Обявява: инициатива на "Водоснабдяване и канализация Варна" оод, гр. Варна за водовземане на подземни води от каптаж „Далак сую 1,2,3"Дата22.12.2018
Размер89 Kb.
#109256

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА: инициатива на “Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна за водовземане на подземни води от каптаж „Далак сую – 1,2,3” .1. Цел на заявеното използване на водите:

Питейно - битови нужди

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонтBG2G00000Pg027

Палеогенски водоносен хоризонт

3. Водовземни съоръжения

Каптаж „Далак сую – 1, 2, 3”, намиращ се в имот имот ХV76, кв. №10 по плана на с. Чайка с ЕКАТТЕ 80073, община Провадия, област Варна

4. Място на използване на водите, населено място

ЕКАТТЕ


За допълнително питейно-битово водоснабдяване при върхова консумация на с. Рояк, община Провадия, област Варна ЕКАТТЕ 63235

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното нивоСредноденонощен дебит: 1,63 л/с
Конструктивно определено6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, Варна, ул.”Александър Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.


инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район
Съгласували:

Директор „ПР”: инж. Д. Консулова.................................................

Н – к отдел ”Р”: инж. М. Петров ........................................................

Изготвил: инж. Р. Несторова, гл. експерт ”Р”..................................


Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org
Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница