Опазване на биологичното разнообразие на ес -какви са следващите стъпки? Днес Европейската комисия отбеляза откриването на „Международната година на биологичното разнообразие”Дата11.04.2018
Размер38.14 Kb.
#66839


IP/10/32

Брюксел, 19 януари 2010 годинаОпазване на биологичното разнообразие на ЕС -какви са следващите стъпки?

Днес Европейската комисия отбеляза откриването на „Международната година на биологичното разнообразие” с доклад относно бъдещите възможности за развитие на политиката в тази област. Независимо от положените усилия досега, биологични видове продължават да изчезват с тревожни темпове, което налага приемането на нов подход, за да се прекратят тези загуби. Съобщението излага нова визия и представя четири възможни цели за реализирането ѝ - повече или по-малко амбициозни. Целта е да се започне и подпомогне дебат между държавите-членки с оглед до края на годината да се разработи рамка на равнище ЕС за развитието на политиката в областта на биоразнообразието след 2010 г. Необходимо е ЕС да определи нови цели, тъй като настоящите, както и поставените в международен план, няма да бъдат актуални след 2010 г.

Комисарят по околната среда Ставрос Димас заяви: „Ще увеличим усилията си за въвеждането на нова политика и стратегия за периода след 2010 г. Предвид растящите загуби на биологични видове, ние се нуждаем от нова визия и нови цели в областта на биоразнообразието, които в същото време да отразяват значението, което отдаваме на този проблем. Не можем да си позволим да обръщаме гръб на борбата срещу загубата на биологично разнообразие, и е крайно необходимо да си поставим амбициозни цели, които да засилят политиката ни в тази област в предстоящия период.

Какви са предлаганите мерки?

В приетото днес съобщение се предлага следната дългосрочна визия (до 2050 г.) за биологично разнообразие, както и четири средносрочни възможни цели за реализирането ѝ (до 2020 г.), като биоразнообразието и услугите на екосистемите, които получаваме безплатно от природата, се съхраняват, оценяват и, доколкото е възможно, възстановяват до присъщата им стойност, като им се дава възможност да подпомагат икономическия просперитет и благосъстоянието и се предотвратят всякакви изменения с катастрофални последици за биоразнообразието.

Предложени са четири средносрочни възможни цели (до 2020 г.) с различна степен на защита за реализирането на визията.

Вариант 1: Значително намаляване до 2020 г. на темповете на загуба на биоразнообразие и услугите, предоставяни от екосистемите в ЕС.

Вариант 2: Прекратяване до 2020 г. на загубата на биоразнообразие и услугите, предоставяни от екосистемите в ЕС.

Вариант 3: Прекратяване до 2020 г. на загубата на биоразнообразие и услугите, предоставяни от екосистемите в ЕС, и, доколкото е възможно, възстановяването им.

Вариант 4: Прекратяване до 2020 г. на загубата на биоразнообразие и услугите, предоставяни от екосистемите в ЕС, възстановяването им, доколкото е възможно, и увеличаване на приноса на ЕС за предотвратяване на глобални загуби на биоразнообразие.

Визията и посочените цели ще позволят на ЕС да изгради силна обща позиция преди предстоящите международни преговори за нова глобална визия и цел относно биологичното разнообразие след 2010 година, които ще се проведат в Нагоя, Япония, през есента.

В документа също така се описва степента на кризата в биоразнообразието и състоянието му в ЕС и в световен мащаб и се посочват основните причини за загубата на биоразнообразие и последствията от това за околната среда, икономиката и обществото като цяло. В него се очертават главните постижения и недостатъци на сегашната политика, поставени в контекста на международните преговори.

Контекст: Какъв е проблемът?

Биологичното разнообразие в световен мащаб е силно застрашено, тъй като изчезват видове със 100 до 1000 пъти по-бързи темпове от нормалните.

Повече от една трета от изследваните видове са застрашени от изчезване и около 60% от услугите на екосистемите на Земята са се влошили през последните 50 години.

Причина за тези загуби е човешката дейност - промяна на предназначението на земите, прекомерната им експлоатация, неустойчивите практики, замърсяването на въздуха и появата на инвазивни видове, довело до унищожаване на видове и местообитанията им, фрагментация и израждане. Изменението на климата също е фактор.

През 2001 г. ЕС си постави за цел да спре загубата на биоразнообразие в ЕС до 2010 г. Въпреки значителните усилия обаче, ясно се вижда, че целта няма да бъде постигната. Последствията от загубата на биоразнообразие обхващат както промени на микроравнище, така и разрушаването на цели екосистеми и услуги, като например снабдяването с вода и храна и регулирането на климата. По този начин се излагат на опасност бъдещият ни просперитет и благосъстояние. Биоразнообразието играе основна роля и за постигането на други цели на политиката на ЕС, в частност безопасността на храните и изменението на климата, както и за осигуряване на препитание на заетите в иначе толкова разнообразни сектори като земеделието, рибарството и туризма. Както се подчертава в едно неотдавнашно проучване на „Икономика на екосистемите и биологичното разнообразие (TEEB)", загубите в природата имат преки икономически последици, които обикновено силно се подценяват. Биологичното разнообразие и услугите на екосистемите са естествен актив с главна роля в бъдещите икономически стратегии за насърчаване на растежа и просперитета. Поради тези причини, спешно е необходима една нова цел за развитие на биоразнообразието след 2010 г.

Следващи стъпки

Предстоят задълбочени дискусии с държавите-членки, европейските институции и другите заинтересовани страни. Тези дискусии ще започнат на европейската конференция на високо равнище „Визия за биоразнообразието и цели след 2010 г.”, която ще се проведе в Мадрид, Испания, на 26-27 януари 2010 г., и ще продължат с цел постигане на споразумение на високо равнище през следващите месеци. Въз основа на това споразумение и по-нататъшната работа, Комисията ще представи до края на годината нова стратегия на ЕС за биоразнообразието, насочена към постигане на договорената цел.За допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm


Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница