Одобрявам: кмет на община тутракан /Д-р Димитър Стефановстраница8/9
Дата30.11.2018
Размер1.21 Mb.
#106654
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ЦЕНОВА ОФЕРТАза изпълнение на обособена позиция 9: Зимно поддържане, състоящо се в опясъчаване на наклони по общинска пътна мрежа при необходимост.
Настоящето ценово предложение се представя от:

………………………………....................................................................................................……….

Представляван/а от ……...................................…………………..…………….…… ………....…….

със седалище гр. ………………………… адрес:………...........................…………………………..

тел. ……………., факс ………….., ЕИК ……………………… и е подписано от ……………...…………………………………………………………………………………….…….,

(име)

в качеството му на…………………………...…………........(позиция)
УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪЗЛОЖИТЕЛ, УВАЖАЕМА КОМИСИЯ,
С настоящото представям финансова оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане на улици в гр. Тутракан и общинска пътна мрежа за сезон 2013 – 2014 година”. След като се запознахме с условията в настоящата документация, ние Ви предлагаме следната Оферта съгласно инструкцията за дейности по зимното поддържане:


по ред

Описание на услугите

Единична цена без ДДС

Единична цена с ДДС

1

2

3


4


1.

Опясъчаване- механизирано на ОПМ ( цената обхваща Стойност на сместа -товарене, транспорт до наклоните, реално опесъчена отсечка в км, средно тон осолена смес/км) лв/км /


2.


Транспорт на осолен пясък по наклоните (цената обхваща- транспорт до наклоните/ реално транспортно разстояние/ лв/ткм /3.

Доставка на осолен пясък (цената обхваща - стойност на сместа, товарене) лв/тПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ЩЕ ИЗПОЛЗВАМ СЛЕДНАТА ТЕХНИКА:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Дата: …………... Оферент: .......................................


 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 е и неразделна част от проекта на договора по обособена позиция №1

СПИСЪК
на улиците гр.Тутракан

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница