Оперативен ръководителДата07.01.2017
Размер57.46 Kb.
#12207Проект №:

Тема:

Оперативен ръководител:

Научен ръководител:01-15

Адаптиране на ВВСН фенофазите на икономически важни за Република България селскостопански култури и сортове и създаване на цветни албуми

проф. дсн Венелин Ройчев

ас. д-р Николина Шопова

02-15

Синтез, структура и проучване на биологичната активност на 1,8-нафталимидни производни с неприродни аминокарбоксилни киселини

доц. д-р инж. Марин Маринов

ас. инж. Румяна Проданова-Камалиева

03-15

Изолиране и характеризиране на почвени микроорганизми, разграждащи хербициди

доц. д-р Младен Найденов

гл. ас. д-р Мариана Петкова

04-15

Проучване на технологии за получаване на толумско сирене и запазването му като оригинален традиционен български продукт

доц. д-р Йорданка Карталска

гл. ас. д-р Катя Димитрова

05-15

Мотивиране и стимулиране на студентите от последен курс на обучение за активна работа, чрез провеждане на състезание за най-добър професионалист

доц. д-р Росица Меранзова

ас. д-р Биляна Харизанова - Петрова

06-15

Изследване на генетичното разнообразие на местните породи кози, отглеждани в Югозападна България

доц. д-р Божин Божинов

гл. ас. д-р Ат. Вучков

07-15

Влияние нанякои нутритивни добавки самостоятелно и в комбинация върху растежните способности, качеството на месото и здравословното състояние при пилета бройлери и патета мюлари

доц. д-р Васко Герзилов

ас. Петър Бончев

08-15

Проучване на възможностите за развитие на демонстрационен център за селски туризъм

доц. д-р Красимир Александров

гл. ас. д-р Иванка Лулчева

09-15

Оптимизиране режима на развитие при ябълкови клонови подложки с произход соматичен органогенез, отглеждани в маточно насаждение с различно съдържание на влагоабсорбиращ полимер

доц. д-р Рада Попова

гл. ас. д-р Галя Добревска

10-15

Възможности за интегрирано управление на националната територия за преодоляване на регионалните различия

доц. д-р Стела Тодорова

ас. Петър Маринов

11-15

Организационно-икономически проблеми на биологичното земеделие в България

доц. д-р Виолета Дириманова

ас. Валентина Агапиева

12-15

Биологично и фотохимично проучване на някои видове от род Colchicum L. Мразовец /Liliaceae Hall./, род Galantus L. Кокиче /Amaryllidaceae Lindl./

доц. д-р Златко Златев

гл. ас. д-р Иванка Семерджиева

13-15

Прилагане на биотехнологични методи за ускорено размножаване на високопродуктивни индивиди от лечебна дилянка /Valeriana officinalis L/

доц. д-р Анна Николова

ас. Мирослава Чунчукова

14-15

Проучване и приложение на биохимични маркери на стреса в екофизиологични изследвания при растенията

проф. д-р Андон Василев

гл. ас. д-р Веселин Петров

15-15

Обогатяване на сортимента от зеленчукови култури чрез агробиологична и екологична оценка на нови генотипи и образци

проф. д-р Николай Панайотов

гл. ас. д-р Димка Хайтова

16-15

Проучване на растителните генетични ресурси от Ginko biloba в южна България и Черноморието. Интродукция на нови ценни форми, подходящи за градкото озеленяване

доц. д-р Валерия Иванова

ас. В. Панчев

Инфраструктурни


19-15

Утвърждаване на Лабораторията по Растителни биотехнологии като център за качествено обучение и конкурентноспособни научни изследвания

доц. д-р Светла Янчева20-15

Оборудване на научна лаборатория към катедра „Земеделие и хербология” в УОВБ

доц. д-р Иван Жалнов21-15

Реновиране на стоманено-стъклена оранжерия на катедра „Екология и опазване на околната среда”

доц. д-р Ангел Николов23-15

Оптимизиране на микроклимата в пластмасови оранжерии с оглед на подобряване на условията за извеждане на учебна и научно-изследователска дейност

проф. Николай Панайотов17-15

Формиране на колектив за конкурентни изследвания върху: „Подобряване на фиторемедиационните практики, чрез изучаване на процесите, влияещи върху поведението на тежките метали в системата почва-почвен разтвор-растение”

проф. д-р Виолина Ангелова18-15

Формиране на колектив за конкурентни изследвания върху: ”Изследване съдържанието на селен в почви и пшеница от основни зърнопроизводителни райони на България ”

доц. д-р Стефан Кръстев22-15

Формиране на колектив за конкурентни изследвания върху: „Синтез на нови азотсъдържащи хетероциклени съединения с потенциална биологична активност“

доц. д-р Марин МариновСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница