Обявление №2 Изпълнително дело 438/2010 гДата07.06.2018
Размер15.22 Kb.

ОБЯВЛЕНИЕ № 2


Изпълнително дело 438/2010 г.
Подписаната Анета Йонкова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Троян, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 14.02.2017 г. до 14.03.2017 год. в гр. Троян, обл. Ловешка, в канцеларията ми ще се проведе НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Кольо Грозев Колев и Донка Дачева Грозева, двамата от с. Борима, общ. Троян, обл. Ловешка, при начална цена, равна на 80 % от цената по първата продан, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.150.763 по кадастралната карта на с. Борима, общ. Троян с площ 624 кв.м., заедно със застроените в имота сгради: жилищна сграда с идентификатор 05445.150.763.1 със ЗП 75 кв.м., селскостопанска сграда с идентификатор 05445.150.763.2 със ЗП 39 кв.м. и селскостопанска сграда с идентификатор 05445.150.763.3 със ЗП 17 кв.м

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 3 528,56 /три хиляди петстотин двадесет и осем лв., петдесет и шест ст./ лв.

По делото има данни за вписана законна ипотека върху имота № 34, т. І от 2007 г. в полза на “Банка ДСК” ЕАД гр. София.

Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд гр. Троян всеки работен ден и час, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки работен ден по местонахождението му в с. Борима, общ. Троян.

Задатъкът в размер на 10 % от началната цена на продаваемият имот /на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК/ за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Районен съд гр. Троян в “Централна Кооперативна Банка” АД IBAN BG 98 СЕСВ 9790 33F8 9117 00 по изп. дело № 438/2010 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават на регистратурата на Районен съд гр. Троян.

На 15.03.2017 год. в 09.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител обявява наддавателните предложения, за което съставя протокол /чл. 492, ал. 1 от ГПК/. На осн. чл. 492, ал. 2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по-висока с размера на един задатък.

гр. Троян ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:03.01.2017 год. /А. Йонкова/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница