Одобрявам: димитър димитров, ръководител мер софия област документациястраница3/10
Дата30.07.2018
Размер1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

25

- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми до 10mm²

бр.

340

340

 

26

- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за токова. клеми до 10 mm²

бр.

60

60

 

27

- Мост неподвижен десетпозиционен

бр.

10

10

 

28

- Секционна разделителна пластина за опер.клеми

бр.

40

40

 

29

- Крайна затваряща пластина за редови клеми

бр.

6

6

 

30

- Клема маркировъчна-заглавна

бр.

5

5

 

31

- Етикет към клема заглавна

бр.

5

5

 

32

- Фиксатор за клеморед

бр.

5

5

 

33

- EVRO-DIN шина 35x7,5mm

м

4,4

4,4

 

34

- Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм

м

5,2

5,2

 

35

- Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм

м

1

1

 

36

Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение

м

 

 

 

37

-1,5мм2

бр.

500

500

 

38

-2,5мм2

бр.

50

50

 

39

Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М8, за среден брой кабели-20бр.

м

1,5

1,5

 

40

Кабелни щуцери:

 

 

 

 

41

PG 29

бр.

18

18

 

42

PG 21

бр.

15

15

 

43

PG 36

бр.

6

6

 

III.

Доставка на команден шкаф /КШ-I-029/ поле Извод, ламаринен, размери 1200/1500/400мм, изпълнение IP55, изработен по приложен чертеж, комплект с проводникови връзки и апаратура:

компл.

3

Общо за 3бр. КШ

 

1

Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”.

бр.

3

9

 

2

Превключвател двупозиционен със задържане, с контактен блок НО+НЗ, 220V = , дълга черна ръкохватка, хромирана метална гривна

бр.

1

3

 

3

Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, 220V=, хромирана метална гривна

бр.

3

9

 

4

Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО за 220V=, хромирана метална гривна

бр.

3

9

 

5

Блок-контакт НО+НЗ към поз.3.2

бр.

2

6

 

6

Блок-контакт НО+НО към поз.3.3 и 3.4

бр.

6

18

 

7

Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 220VAC, крива на изключване “B”

бр.

11

33

 

8

Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 220VAC, крива на изключване “B”

бр.

1

3

 

9

Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “B”

бр.

1

3

 

10

Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=6А, 400VAC, крива на изключване “B”

бр.

1

3

 

11

Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=25А, 400VAC, крива на изключване “B”

бр.

1

3

 

12

Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач

бр.

12

36

 

13

Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ.

бр.

1

3

 

14

Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А

бр.

1

3

 

15

Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А

бр.

1

3

 

16

Нагревател 220V AC

бр.

1

3

 

17

Термостат

бр.

1

3

 

18

Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:

 

 

0

 

19

- Клема разделяема измервателна, за кабел със сечение до 10mm²

бр.

70

210

 

20

- Секционна разделителна пластина за делими клеми

бр.

17

51

 

21

- Крайна затваряща пластина за токови клеми

бр.

2

6

 

22

- Контактен мост двупозиционен

бр.

12

36

 

23

- Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел re със сечение до 10mm²

бр.

130

390

 

24

- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми до 10mm²

бр.

230

690

 

25

- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за токова. клеми до 10 mm²

бр.

140

420

 

26

- Мост неподвижен десетпозиционен

бр.

15

45

 

27

- Секционна разделителна пластина за опер.клеми

бр.

45

135

 

28

- Крайна затваряща пластина за редови клеми

бр.

5

15

 

29

- Клема маркировъчна-заглавна

бр.

6

18

 

30

- Етикет към клема заглавна

бр.

6

18

 

31

- Фиксатор за клеморед

бр.

6

18

 

32

- EVRO-DIN шина 35x7,5mm

м

5

15

 

33

- Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм

м

5,5

16,5

 

34

- Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм

м

1,5

4,5

 

35

Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение

м

 

0

 

36

-1,5мм2

бр.

350

1050

 

37

-2,5мм2

бр.

100

300

 

38

Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М8, за среден брой кабели-20бр.

м

1,5

4,5

 

39

Кабелни щуцери:

 

 

0

 

40

PG 29

бр.

18

54

 

41

PG 21

бр.

15

45

 

42

PG 36

бр.

6

18

 

IV.

Доставка на команден шкаф /КШ-I-006/ поле мерене и ВО, ламаринен, размери 1200/1500/400мм, изпълнение IP55, изработен по приложен чертеж, комплект с проводникови връзки и апаратура:

компл.

1

Общо за 1бр. КШ

 

1

Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”.

бр.

3

3

 

2

Превключвател двупозиционен със задържане, с контактен блок НО+НЗ, 220V = , дълга черна ръкохватка, хромирана метална гривна

бр.

1

1

 

3

Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, 220V=, хромирана метална гривна

бр.

3

3

 

4

Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО за 220V=, хромирана метална гривна

бр.

3

3

 

5

Блок-контакт НО+НЗ към поз.4.2

бр.

2

2

 

6

Блок-контакт НО+НО към поз.4.3 и 4.4

бр.

6

6

 

7

Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 220VAC, крива на изключване “B”

бр.

8

8

 

8

Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 220VAC, крива на изключване “B”

бр.

1

1

 

9

Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “B”

бр.

1

1

 

10

Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=6А, 400VAC, крива на изключване “B”

бр.

1

1

 

11

Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=25А, 400VAC, крива на изключване “B”

бр.

1

1

 

12

Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач

бр.

9

9

 

13

Осветително тяло компл. с луминисцентна лампа 18W и ключ.

бр.

1

1

 

14

Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А

бр.

1

1

 

15

Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А

бр.

1

1

 

16

Нагревател 220V AC

бр.

1

1

 

17

Термостат

бр.

1

1

 

18

Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:

 

 

 

 

19

- Клема разделяема измервателна, за кабел със сечение до 10mm²

бр.

40

40

 

20

- Секционна разделителна пластина за делими клеми

бр.

5

5

 

21

- Крайна затваряща пластина за токови клеми

бр.

1

1

 

22

- Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm²

бр.

120

120

 

23

- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за опер. клеми до 10mm²

бр.

240

240

 

24

- Бели пластмасови маркировъчни пластини ненадписани –за токова. клеми до 10 mm²

бр.

80

80

 

25

- Мост неподвижен десетпозиционен

бр.

10

10

 

26

- Секционна разделителна пластина за опер.клеми

бр.

25

25

 

27

- Крайна затваряща пластина за редови клеми

бр.

4

4

 

28

- Клема маркировъчна-заглавна

бр.

5

5

 

29

- Етикет към клема заглавна

бр.

5

5

 

30

- Фиксатор за клеморед

бр.

5

5

 

31

- EVRO-DIN шина 35x7,5mm

м

5

5

 

32

- Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм

м

5,5

5,5

 

33

- Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм

м

1,5

1,5

 

34

Кабелен накрайник за кербоване на проводник със сечение

м

 

 

 

35

-1,5мм2

бр.

350

350

 

36

-2,5мм2

бр.

100

100

 

37

Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М8, за среден брой кабели-20бр.

м

1,5

1,5

 

38

Кабелни щуцери:

 

 

 

 

39

PG 29

бр.

18

18

 

40

PG 21

бр.

15

15

 

41

PG 36

бр.

6

6

 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница