Офис на прес секретариата За незабавно изпълнение Октомври 1, 2009Дата25.07.2016
Размер44.5 Kb.


Приложение 2 към т.2

БЕЛИЯТ ДОМ

Офис на прес секретариата

За незабавно изпълнение Октомври 1, 2009

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЗАПОВЕД

- - - - - - - - - - - -ФЕДЕРАЛНО РЪКОВОДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕКСТОВИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ШОФИРАНЕ
С властта, дадена ми като Президент от Конституцията и законите на Съединените Американски Щати, включително параграф 7902(с) от чл.5 от Кодекса на съединените щати и Закона за федералната собственост и административни услуги от 1949г. и с цел да се демонстрира федерално лидерство в подобряването на безопасността по нашите пътища и магистрали и да се повиши ефективността на федералната съгласуваност , с настоящото се заповядва както следва:
Параграф 1. Политика. С близо 3 милиона държавни служители, Федералното правителство може и ще демострира лидерство в намаляването на опасностите от писането на текстови съобщения по време на шофиране. Последните смъртни катастрофи с водачи, разсеяни от писане на текстови съобщения зад волана, подчертават нарастващата опасност по нашите пътища. Писането на текстови съобщения кара водачите да свалят поглед от пътя и поне едната ръка от волана, поставяйки в опасност както себе си, така и другите. Всеки ден федерални служители шофират правителствени, взети на лизинг или наети от правителството превозни средства или лични автомобили, но по служебен повод, и някои федерални служители използват осигурени от правителството електронни устройства за изпращане на текстови или e-mail съобщения докато шофират. Общата федерална забрана за писане на текстови съобщения по време на шофиране на правителствени или лични автомобили, но по служебен повод, ще спаси животи, ще намали нараняванията и ще даде пример на щатските и местни власти, на частните работодатели и на индивидулните водачи. Разширяването на тази политика спрямо федералните доставчици е планирано с цел повишаване на иконимиите и ефективността на федералните разходи. Федералните доставчици и служителите, които се въздържат от опасната практика на текстовите съобщения по време на шофиране по повод на служебни задължения е по-малко вероятно да претърпят провали при техните операции, което в противен случай би довело до федерални разходи.
Параграф 2. Писане на текстови съобщения по време на шофиране от федерални служители. Федералните служители няма да се ангажират с писане на текстови съобщения, (а) когато шофират правителствени автомобили или когато управляват лични превозни средства по повод на официални служебни задължения, или (б) при използване на снабдено от правителството елекртонно оборудване по време на шофиране.
Параграф 3. (а) Обхват на заповедта. Всички агенции от административния сектор са задължени да предприемат подходящи мерки в рамките на техните съществуващи програми, да подкрепят целите на тази заповед и да изпълнят Параграф 2 на тази заповед. Това включва, но не само, вземайки предвид новите правила и програми и преоценявайки съществуващите програми, да се забрани използването на текстови съобщения по време на шофиране, провеждане на обучение и осведомяване на федералните служители относно рисковете за безопасността, свързани с писането на текстове по време на шофиране. Тези инициативи ще насърчат доброволното съобразяване с държавната политика относно използването на текстови съобщения по време на шофиране и извън работно време.
(б) В рамките на 90 дни от издаването на тази заповед, всяка агенция е задължена в съответствие с всички приложими закони и регламенти:

1. да предприеме подходящи мерки за прилагането на тази заповед;

2. да одобри мерки за обезпечаване спазването на параграф 2 от тази заповед, включително чрез подходящи дисциплинарни действия;

3. да уведоми министъра на транспорта за мерките, които предприема по–долу;


(с) Ръководителите на агенции могат да бъдат освободени от изискванията на тази заповед, изцяло или отчасти, както и съответно някои служители, устройства или автомобили от техните агенции, които са ангажирани или се използват за защита, правоприлагане, задачи по националната сигурност или на базата на други спешни условия;
Параграф 4. Използване на текстови съобщения по време на шофиране от доставчици, поддоставчици, получатели и подполучатели. Всяка федерална агенция, при договори за купуване, дарения, кооперативни договори и за други субсидии до позволения размер от определен законоустановен орган на власт, сключени след датата на тази заповед, ще насърчат доставчиците, поддоставчиците, получателите и подполучателите да приемат и наложат спазването на политики, които забраняват използването на текстови съобщения по време на шофиране на автомобили, собственост на компании, наети от или на правителството или в случаите на шофиране на лични автомобили, но в изпълнение на служебни задължения или при извършване на работа за или от името на правителството. Агенциите ще трябва също да поощрят доставчиците и поддоставчиците и да субсидират получателите и подполучатели, както е описано в този параграф, за да поведат инициативи по начина описан в параграф 3(а) на тази заповед.
Параграф 5. Координация. Министърът на транспорта, съвместно с Директора на службата за административно-обществени услуги и с Директора на службата за управление на кадри, ще осигурят лидерство и напътствия на ръководителите на агенции от административния сектор, за да им съдействат с каквото и да е действие в изпълнение на тази заповед;
Параграф 6. Дефиниции.

(а) Терминът “агенция”, както е използван в тази заповед, означава административна агенция по дефиницията на Кодекса на съединените щати;

(б) „Писане на съобщение” или „използване на текстови съобщения” означава четене или въвеждане на данни в каквото и да е ръчнопреносимо или друго електронно устройство, включително за целите на sms съобщения, изпращане на e-mail, бързи съобщения, получаване на навигационна информация или отклоняване на вниманието под каквато и да е друга форма на електронно търсене на данни или обмен на електонни данни;

(с) “Шофиране” означава управление на моторно средство по отворен път със запален двигател, включително временно спрял поради натоварен трафик, светлинен сигнал, знак „СТОП” или по друг повод. Не се включва управлението на моторно средство с или без запален двигател, когато автомобилът е спрян встрани от отворен за ползване път или е отбил на предназначено за безопасен престой място.

БАРАК ОБАМА

БЕЛИЯ ДОМОктомври 1, 2009.


Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница