Оценяване на валидността и надеждността на информацията достоверност на информациятаPdf просмотр
страница5/11
Дата29.03.2023
Размер155.24 Kb.
#117116
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
За теста по информационни
Свързани:
#2 Епителна и съединителна тъкан, 8.Храносмилателна с-ма, 13.Ендокринна система, PDF document
Видове алгоритми
В зависимост от типа на съставящите ги команди има различни видове алгоритми.
• Линеен — алгоритъм, в който има последователност от действия, без поставяне на условие. Пример: Алгоритъм за намиране на лице на правоъгълник. За да съставите алгоритъм, са ви необходими стойности за дължината на страните на правоъгълника.
• Разклонен — алгоритъм, в описанието на който има команда, която (в зависимост от изпълнението или не на дадено условие) определя следващите действия. Пример:
Алгоритъм за намиране на корените на квадратно уравнение. За да съставите алгоритъм, са ви необходими стойности за а, Ь и с. Условието в алгоритъма е стойността на детерминантата D.
• Цикличен — алгоритъм, в които има повтарящи се действия. Многократното повтаряне на едни и същи команди се нарича цикъл. Командите, които се повтарят, се наричат тяло на цикъла. Когато действията трябва да се повторят определен брой пъти, се използва цикъл с брояч. Пример: Алгоритъм за изчисляване на сумата на целите числа от 1 до п. За да съставите алгоритъм, са ви необходими три променливи: п — крайното число, S — сбора на сумата след всеки цикъл, I — брояч, който следи броя на числата и се увеличава с едно при всяко завъртане на цикъла. Събирането се извършва, докато стойността на брояча стане равна на зададения брой повторения.
Описание на алоритьм


Съществуват различни средства на описание на алгоритмите.
Словесно описание. Представлява указания, в които чрез думи от естествения език се посочват действията, които трябва да бъдат извършени.
Представяне чрез псевдокод. Псевдокод е начин да бъде описан алгоритъм посредством естествен език, като се наподобява език за програмиране. Идеята е всички програмисти да могат да разберат алгоритъма дори и да не познават едни и същи програмни езици. Няма утвърден стандарт за писане на псевдокод, като преценката за използваните детайли и термини е на автора. Псевдокодът може да бъде комбиниран с код на истински език за програмиране. На програмния език се описват основните фрагменти, а ясните и маловажните се описват с псевдокод. Той може да бъде съчетаван с математически формули. Могат да се използват различните типове основни конструкции — присвояване, сравнение, условие и др.
Описанието с език за програмиране. Представянето на командите в алгоритъм чрез специални означения се нарича код или програма и е предназначено за изпълнение от компютър. В езика за програмиране са въведени строги правила за записване. Приложението, с което се създават програми на определен компютъ- рен език, се нарича среда за програмиране. В такава среда може да се:
• създава код на програма;
• изпълнява програма;
• вижда резултатът от изпълнението и др.
Описание чрез блок-схеми. Предлага визуална представа за връзките между отделните действия в алгоритъма. Описанието се извършва от определени символи, наречени блокове, като техният вид има точно определен смисъл.
Последователността се задава чрез стрелки. Всеки блок определя действие, а когато действието е изпълнено, работата на алгоритъма продължава с блока, до който води излизащата стрелка. Бло- ковете имат вида на геометричните фигури: елипса, правоъгълник, ромб, успоредник.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница