Обявява: инициатива на,,В и к-варна" оод, за водовземане на подземни води от вг,,Камчия Близнаци", с. Близнаци, общДата08.05.2018
Размер23.13 Kb.
#68847

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА: инициатива на ,,В и К-Варна” ООД, за водовземане на подземни води от ВГ ,,Камчия - Близнаци”, с. Близнаци, общ. Аврен1. Цел на заявеното използване на водите:

Питейно - битови нужди

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонтBG2G000000Q005

Кватернерен водоносен хоризонт

3. Водовземни съоръжения

ЕКАТТЕ


Шахтов кладенец ШК-1, в имот № 000435 и сондажен клденец ТК-4а ,,Гъбката”, в имот № 000434, в землището на с. Близнаци, общ. Аврен.

04426

4. Място на използване на водите, населено място


За питейно – битово водоснабдяване на селата: Приселци, Близнаци и к.к.,,Камчия”,

общ. Аврен

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното ниво


Средноденонощен = технически възможния дебит:

ШК-1 - 4,0 л/с

ТК-4а ,,Гъбката– 5,15 л/с

Максимално експлоатационно понижение:

ШК-1 2,5м

ТК-4а ,,Гъбката” - 3,15м

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, Варна, ул.”Александър Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.


ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

Съгласували:

Директор „ПР”:инж. Д. Консулова.............................................

Н – к отдел ,,Р”: Р. Шопов ..................................Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org
Каталог: UserFiles -> File -> 2014
2014 -> Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
2014 -> Република българия министерство на околната среда и водите
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> Местоположение
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница