Обявлението за концесията е изпратено за публикуване в “Държавен вестник” на 10. 10. 2014гДата28.02.2018
Размер17.87 Kb.
#60159
О Б Щ И Н А Т Р Ъ Н
2460 гр. Трън, пл. “Вл.Тричков” 1, тел. 07731 / 9616; факс 0884898902

obshtina_tran@mail.bg, www.tran.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на основание Решение № 98 по Протокол №6/26.06.2014 г. на Общински съвет Трън и в изпълнение на чл.43 от Закона за концесиите и на основание чл.30, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите и обявление за концесия, публикувано в електронната страница на “Държавен вестник” (http://dv.parliament.bg/) на 13.10.2014 г. под № 1 и вписано в “Националния концесионен регистър” пореден № А-000648, Община Трън обявява, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия за добив минерална вода от находище "Трънска Банкя", с. Банкя, Община Трън, област Перник.

Обявлението за концесията е изпратено за публикуване в “Държавен вестник” на 10.10.2014г.

  1. Предмет на концесията: концесия за добив

  2. Вид на обекта на концесията – минерална вода.

  3. Индивидуализация на обекта на концесията - Обект на концесията е минерална вода от находище "Трънска Банкя", с. Банкя, Община Трън, област Перник, разкрита чрез Каптиран естествен извор "Трънска Банкя". Обектът на концесията е публична общинска собственост. За находището е съставен Акт за публична общинска собственост № 324 от 10.06.2003 г.

  4. Описание и обем на услугите и/или стопанските дейности, които концесионерът може да извършва чрез обекта на концесията: Добив на минерална вода от находище "Трънска Банкя", с. Банкя, Община Трън, област Перник, разкрита чрез Каптиран естествен извор "Трънска Банкя" - публична общинска собственост, с цел за бутилиране на натурална и газирана минерална вода, с възможност за производство и на безалкохолни напитки, в състава на които се включва минерална вода..

  5. Вид на процедурата: открита процедура

  6. Гаранция за участие в процедурата: 50 000 лева.

  7. Срок за получаване на документацията за участие в процедурата – 32 календални дни след обнародване на обявлението в Държавен вестник – 16.00 ч. на 14.11.2014г.

  8. Цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: 1200 лева с ДДС.

8. Място и срок за получаване на офертите: 40 календални дни след календарни дни след изпращане на обявлението в Държавен вестник - 19.11.2014г. – 16.00 ч. в деловодството на община Трън.

9. Място и дата на отваряне на офертите – Заседателната зала на община Трън, на 41-я календарен ден след изпращане на обявлението в Държавен вестник – 20.11.2014г. 09.00ч.
Каталог: content -> uploads -> file
file -> 2460 гр. Трън, пл." Вл. Тричков", №1, тел
file -> Избирателен списък част I (за публикуване)
file -> 14 май 2016 Г. Празник в памет на именитата българска народна певица гюрга пинджурова и по повод 121 годишнина
file -> Избирателен списък (За публикуване на интернет страницата на общината)
file -> Избирателен списък (за публикуване)
file -> Представяне на участника относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на част „Ефектно и сценично осветление и озвучаване на тържествената зала в нч гюрга Пинджурова-1895г.”
file -> Избирателен списък
file -> За произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г
file -> За произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г
file -> Избирателен списък част I


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница