Операционна система®Дата21.01.2018
Размер93.39 Kb.
#50513

Операционна система®


Операционната система е специален вид софтуер, който се грижи за управлението на всички устройства, софтуерни и хардуерни компоненти в една компютърна система, както и за взаимодействието по между им. Тя се грижи за разпределяне на ресурсите в системата, и за управление на достъпа до тях на отделните програми.

 1. Графичният интерфейс  


Операционните системи водят своето съществуване от 60-те–70-те години на 20 век. Първоначално те са били 8-битови и трудни за употреба. Първите операционни системи са били само с команден ред. Такива са ДОС, UNIX. Впоследствие се появяват и 16-битови операционни системи. Ключов момент в историята е, когато IBM назначават „Майкрософт“ да създадат своя ДОС, която те да използват в новите си персонални компютри. „Майкрософт“ купуват системата QDOS от фирма за софтуер в Сиатъл и я преработват, наричайки я MS-DOS. По-късно основателят на „Епъл“ Стив Джобс започва да работи върху графичен интерфейс. Той взема от компанията „Ксерокс“ тяхната разработка на графичен потребителски интерфейс, която тогава от „Ксерокс“ смятат за безперспективна и започва да я внедрява в първите 16-битови компютри на „Епъл“. Първата операционна система с графичен интерфейс е инсталирана на компютрите Lisa на „Епъл“, а първият компютър с мишка е Macintosh, отново на „Епъл“. Тази система първоначално се нарича просто System, но впоследствие е решено да се нарича Macintosh Operating System (за по-кратко MacOS) по името на компютрите, в които се използва. По това време компанията на Бил Гейтс успява да внедри подобен ГПИ(Графичен Потребителски Интерфейс) в MS-DOS и се появява Windows, който първоначално представлява система от програми, създаващи ГПИ в ДОС. Оттогава започва развитието на операционните системи в други насоки.

 1. Многопотребителски операционни системи 


Първите операционни системи и на „Майкрософт“ и на „Епъл“ са били еднопотребителски, т.е. само един потребител е можел да ползва даден компютър. И Бил Гейтс, и Стив Джобс разбират, че трябва да премахнат това ограничение и разработват нови технологии в Windows 95 и новите версии на Mac OS. За съжаление в операционната система на „Майкрософт“ по-скоро е реализиран псевдо-многопотребителски режим, т.е. всички потребители споделят едни и същи ресурси. Въпреки че Windows 95 е рекламирана като 32-битова многопотребителска многозадачна операционна система, самият факт, че се базира на DOS, която е 16-битова, предопределя факта, че Windows 95 всъщност представлява хибридна 16-битова/32-битова система. Историята на многопотребителските и многозадачните ОС обаче започва много преди появата на DOS и Mac OS. В края на 1960 г. Кен Томпсън се включва в изследователския екип на Bell Laboratories, които са развойното подразделение на американската корпорация АТТ. Той и неговите колеги в сътрудничество с MIT и GE работят по проект за създаване на многопотребителска/многозадачна ОС под работното наименование MULTICS. За съжаление, крайният продукт се оказва твърде бавен и прекалено голям, поради което Bell Lab's оставя екипа без необходимите средства. След като се появява PDP-7 компютърът, Томпсън пренаписва програмата за симулиране на планетарното движение, преди това реализирана върху GE. В същото време, той експериментира с много от концепциите, залегнали в MULTICS. Написва голям брой поддържащи програми, както и програмата за централно управление на ресурсите — ядрото (англ. kernel). Идеята за йерархичното разпределение на файловете за пръв път е реализирана от него. Готовата система нарича UNIX, защото е еднопотребителска — като антипод на MULTICS. Операционната система на Томпсън намира разпространение сред колегите му от научния департамент на Bell lab's, защото прави разработката на софтуер по-лесна отвсякога. Постепенно са добавени нови приложения, което позволило на групата да си осигури PDP-11 — по-нова и мощна система. 16-битовата PDP-11 става де факто втората хардуерна платформа за UNIX реализацията. Благодарение на хардуерното управление на паметта са добавени многопотребителски приложения. С това UNIX става първата многопотребителска операционна система в света.

 1. Многозадачни операционни системи 


Първата операционна система, в която е реализирана многозадачност е UNIX. Това ще рече, че операционната система разделя ресурсите на компютъра между няколко едновременно изпълняващи се задачи. Такива операционни системи са UNIX, GNU/LINUX, Windows NT и нагоре, Mac OS, OS/2. Това са и реално първите 32 битови операционни системи.

Различават се две форми на многозадачност: • „разпределена“ - разпределената многозадачност се контролира от Операционната Система (ОС). ОС дава определено време на процеса (програмата) да приключи със задачата си. Ако програмата не успее да приключи за това време, ОС форсира програмата да сдаде управлението върху процесора и го дава на следващата програма, която се нуждае от него.

 • „кооперативна“ - кооперативната многозадачност се реализира, когато на приложението стартирано от ОС се дават пълни привилегии да използва 100% от процесора. В този случай, ако друга програма изиска процесорно време, то няма да ѝ бъде предоставено. Това от своя страна ще доведе до нарушаване на функциите на това приложение и/или до терминирането му. (забележка: което на практика означава, че не е многозадачна!?!)

На практика най-използваният тип многозадачност е разпределената. Всички съвременни ОС я поддържат, като се спазва и приоритет на използването на системните ресурси. По този начин, програми с по-висок приоритет могат по-често да използват процесорно време от програми с по-нисък такъв.

 1. Многозадачни операционни системи (MultiTasking) 


Да бъде една операционна система многозадачна означава да раздели изпълнението на даден програмен код (програма) на няколко „едновременно“ изпълняващи се задачи. По този начин се ускорява още работата на програмите. Такива са UNIX, GNU/Linux, Windows, Mac OS.

 1. Структура на операционната система 


Една операционна система се състои от две части:

 • Ядро - то се грижи за абсолютно всички процеси, които се изпълняват както и за комуникацията със наличните устройства. То осигурява работата на обвивката и на приложните програми.

 • Обвивка - служи за връзка между потребителя и ядрото. Тя може да бъде както графична така и команден ред. Операционната система използва и друг вид системен софтуер, който обаче не е част от самата операционна система — драйверите. Те служат за връзка между ядрото на операционната система и съответните физически устройства. Самата операционна система има вградени драйвери за определени устройства като процесор, временна памет, твърд диск и др. които осигуряват нейната работа..

 1. Принцип на работа на операционните системи


Веднага след включване на компютъра и зареждане на BIOS, се зарежда и операционната система. Един компютър без операционна система е безполезен. Когато потребителят или дадена програма подаде команда към обвивката на операционната система, тя се предава на ядрото, което я обработва във вид, разбираем за компютъра или ако не може да я обработи, подава командата на драйвера на съответното устройство, който я превежда на машинен език.

 1. Видове операционни системи 


Съществуват много разновидности на операционните системи, които са тясно специализирани. Такива например са мрежовите операционни системи като UNIX, Solaris, NetWare и други или операционните системи за суперкомпютрите, които обикновено са собствени разработки или са доработени съществуващи операционни системи, като Solaris, HP-UX. За разлика от тях Windows, Mac OS, GNU/Linux, BSD (NetBSD, OpenBSD, FreeBSD, PC-BSD, PicoBSD) могат да изпълняват широк кръг от задачи. Те се наричат още потребителски операционни системи. В последните години, с нарастването на опитите на Microsoft да получи монополно положение на пазара на софтуерни продукти, бе наблюдавана тенденция за излизане на LINUX от кръга на специализираните ОС. Опитите на стотици хиляди програмисти от цял свят да направят LINUX заместител на Windows в настолните операционни системи се увенчаха с успех. С помощта на големите в бранша — „Hewlett Packard“, „Oracle“, IBM, „Sun Microsystems“, пословичната стабилност на LINUX бе пренесена върху домашният компютър на потребителя. Големи софтуерни проекти, като OpenOffice.org, KDE и GNOME допринесоха за популяризирането на GNU/Linux, като приятна, стабилна, сигурна и чиста от вируси среда.

 1. Бъдещето на операционните системи 


В момента най-разпространите операционни системи са 32 битови, като с навлизането на новите 64 битови процесори започнаха да се разработват и съответните 64 битови потребителски операционни системи за тях.

 1. Нови операционни системи за Linux сървъри

Компаниите SuSe и Red Hat едновременно пуснаха последните версии на сървърните си операционни платформи. Openexchange Ser-ver 4.1 вече ще осигурява и размяна на съобщения, работа в група, включително цялостна поддръжка на Microsoft Outlook в реално време. Операционната система реално ще бъде на пазара от 17 ноември на цена 1240 щатски долара, лицензът покрива десет groupware и неограничен брой e-mail клиенти. Версия 4.1 поддържа едновременно до 2500 потребители - разликата е съществена, предишната гарантираше едва 500. Компанията е обявила, че съвсем скоро на пазара ще излезе и инструмент, улесняващ миграцията, който ще гарантира на клиентите бърз и лесен преход на e-mail системите им от Microsoft Exchange 5.5.Обновената версия - Enterprise Linux 3 на Red Hat, е базирана на Linux 2.4.21 ядро и включва нов Logical Volume Manager за управление съхранението на данни, като поддържа и новата Native Posix Threading Library библиотека. Enterprise Linux 3 излиза както в 32-, така и в 64-битова версия. Предвидена е системна поддръжка за 7 платформи, включително Intel x86 и Itanium, AMD 64 (конфигурация x86-64, която се поддържа от Opteron процесори), както и за сървърите IBM zSeries, iSeries, pSeries и големите машини S/390.Производителите обясняват, че технологията гарантира за операционната система и може да обработва няколко хиляди програмни процеса. Платформата е мащабируема и безпроблемно поддържа изпълняването на многозадачни процеси от по-активни потребители. 
Цената на Red Hat Enterprise Linux 3 варира в зависимост от конфигурацията - от 179 щатски долара за станция с базова поддръжка до 2499 долара за бази данни с бонус поддръжка. 
Поддръжка на последната версия на Red Hat Enterprise Linux вече обявиха и AMD, BEA, Dell, Hitachi, Fujitsu, HP, IBM, Intel, NEC и др.


 1. Windows XP®

Windows XP (първоначално с кодово име Whistler) е предпоследното издание за настолни компютри на операционната система Windows от корпорацията „Майкрософт“. Издадена е официално на 25 октомври 2001 г. Първоначално „Майкрософт“ публикуват две издания: Home (домашно) и Professional (професионално). Home е предназначен за употреба в домашни условия, докато Professional има допълнителни възможности, разработени за работа в бизнеса, като идентификация в мрежа и поддръжка на два процесора. Двете букви „XP“ произхождат от думата Experience (която често се свързва с приятно прекарване). 
Преди XP „Майкрософт“ произвежда две линии операционни системи. Windows 95, Windows 98 и Windows Me, са разработени за настолни компютри, но нямат надеждна защита на паметта, докато Windows NT и Windows 2000, са насочени към фирмения, професионалния и сървърния пазар, но са по-лошо поддържани от игрите. Windows XP е преработка на Windows 2000 с допълнителни функции за домашни потребители; той е първият опит на „Майкрософт“ да създаде една операционна система за всички цели. 
Windows XP Home включва много от охранителните функции на Windows 2000 и вградена защитна стена, което е част от новите опити да се обезопасят продуктите на „Майкрософт“ след дълга история на охранителни проблеми и уязвимост. 
През 2002 г. „Майкрософт България“ издадоха превод на Windows XP на български език, който понастоящем е достъпен или като отделна система, или като интерфейсен пакет, който може да се изтегли от сайта на „Майкрософт България“. 
Нови и подобрени функции.  1. Уязвимост в обработката на IPSec при политиката на Windows

  Две от най - новите операционни системи на Microsoft са докладвани като опасни от гледна точка на потребителската сигурност. Уязвимостта при тях е открита в механизма на вмъкване на IPsec в домейните на Windows Server 2008 и Windows Vista. Системата игнорира политиката за сигурност, в следствие на което данните, които задължително трябва да бъдат криптирани, се предават в открит вид. По този начин злонамерен потребител може да получи достъп до важни поверителни данни в системата.

 2. Емулатори на операционни системи
 • Virtual PC 4.3 (цена при директна продажба 199 USD) -емулатор, започнал пътя си при Apple, за да могат да се изпълняват приложения за Windows на Mac, е подходящ почти за всеки, който има нужда да изпълнява няколко операционни системи едновременно, макар че програмистите биха предпочели по-мощните гости на VMware. Последното превъплъщение на тази програма - версия 4.3 - се изпълнява под управление на Windows XP (Home и Professional editions), Windows 2000 Professional, Windows Me, Windows 98 SE и Windows NT 4.0.
  От тези операционни системи “домакини” може да създавате разлчини виртуални машини или гости, които работят не само като последните платформи Windows, но и като OS/2 Warp (2.1, 3.0, 4.0, WSeB и eCS), като всички версии на DOS, всички версии на Windows от 3.1 нататък, като NetWare (5.0, 5.1 и 6.0) и Solaris. Virtual PC беше изпробвана и с много дистрибуции на Linux. 
  Всеки гост е снабден със собствени звукови, видео- и мрежови платки, като лесно може да настроите размера на паметта и твърдия диск на всеки от тях по ваше желание. Гостите могат да бъдат конфигурирани така, че да ви напомнят да запазите или да отхвърлите направените промени на твърдия диск по време на даден сеанс. Създаването на виртуални мрежи е доста лесно, но имате ограничение само за една мрежова платка на гост.
  Усъвършенстваната версия 4.3 на тази програма дава възможност гостите да четат DVD дискове (само данни, не и филми) и да има достъп до гостите посредством дистанционно управление от други компютри. Това не издига Virtual PC чак до нивото на VMware, но ако не сте някой закоравял програмист, този евтин емулатор би могъл да ви свърши доста добра работа.
 • VMware Workstation 3.1 (цена на изтеглената версия 299 USD; в магазинната мрежа 329 USD) действа по доста подобен начин, обаче е много по-добър избор за професионалните програмисти, които търсят начин да изпробват своите приложения. Може да създавате много по-сложни гости, като им позволявате да използват съвместно с хост системите SCSI и USB периферни устройства, и да изграждате много по-сложни мрежи, като свързвате гости към реална мрежа от истински компютри или към виртуална мрежа от виртуални машини. Гостите дори могат да използват по няколко мрежови адаптера или да действат като истински Web или FTP сървъри, достъпни по Internet (или по мрежата).

Последната версия на програмата е разширена с функцията “повтoряемо продължение”, която ви дава възможност да връщате госта отново и отново към един и същи образ на работния плот, като за първи път може да се обръщате към хост машините на VMware чрез Windows Terminal Services и Windows XP Remote Desktop, като използвате отдалечени компютри. Новата редакция работи с Windows, много от разпространените версии на Linux и няколко бета-версии на Microsoft .NET Server, но не работи с OS/2 и не ви позволява да създавате гости, на които да се изпълнява OS/2. Макар че традиционно отблъскващият интерфейс на VMware е станал по-предразполагащ едновременно с повишаване на възможностите на програмата, цената на тази програма я прави по-непривлекателна за любители.


Използвана литература: http://review.sagabg.net/item_4510.html, http://bg.wikipedia.org/wiki/Операционна_система, http://review.sagabg.net/item_5884.html, http://expert.idg.bg/?call=USE~expertb;&msgid=2292&b=isc, http://www.runboard.com/bdarkarts.f3.t19896, http://www.pcworld.bg/?call=USE~home;&page=paper&n=4761, http://review.sagabg.net/item_4510.html
Каталог: wiki -> images -> archive
archive -> Националноосвободителното движение до 1876 г може да се определи най-точно с една дума стихийно
archive -> Джейсън Стейтъм
images -> Видове рекламни банери
images -> Най-пълноводните реки през пролетта са реките в Източна Европа. През зимата те замръзват за 2 месеца на юг, а на север за 7 месеца. Поради малкия наклон реките текат бавно. Те са дълги и имат широки речни легла
images -> Избрах да пиша за поредицата „Безсмъртните, защото в момента съм (фен) и чета книгите
images -> Някои известни вирусни заболявания при човека
images -> Имало едно време един град, който се наричал Мед. Този град бил много красив, но никой не бил весел, защото вече не валяло сняг
archive -> Васил Иванов Кунчев, Дяконът, Игнатий, Джингиби или просто Левски – едни от многото


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница