Опис на регистрите на населението на община раднево опис на регистрите на населението на Кметство бели брягДата31.03.2018
Размер309.75 Kb.
#63597
ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА РАДНЕВО


 1. Опис на регистрите на населението на Кметство БЕЛИ БРЯГ
От......До.....

/година на

водене на

регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на

населението и други,Том,страница/


Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга

на изселванията/


Местосъхранение

/община.......Централен

държавен архив, поделение на държавния архив

град ............/
Състояние на

регистрите

/Ползват се активно Неизползваеми,

Запазени,Средно

Запазени, В лошо състояние/
1.

1973 - 1980

84

Регистър на населението том I

Азбучник

Кметството

Запазен

2.

162 – 1980

98

Регистър на населението том II

Азбучник

Кметството

Запазен

3.

162 – 1980

119

Регистър на населението том III

-

Кметството

Запазен

4.

162 – 1980

33

Регистър на населението том IV

-

Кметството

Запазен

5.

1962 - 1980

100

Регистър на населението том V

-

Кметството

Запазен


 1. Опис на регистрите на населението на Кметство БОЗДУГАНОВО

От......До.....

/година на

водене на

регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на

населението и други,Том,страница/


Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга

на изселванията/


Местосъхранение

/община.......Централен

държавен архив, поделение на държавния архив

град ............/
Състояние на

регистрите

/Ползват се активно Неизползваеми,

Запазени,Средно

Запазени, В лошо състояние/
1.

1880 – 1974

193

Регистър на населението том I

Азбучник

Кметството


В лошо състояне

2.

1883 - 1974

58

Регистър на населението том II

Азбучник

Кметството

В лошо състояние


3. Опис на регистрите на населението на Кметство БЪЛГАРЕНЕОт......До.....

/година на

водене на

регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на

населението и други,Том,страница/


Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга

на изселванията/


Местосъхранение

/община.......Централен

държавен архив, поделение на държавния архив

град ............/
Състояние на

регистрите

/Ползват се активно Неизползваеми,

Запазени,Средно

Запазени, В лошо състояние/
1.

1945 - 1980

110

Регистър на населението том I

-

Кметството

Запазен
 1. Опис на регистрите на населението на Кметство ДАСКАЛ АТАНАСОВО
От......До.....

/година на

водене на

регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на

населението и други,Том,страница/


Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга

на изселванията/


Местосъхранение

/община.......Централен

държавен архив, поделение на държавния архив

град ............/
Състояние на

регистрите

/Ползват се активно Неизползваеми,

Запазени,Средно

Запазени, В лошо състояние/
1.

1946 - 1980

257

Регистър на населението том I

Азбучник

Кметството

Запазен 1. Опис на регистрите на населението на Кметство ДИНЯ

От......До.....

/година на

водене на

регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на

населението и други,Том,страница/


Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга

на изселванията/


Местосъхранение

/община.......Централен

държавен архив, поделение на държавния архив

град ............/
Състояние на

регистрите

/Ползват се активно Неизползваеми,

Запазени,Средно

Запазени, В лошо състояние/
1.

1946 - 1976

201

Регистър на населението том I

-

Кметството

Неизползваем
 1. Опис на регистрите на населението на Кметство ЗЕМЛЕН

От......До.....

/година на

водене на

регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на

населението и други,Том,страница/


Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга

на изселванията/


Местосъхранение

/община.......Централен

държавен архив, поделение на държавния архив

град ............/
Състояние на

регистрите

/Ползват се активно Неизползваеми,

Запазени,Средно

Запазени, В лошо състояние/
1.

1948 – 1953

191

Регистър на населението том I

Азбучник

Кметството

Средно запазен

2.

1953 - 1980

174

Регистър на населението том II

-

Кметството

В лошо състояние


7. Опис на регистрите на населението на Кметство ЛЮБЕНОВО
Регистрите на населението на Кметство Любеново не са съхранени


 1. Опис на регистрите на населението на Кметство ЗНАМЕНОСЕЦ

Регистрите на населението на Кметство Знаменосец не са съхранени.
 1. Опис на регистрите на населението на Кметство КОВАЧЕВО

От......До.....

/година на

водене на

регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на

населението и други,Том,страница/


Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга

на изселванията/


Местосъхранение

/община.......Централен

държавен архив, поделение на държавния архив

град ............/
Състояние на

регистрите

/Ползват се активно Неизползваеми,

Запазени,Средно

Запазени, В лошо състояние/
1.

1946 – 1960

100

Регистър на населението том I

Азбучник

Кметството

Средно запазен

2.

1946 - 1960

99

Регистър на населението том II

Азбучник

Кметството

Средно запазен

3.

1961 - 1980

197

Регистър на населението

том I


Азбучник

Кметството

Средно запазен

4.

1961 - 1980

102

Регистър на населението том II


Азбучник

Кметството

Средно запазен

5.

1947 - 1962

100

Регистър на населението том I – с.ТърговищеАзбучник

Кметството

Запазен

6.

1946 - 1962

62

Регистър на населението том II –с.ТърговищеАзбучник

Кметството

Запазен

7.

1963 - 1964

115

Регистър на населението том III –

с. ТърговищеАзбучник

Кметството

Запазен

8.

1947 - 1961

98

Регистър на населението том I –

с. СтароселецАзбучник

Кметството

Запазен

9.

1961 - 1976

135

Регистър на населението том II – с.Староселец

-

Кметството

Запазен

10.

1947 - 1961

23

Регистър на населението том III –

с. ОвчарциАзбучник

Кметството

Запазен
 1. Опис на регистрите на населението на Кметство КОВАЧ

От......До.....

/година на

водене на

регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на

населението и други,Том,страница/


Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга

на изселванията/


Местосъхранение

/община.......Централен

държавен архив, поделение на държавния архив

град ............/
Състояние на

регистрите

/Ползват се активно Неизползваеми,

Запазени,Средно

Запазени, В лошо състояние/
1.

1961 – 1980

1 - 96

Регистър на населението том I

-

Кметството

Средно запазен

2.

1961 - 1980

96 - 168

Регистър на насерението том I

-

Кметството

Средно запазен
 1. Опис на регистрите на населението на Кметство КОЛАРОВО

От......До.....

/година на

водене на

регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на

населението и други,Том,страница/


Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга

на изселванията/


Местосъхранение

/община.......Централен

държавен архив, поделение на държавния архив

град ............/
Състояние на

регистрите

/Ползват се активно Неизползваеми,

Запазени,Средно

Запазени, В лошо състояние/
1.

1961 - 1980

192

Регистър на населението том I

Азбучник

Кметството

В лошо състояние

2.

1961 - 1980

162

Регистър на населението том II

Азбучник

Кметството

В лошо състояние


12. Опис на регистрите на населението на Кметство КОНСТАНТИНОВЕЦ
От......До.....

/година на

водене на

регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на

населението и други,Том,страница/


Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга

на изселванията/


Местосъхранение

/община.......Централен

държавен архив, поделение на държавния архив

град ............/
Състояние на

регистрите

/Ползват се активно Неизползваеми,

Запазени,Средно

Запазени, В лошо състояние/
1.

1958 - 1980

136

Регистър на населението том I

Азбучник

Кметството

В лошо състояние

2.

1968 - 1980

161

Регистър на населението том II

Азбучник

Кметството

В лошо състояние


13.Опис на регистрите на населението на Кметство МАЦАОт......До.....

/година на

водене на

регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на

населението и други,Том,страница/


Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга

на изселванията/


Местосъхранение

/община.......Централен

държавен архив, поделение на държавния архив

град ............/
Състояние на

регистрите

/Ползват се активно Неизползваеми,

Запазени,Средно

Запазени, В лошо състояние/
1.

1970 - 1980

185

Регистър на населението том I

-

Кметството

Средно запазен

2.

1970 - 1980

30

Регистър на населението том II

Азбучник

Кметството

Средно запазен14.Опис на регистрите на населението на Кметство ПОЛСКИ ГРАДЕЦОт......До.....

/година на

водене на

регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на

населението и други,Том,страница/


Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга

на изселванията/


Местосъхранение

/община.......Централен

държавен архив, поделение на държавния архив

град ............/
Състояние на

регистрите

/Ползват се активно Неизползваеми,

Запазени,Средно

Запазени, В лошо състояние/
1.

1962 - 1980

197

Регистър на населението том I

Азбучник

Кметството

Средно запазен

2.

1962 - 1980

393

Регистър на населението том II

Азбучник

Кметството

Средно запазен

3.

1962 - 1980

591

Регистър на населението том III

Азбучник

Кметството

Средно запазен15.Опис на регистрите на населението на Кметство РИСИМАНОВООт......До.....

/година на

водене на

регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на

населението и други,Том,страница/


Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга

на изселванията/


Местосъхранение

/община.......Централен

държавен архив, поделение на държавния архив

град ............/
Състояние на

регистрите

/Ползват се активно Неизползваеми,

Запазени,Средно

Запазени, В лошо състояние/
1.

1935 - 1957

127

Семеен регистър том I

-

Кметството

В лошо състояние -

липсват страници: 13-16,

37,38,84,107,108


2.

1957 - 1980

100

Семеен регистър том II

Азбучник

Кметството

Средно запазен


16.Опис на регистрите на населението на Кметство СВОБОДЕНОт......До.....

/година на

водене на

регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на

населението и други,Том,страница/


Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга

на изселванията/


Местосъхранение

/община.......Централен

държавен архив, поделение на държавния архив

град ............/
Състояние на

регистрите

/Ползват се активно Неизползваеми,

Запазени,Средно

Запазени, В лошо състояние/
1.

1948 - 1980

196

Регистър на населението том I

Азбучник

Кметството

Средно запазен


17.Опис на регистрите на населението на Кметство СЪРНЕВООт......До.....

/година на

водене на

регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на

населението и други,Том,страница/


Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга

на изселванията/


Местосъхранение

/община.......Централен

държавен архив, поделение на държавния архив

град ............/
Състояние на

регистрите

/Ползват се активно Неизползваеми,

Запазени,Средно

Запазени, В лошо състояние/
1.

1946 - 1980

1 -195

Регистър на населението том I

Азбучник

Кметството

В лошо състояние

2.

1946 - 1980

196 - 383

Регистър на населението том II

Азбучник

Кметството

В лошо състояние -липсва стр.235

3.

1946 - 1980

384 - 593

Регистър на населението том III

Азбучник

Кметството

В лошо състояние 1. Опис на регистрите на населението на Кметство ТИХОМИРОВО

От......До.....

/година на

водене на

регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на

населението и други,Том,страница/


Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга

на изселванията/


Местосъхранение

/община.......Централен

държавен архив, поделение на държавния архив

град ............/
Състояние на

регистрите

/Ползват се активно Неизползваеми,

Запазени,Средно

Запазени, В лошо състояние/
1.

1947 - 1980

128

Регистър на населението том I

Азбучник

Кметството

Запазен 1. Опис на регистрите на населението на Кметство ТОПОЛЯНЕ
От......До.....

/година на

водене на

регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на

населението и други,Том,страница/


Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга

на изселванията/


Местосъхранение

/община.......Централен

държавен архив, поделение на държавния архив

град ............/
Състояние на

регистрите

/Ползват се активно Неизползваеми,

Запазени,Средно

Запазени, В лошо състояние/
1.

1946 - 1980

137

Регистър на населението том I

-

Кметството

Запазен 1. Опис на регистрите на населението на Кметство ТРЪНКОВО

От......До.....

/година на

водене на

регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на

населението и други,Том,страница/


Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга

на изселванията/


Местосъхранение

/община.......Централен

държавен архив, поделение на държавния архив

град ............/
Състояние на

регистрите

/Ползват се активно Неизползваеми,

Запазени,Средно

Запазени, В лошо състояние/
1.

1948 - 1960

400

Семеен регистър том I

Азбучник

Кметството

Запазен

2.

1961 - 1980

198

Семеен регистър том II

Азбучник

Кметството

Запазен

3.

1961 - 1980

173

Семеен регистър том III

Азбучник

Кметството

Запазен


21. Опис на регистрите на населението на Кметство ТРОЯНОВООт......До.....

/година на

водене на

регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на

населението и други,Том,страница/


Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга

на изселванията/


Местосъхранение

/община.......Централен

държавен архив, поделение на държавния архив

град ............/
Състояние на

регистрите

/Ползват се активно Неизползваеми,

Запазени,Средно

Запазени, В лошо състояние/1.

1953 – 1980

197

Семеен регистър том I

Азбучник

Кметството

Запазен

2.

1953 – 1980

187

Семеен регистър том II

Азбучник

Кметството

Запазен

3.

1953 - 1980

21

Семеен регистър том III

Азбучник

Кметството

Запазен


22. Опис на регистрите на населението на град РАДНЕВООт......До.....

/година на

водене на

регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на

населението и други,Том,страница/


Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга

на изселванията/


Местосъхранение

/община.......Централен

държавен архив, поделение на държавния архив

град ............/
Състояние на

регистрите

/Ползват се активно Неизползваеми,

Запазени,Средно

Запазени, В лошо състояние/
1.

1946 - 1961

275

Регистър на населението

-

Община Раднево

Запазен

2.

1946 - 1961

1 - 400

Регистър на населението том I

-

Община Раднево

Запазен

3.

1946 -1961

401 – 798

Регистър на населението том II

-

Община Раднево

Запазен

4.

1946 - 1961

801 - 1199

Регистър на населението том III

-

Община Раднево

Запазен

5.

1962 - 1965

2000 - 2092

Регистър на населението том IV

-

Община Раднево

Запазен

6.

1966

2094 - 2195

Регистър на населението том V

-

Община Раднево

Запазен

7.

1966 - 1967

2196 -2388

Регистър на населението том VI

-

Община Раднево

Запазен

8.

1967 – 1968

2390 -2581

Регистър на населението том VII

-

Община Раднево

Запазен

9.

1969

196

Регистър на населението том VIII

-

Община Раднево

Запазен

10.

1970

191

Регистър на населението том IX

-

Община Раднево

Запазен

11.

1971

200

Регистър на населението том X

-

Община Раднево

Запазен

12.

1972 - 1973

198

Регистър на населението том XI

-

Община Раднево

Запазен

13.

1973

190

Регистър на населението том XII

-

Община Раднево

Запазен

14.

1974

98

Регистър на населението том XIII

-

Община Раднево

Запазен

15.

1975

98

Регистър на населението том XIV

-

Община Раднево

Запазен

16.

1976

192

Регистър на населението том XV

-

Община Раднево

Запазен

17.

1976 - 1977

195

Регистър на населението том

XVI


-

Община Раднево

Запазен

18.

1977

193

Регистър на населението том XVII

-

Община Раднево

Запазен

19.

1978

196

Регистър на населението том XVIII

-

Община Раднево

Запазен

20.

1979

18

Регистър на населението том XIX

-

Община Раднево

Запазен

21.

1967

210

Регистър на населението том I с.Голяма Детелина

Азбучник

Община Раднево

Запазен

22.

1967

208

Регистър на населението том II

с. Голяма ДетелинаАзбучник

Община Раднево

Запазен
23.

1961

265

Регистър на населението том I

с. ГледачевоАзбучник

Община Раднево

Запазен

24.

1961

87 – 311

Регистър на населението том II

с. ГледачевоАзбучник

Община Раднево

Запазен

Каталог: rna -> staraZagora
rna -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
rna -> Опис на семейните регистри на населението на община белово
rna -> Опис на регистрите на населението на община велинград
rna -> Опис на регистрите на населението на град смолян
rna -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
rna -> Опис на регистрите на населението на град априлци
staraZagora -> Опис на регистрите на населението на община павел баня
staraZagora -> Опис на регистрите на населението на община братя даскалови
staraZagora -> Опис на регистрите на населението на община гурково опис на регистрите на населението на град гурково
staraZagora -> Наказ № От До /година на водене на регистър/ Брой страници на регистъра Наименование на регистъра /Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра. / Наличие на / Азбучник, Книга на преселванията


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница