Офертно проучване за доставка на тръби, фасонни части и арматураДата13.10.2018
Размер30.56 Kb.
#85784България, 4500 Панагюрище

тел.: +359 357 4105; 4148; 2143 Представителство:

факс: +359 357 4085; 4185 1504 София, ул. "Върбица" N5

телекс: 46 511 MOK BG тел.:+359 2 9433242; 9461044

факс: +359 2 9433895e-mail: pbox@asarel.com e-mail: asarel@mbox.contact.bg;

http://www.asarel.com office@asarel.com
  Индекс на документа

РИ-ИСУ-01.01.00.00.00/16-1Това съобщение е предназначено само за физическото или юридическото лице, до което е адресирано и съдържа информация, която е привилегирована и поверителна. Ако четящият това съобщение не е отбелязаният по-долу получател или служител, отговарящ за предаването на съобщението на отбелязания получател, с настоящето Ви уведомяваме, че каквото и да е разпространение или копиране на това съобщение е строго забранено. Ако сте получили това съобщение поради грешка, молим да ни уведомите незабавно по телефона и ни върнене оригиналното съобщение на посочения по-горе адрес на наши разноски. Благодарим Ви.


Офертно проучване за доставка на тръби, фасонни части и арматура


Във връзка с изграждане на цех „Екстракция и Електролиза”, Ви поканваме да представите Вашата най- добра оферта за доставка на тръби, фасонни части и арматура, съгласно приложените спецификации:


Задължителни фирмени изисквания при офериране: 1. Цена - Твърда цена за срока на поръчката/договора в лева и/или в щатски долари едновременно в опция на купувача;

 2. Франкировка – DDP склад „Асарел Медет”гр. Панагюрище;

 3. Срок на доставка - посочете;

 4. Условия на плащане – максимален срок разсрочено плащане след доставка;

 5. Гаранции – офериран срок след датата на доставка;

 6. Качество и произход – да бъдат посочени какви документи (декларации, сертификати) за качество се представят при доставка на стоката и нейния произход (производител, страна);

 7. Референции – не по- малко от 3 фирми, с посочени лица за контакт и телефони;

 8. Офертата да бъде изпратена в срок до 12,00ч на 13.08.2009г. / валидно е пощенското клеймо/ по един от следните начини:

 • запечата в плик и адресирана на вниманието на Изп. Директор –

 • д– р инж. Л.Цоцорков с надпис „Оферта за доставка на тръби, фасони части и арматура” и забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия”;

 • на факс +359 357 60 250 / 60 260, на вниманието на Изп. Директор –

 • д – р инж. Л. Цоцорков;

 • на e-mail: rshumanov@asarel.com, на вниманието на Изп. Директор –

 • д – р инж. Л. Цоцорков;

За допълнителна информация:

- По технически въпроси:

Величко Величков – тел. 0895 470 618 – за спецификация с код „000” и „210”.

Мара Личева – тел. 0886 339 616 - за спецификация с код „220” и „310”.

- По търговски въпроси:

Анатолий Бабачев / Лилия Спасова – тел. 0357/ 60 443/ 60 442.

Забележка: Изискваме стриктно да бъде спазена посочената номерация на търсената от нас номенклатура по Спецификациите;

Валидността на офертата следва да бъде минимум 3 месеца след срока на подаването и.

Офертите се отварят и разглеждат от избрана за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията, като подбора по подадени оферти се извършва в един кръг. На втори кръг продължават разговорите за подобряване и доуточняване параметрите само с класиралите се на първите три места от първи кръг.

Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане, изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това, при констатиране на подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница