Одобрявам: /п/ минка капитановаДата25.02.2018
Размер74.42 Kb.
#58913
ОДОБРЯВАМ: /п/

МИНКА КАПИТАНОВА

Кмет на община Гърмен

ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ЗА 2014 Г.

Обща

стратегическа цел


Конкретни стратегически цели


Дейности за постигане на целите


Срок за изпълнение


Очакван резултат

І.Подобряване качеството на живот на населението на Общината1.Ремонт на ІV класните пътища, както следва:

- Гърмен – Ковачевица

- Огняново – Рибново

- Отклонение Балдево

- Отклонение Дъбница

- Крушево - Ореше

- Огняново-Профилакториум;

- Марчево – комплекс „ Делта“Подготовка на настилка за асфалтиране и бетониране; изкърпване с асфалт ; преасфалтиране, изкърпване с асфалт.

Април - ноември

Ремонтирани 46,26 км пътища

2.Ремонт на улици и тротоари в селата Балдево, Гърмен, Горно Дряново, Лещен, Дебрен, Долно Дряново, Дъбница, Огняново, Ковачевица, Крушево, Огняново, Осиково, Рибново, Скребатно

Изкърпване с асфалт, направа на тротоари, бетониране

м. декември

Благоустроени 4 838 м улици


3. Изграждане на водопровод в селата Дебрен и Рибново

Подмяна на етернитовите тръби на водопровода в село Рибново с РЕ-маркуч и направа на нов водопровод в село Дебрен

Април - ноември

По-добро водоснабдяване на жителите от двете села

4. Изграждане на канализация в селата Балдево, Горно Дряново, Дебрен, Долно Дряново, Дъбница, Ковачевица, Марчево , Огняново, Осиково, Скребатно и Хвостяне.

Изграждане на нови канализации.

Април - ноември

Изградена 3 040 м канализация

5. Изграждане на мостове в село Дъбница и в ромската махала на село Дъбница

Изграждане на стомано-бетонови конструкции и обезопасяване на двата моста.

Април - ноември

Изградени два броя мостове

6.Направа на корекция на дере в Заграде

Почистване на дерето и направа на водостоци

Април - ноември

Почистено дере

7. Изграждане на културен център в квартал Кремиковци

Направа на реконструкция, довършителни работи и обзавеждане

Април - ноември

Реконструиран културен център8. Довършителни СМР на кметство Крушево

Направа на подови настилки на стълбището и преддверието.

Март – май

Направена подова настилка на стълбището и преддверието.

9. Бетониране на паркинг на Никополис ад Нестум.

Почистване и бетониране

Април - ноември

Бетониран паркинг

10.Подобряване чистотата на уличните платна в населените места.

Периодично метене на уличните платна в населените места

Постоянен


Чисти улици


ІІ.Ефективно усвояване на средства от ЕС по Оперативни програми, Прогрмата за развитие на селските райони и Транграничните програми с Гърция и Македония1. Качествено и в срок изпълнение на дейностите по текущи проекти:

- Културният туризъм – мост между населението в трансграничния регион между Гърмен и БосиловоРеконструкция на кметство Лещен за център за срещи, конференции и семинари, отворено за посетители.

Януари-декемвриРемонтирано кметство Лещен, доставено оборудване, действащ център за срещи, конференции и семинари.2. Успешно приключване на проекти, срока на които изтича 2014 година:
- „Компетентни и мотивирани служители на община Гърмен“;
„Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново.

- „Устойчиво икономическо развитие чрез подобряване на социалната инфраструктура в трансграничния регион Гърмен – Босилово”


Приключване на всички дейности по проекта. Изготвяне и входиране на окончателни технически и финансови доклади


Приключване на всички дейности по проекта – извършване на функционален анализ и изследване на работните процеси

Ремонт на читалище „Искра“
м. септември


м. септември

м. юли

Обучени 85 бр. служители от общината

Извършен функционален анализ и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрацията за подобряване на ефективността , ефикасността и икономичността от дейността на администрацията


Ремонтирано читалище3.Стартиране на дейностите по одобрени проекти:

- „Създаване на център за информация, адаптация и интеграция на граждани на трети държави на територията на Община Гърмен”Сформиране на екип, подписване на договори, искане за плащане

февруари-юни

Създаден център за информация, адаптация и интеграция на граждани на трети държави и доставено оборудване в кметство Марчево

4. Внесени проекти за финансиране:


  • „Прогрес чрез обучения на служителите на община Гърмен” по ОПАК, Приоритетна ос 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Внесен, чака одобрение

декември


Одобрен проект


ІІІ. Подобряване на административното обслужване на гражданите
  1. Подготовка за е-управление;
  1. Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията

1.Издаване на е-подпис на служителите по гражданско състояние в с. Горно Дряново, с. Долно Дряново и с. Хвостяне и осигуряването им на достъп до НБД;

2.Цифровизация на актовете по гражданско състояние

Участие в обучения


м. октомври

м. декември


м. декемвриИздадени е-подписи и осигурен достъп.

Цифровизирани актове по ГС.


Издадени сертификати

ІV. Защита на населението при бедствия

Повишаване организационната компетентност на щаба за изпълнение на Оперативния план за защита при бедствия

1.Актуализиране на Плана за защита при бедствия

2. Провеждане на щабни тренировки:

- при пожар

- при наводнения

- при земетресение


м.май

19.09.204 г.

17.10.2014 г.

14.11.2014 г.Актуализиран план

Протокол за проведена тренировка

Протокол за проведена тренировка

Протокол за проведена тренировкаСъгласувал: Силвена Русева – секретар на община Гърмен /п/

Изготвили: Йорданка Донкова –директор на дирекция ПЕСТСУЕГР /п/
Каталог: images -> docs
docs -> Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждите
docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
docs -> Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец януари 2008
docs -> Валентин топалов
docs -> Република българия министерство на здравеопазването
docs -> Пожарната безопасност и защита на населението
docs -> Агенция „митници”
docs -> Национален клуб за Аниме и манга „накама
docs -> Патентно ведомство
docs -> На Инициативен комитет, упълномощен от жителите на село Лозенец, община Стралджа, област Ямбол


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница