„Олимпийски игри в SkyCity Mall” Период и организатор на играта Играта се организира от „Европа-вн”Дата20.03.2017
Размер41.23 Kb.
#17379
Общи условия на играта


„Олимпийски игри в SkyCity Mall

1. Период и организатор на играта

Играта се организира от „Европа-ВН” ЕООД на територията на търговски център SkyCity Mall, находящ се в гр. София, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 52 и се провежда за период от 07.02.2014 г. до 21.02.2014 г. включително.

2. Общи условия на играта

Общите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на играта на официалната интернет страница на търговски център SkyCity Mall: www.skycity.bg, като „Европа-ВН” ЕООД има право да ги променя и допълва, като измененията влизат в сила след публикуването им на същата интернет страница.

Всеки участник в играта се задължава да се запознае и спазва Общите условия на играта и включвайки се в нея се съгласява да спазва посоченото по-долу.

Общите условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях игра и се прилагат за периода на нейното действие. Всякакви други томболи, игри и кампании, активности, организирани от „Европа-ВН” ЕООД, ще се регламентират от други правила. След изтичане на срока на играта настоящите общи условия прекратяват своето действие.

Общият брой на раздени талона за покупки от магазините в SkyCity Mall през целия период на играта „Олимпийски игри в SkyCity Mall” е 20 (двадесет) броя.

Играта се прекратява с изтичане на периода на провеждането й.

3. Условия и право на участиеУчастието в играта не е обвързано с покупка. Всички посетители на SkyCity Mall, навършили 18 (осемнадесет) години имат право да получат талон за участие в играта от находящите се в SkyCity Mall търговски обекти, без да е необходимо да са направили покупка на каквато и да е стойност. Всички полета на талона за участие задължително трябва да са попълнени коректно и четливо, в противен случай не се включва при тегленето на наградите. Единственото изключение от това условие е в случай, че няма посочена електронна поща. В талона за участие, участникът посочва страната, която според него ще спечели най-много златни медали в двадесет и вторите Зимни Олимпийски игри в Сочи от 7 до 23 февруари 2014 г. Талонът за участие се пуска лично от участника в специално предназначената урна, разположена на централния площад на мола на етаж Партер.

В играта нямат право на участие служители на „Европа-ВН” ЕООД и на фирмите, които имат обекти под наем в SkyCity Mall, както и членове на техните семейства.

С оглед статистиката и информацията, която се публикува на официалния сайт на Зимните Олимпийски игри в Сочи, ще се определи и страната, която е спечелила най-много златни медали в двадесет и вторите Зимни Олимпийски игри в Сочи от 7 до 23 февруари 2014 г.


  1. Награди - теглене и получаване

Тегленето на печелившите ще се осъществи на 24 февруари 2014 г., като ще бъдат изтеглени 20 печеливши талона.

Печелившите от играта ще бъдат уведомени по телефона от администрацията на SkyCity Mall в деня на тегленето и за да получат наградата си, следва да предоставят лична карта за удостоверяване на самоличност и навършени 18 години. Ако данните от личната карта и попълненият талон за участие не съвпадат или ако личната карта не бъде предоставена, лицето не получава награда, като на негово място ще бъде изтеглен нов печеливш.

Печелившите ще получават Талон за покупки на стойност 100 лева от магазините на SkyCity Mall, със срок на валидност от 24.02.2014 г. до 21.03.2014 г. Талонът за покупки не може да се осребрява и не подлежи на връщане. Върху талона за покупки е изписан срок на валидност. След изтичане на този срок талонът за покупки губи своята валидност и притежателят му не може да предявява каквито и да е претенции спрямо „Европа-ВН” ЕООД. Предоставянето на талони за покупки се извършва в администрацията на SkyCity Mall всяка седмица от 24.02.2014 г. до 21.03.2014 г. в дните от понеделник до петък между 10:00 и 17:00 часа. В посочените часове и дни се извършва и закупуването на покупки с талоните за покупки. В случай, че приносителят на талона за покупки избере продукт на по-висока стойност от стойността на талона за покупки, той може да доплати разликата на място в магазина. В случай, че приносителят на талона за покупки избере продукт на по-ниска стойност от стойността на талона за покупки, разликата не се възстановява. Талонът за покупки може да бъде използван във всеки един от магазините на мола с изключение на заплащане на сметки. Талонът за покупки е персонален и не може да бъде използван от други лица.

В случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат установени злоупотреби и/или нарушаване на Общите условия на играта, „Европа-ВН” ЕООД има неотменимото право да прекрати играта по всяко време. В тези случаи прекратяването на играта се оповестява на официалната интернет страница на SkyCity Mall - www.skycity.bg и на участниците не се дължи компенсация. „Европа-ВН” ЕООД си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на играта. В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата - www.skycity.bg .5. Публичност и лични данни

С участието си в настоящата игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в играта и че са запознати с настоящите Общи условия, съгласни са с условията на провеждане и се задължават безусловно да ги спазват. Освен за целите на настоящата игра, участниците предоставят доброволно  изричното си съгласие личните им данни да бъдат обработвани и използвани от организатора за директен маркетинг, изпращане на (непоискани) търговски съобщения по смисъла на чл. 5, ал. (1) и чл. 6, ал. (1) от Закона за електронната търговия чрез всякакви електронни средства, включително, но не само, чрез e-mail, кратки текстови съобщения (SMS) и директни телефонни обаждания.

„Европа-ВН” ЕООД се задължава да събира, обработва, използва, съхранява и унищожава личните данни на участниците в играта, като спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите Общи условия.

Настоящите правила влизат в сила от 07.02.2014 г.Каталог: tiny mce -> plugins -> ajaxfilemanager -> upload
upload -> Love is in the SkyCity” Период и организатор на играта Играта „Love is in the SkyCity”
plugins -> Отчет за изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда за 2015 г.; Отчет за изпълнението на общинска програма за управление на отпадъците за 2015 г
upload -> На основание чл. 84 от зппцк "Арко Фонд за Недвижими Имоти" адсиц уведомява инвеститорите относно удължаване на срока на публичното предлагане на ценни книжа във връзка с увеличението на капитала
plugins -> Общи положения Този правилник оределя дейността на приюта и механизмите за нейното осъществяване. Съобразен е с всички действащи в момента нормативни актове – звмд, обнародван в държавен вестник брой №87 / 11
upload -> Община исперих к с у д с “лудогорие”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница