Окултни интересистраница1/5
Дата26.09.2018
Размер432.5 Kb.
  1   2   3   4   5


Окултни интереси
Днес все повече хора се занимават с магия, лечение по духовен път, енергийна работа, с енергийна трансмисия и т. н. Те развиват психическите си способности и ги прилагат повече или по-малко разумно и отговорно. Някои се раждат с тях благодарение на

това, че най-вероятно са получавали духовни посвещения в предишни свои инкарнации.

Конкретното знание за закономерностите на тези сили вече го няма, но те присъстват в

латентна форма. Сензитивните развиват усет за енергийните връзки и в повечето случаи

бързо забелязват, че използвайки ги, получават власт над другите (или вече притежават

власт по кармични причини). Някои съвсем преднамерено се прикачват психически към

партньорите си по пъпна връв и после се опитват да ги управляват. Телепатичните въздействия върху волята на дадена личност са особено ефективни при наличието на траен

астрален рапорт. Но онези, на които черната магия им е хоби, рядко осъзнават факта, че и

те седят на същия клон!

Всяка магия има две страни и се нуждае от два полюса - един, който изпраща, и един,

който приема. Когато са свързани, „всичко отива в едно котле". В рамките на една връзка

или приятелство магическият бумеранг е почти неизбежен, макар хората, които са наясно

какво представлява магията, единодушно да твърдят, че всяка невидима пратка се връща

обратно. Нищо в космоса не съществува само за себе си и всичко е свързано с всичко. На

това ниво всеки носи пълна отговорност за собствените си действия.

Известен ми е случай, в който жертвата на една интензивна маниакална астрална

връзка проклина доминиращия, явно доста добре изглеждащ партньор да му изпадат

косите и зъбите, за да погрознее и да не е „длъжна" да го обича толкова много. Близо до

ума е кого са стигнали клетвите! По-просто е щяло да бъде, ако жената е поела

отговорност за своите чувства и се е решила да се откаже от собственото си безумие.

Тогава е щяла да си спести тези крайно негативни резултати.

Има хора, дълго време били безсилни пленници на дадена болезнена страст, които

си мислят, че ако поне един-единствен път им се удаде да властват над другия, както той

винаги е властвал над тях, би настъпило уравновесяване и биха се освободили от

зависимостта. Обаче и жаждата за мъст е вид зависимост. Само че дрогата е друга.

Болезнената страст доста често се трансформира в омраза и злопаметност, докато

структурата сила/безсилие остава. Връщаш ли със същата монета, никога няма да се

освободиш. Напротив, добавяш още една нишка, още една съставка на астралната пъпна

връв, а собственото ти желание за разплата и властване те привързват по-здраво за

личността, от която бездруго си вече зависим. Закон на магията е: ако имаш дълбокото

усещане, че си жертва, не ставай отмъстителен. Приемането на тази роля ще те превърне

в жертва на самия теб. Тоест - това не е пътят да излезеш от неравностойните отношения.

Крайно предпазливо трябва да се пристъпва и към умишлено завоюване на харесвания от вас човек. Каквито и да са били мотивите ви, би следвало да разградите всичко, което сте привързали нарочно към себе си - ако не веднага, то поне малко преди смъртта си, инак е възможно да продължите да влачите същите обстоятелства от инкарнация в инкарнация. Магическата връзка функционира като астрална пъпна връв и работи като психическа програма.

Илюзията за доминиране е особено примамлива най-вече в окултната сфера. Много

хора се стремят с най-различни средства към духовно майсторство, като се втурват към

тази цел с едри крачки, отказвайки да проумеят, че за такова развитие е нужно време.

Отношението ни към духовните сили трябва да е изключително отговорно, понеже те

представляват гигантски енергиен потенциал. Някой непречистен характер може да си

реши да ги използва за лично надмощие, без да предполага в каква кармична мрежа се

заплита.


Астрални рапорти при болни
Болните хора, които имат нужда да бъдат обгрижвани и поради това са доста зависими от другите, често завързват астрални връзки с тях. Такова нещо може да се случи и някому, който по принцип е неподатлив. Когато един човек е зле и разчита на помощ, у него се обажда детето от времето, когато майка му му е осигурявала всичко. Боледуването ни вкарва в аналогична ситуация. Често статусът на физически страдащ означава същата безпомощност и необходимост от съдействие, както тогава в младенческа възраст. От един възрастен е нормално да се очаква сам да организира живота си и да задоволява потребностите си. Болните или ранените не са в състояние да го правят. Трябва им нещо като заместник-майка, от която стават зависими според степента на своята несамостоятелност.

По тази причина обслужващият персонал, че и лекарите и психотерапевтите често са

подвластни на астрални рапорти, но пък и те самите проявяват силна склонност към тях.

Въз основа на казаното дотук за астралната пъпна връв става ясно, че тъкмо онези, които

са в позицията на майка (а те могат да бъдат и мъже), провокират отношения на астрално

ниво. Болните често прехвърлят цялата отговорност за живота и здравето си върху лекаря

или психотерапевта, а последните за съжаление също обичат да се виждат в ролята на

всемогъщи.

Симптомите са подобни на онези, които се наблюдават между партньори. Нерядко

настъпва енергийно изтощение, далеч по-силно от степента на обичайната за тези

професии умора. Обикновено засегнатите си мислят, че е от пренапрежение. Ако се

вгледат по-отблизо обаче, ще установят, че изтощението им е свързано със съвсем определени ситуации и съвсем конкретни хора. Болните не могат сами да повишат енергията си, освен ако не са започнали да оздравяват. Прекият междучовешки контакт по принцип не е достатъчен, за да подпомогне този процес. Тъй като болестта изчерпва резервите им, не е чудно, че мнозина „се закачват" за заобикалящите ги хора.

Може да се стигне дотам някой надарен с психически способности пациент да

„преследва" санитарката чак до вкъщи, да занимава мислите й извън рамките на работното

й време или да й се явява насън. Това ще да е по-скоро някоя нуждаеща се или

наплашена душа, а не атака на вампир. Ако сте създали астрална пъпна връв с пациент,

би следвало непременно да я прекъснете. Тя не трябва да се бърка с протегната за помощ

ръка. Лечебна енергия може да се доставя и без рапорт.

Техниките за защита и прекъсване на връзките ще намерите в следващата глава. Що

се отнася до болния, не бива да забравяме, че в момента душата му се намира в

отслабено тяло и вероятно изобщо не може да си помогне сама, ето защо ви препоръчвам

да му отправите енергийна благословия.

Поддържането на устойчива астрална връзка с цел да помогнете е крайно неразумно,

затова незабавно я прекратете. Изтощената болногледачка няма как да е полезна на

болния, а съществува опасността и тя самата да се разболее. Съответните защитни мерки

за предотвратяване на нежелани астрални контакти могат ви опазят от тях.


. Упражнение
Енергийната благословия, която всеки човек може да отправи към друг, е равностойна на енергийна трансмисия, но не от собствения резервоар, а от едно доста помощно енергийно поле, каквото е космическото. При това става дума за духовна техника, която не зависи от вашата психична енергия и не се осъществява през емоционалния слой на аурата ви. Тя представлява кратка молитва и може да бъде изцяло съчинена от вас. Обърнете се към някоя известна ви висша лечебна инстанция, която ви се вижда подходяща, и й поверете изцелението на болния.

Ако не вярвате в никаква духовна инстанция, т. е. ако нямате религиозни представи,

естествено че не ще да можете убедително да помолите за помощ същество от Божествената

йерархия и не ще бъдете добър посредник за получаване на благословия от него. Но вероятно приемате, че човекът има висш Аз и този висш Аз е представител на всичко, което е, на иманентния, безкраен Дух. За това не се налага да сте член на религиозна общност.


Жизнената сила на Духа е достъпна за всички, доколкото всичко съществуващо е част

от нея и е в непрекъснат обмен с нея. Но болните често не са в състояние да я асимилират. Вие можете да им помогнете, като помолите космическата енергия да стигне до тях посредством вашия висш Аз. Който и начин да изберете, първо се концентрирайте

върху образа на човека, когото желаете да благословите. После визуализирайте образа,

символ на инстанцията, която призовавате, или произнесете името й и почувствайте как се

свързвате с нея и как силата й се предава и на вас. Ще я усетите със сетивата си, с

вътрешното си зрение като лъч светлина или нещо съвсем друго. Поемете го в себе си,

докато ви изпълни докрай.

Висшия Аз си представяйте като сияйно кълбо от бяла светлина над главата ви. Това

е образът на духовната сила, от която сте родени. Тя няма нищо общо с егото, което си

пробива път с глава. Затова я визуализираме над темето си като символ на

надличностното състрадание и висшето водителство. Почувствайте как се свързвате с

тази сила и как тя прониква във всяка ваша клетка. Нека се влива във вас, докато ви

изпълни целите.

Тогава изречете молитвата си на глас или на ум. Тя би могла да гласи:

„Х (определена Божествена инстанция или просто безкраен Дух), препоръчвам ти моята

пациентка У и Ти поверявам излекуването й, оставям на Теб да я избавиш от постигналата

я беда и Ти предавам нейния зов за помощ. Да бъде волята Ти." Ако смятате за нужно,

повторете изречението много пъти, докато се почувствате вътрешно облекчени и

освободени от излишната енергия. После прекъснете астралната връзка, както е описано

по-нататък.


Изцелението на болните е едно от духовните тайнства на живота, като понякога под

изцеление на душата се разбира именно преминаването през болестта или смъртта. Вие

също би следвало да се разделите с мисълта, че сте способни да спасите всички. Ако

трябва да бъдете посредник и инструмент, то това ще се случва от само себе си и

автоматично, в хода на вашата работата. Действайте с любов и ще направите достатъчно

добри неща за другите. Не е необходимо непрекъснато да им изпращате енергия. Животът

и смъртта на всеки човек са подчинени на свои закони, които не ви е дадено да знаете.

Затова не пожелавайте нещо определено като, например, повече енергия, физическо

здраве или пък друго, което според вас би било полезно в момента. Молитвата ви за

болните ще има по-голям смисъл и ще се отрази далеч по-благоприятно, ако предоставите

на Божествената инстанция да избере начина за решаването на проблема. Бъдете

сигурни, че всичко, което става, е правилно, тогава участието ви ще е било продиктувано

от любов, а не от самонадеяност.

Известно е, че зад добрите намерения може да се крие стремеж към превъзходство. Той се подхранва и от цялостния подход на официалната медицина, която воюва с болестите и отбелязва като победа всяко изчезване на симптомите. На болестта, старостта и смъртта се гледа като на недостатък, който трябва да се отстрани. За съжаление, и езотериката не винаги е на прав път и се случва причините за страданието да се свеждат единствено до несъвършенствата на личността и погрешния й начин на мислене. Психосоматичното тълкуване на болестите не бива да се превръща в цинизъм спрямо болните.


Макар поемането на отговорност за себе си и за болестта да ни дава сила и надежда,

не би следвало да забравяме, че съществуват и глобални болестотворни фактори и

порочни мисловни модели, от които отделният човек е само потърпевш и не е в състояние

да преодолее сам. Това обаче често се отчита едва когато броят на жертвите започне да

бие на очи, а те сами по себе си не носят вина за нещастието си. Но тяхното страдание

като цяло има смисъл, защото служи за осъзнаване на дълбоко вкоренени грешки в

поведението на колектива, които инак най-вероятно още дълго биха останали скрити.

Така че силата на медицинските технологии и на духовното лечение си имат граници.

Да се проумее дълбокият смисъл на болестта не е толкова е лесно, колкото би се искало

на обществото, желаещо всичко да става на момента. Работата с тежко болни пациенти

изисква много вътрешна сила и стабилност. Ето защо най-вече в такива случаи би

трябвало да се пазите от емоционално обвързване, каквото представлява астралната

пъпна връв, и да приемате чуждото страдание като задача на съответната душа. Тя се

себеизразява посредством него, то е част от нейния път, само една отсечка от който ще

бъде измината с ваше участие. Има съществена разлика в това, дали посрещате човека

сърдечно и се грижите за него доколкото можете с любов, дали искате да му помогнете да

си възвърне здравето заради него самия или се идентифицирате с победата над болестта,

евентуално - с претърпяното поражение, и следователно излекуването е от значение

лично за вас.

Само ако действате с искрено внимание и съчувствие, подкрепяте изцяло другия

човек и го приемате такъв, какъвто е. Тогава това е акт на безусловна любов, при който

всички енергии текат свободно и се стремят към своята реализация - противно на

проблематичното, его-центрично сантименталничене, лишено от истинското приемане.

Прекъсването на астралната пъпна връв винаги е свързано с отърсване от собственото

желание за доминиране. Лекарят или лечителят, който се отдава на грандоманията си и

заради своето изкуство си въобразява, че е господар на живота и на смъртта, ще се

вкопчва в своите болни или умиращи пациенти точно толкова, колкото навярно и те в него.

В този контекст искам да обърна внимание на още едно важно нещо, което често ми е

правило впечатление. Все повече хора се занимават с енергийно лечение (с рейки, да

речем, или с прана) и ежедневно го практикуват за свое и чуждо добро. Няма съмнение, че

то може да е от помощ както за вас, така и за вашите близки. Не забравяйте обаче да

прекъснете енергийната връзка след приключване на сеанса. Това е особено важно в

случаите, когато изпращането на енергия е било продиктувано и придружено от лични

интереси и чувства.

Преди да се заемете с лечителска работа, се запитайте за мотивите си. Начинаещите, желаещите да си свършат особено добре работата или хората с незрели характери, които толкова често изтъкват тези си способности, че замърсяват духовния си канал с лични емоции, се подвеждат най-вече. Тогава към висшата воля, управляваща процеса на лечението, може да се присламчи едно чисто човешко творение, каквото е астралната пъпна връв, и тя трябва да се прекъсне веднага след предаването на енергията.
За да се срещнете с висшата воля на безкрайния Дух или на лекуващата инстанция и

съответно - на енергийното поле, с което работите, би следвало да координирате своите

опити с тях, защото не вие лекувате, а Божията сила, която протича през вас. Изцелението

и благополучието идват по тяхна, а не по ваша воля! Ако някое лечение не даде резултат

според чисто човешката ни преценка, то значи предопределението на висшата воля е

друго. Обяснявайте това всеки път, когато предлагате помощта си като канал, за да не

хранят хората излишни надежди и да не прилепват към вас.

Към настоящия раздел се числят и случаите на астрална пъпна връв в психотерапията. Щом човекът се е решил на такова лечение, той не може да е съвсем безпомощен, а търси себепознание по принцип. Задачата на психотерапевта е да го подкрепи.


По време на терапията обаче биват възкресени и определени ситуации от миналото,

каращи клиента да се чувства безпомощен и налагащи намесата на терапевта или

психолога, които му служат за водачи през кризата и през дълбините на собствената му

психика. Това обстоятелство ги поставя в позицията на силния и клиентът им припева

понякога функцията на избавител; клиентката пък обикновено се влюбва истински.

Възникналата в такива случаи енергийна връзка може да послужи за основа на много

силна зависимост. Нека пак отбележим: връзката винаги е двустранна! Отговорният

терапевт със сигурност ще се опита да я унищожи веднага, щом я забележи, инак успехът

от лечението ще бъде съмнителен. Добре подготвеният психолог като правило успява да

подходи конструктивно към психичните преноси на клиентите си, за да може да ги обсъди с

тях и да ги превърне в средство на осъзнаването. За съжаление, не винаги се процедира

точно така. Психолозите имат доста голяма икономическа изгода от зависимостта на

своите клиенти, които им носят толкова повече пари, колкото по-дълго време ги

посещават.

Макар понякога да се стига до женитба, романсът върху кушетката на психолога се

разиграва най-вече в астралното. Психологът бива идеализиран подобно на мечтания

партньор, бива увенчан с ореола на „повече от баща" (или „повече от майка"), а и на него

тази роля не е изключено да му хареса. От това може да произлезе дългогодишна

енергийна и материална зависимост, но лошото тук е, че с тази форма на злоупотреба се

причиняват нови рани на психиката, вместо да се излекуват старите.Вратичката в аурата
Дотук разгледахме предпоставките и предразположенията, позволяващи образуването на астрални връзки. Ендопсихичните модели, както и физическите болести благоприятстват по различни причини астралното свързване, което най-вече при психическа или кармична обу-словеност трае дълго и съответно често бива повтаряно. Но и хора, които не са никак склонни да се привързват болезнено и организират своите отношения както решат, понякога също изпадат в зависимост. Това става, когато някоя среща или друго събитие са съпроводени с чувства или когато поради съвсем делнични неща аурата намалява донякъде защитната си функция.

Нито една астрална пъпна връв не може да просъществува без резонанс от отсрещната страна. Тя укрепва само ако намери астрална опорна точка в енергийното поле на другия човек. Тази точка може да е зародила се симпатия, любов или просто сексуално привличане. Негативните емоции като чувство за вина, прекалено състрадание, прекалена загриженост, гняв или омраза също могат да дадат нужния резонанс. Техните енергийни сегменти в аурата или в съответната чакра изпращат сигнали, които търсещото око на астралната пъпна връв улавя и за които се захваща.
Астралната връзка търси точка да се захване
Когато става дума само за мимолетни, непроникнали надълбоко емоции, астралната пъпна връв бързо изгубва опората си и не след-дълго се разсейва. Ако обаче истински владеят човека, тези емоции все едно излъчват разрешение, тоест - отварят вратичка в аурата, през която влиза онзи, по когото копнеем, към когото изпитваме състрадание. Но аурата може да стане изключително чувствителна, че и направо рехава и от различни други въздействия.
Тогава дори промяната на времето се отразява върху енергийното поле на тялото.

Стресът, големите натоварвания, негативното мислене, грижите, болестите, наркотиците, злоупотребата с алкохол и цигари, нараняванията, силните медикаменти, електросмогът и земните лъчения могат да я увредят, да намалят защитните й функции или изобщо да ги ликвидират, да я направят уязвима и податлива на кратковременни астрални нападения и на най-различни психични влияния. Понякога не сме „съвсем във форма'', но в повечето случаи нарушението в енергийното ни поле остава незабелязано. Увредената и чувствителна аура представлява относително слабо препятствие пред чуждото посегателство, изразяващо се било то в психическо внушение, било в желание за енергийно обвързване. Затова трябва винаги да внимаваме за менталната и астралната си защита. Тя спада към отговорностите на всеки човек. В следващата глава ще ви изложа моите методи, но съществуват и много други. Вие най-вероятно също знаете някои, които са ви се сторили тъкмо като за вас. Важното е да ги прилагате всекидневно (както използвате четката за зъби и крема за лице!). За съжаление, непрекъснато срещам хора, които са наясно как точно да се предпазват, но не го правят и обикновено се оправдават: „Да бе, знам, че е важно, ама все забравям." Малко дисциплина, докато си създадете навик, ще ви спести обаче доста неприятни неща. Струва си!
Здравата и отслабената аура

Прекъсване на нежеланите енергийни връзки
Лекуване на двете страни
Бих искала да напомня отново, че ефектът от астралната пъпна връв е като от незатворена телефонна слушалка. Тази слушалка трябва първо да се сложи на мястото й, за да послужи като бариера на информационния поток, което, разбира се, се отразява и на двете страни. Това не означава, че никога повече няма да набирате съответния номер, но отсега нататък след разговора ще трябва да прекъсвате връзката, за да избегнете продължителния нежелан симбиотичен контакт.

Ако сте сигурни, че причината за онова, което ви смущава в отношенията ви с определен човек, е наличието на астрална пъпна връв, можете да си послужите с някой от многото различни начини за бързо реагиране, възпрепятстващи едно или друго неприятно

енергийно влияние или появата на психични феномени. Впоследствие обаче ще се наложи

да промените собствения си модел, който ви диктува да приемате и да създавате

неравностойни връзки. Промяната може да се осъществи с помощта на подходяща

терапия, а защо не и със собствени сили, със самонаблюдение и самопознание.

Решите ли се на такава стъпка, първото най-важно нещо ще е постигането на обратна

духовна връзка с Първоизточника. Прилепването към всичко земно на материално,

ментално и емоционално ниво произлиза от изгубената връзката с висшия Аз. При

раждането си все още сме били едно с всичко. Усвоявайки уроците на живота и срещайки

се с други хора, ние „изпадаме" от състоянието на единение в света на ограниченията и

отделността. Този процес е от изключително значение, тъй като само когато се отдели и

разграничи, човек се индивидуализира. Същевременно обаче, ако преживяванията му са

мъчителни и деструктивни, неговата духовна връзка с Първоизточника може напълно да се

прекъсне.
За да обърнем това развитие, трябва отново да повярваме във висшия Аз като в

пътеводна звезда, защото той е носител на базисното доверие и упованието в цялото

съществуване, които могат да ни освободят от всички измамни убеждения и зависимости.

Описаната в тази книга работа с енергиите и чакрите ще подпомогне вашето израстване.

Измолена за себе си, енергийната благословия, на която се спрях в предходната глава, е

друго средство за възстановяване на връзката с висшия Аз. Просто променете текста

според нуждите си. Но всекидневната молба да бъдеш воден и защитаван според мен е

най-ефикасна. Висшият Аз ще избере най-добрия път за решаване на всички ваши задачи

и проблеми и с времето ще привлича вниманието ви върху себе си все по-често, дарявайки ви с прозрение и интуитивна увереност.
Както бе казано неведнъж, астралната пъпна връв винаги е двустранна. В основата й

стоят любовта или най-малко симпатията. Това обстоятелство прави прекъсването й

толкова трудно и съответно нерядко води до рецидиви. Любовта, която желае да властва,

не може да се дозира, при нея винаги става дума за „всичко или нищо". Спешната помощ в

енергийната сфера дава временен резултат и не може да замести работата върху себе си.

Срещала съм хора, които просто изтръгват от аурата си нежеланите връзки,

„защото другият ги дърпа". После обаче си продължават постарому. По този начин пъпната

връв почти веднага се образува отново. Само когато се поровите в себе си за причините и

осъзнаете всички взаимозависимости, ще промените успешно своя модел и респективно своите отношения. Това включва както системно очертаване на границите на физическо и

на астрално ниво, така и отказ от собствения стремеж за доминиране и оказване на

контрол.

На второ място се налага да преосмислите представата си за любовта и да се конфронтирате с проблема за преходността на физическото съществуване. Всяко приятелство или любовна връзка все някога свършват. Дори ако тази мисъл отначало ви натъжава, постарайте се да не се вкопчвате в каквото и да било, опитвайки се да го задържите, а да се наслаждавате на това, което се случва в момента. Ако можете да приемете идеята за края, ще подхождате по-отговорно към скъпоценното време, което ви е дадено да сте заедно с любимия човек. И убедили се, че никой друг не е в състояние да засити космическия ви глад за любов и свързаност, ще намерите правилната, подходяща за вашия съюз човешка мяра.

Надявам се, че сте открили и себе си в списъка с диспозициите и в общи линии сте

наясно кога и в какво да се самонаблюдавате, ако искате да избегнете симбиозата.


Когато близостта е твърде голяма, а не се предвижда прекратяване на отношенията,

е желателно другият също да се потруди съзнателно над собственото си преобразяване. В

противен случай най-вероятно ще реагира със страх и ще се мисли за изоставен, което на

свой ред ще породи у вас състрадание и чувство за вина. Така едностранните ви усилия

ще бъдат подкопани. Ако обаче и двамата сте съгласни да се освободите взаимно, можете

да пристъпите към ритуала за прекъсване на пъпната връв.

Необходимостта да се заемете сами с разрушаването на властническите структури, защото партньорът/ партньорката ви не ще и да чуе за отграничаване или пък смята енергийната работа за чиста безсмислица, ще ви изправи пред споменатите противодействия. Да свършите работата и на двамата е, разбира се, много по-трудно. Ще ви трябва повече време и повече търпение, а ако партньорът ви се окаже абсолютно резистентен към каквато и да било положителна промяна, бъдете готови при определени обстоятелства окончателно да се разделите.
Докато отстранявате астралната пъпна връв, съзнанието ви също ще се променя, а

невидимите взаимовръзки ще започнат да се проявяват. Съвместният живот на хора с

твърде различна степен на осъзнатост е меко казано сложен. Те схващат погрешно думите

на другия и от това общуването страда. За да се нивелират крайно различните хоризонти в

една връзка, се иска много самоотвержена любов. Само истинската любов е в състояние

да приеме различията и да уважава партньора такъв, какъвто е.

Тя обаче може да вирее единствено при наличието на равнопоставеност.

Подчинението и самолишаването не са любов, а само жертвената страна на модела

сила/безсилие. Осъзнаете ли тези взаимовръзки и започнете ли да се освобождавате от

тях, с течение на времето ще ви бъде все по-малко възможно да живеете заедно с човек,

който се опитва да властва над вас. Ако той не приема несъгласието ви с всичко и не го

споделя, а се придържа здраво към старите параметри, вие вече не си подхождате и

пътищата ви се разделят. Този акт ще се отрази позитивно и на него (не само на вас),

защото собственият му опит ще го научи, че вкопчването, доминирането и зависимостта

разрушават любовта и съвместния живот.
Но каквото и да се случи, ще бъдат излекувани и двете страни. Излекуване означава

постигане на цялост. То включва и интегрирането на собствените сенчести страни. Ако

един човек не приема негативните си аспекти, ако сам не полага усилия да ги осъзнае и

трансформира, то волю-неволю ще се конфронтира с тях посредством реакциите на

другите. А ако след отстраняването на астралната пъпна връв връзката се разпадне,

понеже единият от двамата не желае да се раздели с претенцията си да доминира, той по

принцип ще бъде принуден от съдбата да се занимае отново със същата тема. Тази съдба

обаче не е нещо външно, а собственото му твърдоглавие. Човекът ще продължи да

създава връзки по старата схема, които ще се провалят навярно все по същата позната ни

вече причина, но всеки път с нещичко ще го променят, колкото и да е инертен.

Сигурно трябва да се мине многократно един и същ път и темата за доминирането да

се отработва в продължение на много животи. От еволюцията обаче не може да се избяга,

колкото и всеки да се развива според собствения си ритъм. Не бива да упреквате

партньора си, че се развивате по-бързо от него. Разделете се с добро, простете си и

продължете по своя си път!
Какво може да се постигне с енергийна работа?
Мерките за отстраняване на астралната пъпна връв се определят на първо място от

това какво искате: дали да сложите край на връзката си или, ако вече сте го направили - да

се освободите от продължаващите енергийни влияния, или пък да я съхраните, но в

променена форма. Всеки от партньорите трябва да оттегли участието си в пъпната връв,

като си даде сметка за него и го преработи. Всички посегателства, страхове, желания за

превес и склонност към оказване на контрол трябва да бъдат осъзнати и трансформирани.

В зависимост от силата и дълготрайността на астралната пъпна връв този процес може да

отнеме месеци, та дори и години. Тя не може да се отстрани просто така, с магическа

пръчица, без да се замени с нищо.
Енергийната работа с участието на въображението е вмешателство в полето и на

двамата партньори. Съществуващата отдавна симбиоза не може да се прекрати изведнъж.

Рязкото разрушаване на енергийната форма поражда вакуум, който тепърва трябва да се

запълни с нова положителна енергия. Но тази нова енергия няма откъде да се вземе,

преди да сте постигнали яснота относно взаимозависимостите и скритите причини. Ако не

знаете какво всъщност искате да промените и ви липсва ново разбиране за нещата, ще

повторите някогашните модели.
Интензивността, с която астралната пъпна връв влияе на връзката
Астралната пъпна връв е свързана винаги с борба за власт. Според това доколко

целенасочено се стремят партньорите да доминират и откога съществува тя, интензивността

на влиянието й върху живота им е различна.
1. Кармичната връзка от едно или повече минали прераждания по принцип е силно

обсебваща; същото важи и за всяка дългогодишна връзка - било със собствените родители

или с други хора.

2. Болните или въобще хората в беда създават за кратко астрална връзка, чиято сила

зависи от тяхната емоционалност и психически способности. Колкото по-безнадеждно се

чувства човек (което не би трябвало да има нищо общо с обективната сериозност на

заболяването или на бедата), толкова по-здраво ще се вкопчи.

3. Срещат се обаче и хора, които са склонни често и бързо да завързват астрална връзка, за да си извоюват психично надмощие над другите, например - в разговор или спор. Така те се опитват да манипулират опонента или да го обезоръжат. Не е изключено да са движени от несъзнаван рефлекс и дори от страх или несигурност. Но понякога става дума за истинска енергийна атака.


Освен всичко изброено, силата на астралната пъпна връв неминуемо зависи и от нейния емоционален заряд. Колкото по-наситени са чувствата, а и желанието да изкопчиш нещо определено, толкова по-осезателно е влиянието й.

Правилото е, че краткотрайната енергийна връзка се прекратява по-лесно от дългогодишната, като важен фактор при диагностицирането й е колко време все пак е била

поддържана. Ако е създадена неотдавна, а функционира с голяма интензивност, е

възможно да е с кармичен произход.


Но вашата отговорност не отпада дори в този случай, защото никой не би могъл да се

свърже астрално с вас, ако не сте му позволили, било то и без да съзнавате. Все някога

трябва да сте го допуснали да проникне в системата ви. Кога е могло да се случи това?

Лудото влюбване е единият вариант. Едното желание да сте с другия е достатъчно. Така е

било на времето и по отношение на родителите ви, с които бездруго сте свързани напълно

естествено от самото начало. Кармичната връзка се маскира много умело. Да не говорим,

че може да е била натоварена с негативен заряд още преди няколко инкарнации - тогава

най-вероятно ще се натъкнете на човек, който ще ви се види отблъскващ или ще ви вдъхва

страх по абсолютно непонятни причини.

Аз бих проверила веднага как стоят нещата на астрално ниво и открия ли пъпна връв,

бих я прекъснала също веднага, преди да съм се вкарала в нови неприятности. Може да се

наложи да повторите процедурата многократно, за да елиминирате различните кармични

аспекти във вашите отношенията. После ще изпитате вероятно и симпатия или още посилни

положителни чувства, което може да ви се стори абсолютно ирационално - но нали

всяка връзка в началото се поражда от непреодолимо привличане. Не се впечатлявайте, а

продължете отделянето, докато емоциите ви се уталожат и се изпълните с вътрешен мир.


Кармичното освобождаване изисква голяма доза готовност за осъзнаване на скритите

причини и зависимости, особено когато става дума за съществуваща връзка. Не можете да

отстраните онази карма, от която имате да учите важни неща. Няма да се справите и ако

все още ви липсва решителност. Най-напред трябва да позволите на надигащите се

чувства да достигнат съзнанието ви, за да ги приемете, а сетне и да ги освободите. Само

което е осъзнато, може да бъде отхвърлено или трансформирано. А неосъзнатото ще

продължи да си съществува, като ви дразни и ви влияе и занапред.

Ако сте узрели да работите върху себе си и да осъзнавате, ще продължите да провокирате такива преживявания с кармичния партньор, които ще допринесат за изчистване на вашата карма. И тогава ще видите, че процесът протича съобразно личните ви потребности и вътрешната ви готовност.


Може би болните се прикачват към вас, защото сте грижовни, симпатични и умели.

Вие от своя страна се отваряте за тях емоционално (астрално), щом си позволите да се

ангажирате лично. Ако ви е мъчно за някого (обърнете внимание на езика!), то той ще ви

причини мъка. Състраданието няма нищо общо с любовта, а се числи към сферата на

астралната пъпна връв. Който го проявява, от една страна се възприема като по-силен и

по-влиятелен от обекта на чувствата си, поставяйки го така в неравностойно положение, а

от друга - се отваря за съ-страдание.

Астралната пъпна връв между здрави и психичноболни или обременени с проблеми

хора може да доведе дотам, че посредством нея здравите да отработват и изстрадват

чужди проблеми и емоции. Болните за съжаление нямат никаква полза от това, защото

никой не може да поеме върху себе си чужда съдба и да учи вместо друг! Енергийната

атака също трябва да получи емоционален отклик от адресата, за да постигне целите си.

Неочакваният психически натиск поражда страх, несигурност или чувства за вина (ако не

желаете например да купите скъпия предмет, който надареният с психически способности

продавач ви навира в очите). Тези съвсем нормални емоции ви правят астрално уязвими.

Който не се плаши, печели. Когато се усещате атакувани, не си мерете силите, което хаби

енергия, а спечелете време, помолете за почивка, идете до тоалетната, кажете си съвсем

откровено, че ви е нужна отсрочка, за да размислите и затова не желаете сега, на

момента, да подпишете договора или там каквото и да било. Това вече означава

прекъсване на кратковременния рапорт. После веднага очертайте своя защитен обръч

(вижте раздела Енергийна работа и защита").
Как се отразява отделянето?
Емоционалното съдържание на една астрална пъпна връв определя и начина за нейното отстраняване. Ако възнамерявате да съхраните партньорството си, е важно да си дадете време за намиране на нови форми на поведение - без ничие надмощие и зависимост. Както казахме, това става най-добре и най-бързо, когато участват и двете страни. Да продължите да мислите за бившата си любов и след физическата раздяла означава по принцип да предизвикате нейното продължение на астрално ниво. Прекъсването на пъпната връв води до завършек, до окончателен край на връзката. Ако тя е била кармична, натрапливият цикъл от приливи и отливи в отношенията ще приключи. Една част от кармата е отработена. Сега астралните близнаци могат да поемат всеки по своя път са готови - да останат заедно, без да водят борба за надмощие.

Прекъсването на пъпната връв с болни и страдащи служи на първо място на собствената ви защита от енергийно изчерпване и обсебване. Помолете се за тях (а защо не и за злонамерения нападател?) да получат изцеление и благодат от един по-голям източник, който да ги поддържа и коригира енергийния им дисбаланс. Тази практика обаче не бива да замества дължимата им физическа помощ.

Прекъсването на астралната пъпна връв възстановява енергийната самостоятелност

на личността и полага началото на психическото й преобразяване и освобождаване, което

пък се отразява и на цялостното й развитие. В идеалния случай, когато и двамата участват

в еднаква степен, моделът на отношенията се трансформира в съжителство на взаимно

уважаващи се и взаимно приемащи се равнопоставени хора.

Емоционалната атмосфера помежду им се характеризира с овладяна, ненатрапчива

сърдечност, която проявяват и към другите. Това чувство не изважда никого от равновесие

и не кара никого да напуска контекста на живота, изпадайки в краен възторг. Тъкмо

обратното - нивелира ярките различия между хората, тъй като приема другостта им. Тази

безусловна любов е толкова всеобхватна, защото се подхранва от любовта на

космическия Дух. Същевременно отделният човек се смирява пред висшата воля - за

разлика от обсебващия влюбен, който иска да диктува събитията съобразно егото си.

Немалко проблеми тръгват оттам, че хората са откъснати от висшия си Аз и съответно - от

висшата воля, а виждат Божия пръст в своите новосъздадени или кармични връзки.

Любовта на висшия Аз обаче не предполага никакво доминиране, обсебване, вкопчване,

които по своята същност са производни на страха и омразата.

Новата форма на съвместен живот изисква ясни споразумения (договори)6 между

партньорите, гарантиращи взаимната поносимост) и се основава на напринудено

благоразположение, искреност и честност, а не на психично-астрално насилие и утвърдени

механизми за упражняване на власт.Каталог: 01-Bulgarian -> 14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Биография на един йогин Парамаханса Йогананда Предговор
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Книга първа платон елевсинските мистерии Младостта на Платон и смъртта на Сократ
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> К. Г. Юнг Автобиография спомени, сънища, размисли Записани и издадени от Аниела Яфе Подготвената съвместно от Юнг и Аниела Яфе автобиография
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Уолдън или Живот в гората Хенрих Дейвид Торо
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Вестителите на зората барбара Марчиняк
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Живот без принцип хенри Дейвид Торо Избрани произведения
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Образи и символи Размисли върху магическо-религиозната символика
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Sant Bani Ashram Sanbornton, New Hampshire, usa превод Красимир Христов, 2003 Художник на корицата Димитър Трайчев Кратка биография
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Писма на елена рьорих 1929 – 1932 Том 2 Един уникален по съдържанието си труд
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Митът за вечното завръщане Архетипи и повторение


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница