Опасности и рискове за здравето на работещитеДата04.01.2018
Размер60.47 Kb.
#41451
ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

ЗА ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ,

СВЪРЗАНИ С ХАРАКТЕРА НА ДЕЙНОСТТА И ИЗПОЛЗВАНОТО ОБОРУДВАНЕ


 1. Опасности свързани с помещенията (площ, вентилация, микроклимат, осветление, електро- и пожаробезопасност и пр.) и организацията на труда (подреждане на работното място, работното време и пр.).

Едно от най-често срещаните неблагополучия при работа в офис е недостатъчното пространство. По норматив, необходимата площ за един човек е минимум 4,5 кв. метра. Тесните пространства не само причиняват дискомфорт, но увеличават рисковите фактори за работещите в офис, тъй като те трябва да прескачат кабели или да се блъскат в офис оборудването и пр. Пренаселеността е друг проблем, особено когато офисът се помещава в неподходяща сграда. Но това често се наблюдава и при специално строените за офиси сгради.

Друг важен проблем е недостатъчната вентилация. При нередовно проветряване и голям брой работещи в помещението е възможно количеството на въглеродния двуокис да се увеличи, което причинява главоболие, отпадналост, чувство за умора и пр. Освен това, много офиси са твърде студени през зимата и твърде горещи през лятото, изложени са на течение или с недостатъчно въздух. Работещите в такива условия периодично се оплакват от отпадналост или главоболие, сухо гърло и кожни проблеми. Някои не могат да носят контактните си лещи, други се оплакват от парене или възпаления на очите. Това общо физическо неразположение е прието да се нарича синдром на болната сграда. Обикновено такива офиси са с вътрешни отделения, екрани или редици шкафове и притокът на въздуха е блокиран. Обичайно е те да са пренаселени, с изкуствено осветление и работата там е чиновническа, еднотипна, с нисък статут и най-често се върши от жени.

Недостатъчното и неправилно разположено осветление също е източник на неблагополучия. Нормативните изисквания за осветеност при работа в офис е 300 лукса за всяко работно място. Светлинните лъчи трябва да попадат перпендикулярно върху работния плот (бюро). Недостатъчното осветление води до допълнително натоварване и умора на очите, акомодационни и пр. зрителни нарушения.

Работата в офис налага принудителна седяща работна поза, която води до предимно статично пренапрежение на опорно- двигателния апарат (ОДА) и периферната нервна система. Статичното усилие за поддържане на седящата работна поза натоварва предимно на гръбначната мускулатура. Писането на компютър или на ръка води до чести, еднотипни, но без наложен ритъм движения на пръстите и китките. Неблагоприятните последици от този вид работна поза и движения са болките в гърба, кръста, шията и ръцете, както и заболявания на ОДА и периферната нервна система. Освен това седящата работна поза води до хиподинамия, което се отразява неблагоприятно върху сърдечно- съдовата система. Изработването и стриктното прилагане на режим на труд и почивка е задължителното условие за предпазване от тези неприятни последици от работата в офиса. Най- лесният начин да се предпазим е като прекъснем специфичното усилие на ОДА посредством ставане от работното място, леко разтъпкване (може и в офиса), малки релаксиращи упражнения на ръцете и тялото.

Работата в офис твърде често е свързана с умствено, психо- сензорно и емоционално напрежение, а понякога и стрес. Това, заедно със съвременните битови и социални стресови фактори могат да доведат до преумора и дистрес. Въвеждането на рационален режим на труд и почивка е необходимо условие за предпазване от увреждания на здравето.

Много офиси са построени на улици с натоварен трафик. Други може да са разположени до големи строежи. Увеличеното използване на офис техника също може да направи нивото на шума непоносимо. Шумът пречи на концентрацията и увеличава стреса. Ниво на шума от 60 dB се смята за приемливо за работа в офис, но много офиси са доста по-шумни.Има няколко начина за намаляване нивото на шума в офисите:

 • двойните стъкла на прозорците намаляват шума, идващ от улицата;

 • работодателите при покупка на нова офис техника да избират такава с по-ниско ниво на шума;

 • да се намалят гладките повърхности, които отразяват шума;

Обезопасяването на ел. оборудването в офисите е толкова важно, колкото и в заводите или на строежите. Неизправното електрическо оборудване може да причини ел. удар и е пожароопасно. Електрическото оборудване трябва да се поддържа изправно и всеки опасен апарат да се отстранява от употреба. Само правоспособни ел.техници могат да контролират и отстраняват повредите в апаратурата. Често пъти предприетите мерки за пожарна безопасност в офисите са лоши. Понякога пожарните изходи са заключени, непроходими или липсват такива. Пожарогасителите са стари, а пожарните помпи липсват. Пренаселеността увеличава риска, защото при пожар напускането на помещенията е затруднено.

 1. Опасности и рискове, свързани с оборудването на офиса (фотокопирни машини, лазерни принтери и пр.)

  1. Ако фотокопирната машина и лазерните принтери са неправилно монтирани, лошо поддържани или често използвани продължително време, те са рискови за здравето. Те могат да причинят здравословни проблеми от дразнене на очите, носа, гърлото, водят до дерматит, главоболие и репродуктивни проблеми. Най-важни са правилната вентилация и поддръжка. Мащабно проучване на замърсяването от фотокопирна техника показва, че нивото на озона и другите химикали е над допустимото ограничение за професионално излагане при малки помещения с недостатъчен въздухообмен и голямо натоварване на фотокопирната техника.

Озонът е газ, който се образува при изпразване на електрически ток с високо напрежение във фотокопирни машини и лазерни принтери. Той има сладка миризма, висока токсичност и определена концентрация. Министерството на здравеопазването предупреждава, че тази концентрация е вредна за хората, като дразни носа и гърлото. Ако озонът може да бъде помирисан, това означава, че нивото му е много високо. Озонът бързо се разпада във въздуха, въпреки че тази реакция може да бъде забавена от висока влажност, температура и различни ефекти от офис обзавеждането. Ефектите върху човешкото здраве са: дразнения на очите, носа, гърлото и белите дробове, дерматит, главоболие, безсъние, преждевременно остаряване и потенциални репродуктивни проблеми. При смесване с азотен окис в определена концентрация може да има отрицателни ефекти върху централната нервна система.

Селен и кадмиев сулфит: барабаните на някои фотокопирни машини са импрегнирани с тези химикали. Газът, който те отделят, особено в топло време, може да причини дразнене и чувствителност на гърлото. Това обикновено заплашва персонала по поддръжката, когато трябва да се почисти барабана.

Азотен окис се отделя при искрене в електростатични фотокопирни машини.

Въглероден окис се образува, когато тонер (съдържащ черен въглерод) се затопли при липса на достатъчно въздух. При условия на лоша вентилация ефектите са: главоболие, замаяност, отпадналост и ускорен сърдечен пулс. Въглеродният окис преминава прец плацентата и достига до нероденото дете.

Тонерите са смес от пластична гума, черен въглерод и други примеси. Черният въглерод е класифициран като леко токсичен, но съдържа канцерогенни примеси. С тонерите трябва да се борави внимателно и със защитни ръкавици. Отделянето на прах трябва да бъде сведено до минимум. Контактът с езика (например пипането на копирани страници с навлажнен пръст) може да доведе до образуването на малки грапавини по езика. Друг страничен ефект е развитието на алергия, която може да се изрази с дразнене на очите, кожни сърбежи и обриви, дразнеща кашлица.

Най- добрият начин за предпазване на работещите от вредното въздействие на химическите вещества съпътстващи работата с ксерокс и лазерен принтер е изолирането им в отделно помещение (или отдалечена част от общо по- голямо помещение).

  1. Ултравиолетова светлина: Капакът на фотокопирната машина трябва да е затворен при използване на машината. Ултравиолетовата светлина може да причини дразнене на очите, а при продължително излагане и изгаряния.

  2. Нивото на шума: Може да достигне до 65 dB при обикновените копирни машини. Шумните машини трябва да се поставят максимално далеч от работещите.

  3. Запушване” с хартия: въпреки че повечето машини се самоизключват при отваряне, когато се отстранява натрупана хартия, те трябва да бъдат изключени. Избягвайте да пипате горещи повърхности и веднага след това си измивайте ръцете.

  4. Опасност от механични увреждания свързани с употребата на канцеларски и офис консумативи и оборудване. При невнимателно боравене дори с обичайните офис- консумативи може да се получат убождания, наранявания и пр. нарушения на целостта на кожата. Едно от честите порязвания е при манипулиране на хартия за ксерокс. При боравене с листовете е необходимо внимание, за да се избегне приплъзването на листа върху откритата кожа на пръстите и дланта. В случай на порязване е необходимо засегнатата кожа да се почисти и покрие със суха превръзка. При боравене с уреди за подвързване на канцеларски материали (телбод, перфоратор, машина за подвързване, канцеларски нож и пр.) са възможни пробождания, притискания, наранявания и пр. С оглед предпазване от подобни наранявания е необходимо преди започване на работа с тези прибори работещия да се увери в тяхната изправност. Те следва да са поставени на добре закрепен плот, с достатъчна площ. При работа с телбод, машина за подвързване и други, работещият трябва да внимава при пробождането (прорязването) на хартията.

Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница