Олга Манчева-АлиДата04.01.2018
Размер164.64 Kb.
#41597


Europass

автобиография


Лична информацияСобствено име(на)/ Фамилно

Олга Манчева-Али

Адрес(и)

5000 Велико Търново (България)

Телефон(и)

+359 897 55 88 87
E-mail

olga_mancheva@abv.bg

Националност

България

Дата на раждане

09 Октомври 1982

Пол

ЖенаПрофесионален опит


Дати

2007 → до момента

Заемана длъжност или позиция

Асистент в катедра „Маркетинг и туризъм“

Основни дейности и отговорности

Ръководене на семинарни занятия по туристическите дисциплини - Хотелиерство и ресторантьорство, Въведение в туризма, Маркетинг и реклама в туризма, Туристически ресурси, Туристически резервационни системи, Туристическа анимация, Туристически ресурси, Туроператорска и туристическа агентска дейност и др.

Име и адрес на работодателя

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Ул. Теодосий Търновски 2, 5000 Велико Търново (България)Вид на дейността или сферата на работа

Висше образованиеДати

2005 - 2007

Заемана длъжност или позиция

Учител по икономика и мениджмънт в туризма

Основни дейности и отговорности

Ръководене на учебни занятия по туристическите дисциплини – Технология на екскурзоводското обслужване, Транспорт и туристическа агенция, Организация и функциониране на хотела, Мениджмънт в туризма и др.

Име и адрес на работодателя

Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон" "

Ул. Цанко Церковски 10, 5000 Велико Търново (България)Вид на дейността или сферата на работа

Средно образованиеДати

2007 - 2008

Заемана длъжност или позиция

Сътрудник – член на Управленския екип по Научно-изследователски проект „Методологията Грийн Адженда – от теория към практика”

Основни дейности и отговорности

Разработване на проектното предложени и реализация на дейностите

Име и адрес на работодателя

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Ул. Теодосий Търновски 2, 5000 Велико Търново (България)Вид на дейността или сферата на работа

ОбразованиеДати

2007 - 2008

Заемана длъжност или позиция

Лектор по икономически дисциплини и туризъм

Основни дейности и отговорности

Изготвяне на учебни планове и учебни програми за провеждане на квалификационни обучения по професии в сферата на туризма. Водене на лекционни курсове по икономически и туристически дисциплини.

Име и адрес на работодателя

„Изида” ЕООД

5000 Велико Търново (България)Вид на дейността или сферата на работа

Квалификационни обученияДати

2007

Заемана длъжност или позиция

Ръководител на стажанти в гр. Флоренция, Италия по проект „Развитие на маркетингови умения в балнеоложкия и спа туризъм”

Основни дейности и отговорности

Организиране професионален стаж в туризма на ученици

Име и адрес на работодателя

Международна образователна програма „Леонардо да Винчи” и Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон”

Вид на дейността или сферата на работа

ОбразованиеДати

2006 - 2009

Заемана длъжност или позиция

Външен експерт

Основни дейности и отговорности

Оценка на проектни предложения за провеждане на квалификационни обучения в направление „Стопанско управление и администрация”

Име и адрес на работодателя

Агенция по заетостта (България)

Вид на дейността или сферата на работа

Министерство на труда и социалната политикаДати

2006 - 2007

Заемана длъжност или позиция

Член на екипа

Основни дейности и отговорности

Наблюдение и контрол на средствата по Европейските фондове в Северен централен планов район

Име и адрес на работодателя

Гражданска коалиция за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз – Велико Търново, създаден по проект „Обществено участие в устойчивото регионално развитие в страните кандидат-членки за ЕС – България и Румъния”, финансиран от програма „Матра” на Холандското правителство

Вид на дейността или сферата на работа

Обществен секторДати

2006 - 2007

Заемана длъжност или позиция

Хоноруван асистент по „Икономика и управление” (туризъм)

Основни дейности и отговорности

Ръководене на семинарни занятия по туристическите дисциплини - Хотелиерство и ресторантьорство, Маркетинг и реклама в туризма, Международен туризъм, Селски и екологичен туризъм, Туристически резервационни системи, Туристически ресурси и др.

Име и адрес на работодателя

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Ул. Теодосий Търновски 2, 5000 Велико Търново (България)Вид на дейността или сферата на работа

Висше образованиеДати

2006

Заемана длъжност или позиция

Лектор по икономически дисциплини и туризъм

Основни дейности и отговорности

Лекционен курс „Технология на хотелиерското обслужване”

Име и адрес на работодателя

Училища „Европа”

5000 Велико Търново (България)Вид на дейността или сферата на работа

Квалификационни обученияДати

2005 - 2007

Заемана длъжност или позиция

Ръководител направления „Туристически маршрути” и „Финанси”

Основни дейности и отговорности

Разработване и реализация на проект „Религиозен туризъм в регион Велико Търново”

Име и адрес на работодателя

Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон”, 5000 Велико Търново, МОН, KulturKontakt Austria и K-education Бюро за проекти София

Вид на дейността или сферата на работа

ОбразованиеДати

2005 - 2006

Заемана длъжност или позиция

Администратор в хотел

Основни дейности и отговорности

Посрещане, регистриране и настаняване на гости в хотела; резервации; издаване на платежни документи.

Име и адрес на работодателя

„Турист” ЕООД, хотел „Трапезица”

5000 Велико Търново (България)Вид на дейността или сферата на работа

ХотелиерствоДати

2004 - 2005

Заемана длъжност или позиция

Администратор в хотел

Основни дейности и отговорности

Посрещане, регистриране и настаняване на гости в хотела; резервации; издаване на платежни документи и изготвяне на седмични финансови отчети.

Име и адрес на работодателя

„Поликомерс – СГ” ООД, Велико Търново, Хотел Премиер

Ул. Сава Пенев 1, 5000 Велико Търново (България)Вид на дейността или сферата на работа

ХотелиерствоОбразование и обучение


Дати

2004 - 2006

Наименование на придобитата квалификация

Специалност "Туризъм"

Основни предмети/застъпени професионални умения

Хотелиерство и ресторантьорство, Туропeраторска и туристическа агентска дейност, Туристически маркетинг, Туристически ресурси, Управление на човешките ресурси в туризма и др.

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

5000 Велико Търново (България)Ниво по националната или международна класификация

ОКС "Магистър"Дати

2000 - 2004

Наименование на придобитата квалификация

Специалност „Стопанско управление”

Основни предмети/застъпени професионални умения

Управление на малки и средни фирми, Управление на риска, Финанси, Счетоводство, Управление на персонала, Логистика, Маркетинг и др.

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

5000 Велико Търново (България)Ниво по националната или международна класификация

ОКС "Бакалавър"Дати

2007

Наименование на придобитата квалификация

Туристическа анимация

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Министерство на образованието и науката, KulturKontakt Austria и K-education Бюро за проекти София

1000 София (България)Ниво по националната или международна класификация

УдостоверениеДати

2006

Наименование на придобитата квалификация

Ръководител на учебно-тренировъчни фирми

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Министерство на образованието и науката, KulturKontakt Austria и Национална финансово-стопанска гимназия – София

1000 София (България)Ниво по националната или международна класификация

УдостоверениеДати

2006

Наименование на придобитата квалификация

Работа по проекти в областта на туризма

Име и вид на обучаващата или образователната организация

KulturKontakt Austria и K-education Бюро за проекти София

1000 София (България)Ниво по националната или международна класификация

УдостоверениеДати

2006

Наименование на придобитата квалификация

Актуални проблеми в хотелиерството и ресторантьорството

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Университет по хранителни технологии - гр. Пловдив

Пловдив (България)Ниво по националната или международна класификация

СертификатДати

2003 - 2004

Наименование на придобитата квалификация

Учител по икономика

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Център за квалификация към Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

5000 Велико Търново (България)Ниво по националната или международна класификация

Свидетелство за професионална квалификацияЛични умения и компетенции
Майчин език

Български

Чужд (и) език (езици)
Самооценка
Разбиране

Говорене

Писане

Европейско ниво (*)
Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение
английски
A2

Основно ниво на владеене

A2

Основно ниво на владеене

A2

Основно ниво на владеене

A1

Основно ниво на владеене

A1

Основно ниво на владеене

френски
A2

Основно ниво на владеене

A2

Основно ниво на владеене

A2

Основно ниво на владеене

A1

Основно ниво на владеене

A1

Основно ниво на владеене

руски
A2

Основно ниво на владеене

A2

Основно ниво на владеене

A2

Основно ниво на владеене

A2

Основно ниво на владеене

A2

Основно ниво на владеене
(*) Единни европейски критерии за познания по езициКомпютърни умения и компетенции

Специализиран хотелиерски софтуер;

Специализиран ресторантьорски софтуер;

MS OFFICE; Internet.Свидетелство за управление на МПС

Кат. BДопълнителна информация 1. Лектор в Регионални туристически конференции "Дни на Геотуризма", организирани от Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“. Презентирана тема: Приложение на специализирани компютърни програми в хотелиерския бизнес, Габрово, 19.02.2015;

 2. Проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен регион Румъния – България“, Референтен № 2SR-2.2-1, MIS ETC Code 171, Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Лектор в 2 обучителни семинара в Община Велико Търново на тема: „Разработване на стратегия за устойчиво териториално развитие на Община Велико Търново“ и „Анализ и диагностика на ресурсния потенциал в трансграничния регион Румъния – България“, 2013

 3. Участие в екипите по изготвянето на 2 идейни проекта, в периода 2006-2009 г., спечелилили финансиране по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България:

  1. Проект „Пътят на водата - природни и културно-познавателни маршрути за устойчив туризъм (Зелените коридори в Еврорегион Долен Дунав – от концепция към практика)”, MIS-ETC Code: 39 и

  2. Проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен регион Румъния – България“, Референтен № 2SR-2.2-1, MIS ETC Code 171.

 1. Водещ автор, съставил Националната изпитна програма предназначена за организиране и провеждане на държавните изпити по теория и по практика за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия 811010 Хотелиер, специалност 8110101 Организация на хотелиерството, от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение, 2009 г. ;

 2. Част от авторския колектив, съставил Националната изпитна програма предназначена за организиране и провеждане на държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия 812030 Екскурзовод, специалност 8120301 Екскурзоводство, от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение, 2009 г..

 3. Член на Съюз на учените в България – клон Велико Търново, от м. юни 2008;
ПриложенияУчебник:

Олга Манчева-Али и др., Хотелиерство, Изд. Фабер, Велико Търново, 2010Публикации:

 1. Mancheva-Ali, M. Nikolova, The Role of the Local Hotel Systems in the Management of High-Class Hotels in the Veliko Tarnovo – Arbanassi Destination, В: Сб. доклади от Дни на науката 2011, Том 2, Съюз на учените, клон Велико Търново, изд. Фабер, 2011

 2. Възможности за развитие на религиозен туризъм във Великотърновска дестинация. В: Сб. доклади от юбилейна научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: първи стъпки”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Стопански факултет и Икономически институт на БАН, С. 2007

 3. Същност, значение и роля на учебно-тренировъчната фирма за подготовка на кадри в туризма. В: Сб. доклади от международна научно-практическа конференция „България в Европа - 2007”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Стопански факултет и Икономически институт на БАН, ГорексПрес, С. 2006


Страница / - Автобиография на

Манчева-Али Олга

Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница