Опис на регистрите на населението на град смолянстраница2/7
Дата09.01.2018
Размер1.15 Mb.
#41814
1   2   3   4   5   6   7Забележка: Регистър на населението 1950 – 1960 смесен – с.Фатово, с.Габрица и с.Дунево /под №46 в списъка/

Регистър на населението 1960 – 1970 смесен – с.Влахово, с.Бърдо, с.Градът, с.Кокорково, с.Лъка /под №45 в списъка/Регистър на населението 1960 – 1970 смесен – с.Бостина, с.Писаница и с. Хасовица /под №43 в описа/


  1. Опис на регистрите на населението на кметство АРДА
От .... До ......

/година на водене

на регистъра/

Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и други, Том/

Наличие на /Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение

/община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив град .../

Състояние на регистрите
/Запазени, Средно запазени, В лошо състояние /

1

1948

1 - 200

Регистър на населението, том І

не

Кметството

Средно запазен

2

1948

1 – 191

Регистър на населението, том ІІ

Не

Кметството

Средно запазен

3

1948

1 - 187

Регистър на населението, том ІІІ

не

Кметството

Средно запазен

4.

1948

1 – 176

Регистър на населението, том ІV

не

Кметството

Средно запазен

5.

1962

1 – 205

Регистър на населението, том І

не

Кметството

Средно запазен

6.

1962

29 – 163

Регистър на населението, том ІІ

не

Кметството

Средно запазен

7.

1962

1 – 179

Регистър на населението, том ІІІ

не

Кметството

Средно запазен

8.

1962

1 – 167

Регистър на населението, том ІV

не

Кметството

Средно запазен

9.

1973

3 – 190

Регистър на населението, том І

не

Кметството

Средно запазен

10.

1973

1 - 162

Регистър на населението, том ІІ

не

Кметството

Средно запазен

11.

1973

1 – 177

Регистър на населението, том ІІІ

не

Кметството

Средно запазен

12.

1973

1 – 176

Регистър на населението, том ІV

не

Кметството

Средно запазен

13.

1920

2 – 209

Регистър на населението, том І

не

Кметството

В лошо състояние

14.

непосочено

97

Регистър на населението, том І

не

Кметството

В лошо състояние


15.

Непосочено

110

Регистър на населението, том І

не

Кметството

В лошо състояниеЗабележка: Регистър на населението 1948, том ІІ смесен – с.Средок, с.Горна Арда и с.Билянска

Регистър на населението 1948, том ІІІ смесен – с.Речани, с.Алиговска, с.Гудевица и с.Гоздевица

Регистър на населението 1948, том ІV смесен – с.Сивино и с.Сърнино

Регистър на населението 1962, том ІІ смесен – с.Средок, с.Горна Арда и с.Билянска

Регистър на населението 1962, том ІІІ смесен – с.Речани, с.Алиговска, с.Гудевица и с.Гоздевица

Регистър на населението 1962, том ІV смесен - с.Сивино и с.Сърнино

Регистър на населението 1973, том ІІ смесен - с.Средок, с.Горна Арда и с.Билянска

Регистър на населението 1973, том ІV смесен - с.Сивино и с.Сърнино

Регистър на населението 1920, том І смесен – с.Арда, с.Сърнено, с.Сивино

Регистрите на населението по т.14 и т.15 са смесени – с.Арда, с.Билянска, с.Барутин, с.Гудевица, с.Гоздевица, с.Речани

и с.Средок

2. Опис на регистрите на населението на кметство БЕЛЕВ ДОЛ


От .... До ......

/година на водене

на регистъра/

Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и други, Том /

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив град .../

Състояние на регистрите
/ Запазени, Средно запазени, В лошо състояние /

1.

1958 – 1959

49

Регистър на населението, том I

не

Кметството

Средно запазен

2.

1973 – 1974

55

Регистър на населението, том I

не

Кметството

Средно запазен

3. Опис на регистрите на населението на кметство БОРИКОВО


От .... До ......

/година на водене

на регистъра/

Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и други, Том /

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив град .../

Състояние на регистрите
/ Запазени, Средно запазени, В лошо състояние /

1.

1928 – 1936

101 – 143

Рег. на населението

не

Кметство Могилица

В лошо състояние

2.

1936 – 1950

121 – 164

Рег. на населението

не

Кметство Могилица

Средно запазен

3.

1958 – 1970

60 – 140

Рег. на нас., том V

Азбучник

Кметство Могилица

Средно запазен

4.

1970 – 1972

55 – 184

Рег. на нас., том V

Азбучник

Кметство Могилица

Средно запазен

5.

1972 – 1978

1 – 137

Рег. на нас., том ІV

Азбучник

Кметство Могилица

Средно запазен

4. Опис на регистрите на населението на кметство БОСТИНА


От .... До ......

/година на водене

на регистъра/

Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и други, Том /

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив град

Състояние на регистрите
/ Запазени, Средно запазени, В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
(Ползват се активно, Рядко се ползват, не се използват

1.

1960 – 1970

1 - 96

Регистър на населението

азбучник

Община Смолян

запазен

Рядко се ползват

2.


1970 – 1978

1 – 102

Регистър на населението

азбучник

Община Смолян

запазен

Рядко се ползват

5. Опис на регистрите на населението на кметство БУКАТА


От .... До ......

/година на водене

на регистъра/

Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и други, Том /

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив град .../

Състояние на регистрите
/ Запазени, Средно запазени, В лошо състояние /

1.

1950 – 1958

1 – 80

Рег. на нас., том ІІ

Азбучник

Кметство Могилица

Средно запазен

2.

1958 – 1970

1 – 80

Рег. на нас., том ІІ

Азбучник

Кметство Могилица

Средно запазен

3.

1970 – 1972

1 – 116

Рег. на нас., том ІІ

Азбучник

Кметство Могилица

Средно запазен

4.

1972 – 1978

1 – 132

Рег. на нас., том ІІ

Азбучник

Кметството

Средно запазен

6. Опис на регистрите на населението на кметство БУКАЦИТЕ

Регистрите на с. Букаците се съхраняват в км. Смилян.
7. Опис на регистрите на населението на кметство ВИЕВО
От .... До ......

/година на водене

на регистъра/

Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и други, Том /

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив град .../

Състояние на регистрите
/ Запазени, Средно запазени, В лошо състояние /

1.

1945 – 1946

219

Семеен регистър, том ІІ

Азбучник

Кметство Славейно

Средно запазен

2.

1952

162

Семеен регистър, том ІІ

Азбучник

Кметство Славейно

Средно запазен

3.

1958

196

Сем. регистър, том ІІІ

Азбучник

Кметство Славейно

Средно запазен

4.

1972

20

Сем. регистър, том ІІ

Азбучник

Кметство Славейно

Средно запазен

5.

1972

198

Сем. регистър, том ІІІ

Азбучник

Кметство Славейно

Средно запазен

8. Опис на регистрите на кметство ВЛАХОВО


От .... До ......

/година на водене

на регистъра/

Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и други, Том /

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив град/

Състояние на регистрите
/ Запазени, Средно запазени, В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
(Ползват се активно, Рядко се ползват, не се използват

1.

1960 – 1970

1 - 197

Регистър на населението

азбучник

Община Смолян

запазен

Често се ползват

2.

1970 – 1978

1 - 198

Регистър на населението

азбучник

Община Смолян

запазен

Рядко се ползват

3.

непосочено

1 - 176112

Регистър на населението

азбучник

Община Смолян

В лошо състояние

Рядко се ползват

9. Опис на регистрите на населението на кметство ВЪЛЧАН


Регистрите се съхраняват в км.Смилян.

10. Опис на регистрите на населението на кметство ГЕЛА


От .... До ......

/година на водене

на регистъра/

Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и други, Том /

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив град .../

Състояние на регистрите
/ Запазени, Средно запазени, В лошо състояние /

1.

1935

193

Регистър на населението

не

Кметството

Средно запазен

2.

1946

200

Регистър на населението

не

Кметството

Средно запазен

3.

1961

180

Регистър на населението

не

Кметството

Средно запазен

4.

1973

142

Регистър на населението

не

кметството

Средно запазен

Каталог: rna -> smoljan
rna -> Опис на регистрите на населението на град априлци
rna -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
smoljan -> Опис на регистрите на населението на община чепеларе опис на регистрите на населението на град чепеларе
smoljan -> Опис на регистрите на населението на община баните опис на регистрите на населението на с. Баните
smoljan -> Опис на регистрите на населението на община доспат опис на регистрите на населението на град доспат
smoljan -> Опис на регистрите на населението на община борино опис на регистрите на населението на с. Борино
smoljan -> Опис на регистрите на населението на община мадан
smoljan -> Опис на регистрите на населението на община рудозем опис на регистрите на населението на град рудозем
smoljan -> Опис на регистрите на населението на община девин опис на регистрите на населението на гр. Девин


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница