Опис на регистрите на населението на община братя даскаловиДата18.06.2018
Размер337.49 Kb.
#74442
ТипКнига
ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 1. Опис на регистрите на населението на село БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1897 - 1978

1 – 185

Регистър на населението, том І, кв. “Войниците”

Азбучник

Община Братя Даскалови

Средно запазен

Използва се рядко

2.

1897 - 1978

186 – 216

Регистър на населението, том ІІ, кв. “Войниците”

Азбучник

Община Братя Даскалови

Средно запазен

Използва се рядко

3.

1897 - 1978

1 – 198

Регистър на населението, том ІІІ, кв. “Гроздово”

Азбучник

Община Братя Даскалови

Средно запазен

Използва се рядко

4.

1897 - 1978

199 – 329

Регистър на населението, том ІV, кв. “Гроздово”

Азбучник

Община Братя Даскалови

Средно запазен

Използва се рядко
 1. Опис на регистрите на населението на село ВЕРЕН

Регистрите на населението на с. Верен не са съхранени.
 1. Опис на регистрите на населението на с. ГОЛЯМ ДОЛ

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1936 - 1947

200

Регистър на населението

Азбучник

Кметство с. Голям дол

Средно запазен

Използва се активно

2.

1966 - 1978

147

Регистър на населението

Азбучник

Кметство с. Голям дол

Средно запазен

Използва се активно 1. Опис на регистрите на населението на с. ГОРНО БЕЛЕВО

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1936 - 1945

198

Регистър на населението

Не

Кметство с. Горно Белево

В лошо състояние

Използва се рядко

2.

1946 - 1957

397

Регистър на населението

Не

Кметство с. Горно Белево

Средно запазен

Използва се рядко

3.

1958 - 1972

197

Регистър на населението, том ­І

Азбучник

Кметство с. Горно Белево

Средно запазен

Използва се рядко

4.

1958 - 1972

201

Регистър на населението, том ІІ

Не

Кметство с. Горно Белево

Средно запазен

Използва се рядко

5.

1973 - 1979

102

Регистър на населението, том ­І

Азбучник

Кметство с. Горно Белево

Средно запазен

Използва се рядко

6.

1973 - 1979

98

Регистър на населението, том ІІ

Не

Кметство с. Горно Белево

Средно запазен

Използва се рядко

7.

1973 - 1979

98

Регистър на населението, том ІІІ

Не

Кметство с. Горно Белево

Средно запазен

Използва се рядко
 1. Опис на регистрите на населението на с. ГОРНО НОВО СЕЛО

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1946 - 1957

268

Регистър на населението

Азбучник – в много лошо състояние

Кметство с. Горно ново село

В лошо състояние

Използва се рядко

2.

1958 - 1968

131

Регистър на населението, том ­І

Азбучник – в много лошо състояние

Кметство с. Горно ново село

В лошо състояние

Използва се рядко 1. Опис на регистрите на населението на с. ГРАНИТ


От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1946 - 1958

382

Регистър на населението, том І

Азбучник

Кметство с. Гранит

Средно запазен

Използва се рядко

2.

1946 - 1958

234

Регистър на населението, том ІІ

Не

Кметство с. Гранит

Средно запазен

Използва се рядко

3.

1958 - 1978

198

Регистър на населението, том І

Азбучник

Кметство с. Гранит

В добро състояние

Използва се рядко

4.

1958 - 1978

198

Регистър на населението, том ІІ

Азбучник

Кметство с. Гранит

В добро състояние

Използва се рядко

5.

1958 - 1978

198

Регистър на населението, том ІІІ

Азбучник

Кметство с. Гранит

В добро състояние

Използва се рядко

6.

1958 - 1978

199

Регистър на населението, том ІV

Азбучник

Кметство с. Гранит

Средно запазен

Използва се рядко 1. Опис на регистрите на населението на с. ДОЛНО НОВО СЕЛО


От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1934 - 1961

97

Регистър на населението

Азбучник

Кметство с. Долно ново село

Средно запазен

Използва се рядко

2.

1962 - 1978

78

Регистър на населението

Азбучник

Кметство с. Долно ново село

Средно запазен

Използва се рядко 1. Опис на регистрите на населението на с. КОЛЮ МАРИНОВО

Регистрите на населението на с. Колю Мариново не са съхранени.

 1. Опис на регистрите на населението на с. МАЛКО ДРЯНОВО

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1958 - 1963

189

Регистър на населението, том І

Не

Кметство с. Малко Дряново

Средно запазен

Използва се рядко

2.

1964 - 1978

144

Регистър на населението, том І

Азбучник

Кметство с. Малко Дряново

Средно запазен

Използва се рядко 1. Опис на регистрите на населението на с. МАЛЪК ДОЛ

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1947 - 1965

200

Регистър на населението, том І

Не

Кметство с. Малък дол

Средно запазен

Използва се рядко

2.

1966 - 1978

200

Регистър на населението, том ІІ

Не

Кметство с. Малък дол

Средно запазен

Използва се рядко 1. Опис на регистрите на населението на с. МАРКОВО

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1957 - 1963

110

Семеен регистър, том І

Азбучник

Кметство с. Марково

В лошо състояние

Използва се рядко 1. Опис на регистрите на населението на с. МЕДОВО

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1947 - 1960

398

Регистър на населението

Не

Кметство с. Медово

Средно запазен

Използва се рядко 1. Опис на регистрите на населението на с. МИРОВО

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1953 - 1958

1 - 400

Регистър на населението

Азбучник

Кметство с. Мирово

Средно запазен

Използва се активно

2.

1958 - 1977

1 - 193

Регистър на населението, том І

Азбучник

Кметство с. Мирово

Средно запазен

Използва се активно

3.

1958 - 1977

196 - 386

Регистър на населението, том ІІ

Азбучник

Кметство с. Мирово

Средно запазен

Използва се активно

4.

1958 - 1977

387 - 504

Регистър на населението, том ІІІ

Азбучник

Кметство с. Мирово

Средно запазен

Използва се активно 1. Опис на регистрите на населението на с. НАЙДЕНОВО


От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1958 - 1969

1 - 197

Регистър на населението, том І

Азбучник

Кметство с. Найденово

В лошо състояние

Използва се активно

2.

1958 - 1969

198 - 254

Регистър на населението, том ІІ

Азбучник

Кметство с. Найденово

Средно запазен

Използва се активно

3.

1969 - 1979

1 - 194

Регистър на населението, том І

Азбучник

Кметство с. Найденово

В лошо състояние

Използва се активно 1. Опис на регистрите на населението на с. ОПЪЛЧЕНЕЦ

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1947 -

200

Регистър на населението, том І

Азбучник

Кметство с. Опълченец

В добро състояние

Използва се рядко

2.

1947 -

400

Регистър на населението, том ІІ

Азбучник

Кметство с. Опълченец

В добро състояние

Използва се рядко 1. Опис на регистрите на населението на с. ОРИЗОВО

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1948 - 1957

400

Регистър на населението

Азбучник

Кметство с. Оризово

Средно запазен

Използва се активно

2.

1948 - 1957

610

Регистър на населението

Азбучник

Кметство с. Оризово

Средно запазен

Използва се активно

3.

1958 - 1978

897

Регистър на населението

Азбучник

Кметство с. Оризово

Средно запазен

Използва се активно

4.

1958 - 1978

394

Регистър на населението

Азбучник

Кметство с. Оризово

Средно запазен

Използва се активно

5.

1958 - 1978

591

Регистър на населението

Азбучник

Кметство с. Оризово

Средно запазен

Използва се активно

6.

1958 - 1978

674

Регистър на населението

Азбучник

Кметство с. Оризово

Средно запазен

Използва се активно 1. Опис на регистрите на населението на с. ПАРТИЗАНИН

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1948 - 1957

309

Регистър на населението, том І

Азбучник

Кметство с. Партизанин

Средно запазен

Използва се рядко

2.

1958 - 1979

360

Регистър на населението, том ІІ

Азбучник

Кметство с. Партизанин

Средно запазен

Използва се рядко 1. Опис на регистрите на населението на с. ПЛОДОВИТОВО

Регистрите на населението на с. Плодовитово не са съхранени.
 1. Опис на регистрите на населението на с. ПРАВОСЛАВ


От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1953 - 1978

172

Регистър на населението, том І

Азбучник

Кметство с. Православ

Средно запазен

Използва се рядко 1. Опис на регистрите на населението на с. СЛАВЯНИН

 1. От .... До ......
  /година на водене

  на регистър/


  Брой страници

  на регистъра

  Наименование

  на регистъра
  /Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

  Наличие на
  /Азбучник,

  Книга на преселванията, Книга на изселванията/

  Местосъхранение
  /Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

  Състояние

  на

  регистрите
  /В добро състояние,

  Средно запазени,

  В лошо състояние /

  Използваемост на регистрите
  /Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

  1.

  1910 - 1958

  128

  Регистър на населението

  Азбучник

  Кметство с. Славянин

  Средно запазен

  Използва се активно

  2.

  1933 - 1971

  84

  Регистър на населението, том І

  Азбучник

  Кметство с. Славянин

  Средно запазен

  Използва се активно


 2. Опис на регистрите на населението на с. СЪЕДИНЕНИЕ

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1947 - 1960

150

Регистър на населението

Азбучник

Кметство с. Съединение

Средно запазен

Използва се рядко

2.

1956 - 1969

100

Регистър на населението

Азбучник

Кметство с. Съединение

Средно запазен

Използва се рядко

3.

1969 – 1978

100

Регистър на населението

Азбучник

Кметство с. Съединение

В добро състояние

Използва се рядко 1. Опис на регистрите на населението на с. СЪРНЕВЕЦ

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1923 - 1937

160

Регистър на населението

Не

Кметство с. Сърневец

Средно запазен

Използва се рядко

2.

1938 - 1944

100

Регистър на населението

Не

Кметство с. Сърневец

В лошо състояние

Използва се рядко

3.

1945 – 1960

265

Регистър на населението

Азбучник

Кметство с. Сърневец

В добро състояние

Използва се рядко

4.

1961 - 1978

190

Регистър на населението

Азбучник

Кметство с. Сърневец

В добро състояние

Използва се рядко 1. Опис на регистрите на населението на с. ЧЕРНА ГОРА

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

- 1977

1 - 196

Регистър на населението, том І

Азбучник

Кметство с. Черна гора

Средно запазен

Използва се рядко

2.

- 1977

197 - 388

Регистър на населението, том ІІ

Азбучник

Кметство с. Черна гора

Средно запазен

Използва се рядко

3.

- 1977

389 - 588

Регистър на населението, том ІІІа

Азбучник

Кметство с. Черна гора

Средно запазен

Използва се рядко

4.

- 1977

589 - 662

Регистър на населението, том ІІІб

Азбучник

Кметство с. Черна гора

Средно запазен

Използва се рядко

Каталог: rna -> staraZagora
rna -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
rna -> Опис на семейните регистри на населението на община белово
rna -> Опис на регистрите на населението на община велинград
rna -> Опис на регистрите на населението на град смолян
rna -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
rna -> Опис на регистрите на населението на град априлци
staraZagora -> Опис на регистрите на населението на община павел баня
staraZagora -> Опис на регистрите на населението на община раднево опис на регистрите на населението на Кметство бели бряг
staraZagora -> Опис на регистрите на населението на община гурково опис на регистрите на населението на град гурково
staraZagora -> Наказ № От До /година на водене на регистър/ Брой страници на регистъра Наименование на регистъра /Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра. / Наличие на / Азбучник, Книга на преселванията


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница