Опис на регистрите на населението на община малко търново опис на регистрите на населението на град малко търновоДата08.05.2018
Размер258.39 Kb.
ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
1. Опис на регистрите на населението на град МАЛКО ТЪРНОВО
От…До…
(година на водене на регистъра)

Брой страници на регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на(Азбучник, Книга на преселванията, Книга на изселванията)

Местосъхранение(община..,Централен държавен архив, поделение на държавния архив град…)

Състояние на регистрите
(Запазени, Средно запазени,

В лошо състояние)

Използваемост на регистрите
(Ползват се активно, Рядко се ползват, Не се използват)

1.

1952 – 1958

289 – 470

Регистър на населението, том ІI

-

Община Малко Търново

В лошо състояние

Не се използват

2.

1952 – 1958

471 – 758

Регистър на населението, том ІI

-

Община Малко Търново

В лошо състояние

Не се използват

3.

1952 – 1958

786 – 896

Регистър на населението, том ІII

-

Община Малко Търново

В лошо състояние

Не се използват

4.

1952 – 1958

897 – 996

Регистър на населението, том ІII

-

Община Малко Търново

В лошо състояние

Не се използват

5.

1952 – 1958

997 – 1094

Регистър на населението, том ІV

-

Община Малко Търново

В лошо състояние

Не се използват

6.

1958 – 1965

1 – 194

Регистър на населението, том І

Азбучник

Община Малко Търново

Запазени

Ползват се активно

7.

1958 – 1965

195 – 388

Регистър на населението, том ІI

Азбучник

Община Малко Търново

В лошо състояние

Ползват се активно

8.

1958 – 1965

391 – 585

Регистър на населението, том ІII

Азбучник

Община Малко Търново

Запазени

Ползват се активно

9.

1958 – 1965

586 – 771

Регистър на населението, том ІV

Азбучник

Община Малко Търново

Запазени

Ползват се активно

10.

1958 – 1965

780 – 972

Регистър на населението, том V

Азбучник

Община Малко Търново

Средно запазени

Ползват се активно

11.

1958 – 1965

973 – 1010

Регистър на населението, том VІ

Азбучник

Община Малко Търново

Запазени

Ползват се активно

12.

1958 – 1975

1010– 1262

Регистър на населението, том VІI

Азбучник

Община Малко Търново

Запазени

Ползват се активно

13.

1958 – 1976

1264– 1458

Регистър на населението, том VІII

Азбучник

Община Малко Търново

Запазени

Ползват се активно

14.

1965 – 1976

1 – 98

Регистър на населението, том VІIIА

Азбучник

Община Малко Търново

Запазени

Ползват се активно

15.

1973 – 1976

1 – 69

Регистър на населението, том VІIIБ

Азбучник

Община Малко Търново

Запазени

Ползват се активно


2. Опис на регистрите на населението на село БЛИЗНАК
От…До…
(година на водене на регистъра)

Брой страници на регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на(Азбучник, Книга на преселванията, Книга на изселванията)

Местосъхранение(община..,Централен държавен архив, поделение на държавния архив град…)

Състояние на регистрите
(Запазени, Средно запазени,

В лошо състояние)

Използваемост на регистрите
(Ползват се активно, Рядко се ползват, Не се използват)

1.

1958

7 – 197

Регистър на населението

-

Кметство Близнак

В лошо състояние

Ползват се активно

2.

1970

1 – 132

Регистър на населението

Азбучник

Кметство Близнак

Запазени

Ползват се активно


3. Опис на регистрите на населението на село БРЪШЛЯН
От…До…
(година на водене на регистъра)

Брой страници на регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на(Азбучник, Книга на преселванията, Книга на изселванията)

Местосъхранение(община..,Централен държавен архив, поделение на държавния архив град…)

Състояние на регистрите
(Запазени, Средно запазени,

В лошо състояние)

Използваемост на регистрите
(Ползват се активно, Рядко се ползват, Не се използват)

1.

1958

1 – 67

Регистър на населението

Азбучник

Община Малко Търново

Запазени

Ползват се активно

2.

1958

1 – 197

Регистър на населението, том І

Азбучник

Кметство Бръшлян

Средно запазени

Ползват се активно

3.

1958

1 – 138

Регистър на населението, том ІI

Азбучник

Кметство Бръшлян

Средно запазени

Ползват се активно


4. Опис на регистрите на населението на село БЯЛА ВОДА
От…До…
(година на водене на регистъра)

Брой страници на регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на(Азбучник, Книга на преселванията, Книга на изселванията)

Местосъхранение(община..,Централен държавен архив, поделение на държавния архив град…)

Състояние на регистрите
(Запазени, Средно запазени,

В лошо състояние)

Използваемост на регистрите
(Ползват се активно, Рядко се ползват, Не се използват)

1.

1940
Регистър на населението, том V

Азбучник

Кметство Бяла Вода

Средно запазени

Ползват се активно

2.

1958

1 – 96

Регистър на населението, том V

Азбучник

Кметство Бяла Вода

Средно запазени

Ползват се активно


5. Опис на регистрите на населението на село ВИЗИЦА
От…До…
(година на водене на регистъра)

Брой страници на регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на(Азбучник, Книга на преселванията, Книга на изселванията)

Местосъхранение(община..,Централен държавен архив, поделение на държавния архив град…)

Състояние на регистрите
(Запазени, Средно запазени,

В лошо състояние)

Използваемост на регистрите
(Ползват се активно, Рядко се ползват, Не се използват)

1.

1948

3 – 171

Регистър на населението, том І

-

Кметство Визица

В лошо състояние

Ползват се активно

2.

1955

101 – 200

Регистър на населението, том І

Азбучник

Кметство Визица

В лошо състояние

Ползват се активно

3.

1958

1 – 189

Регистър на населението, том І

Азбучник

Кметство Визица

Средно запазени

Ползват се активно

4.

1958

1 – 170

Регистър на населението, том ІI

Азбучник

Кметство Визица

Средно запазени

Ползват се активно

5.

1958

144 – 152

Регистър на населението, том І

Азбучник

Кметство Визица

Запазени

Ползват се активно


6. Опис на регистрите на населението на село ГРАМАТИКОВО
От…До…
(година на водене на регистъра)

Брой страници на регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на(Азбучник, Книга на преселванията, Книга на изселванията)

Местосъхранение(община..,Централен държавен архив, поделение на държавния архив град…)

Състояние на регистрите
(Запазени, Средно запазени,

В лошо състояние)

Използваемост на регистрите
(Ползват се активно, Рядко се ползват, Не се използват)

1.

1958

1 –197

Регистър на населението, том І

-

Кметство Граматиково

В лошо състояние

Ползват се активно

2.

1958

198 – 394

Регистър на населението, том ІI

-

Кметство Граматиково

Средно запазени

Ползват се активно

3.
395 – 546

Регистър на населението, том ІII

-

Кметство Граматиково

Средно запазени

Ползват се активно

4.

1948 – 1957

1 – 423

Регистър на населението, том І

-

Кметство Граматиково

Средно запазени

Ползват се активно

5.

1948 – 1965

3 – 499

Регистър на населението, том І

-

Кметство Граматиково

В лошо състояние

Ползват се активно

6.

1958 – 1976

1 – 196

Регистър на населението, том ІI

Азбучник

Кметство Граматиково

Запазени

Ползват се активно

7.

1965 – 1970

395 – 592

Регистър на населението, том ІII

-

Кметство Граматиково

Средно запазени

Ползват се активно


7. Опис на регистрите на населението на село ЕВРЕНОЗОВО
От…До…
(година на водене на регистъра)

Брой страници на регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на(Азбучник, Книга на преселванията, Книга на изселванията)

Местосъхранение(община..,Централен държавен архив, поделение на държавния архив град…)

Състояние на регистрите
(Запазени, Средно запазени,

В лошо състояние)

Използваемост на регистрите
(Ползват се активно, Рядко се ползват, Не се използват)

1.

1948

1 – 173

Регистър на населението

Азбучник

Кметство Звездец

Средно запазени

Ползват се активно

2.

1958

1 – 110

Регистър на населението

Азбучник

Кметство Звездец

В лошо състояние

Ползват се активно

3.

1970

1 – 87

Регистър на населението

Азбучник

Кметство Звездец

Запазени

Ползват се активно


8. Опис на регистрите на населението на село ЗАБЕРНОВО
От…До…
(година на водене на регистъра)

Брой страници на регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на(Азбучник, Книга на преселванията, Книга на изселванията)

Местосъхранение(община..,Централен държавен архив, поделение на държавния архив град…)

Състояние на регистрите
(Запазени, Средно запазени,

В лошо състояние)

Използваемост на регистрите
(Ползват се активно, Рядко се ползват, Не се използват)

1.

1959

1 – 146

Регистър на населението

Азбучник

Кметство Заберново

В лошо състояние

Ползват се активно

2.

1975

1 – 37

Регистър на населението, том І

Азбучник

Кметство Заберново

В лошо състояние

Ползват се активно


9. Опис на регистрите на населението на село ЗВЕЗДЕЦ
От…До…
(година на водене на регистъра)

Брой страници на регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на(Азбучник, Книга на преселванията, Книга на изселванията)

Местосъхранение(община..,Централен държавен архив, поделение на държавния архив град…)

Състояние на регистрите
(Запазени, Средно запазени,

В лошо състояние)

Използваемост на регистрите
(Ползват се активно, Рядко се ползват, Не се използват)

1.

1958

1 – 170

Регистър на населението

-

Кметство Звездец

В лошо състояние

Ползват се активно

2.

1970

1 – 182

Регистър на населението

Азбучник

Кметство Звездец

Запазени

Ползват се активно


10. Опис на регистрите на населението на село КАЛОВО
От…До…
(година на водене на регистъра)

Брой страници на регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на(Азбучник, Книга на преселванията, Книга на изселванията)

Местосъхранение(община..,Централен държавен архив, поделение на държавния архив град…)

Състояние на регистрите
(Запазени, Средно запазени,

В лошо състояние)

Използваемост на регистрите
(Ползват се активно, Рядко се ползват, Не се използват)

1.

1958

1 – 97

Регистър на населението

-

Кметство Калово

В лошо състояние

Ползват се активно

2.

1970

1 – 50

Регистър на населението

Азбучник

Кметство Калово

В лошо състояние

Ползват се активно


11. Опис на регистрите на населението на село МЛАДЕЖКО
От…До…
(година на водене на регистъра)

Брой страници на регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на(Азбучник, Книга на преселванията, Книга на изселванията)

Местосъхранение(община..,Централен държавен архив, поделение на държавния архив град…)

Състояние на регистрите
(Запазени, Средно запазени,

В лошо състояние)

Използваемост на регистрите
(Ползват се активно, Рядко се ползват, Не се използват)

1.

1958

1 – 60

Регистър на населението

Азбучник

Кметство Звездец

В лошо състояние

Ползват се активно

2.

1970

1 – 37

Регистър на населението

Азбучник

Кметство Звездец

Запазени

Ползват се активно

3.
1 – 61

Регистър на населението село/Тъмна ряка/ Младежко

Азбучник

Кметство Звездец

Запазени

Ползват се активно


12. Опис на регистрите на населението на село СЛИВАРОВО
От…До…
(година на водене на регистъра)

Брой страници на регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на(Азбучник, Книга на преселванията, Книга на изселванията)

Местосъхранение(община..,Централен държавен архив, поделение на държавния архив град…)

Състояние на регистрите
(Запазени, Средно запазени,

В лошо състояние)

Използваемост на регистрите
(Ползват се активно, Рядко се ползват, Не се използват)

1.

1956

1 – 95

Регистър на населението

Азбучник

Община Малко Търново

Запазени

Ползват се активно

2.

1958

1 – 115

Регистър на населението

Азбучник

Община Малко Търново

Запазени

Ползват се активно


13. Опис на регистрите на населението на село СТОИЛОВО
От…До…
(година на водене на регистъра)

Брой страници на регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на(Азбучник, Книга на преселванията, Книга на изселванията)

Местосъхранение(община..,Централен държавен архив, поделение на държавния архив град…)

Състояние на регистрите
(Запазени, Средно запазени,

В лошо състояние)

Използваемост на регистрите
(Ползват се активно, Рядко се ползват, Не се използват)

1.

1958

1 – 43

Регистър на населението

Азбучник

Община Малко Търново

Запазени

Ползват се активно

2.

1958

1 – 193

Регистър на населението, том IX

Азбучник

Кметство Стоилово

В лошо състояние

Ползват се активно

3.

1958

1 – 93

Регистър на населението, том X

Азбучник

Кметство Стоилово

Запазени

Ползват се активно

4.

1958

1 – 52

Регистър на населението, том XI

Азбучник

Кметство Стоилово

Запазени

Ползват се активно


14. Опис на регистрите на населението на село МОРЯНЕ /закрито/
От…До…
(година на водене на регистъра)

Брой страници на регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на(Азбучник, Книга на преселванията, Книга на изселванията)

Местосъхранение(община..,Централен държавен архив, поделение на държавния архив град…)

Състояние на регистрите
(Запазени, Средно запазени,

В лошо състояние)

Използваемост на регистрите
(Ползват се активно, Рядко се ползват, Не се използват)

1.

1940

1 – 140

Регистър на населението село Моряне /закрито/

Азбучник

Кметство Звездец

Запазени

Ползват се активно

Каталог: rna -> burgas
rna -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
rna -> Опис на регистрите на населението на град априлци
burgas -> Опис на регистрите на населението на община поморие опис на регистрите на населението на град поморие
burgas -> Опис на регистрите на населението на община сунгурларе опис на регистрите на населението на град сунгурларе
burgas -> Опис на регистрите на населението на община руен опис на регистрите на населението на на село руен
burgas -> Опис на регистрите на населението на община царево опис на регистрите на населението на град царево
burgas -> Опис на регистрите на населението на община несебър опис на регистрите на населението на град несебър
burgas -> Опис на регистрите на населението на община приморско опис на регистрите на населението на град приморско
burgas -> Опис на регистрите на населението на община созопол опис на регистрите на населението на град созопол
burgas -> Опис на регистрите на населението на община карнобат опис на регистрите на населението на град карнобат –Регистрите от 1934-1946 том Х и ХІ липсват


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница