Одобрявам, вяра анкова /П/ генерален директорстраница1/5
Дата09.08.2018
Размер391.5 Kb.
  1   2   3   4   5ОДОБРЯВАМ,

ВЯРА АНКОВА

/П/

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОРЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

НАЕМАНЕ НА ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ ФРАНКФУРТ И БНТ – СОФИЯ В ПЕРИОДА НА ЗИМНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ, СОЧИ 2014 Г.”гр. София, 2013 г.
Линк решение: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=561447&PHPSESSID=caa389140fdbc8381cc116bf7ec7cef2&header=&header=print

Линк обявление: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=561449&PHPSESSID=caa389140fdbc8381cc116bf7ec7cef2&header=&header=print

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки.

Документацията за участие може да бъде намерена на интернет адреса на Българска национална телевизия: http://bnt.bg/bg/about/45/article/395


Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в документацията.

Офертите на участниците ще се приемат в Българска национална телевизия, Национален радио-телевизионен център, отдел "Обществeни поръчки", в гр. София, бул."Цариградско шосе" №111, САБ, ет.2, стая 218, в срок до 17.00 часа на 23.10.2013 г., включително.


Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 11.00 часа на 24.10.2013 г., в сградата на Българска национална телевизия, гр. София, ул."Сан Стефано" № 29.


Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на офертите.


До 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпване на искането. Възложителят публикува разяснението на интернет адреса на Българска национална телевизия: http://bnt.bg/bg/about/45/article/395
В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 3 дни, възложителят ще удължи срока за получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, колкото е забавата.

За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към Отдел „Обществени поръчки”, на вниманието на г-н Асен Илиев, тел: 02 814 27 44; е-mail: ailiev@bnt.bg


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Наемане на оптична свързаност между Франкфурт и БНТ – София в периода на Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”С ъ д ъ р ж а н и е

НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

1. Решение за откриване на процедурата (по образец).

2. Обявление за обществената поръчка (по образец).

3. Описание на предмета на поръчката.

4. Техническо задание.

5. Указания за подготовка на офертата и условия за участие.

6. Проект на договор.

7. Приложения:

7.1. Образец на оферта;

7.2. Образец на ценова оферта;

7.3. Образец на Техническо предложение;

7.4. Образец на декларации по чл.47, ал.1, т.2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т.3, т. 4, ал. 5, т. 2 от ЗОП, по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП, по чл. 47, ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП и по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП;

7.5. Декларация за приемане условията на договора;

7.6. Декларация за неразгласяване на информация;

7.7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

7.8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

7.9. Декларация по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;

7.10. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП;Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Наемане на оптична свързаност между Франкфурт и БНТ – Софияв периода на Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Във връзка с отразяването на Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г., БНТ използва защитена оптична линия STM- 1 от Сочи до Франкфурт, Германия, включваща работен и резервен видео сигнал, както и двустранна координационна линия.

Видео сигнала получаван от Сочи е изработената от екипа на БНТ програма във формат full HD със специфично, съобразено с интереса на българския зрител съдържание, за което БНТ е закупила авторски права. Координационнната линия е необходима с цел осъществяване на непрекъсната некомутируема двупосоча връзка с екипа на БНТ в Сочи за комуникации свързани с уточняване на записи и директни предавания от олимпийските игри.

Предвид обстоятелството, че олимпийската програма следва да бъде излъчвана само и единствено по защитена оптична линия STM- 1, то БНТ следва да наеме оптична линия със същите параметри от Франкфурт до София с включени крайни устройства в Сочи и София.

Предмет на поръчката е: „Наемане на оптична свързаност между Франкфурт и БНТ – София в периода на Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Наемане на оптична свързаност между Франкфурт и БНТ – Софияв периода на Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА НАЕМАНЕ НА ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ ФРАНКФУРТ И БНТ СОФИЯ В ПЕРИОДА НА ЗИМНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ, СОЧИ 2014 ГОД.


  1. Да бъде предложена защитена (protected) оптична STM-1 свързаност между Франкфурт, Германия и София, България. Крайна точка на доставяне на услугата - помещение КРА, намиращо се в сградата на БНТ, ул. Тулово № 2, София, България, за периода от 04.02.2014 до 23.02.2014 год. влючително. Гарантираност на услугата – 99.8%, като участниците следва да представят писмени гаранции за качеството и отговорност при неизпълнение на договореното ниво на обслужване – проект на споразумение за ниво на обслужване /SLA/.
  1. Предложената оптична връзка да бъде свързана на място във Франкфурт с вече наетата от БНТ оптична защитена STM-1 връзка между Сочи и Франкфурт. Адрес на Itenos във Франкфурт:

Rebstoecker Str. 25-31

60326 Frankfurt

Building B, Room B2.20, B2.21.

Connector: SC  1. Да бъдат предложени професионални устройства за кодиране и декодиране на full HD видео сигнали с вмъкнат звук и устройства за координация с аналогови звукови входове и изходи. С помощта на предложените устройства да се осъществи full HD видео пренос между помещение BGBNT, IBC, Сочи и БНТ - София, както и звукова координация, в периода от 04.02.2014 до 23.02.2014 год. включително.
  1. HD кодиращите и HD декодиращите устройства, както и необходимите помощни устройства като мрежови рутери и други, да бъдат двойно резервирани. Формат на кодиране – MPEG-4, минимум 32 Mbps. Устройствата за координация да поддържат G.722 или Е1. БНТ ще предостави един основен и един резервен HD-SDI сигнал, всеки с 8 вмъкнати звука, на BNC. В помещението на БНТ в сградата на IBC, Сочи, ще бъде монтиран от OBS панел с оптични SC конектори. БНТ ще предава само един цифров телевизионен сигнал. Резервният сигнал, кодиран от резервния кодер, ще се включи при отпадането на основния сигнал или кодер. При отпадане на основния декодер приемането да продължи посредством резервния декодер.
  1. Кодиращите и декодиращите устройства, устройствата за звукова координация и мрежовите рутери, както и всички други предложени допълнителни устройства да бъдат монтирани, изпробвани и да бъде осъществено пробно предаване и приемане на тестови сигнали от упълномощени служители на фирмата - доставчик на услугата между помещение BGBNT, IBC, Сочи и помещение КРА, намиращо се в сградата на БНТ, ул. Тулово 2, два дни преди официалното откриване на Зимната олимпиада.
  1. По време на Зимната олимпиада фирмата доставчик на услугата да има упълномощени сервизни представители на място IBC, Сочи, поне 12 часа, 7 дни в седмицата, които да отстраняват възникнали проблеми със наетите устройства. Да има оперативен център 24/7 по време на олимпиадата, който да съдейства при възникване на технически проблем с предоставената услуга.

Каталог: public -> files -> about texts
about texts -> Българска национална телевизия 16 – 21 октомври 2011 г
about texts -> Р а з я с н е н и е уважаеми госпожи и господа
about texts -> Р а з я с н е н и е №3 уважаеми госпожи и господа
about texts -> Р а з я с н е н и е №2 уважаеми госпожи и господа
about texts -> Технически изисквания към респиратор за новородени деца Общи изисквания
about texts -> Част първа предмет и субекти
about texts -> Конкурс за детска песен на евровизия І. Общи положения
about texts -> Първо място по позиция „игрален пълнометражен филм“ на проекта „Бартер“
about texts -> Правила за отразяване на евро 2012 от не-лицензирани тв оператори на територията на България


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница