Опис на регистрите на населението на община рудозем опис на регистрите на населението на град рудоземДата17.10.2018
Размер295.5 Kb.
ТипКнига
ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ  1. Опис на регистрите на населението на град РУДОЗЕМОт .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1935

507

Семеен регистър

-

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

2.

1935

382

Семеен регистър

-

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

3.

1946

228

Семеен регистър

-

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

4.

1946

393

Семеен регистър

-

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

5.

1954

380

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

6.

1958 - Том І

355

Семеен регистър

-

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

7.

1958 – Том ІІ

198

Семеен регистър

-

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

8.

1958 – Том ІІІ

198

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

9.

1958 – Том ІV

198

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

10.

1958 – Том V

198

Семеен регистър

-

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

11.

1958 – Том VІ

196

Семеен регистър

-

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

12.

1958 – Том VІІ

198

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

13.

1958 – Том VІІ

93

Семеен регистър

-

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

14.

1958 – Том VІІІ

198

Семеен регистър

-

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

15.

1967

198

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

16.

1968 – Том І

197

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

17.

1968 – Том ІІ

197

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

18.

1968 – Том ІІІ

197

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

19.

1968 – Том ІV

191

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

20.

1968 – Том V

197

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

21.

1968 – Том VІ

191

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

22.

1968 – Том VІІ

189

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

23.

1968 – Том VІІІ

193

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

24.

1968 – Том ІХ

197

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

25.

1968 – Том Х

195

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

26.

1968 – Том ХІ

194

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

27.

1973 – Том І

194

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

28.

1973 – Том ІІ

198

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

29.

1973 – Том ІІІ

97

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

30.

1973 – Том ІV

90

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

31.

1973 – Том V

102

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

32.

1973 – Том VІ

88

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

33.

1973 – Том VІІ

100

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

34.

1973 – Том VІІІ

182

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

35.

1973 – Том ІХ

190

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко  1. Опис на регистрите на населението на село ЕЛХОВЕЦ


От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1945

739

Семеен регистър

-

Кметство Елховец

запазен

Използват се рядко

2.

1958

197

Семеен регистър

-

Кметство Елховец

запазен

Използват се рядко

3.

1959 – Том І

197

Семеен регистър

-

Кметство Елховец

запазен

Използват се рядко

4.

1959 – Том ІІ

10

Семеен регистър

-

Кметство Елховец

Запазен

Използват се рядко

5.

1959 – Том ІІІ

201

Семеен регистър

-

Кметство Елховец

запазен

Използват се рядко

6.

1959 – Том ІV

54

Семеен регистър

-

Кметство Елховец

запазен

Използват се рядко

7.

1959 – Том V

21

Семеен регистър

-

Кметство Елховец

запазен

Използват се рядко

8.

1970 – Том І

143

Семеен регистър

Азбучник

Кметство Елховец

запазен

Използват се рядко

9.

1970 – Том ІІ

182

Семеен регистър

Азбучник

Кметство Елховец

запазен

Използват се рядко

10.

1973 – Том І

198

Семеен регистър

Азбучник

Кметство Елховец

запазен

Използват се рядко

11.

1973 – Том ІІ

121

Семеен регистър

Азбучник

Кметство Елховец

запазен

Използват се рядко

12.

1978

20

Семеен регистър

-

Кметство Елховец

запазен

Използват се рядко


  1. Опис на регистрите на населението на село ЧЕПИНЦИ


От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1935 – Том І

198

Семеен регистър

-

Кметство Чепинци

запазен

Използват се рядко

2.

1935 – Том ІІ

102

Семеен регистър

-

Кметство Чепинци

запазен

Използват се рядко

3.

1935 – Том ІІІ

198

Семеен регистър

-

Кметство Чепинци

запазен

Използват се рядко

4.

1935 – Том ІV

299

Семеен регистър

-

Кметство Чепинци

запазен

Използват се рядко

5.

1946

394

Семеен регистър

-

Кметство Чепинци

запазен

Използват се рядко

6.

1958 – Том І

201

Семеен регистър

-

Кметство Чепинци

запазен

Използват се рядко

7.

1958 – Том ІІ

197

Семеен регистър

-

Кметство Чепинци

запазен

Използват се рядко

8.

1958 – Том ІІІ

197

Семеен регистър

-

Кметство Чепинци

запазен

Използват се рядко

9.

1958 – Том ІV

97

Семеен регистър

-

Кметство Чепинци

запазен

Използват се рядко

10.

1958 – Том V

101

Семеен регистър

-

Кметство Чепинци

запазен

Използват се рядко

11.

1958 – Том VІ

97

Семеен регистър

-

Кметство Чепинци

запазен

Използват се рядко

12.

1969 – Том І

90

Семеен регистър

-

Кметство Чепинци

Запазен

Използват се рядко

13.

1969 – Том ІІ

99

Семеен регистър

-

Кметство Чепинци

запазен

Използват се рядко

14.

1973 – Том І

198

Семеен регистър

-

Кметство Чепинци

запазен

Използват се рядко

15.

1973 – Том ІІ

102

Семеен регистър

-

Кметство Чепинци

запазен

Използват се рядко

16.

1973 – Том ІІІ

163

Семеен регистър

-

Кметство Чепинци

запазен

Използват се рядко

17.

1973 – Том ІV

199

Семеен регистър

-

Кметство Чепинци

запазен

Използват се рядко

18.

1973 – Том V

102

Семеен регистър

-

Кметство Чепинци

запазен

Използват се рядко

19.

1973 – Том VІ

198

Семеен регистър

-

Кметство Чепинци

запазен

Използват се рядко

20.

1973 – Том VІІ

101

Семеен регистър

-

Кметство Чепинци

запазен

Използват се рядко

21.

1973 – Том VІІІ

102

Семеен регистър

-

Кметство Чепинци

запазен

Използват се рядко


  1. Опис на регистрите на населението на кметство Грамаде


От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1958

100

Семеен регистър

-

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

2.

1967-1973

197

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко

3.

1973

198

Семеен регистър

Азбучник

Община Рудозем

запазен

Използват се рядко  1. Опис на регистрите на населението на село Сопотот


От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1958

97

Семеен регистър

-

Кметство Сопотот

запазен

Използват се рядко
  1. Опис на регистрите на населението на село Витина


От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1958

100

Семеен регистър

-

Кметство Витина

запазен

Използват се рядко

2.

1959

100

Семеен регистър

-

Кметство Витина

запазен

Използват се рядко

3.
88

Семеен регистър

-

Кметство Витина

запазен

Използват се рядко

4
165

Семеен регистър

-

Кметство Витина

запазен

Използват се рядко

5.
72

Семеен регистър

Азбучник

Кметство Витина

запазен

Използват се рядко


  1. Опис на регистрите на населението на село Поляна


От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1970 – 1985

Том V


82

Семеен регистър

Азбучник

Кметство Поляна

запазен

Използват се рядко  1. Опис на регистрите на населението на кметство Пловдивци


От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1946

200

Семеен регистър

-

Кметство Пловдивци

запазен

Използват се рядко

2.

1958 – Том І

100

Семеен регистър

-

Кметство Пловдивци

запазен

Използват се рядко

3.

1958 – Том ІІ

100

Семеен регистър

-

Кметство Пловдивци

запазен

Използват се рядко

4.

1968 – Том І

197

Семеен регистър

-

Кметство Пловдивци

запазен

Използват се рядко

5.

1968 – Том ІІ

98

Семеен регистър

-

Кметство Пловдивци

запазен

Използват се рядко

6.

1972 – Том VІІ

99

Семеен регистър

-

Кметство Пловдивци

запазен

Използват се рядко

7.

1972

103

Семеен регистър

-

Кметство Пловдивци

запазен

Използват се рядко

Каталог: rna -> smoljan
smoljan -> Опис на регистрите на населението на град смолян
rna -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
rna -> Опис на регистрите на населението на град априлци
smoljan -> Опис на регистрите на населението на община чепеларе опис на регистрите на населението на град чепеларе
smoljan -> Опис на регистрите на населението на община баните опис на регистрите на населението на с. Баните
smoljan -> Опис на регистрите на населението на община доспат опис на регистрите на населението на град доспат
smoljan -> Опис на регистрите на населението на община борино опис на регистрите на населението на с. Борино
smoljan -> Опис на регистрите на населението на община мадан
smoljan -> Опис на регистрите на населението на община девин опис на регистрите на населението на гр. Девин


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница