Одобрявам: д-р Ренета Инджова Председател на нси техническо заданиеДата12.10.2018
Размер59 Kb.
ОДОБРЯВАМ:

Д-р Ренета Инджова

Председател на НСИ


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА СТАЯ 206 И ТОАЛЕТНАТА НА VІІ ЕТАЖ В НИСКОТО ТЯЛО на НСИ на ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ № 2
ЛОТ 1

Във връзка с подобряване на условията за ползване на тоалетните на VІІ етаж е необходимо да бъдат извършени следните ремонтни дейности:  • демонтаж на плъзгащата врата на дамската тоалетна;

  • монтаж на плъзгащата врата на помещението с двата писоара от страната на мъжката тоалетна;

  • доставка и монтаж на нова алуминиева врата по съществуващ отвор на дамската тоалетна 88/198 см.;

  • доставка и монтаж на душ батерия с подвижен душ;

  • доставка и монтаж на водопровод за топла и студена вода.

Приблизителна количествена сметка /приложение 1/.
ЛОТ 2

За обособяването ведомствен архив е необходимо да бъде извършено преустройство на стая 206, с което да бъдат изпълнени изискванията на Закона за държавния архив.

Преустройството включва следните строително ремонтни работи:

- изграждане на преградна стена от гипсокартон, с вградена каменна вата и врата 90/200 см. съгласно приложена схема/ приложение № 3/;

- разделяне на управлението на осветлението по обособените нови помещения ;

- шпакловка и латекс на новоизградената стена и на стените и тавана на работното помещението;

- остъргване, шпакловка и боядисване на подпрозоръчен бетонов плот;

Приблизителна количествена сметка /приложение 2/.

Прогнозна цена 1600 лв. без ДДС.

Плащания, срокове за изпълнение


Оферентите да посочат крайната цена без вкл. ДДС за цялостно изграждане на обектите, включително цената на вложените материали, извършените работи, разходите за труд, механизация, енергия, складиране, транспорт, документи, застраховки, печалба и всички други разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са необходими за цялостното изпълнение на всички етапи на предмета на договора.

Цената е окончателна и не подлежи на изменения при каквито и да е условия. Същата е получена въз основа на Количествено- стойностна сметка по точки , с одобрени единични цени по оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Окончателното разплащане ще се извърши в 5 дневен срок от подписване на приемо- предавателен протокол.

Оферентите да посочат срока за изпълнение и размера на мобилизационен аванс, ако има такъв.

Критерий за оценяване на предложенията е най-ниска предложена цена.


Оглед на помещенията може да се извършва всеки работен ден от 10,00 до 15,00 ч., в периода от 01.04.2013 г. до 08.04.2013 г.
Офертите се приемат в деловодството на НСИ, гр. София 1038, ул. „Панайот Волов” №2, ІV- ти етаж, стая 410 (Деловодство) до 17,00 ч. на 08.04.2013 г.
Лице за контакт при извършване на огледа:

гл. експерт инж. Васил Котев, тел. 02/9857 260
Приложение 1

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ

НА ТОАЛЕТНА НА VІІ ЕТАЖ /приблизителна/
 

 

 

 

 

 ВИДОВЕ РАБОТИ

мярка

к-во

1.

Демонтаж на плъзгаща врата

бр.

1,00

2.

Монтаж на плъзгаща врата

бр.

1,00

3.

Доставка и монтаж на алуминиева врата

бр.

1,00

 

88/198 см.

 

 

 

4.

Доставка и монтаж на душ батерия за външен

бр.

1,00
монтаж

 

 

 

 

5.

Доставка и монтаж на водопровод за топла и студена вода

м′

4,00

 
 

 

 Приложение 2

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ

НА СТАЯ 206 /приблизителна/ВИДОВЕ РАБОТИ

мярка

к-во

1.

Доставка и монтаж на преградна стена от гип-

м².

12,00
сокартон с изолация от каменна вата2.

Доставка и монтаж на дървена врата 90/200 см.

бр.

1,00

3.

Ключов излаз
бр.

1,00

4.

Шпакловка и латекс- цветно

м².

24,00

5.

Шпакловка и латекс на таван- бяло

м′

4,00

6.

Остъргване, шпакловка и боядисване на под-

м²

3,70
прозоречен бетонов плот

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница