Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружестваДата20.08.2018
Размер118 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ И ВОДНИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ПО ДАННИ ПОЛУЧЕНИ ОТ БАСЕЙНОВИТЕ ДИРЕКЦИИ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ДРУЖЕСТВА

Дата: 27.05.2012 г. – 13:00 часа
Информацията се подготвя на основание Заповед № РД-96/ 02.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите
Състояние на комплексните и значими язовири
От 01.05.2012 г. е в сила графикът за използването на комплексните и значими язовири през месец май, утвърден от министъра на околната среда и водите.
През месец май да се поддържат обеми в язовирите, както следва:

Басейнова дирекция Дунавски район

Яз. “Огняново” – 18,0 млн.м3

Яз. “Кула” – 15,0 млн.м3

Яз. “Огоста” – 300,0 млн.м3

Яз. “Сопот” – 50,0 млн.м3

Яз. “Горни Дъбник” – 85,0 млн.м3

Яз. “Ал.Стамболийски” – 160,0 млн.м3

Яз. “Христо Смирненски” – 16,649 млн.м3

Яз. “Йовковци” – 90,0 млн.м3

Яз. “Ястребино” – 52,0 млн.м3

Яз. “Бели лом” – 13,0 млн.м3

Басейнова дирекция Черноморски район

Яз. “Тича” – 240,0 млн.м3

Яз. “Камчия” – 233,0 млн.м3

Яз. “Съединение” – 6,5 млн.м3

Яз. “Георги Трайков” – 250,0 млн.м3

Яз. “Ахелой” – 7,0 млн.м3

Яз. “Порой” – 11,3 млн.м3

Яз. “Ясна поляна” – 32,0 млн.м3Басейнова дирекция Източнобеломорски район

Яз. “Копринка” – 105,0 млн.м3

Яз. “Жребчево” – 320,0 млн.м3

Яз. “Асеновец” – 25,0 млн.м3

Яз. “Малко Шарково” – 20,0 млн.м3

Яз. “Тополница” – 110,0 млн.м3

Яз. “Белмекен” – 135,0 млн.м3

Яз. “Цанков камък” – 100,0 млн.м3

Яз. “Въча” – 210,0 млн.м3

Яз. “Тракиец” – 80,0 млн.м3

Яз. “Боровица” – 27,0 млн.м3

Яз. “Къджали” – 300,0 млн.м3

Яз. “Студен кладенец” – 300,0 млн.м3

Яз. “Малко Шарково” – 20,0 млн.м3

Яз. “Ивайловград” – 145,000 млн.м3

По данни на експлоатационните дружества, които постъпват оперативно в МОСВ, състоянието на комплексните и значими язовири в страната е нормално.

На територията на РВБ гр.В.Търново:


 • изпускане на водни обеми през ОИ от яз.Ястребино – около 5,5 м3/с. Обемът на язовира е около 50 млн.м3 при контролен обем 48 млн.м3.

 • Яз. Йовковци не разполага със свободен обем – прелива с 6 м3/с. Отворен е малкия Ду 500 мм – 4,5 м3/с. Река „Веселина” след ОИ е с добра проводимост – проводимостта е проконтролирана на 17.05.2012 г.

 • яз.Стамболийски и яз.Смирненски имат свободни обеми: съответно 30,0 млн.м3 и 6,423 млн.м3. За яз.Смирненски ВЕЦ „Росица 1” преработва около 24 м3/с постъпващи в р. Росица. Яз.Смирненски в момента е завирен на 529,41 м / с 2,41 м над ограничителната кота от 527 м/, изпуска се ограничен дебит през ОИ- 2 м3/с. През преливник ВеЦ „Христо Смирненски” постъпват още около 3м3/с. Или общо в река Паничарка – 5 м3/с.

По информация на дежурните на язовирите от каскада „Арда” ситуацията към 12:00 ч е следната:

- Кърджали – завирен обем - 473,391 млн.м3, изтакане ВЕЦ – 185,507 м3/с.

- Студен кладенец – завирен обем – 369,88 млн.м3, изтакане ВЕЦ – 161,168 м3/с.

- Ивайловград – завирен обем 138,546 млн.м3, изтакане ВЕЦ – 185,507 м3/с.

Състояние на речните ЛЕГЛА и общинските язовири
ДУНАВСКИ РАЙОН
Поречия Вит и Осъм

Няма постъпили сигнали, свързани с вредното въздействие на водите.

Р.Вит при пункт с.Търнене провежда на 27 май – 79,5 м3/с, т.е. наблюдава се спад на водното ниво /по ежедневните данни за оттока на реките на НИМХ/.

Поречие Искър

Р.Искър при пункт гр.Нови Искър провежда на 27 май - 53 м3/с и при пункт с.Ореховица - 92 м3/с /по ежедневните данни за оттока на реките на НИМХ/.Поречие Янтра

Към 27.05. 2012 ситуацията на територията на РВБ гр.В.Търново е следната: • изпускане на водни обеми през ОИ от яз.Ястребино – около 5,5 м3/с. Обемът на язовира е около 50 млн.м3 при контролен обем 48 млн.м3.

 • Яз. Йовковци не разполага със свободен обем – прелива с 6 м3/с. Отворен е малкия Ду 500 мм – 4,5 м3/с. Река „Веселина” след ОИ е с добра проводимост – проводимостта е проконтролирана на 17.05.2012 г.

 • яз.Стамболийски и яз.Смирненски имат свободни обеми: съответно 30,0 млн.м3 и 6,423 млн.м3. За яз.Смирненски ВЕЦ „Росица 1” преработва около 24 м3/с постъпващи в р. Росица. Яз.Смирненски в момента е завирен на 529,41 м / с 2,41 м над ограничителната кота от 527 м/, изпуска се ограничен дебит през ОИ- 2 м3/с. През преливник ВеЦ „Христо Смирненски” постъпват още около 3м3/с. Или общо в река Паничарка – 5 м3/с.

 • Яз.Трявна в гр. Трявна е пълен на 100 %, преливникът е в добро състояние.ОИ работи.

На 24 и 25.05.12г. в община Златарица, обл.В.Търново от р.Бебровска са наводнени в с.Росно 9 бр. жилищни имоти, в с.Дедина 4 бр.имоти и в с.Сливовица е скъсан питеен водопровод и е съборен водосток над дерето при селото. Няма човешки жертви. Днес се провеждат аварийни мероприятия по отваряне на основен изпускател на язовир Кандиловец, изграден на Кандиловско дере, община Златарица, който е завирен на 100% и прелива през преливника. Оттока на язовира се поема от р.Златаришка.


Покачва се нивото на р.Джулюнска при с.Джулюница /там минава оттокът от речната мрежа от община Елена и водите след яз.Йовковци/ на 27 май – 101 м3

На 100% е пълен яз.Беломорци, община Омуртаг, обл.Търговище. Язовирът е с неработещ ОИ. Водоемът прелива през преливника, не е п.о. На 100% е пълен и яз.Царевци, община Омуртаг, преливникът е в добро състояние, язовирът прелива през преливника. След есенния технически преглед е аварирал крана на ОИ и в момента не функционира – по инфо на оперативен дежурен при ОбА Омуртаг, засега няма повод за безпокойство, но трябва да се вземат мерки за ремонт на ОИ. Оттока от двата водоема се поема от яз.Ястребино.

Оттокът на реките от водосбора на р.Янтра е с количества над обичайния за сезона

Р.Янтра при пункт с.Каранци провежда на 27 май - 283.827 м3/с /по ежедневните данни за оттока на реките на НИМХ/.

Водния стоеж на р. Дунав при Свищов е 388 см. Река Дунав към момента поддържа сравнително ниски нива, позволяващи свободното вливане на реките от басейна на р.Янтра в р.Дунав.
ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

Към момента няма постъпила информация.


Източнобеломорски район

През изминалото денонощие обстановката в региона е валежна, спокойна в по-голямата си част, с леко повишение в нивата в следствие на продължителните валежи от последните дни.

Към настоящия момент няма постъпили данни за засегнати населени места от високи води.
Басейн на река Марица

По данни от РБ Пазарджик: за последното денонощие е паднал валеж от 14 л/м2; минимално завишение в нивата на реките; река Марица при Пазарджик е на 84 см (при критични 218 см); спокойна обстановка и слаб дъжд.

По данни на дежурни в община Харманли: Кротък валеж от предната вечер; спокойна обстановка; нивото на река Марица е на 225 см, завишение от вчерашния ден с 5 см (за сравнение, критичното ниво е 600 см).
Басейн на река Тунджа

На територията на Община Гурково се извършва контролирано изпускане на микроязовир Гурково и микроязовир Конаре.


Нивото на река Тунджа при Елхово:

Стойност в 08:00 часа днес - 210 см.

Стойност в 20:00 часа снощи - 202 см
Нивото на река Тунджа при Ямбол:

Стойност в 08:00 часа днес - 298 см.

Стойност в 20:00 часа снощи - 291 см
По данни на кмета на с.Драма, река Калница е повишила нивото си с 1 метър и е с тенденция за повишение.
Басейн на река Арда

В община Ардино двата язовира при Богатино и Ахрянско са с нива под преливен ръб; от петте микроязовира в Боровица - два от тях преливат през преливниците; спокойна обстановка; слаби валежи от предния ден.


западнобеломорски район
Няма възникнали аварийни ситуации и няма засегнати населени места от вредното въздействие на водите.
Поречие р.Струма

Няма данни за преливане на вода през преливниците на големите язовири, с изключение на яз.”Пчелина”.

С изключение на р.Речица при с.Ваксево (средни води) реките са в състояние на високи води с тенденция покачване – голямо покачване.

Звената са в оперативна готовност с оглед предупреждението за жълт код и очаквани валежи в количество между 15-30л/кв.м.


Поречие р.Места

Продължава тенденцията към поддържане на високи нива.

Река Места е в състояние на високи води с тенденция към голямо покачване. Няма данни за разливи към момента.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ


 1. При рязка промяна в хидрометеорологичната обстановка оперативното звено ще изиска от експлоатационните дружества на комплексните и значими язовири от приложение №1, към чл.13, т.1 от ЗВ, представяне на информация на по-кратък интервал от време.

 2. При необходимост оперативното звено ще предложи подходящ режим на работа на ВЕЦ-те и на основните изпускатели с цел осигуряване на свободен обем за поемане на евентуален голям приток.

 3. Да се спазва графикът за използване на водите от комплексните и значими язовири през месец май 2012 г.!

 4. Поддържането на определените с графика за м. май обеми за поемане на очакван приток, да се осъществява чрез ВЕЦ, а при невъзможност, чрез основен изпускател.

 5. Изпускането на води от хидротехническите съоръжения да се съобразява с проводимостта на речните русла при спазване на изискванията на чл. 142 от Закона за водите.

 6. Да се поддържа проводимостта на речното легло на разстояние 500 м след хидротехническите съоръжения от собственика или ползвателя, в съответствие с чл. 139, ал.2 от Закона за водите.С

офия, 1000, бул. „Мария Луиза” 22

Тел: 940 6000, Факс: (+3592) 981 1254Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Water -> Povarhnostnivodi -> Operativno zveno -> 2012 -> Aktiviraneo zveno
Aktiviraneo zveno -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на министъра на околната среда и водите
Aktiviraneo zveno -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на Министъра на околната среда и водите
Aktiviraneo zveno -> Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
2012 -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец юли 2012 г
2012 -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец януари 2012 г
2012 -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец септември 2012 г
2012 -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец октомври 2012 г
2012 -> Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец юли 2012 г
Aktiviraneo zveno -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на министъра на околната среда и водите
Aktiviraneo zveno -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на Министъра на околната среда и водите


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница