Онх II ч за mх, бх и хоос примеренДата18.12.2018
Размер40.5 Kb.
#107608
ОНХ II ч. за MХ, БХ и ХООС

Примерен вариант
I.1. Дайте характеристика на елементите от ІА група - електронен строеж, степени на окисление, физични свойства (атомни радиуси, йонизационни енергии, електроотрицателности) и химични свойства (метали/неметали, окислители/редуктори). Как се изменят те в рамките на групата?

Допишете химичните уравнения (М = Li  Cs):

M + H2 ®

M + Cl2 ®

M + H2O ®

M + HCl ®

I.2. Как взаимодействат елементите от I А група с кислорода?

Допишете химичните уравнения (М = Li - Cs):

M + O2 ®

Какви кислородни съединения се образуват при това? Какви свойства са характерни за получените съединения? Потвърдете с химични реакции.


II.1. Сравнете химичните свойства на елементите от IIA група. Довършете и изравнете уравненията на взаимодействие с метала (М = Be, Ca):

M + O2 ®

M + Н2 ®

M + NaOH ®

M + H2O ®

M + HCl ®

II.2. Какво представлява твърдостта на водата? Коя твърдост се нарича временна и коя постоянна? Напишете съединенията, които обуславят всеки вид твърдост. Какви методи за отстраняване на твърдостта на водата (временната и постоянната) знаете? Напишете уравненията на съответните реакции.
IІІ.1. Сравнете химичната активност на елементите от IIIA група (метали, неметали; окислители, редуктори). Кои свойства (киселинни, амфотерни, основни) са характерни за тези елементи? Илюстрирайте твърдението с примери.

Довършете уравненията (Е = B, Al, Tl):

E + Cl2 =

E + O2 =

E + NaOH + H2O =

E + HCl =

IІІ. 2. Обяснете способността на бора и алуминия да образуват комплексни съединения (катионни / анионни). Какви координационни числа са характерни за B и Al? Дайте примери.
IV. 1. Сравнете киселинно-основните свойства на оксидите на елементите от IVА група (E = C, Si, Ge, Sn, Pb). Кои от тях директно взаимодействат с вода и какъв характер (киселинен / основен) притежава съответния хидроксид? Запишете взаимодействията.

IV.2. Допишете химичните уравнения (E = Sn, Pb):

E + HNO3 (разр.) =

E + HNO3 (конц.) =

E(OH)2 + KOH + H2O =

E(OH)2 + H2SO4 =

E(OH)2 + KOH + Cl2 =

SiO2 + HF =


V.1. Опишете и сравнете химичните свойства на простите вещества на елементите от VA група (N, P, Bi). С кои метали и неметали реагират? Запишете съответните химични взаимодействия.
V. 2. Какви оксиди образуват елементите от VA група? Какви киселинно-основни свойства са характерни за тях? Запишете с уравнения как взаимодействат посочените оксиди с вода и разтвор на натриев хидроксид.
VI.1. Изразете с химични уравнения следния преход:

H2S → S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Na2SO4

VI.2. Какви форми на съществуване на кислорода знаете? Дайте характеристика на химическата активност на кислорода в различните форми. Съставете МО - диаграма за О2 молекула. Какъв е порядъка на връзката и магнитните свойства на молекулата?
VII.1. Сравнете окислително-редукционните свойства на халогените и дайте примери с химични реакции.

VII.2. Довършете химичните уравнения (Е = F, Cl):

1) E2 + H2O =

2) E2 + KOH =

3) HCl + MnO2 =

4) HClО + Zn =

5) KClO3
VIII.1.Какви видове съединения образува водорода при взаимодействие с различни елементи (метали / неметали)? Как се наричат съединения на различни елементи с водорода? Дайте примери. Какви степени на окисление има водородът в тези съединения и какъв химичен характер имат подобни съединения? Какъв е характера на химичните връзки в тях?

VIII.2. Допишете уравненията. Определете какви свойства (окислител/редуктор, киселинен/основен) проявяват водородните съединения в следните реакции:

а) CaH2 + H2O =

б) H2O + Na =

в) Zn + HCl =

г) Na + H2 =

д) S + H2 =
IX.1. Дайте обща характеристика на елементите от избрана от вас вторична група от периодичната система. Сравнете атомните им характеристики (електроотрицателност, йонизационна енергия, атомен радиус и др.). Какви химични свойства са характерни за тези елементи? Подкрепете ги с примери.

IX. 2. Сравнете окислителните свойства на калиев перманганат в кисела, алкална и неутрална среда. Покажете с уравнения какви са продуктите на взаимодействие на калиев перманганат с редуктор в кисела, алкална и неутрална среда.


X. Mед с маса 6.35 g взаимодейства напълно с концентрирана азотна киселина. Определете:

а) Масата и обема на отделения NO2 при н.у.б) Обема на отделения NO2 при 25оС и налягане 1.2 atm.

в) Отделения в реакцията NO2 се поглъща напълно в 200 мл вода. Определете моларните концентрации на получените в резултат на реакцията вещества.
Каталог: tadmin -> upload -> storage
storage -> Литература на факта. Аналитизъм. Интерпретативни стратегии. Въпроси и задачи
storage -> Лекция №2 Същност на цифровите изображения Въпрос. Основни положения от теория на сигналите
storage -> Лекция 5 система за вторична радиолокация
storage -> Толерантност и етничност в медийния дискурс
storage -> Ethnicity and tolerance in media discourse revisited Desislava St. Cheshmedzhieva-Stoycheva abstract
storage -> Тест №1 Отбележете невярното твърдение за подчертаните думи
storage -> Лекции по Въведение в статистиката
storage -> Търсене на живот във вселената увод
storage -> Еп. Константинови четения – 2010 г някои аспекти на концептуализация на богатството в руски и турски език


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница