Обявява прием на студентиДата22.07.2016
Размер64 Kb.
#704
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ОБЯВЯВА
ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА

учебната 2010/2011 година

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност Архивистика и документалистика

  1. Защита на документални и архивни ресурси - 15 места в редовна форма и 27 места в задочна форма за държавна субсидия и прием за места - обучение срещу заплащане.


Специалност История

1. Европейски Югоизток – 7 места в редовна форма и 10 места в задочна форма за държавна субсидия и прием за места - обучение срещу заплащане.

Срокове:

1-10 февруари 2011 г. – прием на документи в деканата на Исторически факултет;

от 14 до 17 февруари 2011 г. – провеждане на приемни изпити;

18 февруари 2011 г. – класиране;

до 28 февруари 2011 г. – записване на новоприети магистранти.

Телефон за информация: 9308 223

  

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност Регионално развитие и политика


  1. Планиране и управление на териториални системи (неспециалисти) – редовна форма, обучение срещу заплащане.

Срокове:

1-10 февруари 2011 г. – прием на документи в деканата на Геолого-географския факултет, каб. 254 в сградата на Ректората, северно крило,

Телефон за информация: 9308 385


  


ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност Международни отношения

  1. Международна сигурност (специалисти) – редовна форма, 2 места за държавна субсидия, обучение срещу заплащане;

  2. Международни организации и многостранна дипломация (специалисти) – редовна форма, 2 места в държавна субсидия, обучение срещу заплащане;

  3. Международни бизнес отношения (специалисти) – редовна форма, 7 места държавна субсидия, обучение срещу заплащане;

  4. Частни отношения с презгранични последици в Европейския съюз (специалисти) - редовна форма, 1 мяст държавна субсидия, обучение срещу заплащане;

  5. Право на Европейския съюз (неспециалисти) - редовна форма, 2 места държавна субсидия, обучение срещу заплащане;

Срокове:

1-10 февруари 2011 г. – прием на документи;

14 и 15 февруари 2011 г. – интервюта и приемни изпити в 294 каб. на Ректората от 9,00 часа по обявения конспект за държавната поръчка.

Телефон за информация: 9308 359

  

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

Специалност Испанска филология

1. Приложна лингвистика редовна форма, събеседване с комисия на 17.02.2011 г. от 10,00 ч. в каб. 135 А на Ректората
Специалности Испанска, Френска, Италианска, Португалска и Румънска филологии

1. Романски литературиредовна форма, събеседване с комисия на 21.02.2011 г. от 13,00 ч. в каб. 125 А на Ректората
Специалност Английска филология

1. Културни взаимодействия: Англо-американски перспективи – редовна форма, събеседване с комисия на 18.02.2011 г. от 14.00 ч. в каб. 164 на Ректората
Срокове:

1-10 февруари 2011 г. – прием на документи в деканата на Факултета по класически и нови филологии, Ректорат, северно крило – стая 231

Телефон за информация: 9308 381


  

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност Философия

1. История на философията - редовна форма за места, субсидирани от държавата (4) и за обучение срещу заплащане (5);

2. Философия - редовна форма за места, субсидирани от държавата (5) и за обучение срещу заплащане (3);

3. Философия с преподаване на английски език - редовна форма за места, субсидирани от държавата (4) и за обучение срещу заплащане (10);

4. Философия и култура на Изтока - редовна форма за места, субсидирани от държавата (6);

5. Глобалистика - редовна форма за места, субсидирани от държавата (5) и за обучение срещу заплащане (5);

6. Философия на съзнанието и езика - задочна форма за места, субсидирани от държавата (8) и за обучение срещу заплащане (5);

7. Реторика - редовна форма за места, субсидирани от държавата (3) и за обучение срещу заплащане (10);

8. Реторика - задочна форма за места, субсидирани от държавата (6) и за обучение срещу заплащане (10);

9. Реторика и анализ на дискурса – редовна форма за места, субсидирани от държавата (3) и за обучение срещу заплащане (10).
Специалност Социология

1. Градски изследвания - редовна форма за места, субсидирани от държавата (9);

2. Социологическа диагностика на съвремонността - редовна форма за места, субсидирани от държавата (6).
Специалност Политология

1. Политически мениджмънт - задочна форма за обучение срещу заплащане (30);
Специалност Библиотечно-информационни науки

1. Библиотечно-информационни науки и културна политика - задочна форма за места, субсидирани от държавата (19);
Специалност Публична администрация

1. Административни практики (магистърска програма за служители в държавната администрация) – редовна форма за обучение срещу заплащане (25);


Специалност Европеистика

1. Европейска интеграция – редовна форма за места, субсидирани от държавата (15);

Срокове:

от 17.01. до 11.02.2011 г. – подаване на документи за кандидатстване в зала №63 или в деканата на Философски факултет, каб. № 47 в сградата на Ректората, южно крило всеки делничен ден от 10,00 до 12,00 и от 14,00 до 16,00 часа.

Телефон за информация: 9308 351


  

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност Физика

  1. Оптометрия (4 семестъра за студенти с бакалавърска или магистърска степен по технически и природо-математически специалности) редовна форма, обучение срещу заплащане;


Специалност Инженерна физика

  1. Безжични мрежи и устройстваредовна форма, държавна субсидия и обучение срещу заплащане;

  2. Микроелектроника и информационни технологии задочна форма, държавна субсидия и обучение срещу заплащане;


Специалност Ядрена техника и ядрена енергетика

1. Ядрена енергетика и технологии І (за специалисти) редовна форма, държавна субсидия и обучение срещу заплащане;

2. Ядрена енергетика и технологии ІІ (за неспециалисти със срок на обучение 5 семестъра) – задочна форма, държавна субсидия и обучение срещу заплащане;

3. Ядрена енергетика и технологии ІІІ (за завършили с ОКС „професионален бакалавър” по Топло- и ядрена енергетика със срок на обучение 6 семестъра) – задочна форма, обучение срещу заплащане.
Срокове:

1-11 февруари 2011 г. – подаване на документи в деканата на Физически факултет;

14 февруари 2011 г. от 10,00 часа във фзФ – приемен изпит за всички магистърски програми.

Телефон за информация: 862 30 91

  

ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Специалност Специална педагогика

1. Специална педагогика (за завършили други) на английски език - редовна форма, обучение срещу заплащане;
Срокове:

1-10 февруари 2011 г. - подаване на документите във Факултета по начална и предучилищна педагогика;

до 15 февруари 2011 г. - класиране на кандидатите;

до 28 февруари 2011 г. записване.

Телефон за информация: 9706 202


  

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Специалност Математика

1. Уравнения на математичната физика редовна форма, 5 места за прием в държавна субсидия;
Специалност Приложна математика

1. Уравнения на математичната физика и приложенияредовна форма, 5 места за прием в държавна субсидия.
Срокове:

от 20.01. до 10.02.2011 г. – подаване на документи във Факултета по математика и информатика, каб. 202;

11-15 февруари 2011 г.– приемни изпити за всички магистърски програми.

Телефон за информация: 8161 576


  

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност Биотехнологии

1. Растителни биотехнологии (за неспециалисти) – редовна форма, обучение срещу заплащане;
Специалност Молекулярна биология

1. Биохимия (за неспециалисти) – редовна форма, обучение срещу заплащане.
Срокове:

1-10 февруари 2011 г. – подаване на документи в деканата на Биологически факултет.
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Конкурс за избор на доцент по направление 1 Филология (британска култура и литература), обявен в дв бр. 64 от 05. 08. 2014 г., ст


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница