Од 2-01-03(199872) учебна програма-философия философияДата14.12.2017
Размер117.2 Kb.

ОД 2-01-03(199872)УЧЕБНА ПРОГРАМА-ФИЛОСОФИЯ

ФИЛОСОФИЯ


1. общо Представяне на дисциплината

Код на учебната дисциплина:

Общ хорариум (часове):

177

Кредити:

6

199872

Аудиторна

заетост

Извънаудиторна заетост

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

27

150

1

5

Специалност:

За образователно-квалификационна

степен:

Форма на обучение:
право
МАГИСТЪР

ЗАДОЧНО


Статут на дисциплината:

Брой часове в седмица:

Учебна година:

втора

факултативна

27

Семестър:

3

Факултет:

Катедра:

Историко-юридически

философия

Лектор:
Доц. д-р Лъчезар Андреев

2. Учебни форми


Аудиторна заетост:

часове

кредити

Извънаудиторна заетост:

часове

кредити
Лекции

27

1
Консултации

(работа с преподавател)

30

1

Семинарни занятия

(упражнения)0

0

Самостоятелна работа

120

4


Курсова работа

-

-

Практикум

-

-


Реферат

-

-


3. Формиране на оценката по дисциплината

Форма на проверка


% от оценката

Тестова проверка
Активно участие в часовете
Есе
Изпит

100

Присъствие в часОБЩО:


100%

7. ПРИЛОЖЕНИЯ:

  • Приложение 1: Анотация на дисциплината (0.5-1 стр.)

  • Приложение 2: Тематичен план на лекциите по учебни часове

  • Приложение 3: Тематичен план на семинарните занятия и практикуми по учебни часове

  • Приложение 4: Конспект за изпит

  • Приложение 5: Библиография за курса и изпита

  • Приложение 6: Автобиография на преподавателя (CV-EU)4. ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

Определяне мястото и ролята на философията сред останалите основни форми на културата. Общото и различното между философския и нефилософския начин на познание и мислене, оценка, отношение, избор, поведение. Практико-приложните проекции на философското знание.


5. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Какво знаем и какво не знаем за философията? Името, началото на философстването, езикът на философията, философският текст. Философите, философските дисциплини, история на философията.


6. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

. Отговор на въпросите как и доколко е възможно философското познание? Каква е разликата между науката като процес и като резултат? Каква е разликата между психологията и логиката на откритието? Какво разбираме под методология на науката? Какви философски въпроси поставя динамиката на социо-културното развитие ?

7. ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1:

Анотация на дисциплината

Учебната дисциплина Философия дава възможност да се усвоят основните достижения на културната и философска традиция. Стил и тенденции на философската мисъл: онтология, гносеология, аксиология, антропология, праксеология; диалектика и метафизика. Социална философия и философия на историята, правото и икономиката. Философия и психология на общуването, философските въпроси поставени от социално икономическите промени. Философското образование, ползата от философията.Приложение 2:

Тематичен план на лекциите


и семинарните занятия (упражненията) по учебни часове
Наименование на темата


Лекции

  1. 1.

Философия и духовна култура

3Онтологическата проблематика в история на философията

5Гносеологическата проблематика в история на философията

5Аксиологическата проблематика в история на философията

3Диалектика и метафизика (история и теория)

5Социална философия и философия на историята

2Философска антропология

2Философията като методология

2Лична информация
Име
Лъчезар Стоянов Андреев

Адрес
В.Търново, ул. Теодосий Търновски 27А

Телефон
062 3 65 12

ФаксE-mail


Националност
БългаринДата на раждане
17.10.1949
Трудов стаж• Дати (от-до)
02.01.1978-2004

Име и адрес на работодателя
ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”

• Вид на дейността или сферата на работа
преподавател

• Заемана длъжност
Ръководител катедра “История на философията”;

• Основни дейности и отговорности

Образование и обучение
• Дати (от-до)
1972-77

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ “Св. Климент Охридски”

• Основни предмети
Философия

• Наименование на придобитата квалификация
Д-р по философия; доцент по философия

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)• Дати (от-до)• Име и вид на обучаващата или образователната организация• Основни предмети• Наименование на придобитата квалификация• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


Лични умения и компетенции

Майчин език
БългарскиДруги езици

Руски Френски

• Четене
Много добро Средно

• Писане
Много добро Средно

• Разговор

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ И ОБЛАСТИ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

Много добро Средно

История и теория на познанието. Философия на комуникацията. Философия и психология на общуването.Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.СПИСЪК НА ОСНОВНИ ПУБЛИКАЦИИ

  1. КНИГИ, УЧЕБНИЦИ, МОНОГРАФИИ

Философия и аксиология, Библ. “Диоген”, УИ, ВТ., 1993

Философия и култура, Библ. “Диоген”, УИ, ВТ., 1996

Философия и наука, Библ. “Диоген”, УИ, ВТ., 1997

Философия и история, Библ. “Диоген”, УИ, ВТ., 1999

Човекът във философията , Библ. “Диоген”, УИ, ВТ., 1999

Философия и психология , Библ. “Диоген”, УИ, ВТ., 2000

Философия и психология на общуването, Библ. “Диоген”, УИ, ВТ., 2001

Философия и етика , Библ. “Диоген”, УИ, ВТ., 2002

Л.Андреев, П.Пенчев, Н. ПЕтров, Социална активност, Пловдив,2000

Л.Андреев и др., Аспекти на комуникативната култура, УИ, ВТ., 1999
СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

УТВЪРДИЛ:

Доц. д-р Лъчезар Андреев

Ръководител катедра:

Декан:доц. д-р Вихрен Бузов

дата:

дата:

дата:
Име на файла: OD 2-01-03(199872)_1.doc

Дата на отпечатване: 01.04.2005 г.

Версия: 1

Страница от

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница