне наддаването е 80 % от цената по първата продан и е в размер на 60 378,00 /шестдесет хиляди триста седемдесет и осем/ лв.

По делото има данни за учредена договорна ипотека върху имота, вписана под № 19, т. ІІ, дело № 1331 от 2007 г. в полза на “Райфайзенбанк /България/” АД.

Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд гр. Троян всеки работен ден и час, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки работен ден по местонахождението му в гр. Троян.

Задатъкът в размер на 10 % от началната цена на продаваемият имот, на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК/ за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Районен съд гр. Троян в “Райфайзенбанк /България/” ЕАД IBAN BG 29 RZBB 9155 3320 0588 05 по изп. дело № 434/2011 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават на регистратурата на Районен съд гр. Троян, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 2 от ГПК/.

На 08.04.2014 год. в 09,00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, съдебния изпълнител обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол /чл. 492, ал. 1 от ГПК/. На осн. чл. 492, ал. 2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по-висока с размера на един задатък.


гр. Троян СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:30.01.2014 год. /А. Йонкова/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница