Опис на регистрите на населението на община елхово опис на регистрите на населението на град елховостраница1/4
Дата28.10.2018
Размер0.62 Mb.
ТипКнига
  1   2   3   4
ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ЕЛХОВО  1. Опис на регистрите на населението на град ЕЛХОВО

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1926-1933

200

Семеен регистър том І
Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

2.

1926-1933

198

Семеен регистър том ІV
Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

3.

1926-1933

258

Семеен регистър том VІ
Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

4.

1934-1935

200

Семеен регистър том ІІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

5.

1934-1935

200

Семеен регистър том V

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

6.

1934-1935

198

Семеен регистър том VІІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

7.

1934-1935

298

Семеен регистър том Х

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

8.

1936-1951

200

Семеен регистър том І
Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

9.

1936-1951

200

Семеен регистър том ІІ
Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно
10

1936-1951

200

Семеен регистър том ІІІ
Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

11.

1936-1951

200

Семеен регистър том ІV
Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

12.

1936-1951

200

Семеен регистър том V
Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

13.

1936-1951

200

Семеен регистър том VІ
Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

14.

1952-1962

100

Семеен регистър том І

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

15.

1952-1962

100

Семеен регистър том ІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

16.

1952-1962

100

Семеен регистър том ІІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

17.

1952-1962

100

Семеен регистър том ІV

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

18.

1952-1962

100

Семеен регистър том V

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

19

1952-1962

100

Семеен регистър том VІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

20.

1952-1962

100

Семеен регистър том VІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

21.

1952-1962

100

Семеен регистър том VІІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

22.

1952-1962

100

Семеен регистър том ІХ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

23.

1952-1962

100

Семеен регистър том Х

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

24.

1952-1962

100

Семеен регистър том ХІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

25.

1952-1962

100

Семеен регистър том ХІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

26.

1952-1962

100

Семеен регистър том ХІІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

27.

1952-1962

100

Семеен регистър том ХІV

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

28.

1952-1962

100

Семеен регистър том ХV

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

29.

1952-1962

100

Семеен регистър том ХVІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

30.

1952-1962

100

Семеен регистър том ХVІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

31.

1952-1962

100

Семеен регистър том ХVІІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

32.

1952-1962

100

Семеен регистър том ХІХ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

33.

1952-1962

100

Семеен регистър том ХХ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

34.

1952-1962

100

Семеен регистър том ХХІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

35.

1952-1962

100

Семеен регистър том ХХІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

36.

1952-1962

100

Семеен регистър том ХХІІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

37.

1952-1962

100

Семеен регистър том ХХІV

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

38.

1952-1962

100

Семеен регистър том ХХV

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

39.

1952-1962

100

Семеен регистър том ХХVІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

40.

1952-1962

100

Семеен регистър том ХХ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

41.

1952-1962

100

Семеен регистър том ХХVІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

42.

1952-1962

100

Семеен регистър том ХХVІІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

43.

1952-1962

93

Семеен регистър том ХХХ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

44.

1952-1962

193

Семеен регистър том ХХХІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

45.

1952-1962

197

Семеен регистър том ХХХІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

46.

1963-1976

200

Семеен регистър том І

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

47.

1963-1976

193

Семеен регистър том ІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

48.

1963-1976

206

Семеен регистър том ІІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

49.

1963-1976

186

Семеен регистър том ІV

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

50.

1963-1976

196

Семеен регистър том V

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

51.

1963-1976

200

Семеен регистър том VІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

52.

1963-1976

196

Семеен регистър том VІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

53.

1963-1976

195

Семеен регистър том VІІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

54.

1963-1976

200

Семеен регистър том ІХ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

55.

1963-1976

197

Семеен регистър том Х

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

56.

1963-1976

195

Семеен регистър том ХІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

57.

1963-1976

218

Семеен регистър том ХІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

58.

1963-1976

178

Семеен регистър том ХІІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

59.

1963-1976

197

Семеен регистър том ХІV

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

60.

1963-1976

195

Семеен регистър том ХV

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

61.

1963-1976

193

Семеен регистър том ХVІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

62.

1963-1976

193

Семеен регистър том ХVІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

63.

1963-1976

259

Семеен регистър том ХVІІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

64.

1963-1976

135

Семеен регистър том ХІХ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

65.

1963-1976

198

Семеен регистър том ХХ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

66.

1963-1976

195

Семеен регистър том ХХІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

67.

1963-1976

198

Семеен регистър том ХХІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

68.

1963-1976

198

Семеен регистър том ХХІІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

69.

1963-1976

191

Семеен регистър том ХХІV

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

70.

1963-1976

196

Семеен регистър том ХХV

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

71.

1963-1976

215

Семеен регистър том ХХVІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

72.

1963-1976

178

Семеен регистър том ХХVІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

73.

1963-1976

198

Семеен регистър том ХХVІІІ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

74.

1963-1976

124

Семеен регистър том ХХІХ

Азбучник

Община Елхово

В добро състояние

Ползват се активно

Каталог: rna -> jambol
rna -> Книга на преселванияа, Книга на изселванията/ Местосъхранение
rna -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
rna -> Опис на семейните регистри на населението на община белово
rna -> Опис на регистрите на населението на община велинград
rna -> Опис на регистрите на населението на град смолян
rna -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
rna -> Опис на регистрите на населението на град априлци
jambol -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
jambol -> Опис на регистрите на населението на община тунджа
jambol -> Опис на регистрите на населението на община болярово


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница