Одобрявам, вяра анкова /П/ генерален директорстраница1/5
Дата09.01.2017
Размер0.7 Mb.
  1   2   3   4   5ОДОБРЯВАМ,

ВЯРА АНКОВА

/П/

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"ПОДДРЪЖКА НА ПРОИЗВОДСТВЕНА, ИЗЛЪЧВАЩА И АРХИВИРАЩА СИСТЕМА AVID"
Изготвил:

Ния Иванова – гл. експерт в отдел „ОП”

Съгласували:

Асен Илиев – началник на отдел „ОП”:

Росица Григорова – директор на дирекция „ФС”:
Изготвил:

Наталия Бозева – гл.гр. София, 2014 г.

Линк решение:

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=606615

Линк обявление:

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=606616

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки.

Документацията за участие може да бъде намерена на интернет адреса на Българска национална телевизия: http://bnt.bg/za-bnt/protseduri-po-zop/


Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в документацията.

Офертите на участниците ще се приемат в Българска национална телевизия, Национален радио-телевизионен център, отдел "Обществeни поръчки", в гр. София, бул."Цариградско шосе" №111, САБ, ет.2, стая 218, в срок до 17.00 часа на 14.07.2014 г., включително.


Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 11.00 часа на 15.07.2014 г., в сградата на Българска национална телевизия, гр. София, ул. Сан Стефано, 29, ет. 9.


Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на офертите.


До 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпване на искането. Възложителят публикува разяснението на интернет адреса на Българска национална телевизия: http://bnt.bg/za-bnt/protseduri-po-zop/
В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни, възложителят ще удължи срока за получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, колкото е забавата.

За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към Отдел „Обществени поръчки”, на вниманието на г-н Асен Илиев, тел: 02 814 27 44; е-mail: ailiev@bnt.bg


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"
Съдържание :
1. Решение за откриване на процедура за възлагане обществена поръчка (по образец).

2. Обявление за обществената поръчка (по образец).

3. Описание на предмета на поръчката и техническо задание.

4. Образец на оферта, както и указание за подготовката й.

5. Образец на ценова оферта.

6. Техническо предложение.

7. Образец на декларации по чл.47, ал.1, т.2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т.3, т. 4, ал. 5, т. 2 от ЗОП, по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП, по чл. 47, ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП и по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП;

8. Декларация за приемане условията на договора.

9. Декларация за неразгласяване на информация.

10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки.

11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител.

12. Декларация по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

13. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП;

14. Декларация за автономност на офертата

15. Проект на договор.


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"
Описание на предмета на поръчката

Българската национална телевизия има изградена и използва към настоящия момент производствена, излъчваща и архивираща система Avid. Във връзка с изтичане на договора за поддръжка на посочената система и с оглед осигуряване на безпроблемна работа на телевизията е необходимо провеждане на процедура за избор на изпълнител и възлагане на дейността за нов тригодишен период. Тази поддръжка на системата ще осигури стабилност и безотказна работата на технологията на БНТ, както в SD така и в HD. Системата се нуждае от обновяване на определени компоненти периодично. Не извършването на този съпорт подлага на риск от загуба на информация в производствената, излъчващата и архивираща система Avid, а също така и излъчването на всички програми на БНТ. Поддръжата включва софтуерната и хардуерна част на системата и критичността ще е съобразена с натовареността и амортизацията на компонентите.Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Предложението на участника да включва хардуерна поддръжка и софтуерни ъпгрейди на посочените компоненти на системата:

1. AirSpeed 5000 HD & AVC-Intra - 4 броя

System ID: 10327917495 - 10332134149 - 10332134276 - 10332153834

2. Media Composer софтуер - 5 броя

System ID: 4026701491 - 259095133390 - 259095136474 - 776352542 - 259193105388

3. NewsCutter Nitris DX – 2 броя

System ID: 776354594 – 776355629

4. iNews Command / iNews NRCS – 1 брой

System ID: 110000701104; System ID: 333005481

5. Avid Interplay – 12 броя

6. ISIS 5500 32TB DellNetworking S25N 24 port Copper Switch System, Expert Plus – 1 брой

System ID: 2929284893

7. ISIS 7000 with Additional Chassis – 1 брой

System ID: 2929273048/ System ID: 2929273048

8. SGL FlashNet

TAPE LIBRARIES - EXCESS OF 50 SLOTS AND 2 TAPE DRIVES

FlashNet Tape Library module - 1 брой

Library Tape slots - per 50 slots - 16 броя

Tape Drive support - 4 броя

CONTROL PLUG IN'S

Avid WG4 or Interplay PlugIn -1 брой

DISK TO TAPE MIGRATION

Storage Manager- 1 брой

Disk Cache support - per TB- 12 броя

FLASHNET CLUSTERING - Software only

FlashNet Primary Cluster - 2 Node MS Certified SQL & FlashNet Cluster- 1 брой

Предложената поддръжка на Avid системи и модули да се извършва съгласно съпортен план Avid ExpertPlus, който включва:

1. Дистанционна диагностика и съпорт: 7 дни в седмицата х 24 часа на денонощие.

2. Канали за поддръжка:      • Съпортен портал с денонощен достъп и време на реакция – 4 часа

      • Телефонна линия за критични случаи

      • Съпортен форум

3. Софтуерни ъпгрейди и патчове на последни версии на софтуерните продукти.

4. Възможност за ескалация на критични за излъчването технически проблеми с цел незабавно решаване.5. Хардуерна подмяна в аванс на всички хардуерни компоненти на системите в срок от 1 работен ден.
Предложената поддръжка на SGL системи и модули да се извършва съгласно съпортен план SGL Standard
Прогнозна стойност на поръчката за целия срок на договора ( три години )– 751 490 лв. без ДДС

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Поддръжка на производствена, излъчваща и архивираща система AVID"

Каталог: file -> 2013
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 770 лева, за общ обем от 35 040 часа програма, включваща
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 679 лева, за общ обем от 35 136 часа програма, включваща
2013 -> Отчет за дейността на българската национална телевизия 1 април 2008г. – 30 септември 2008г
2013 -> Българска национална телевизия счетоводна политика
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 978 лева, за общ обем от 26 280 часа програма, включваща
2013 -> Отчет на българска национална телевизия за 2013 година
2013 -> Норматив за определяне базисните параметри при съставяне на бюджет на телевизионни филми
2013 -> Приложение №14 второстепенни разпоредители с бюджетни и извънбюджетни кредити и средства за финансовата 2013 Г
2013 -> Приложение №10. 9 Член на оценъчната комисия


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница