Опис на регистрите на населението на община тополовградстраница1/3
Дата14.08.2018
Размер0.51 Mb.
ТипКнига
  1   2   3
ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД 1. Опис на регистрите на населението на град ТОПОЛОВГРА
От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1967-1978

1-194

Семеен регистър-

том I кв.1Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


2.

1967-1978

195-212

Семеен регистър-

том II кв.1Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


3.

1967-1978

1-194

Семеен регистър-

том I кв.2Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


4.

1967-1978

195-385

Семеен регистър-

том II кв.2Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


5.

1967-1978

386-448

Семеен регистър-

том III кв.2Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


6.

1967-1978

1-195

Семеен регистър-

том I кв.3Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


7.

1967-1978

198-314

Семеен регистър-

том ІІІ кв.3Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


8.

1967-1978

1-188

Семеен регистър-

том І кв.4Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


9.

1967-1978

189-203

Семеен регистър-

том ІІ кв.4Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


10

1967-1978

1-208

Семеен регистър-

том І кв.5Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


11

1967-1978

209-294

Семеен регистър-

том ІІ кв.5Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


12

1967-1978

1-198

Семеен регистър-

том І кв.6Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


13

1967-1978

199-274

Семеен регистър-

том ІІ кв.6Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


14

1967-1978

1-198

Семеен регистър-

том І кв.7Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


15

1967-1978

199-395

Семеен регистър-

том ІІ кв.7Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


16

1967-1978

396-533

Семеен регистър-

том ІІІ кв.7Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


17

1967-1978

1-197

Семеен регистър-

том І кв.8Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


18

1967-1978

198-395

Семеен регистър-

том ІІ кв.8Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


19

1967-1978

396-400

Семеен регистър-

том ІІІ кв.8Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


20

1958-1967

1-190

Семеен регистър-

том І кв.1Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


21

1958-1967

191-207

Семеен регистър-

том ІІ кв.1Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


22

1958-1967

1-187

Семеен регистър-

том І кв.2Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно23

1958-1967

188-379

Семеен регистър-

том ІІ кв.2Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


24

1958-1967

380-407

Семеен регистър-

том ІІІ кв.2Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


25

1958-1967

1-188

Семеен регистър-

том І кв.3Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


26

1958-1967

189-261

Семеен регистър-

том ІІ кв.3Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


27

1958-1967

1-189

Семеен регистър-

том І кв.4Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


28

1958-1967

191-195

Семеен регистър-

том ІІ кв.4Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


29

1958-1967

1-189

Семеен регистър-

том І кв.5Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


30

1958-1967

190-276

Семеен регистър-

том ІІ кв.5Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


31

1958-1967

1-196

Семеен регистър-

том І кв.6Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


32

1958-1967

197-289

Семеен регистър-

том ІІ кв.6Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


33

1958-1967

1-197

Семеен регистър-

том І кв.7Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


34

1958-1967

198-392

Семеен регистър-

том ІІ кв.7Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


35

1958-1967

393-464

Семеен регистър-

том ІІІ кв.7Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


36

1958-1967

1-197

Семеен регистър-

том І кв.8Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


37

1958-1967

198-366

Семеен регистър-

том ІІ кв.8Азбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


38

1936-1946

1-173

Семеен регистър

кв.Свети ИлияАзбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


39

1936-1946

1-149

Семеен регистър

кв.Свети ИлияАзбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


40

1936-1946

3-300

Семеен регистър

кв.Свети ИлияАзбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


41

1936-1946

301-454

Семеен регистър

кв.Свети ИлияАзбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


42

1936-1946

703-828

Семеен регистър

кв.Свети ИлияАзбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


43

1936-1946

3-292

Семеен регистър

кв.Св.БогородицаАзбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


44

1936-1946

302-600

Семеен регистър

кв.Св. БогородицаАзбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


45

1936-1946

802-918

Семеен регистър

кв.Св. БогородицаАзбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


46

1936-1946

1-300

Семеен регистър

кв.Св.ГеоргиАзбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


47

1936-1946

5-200

Семеен регистър

кв.Св.ГеоргиАзбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


48

1936-1946

5-553

Семеен регистър

кв.Св.ГеоргиАзбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


49

1936-1946

552-696

Семеен регистър

кв.Св.ГеоргиАзбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


50

1936-1946

601-799

Семеен регистър

кв.Св.ГеоргиАзбучник

Община Тополовград

Средно запазени

Ползват се

активно


51

1926-1936

1-400

Семеен регистър

кв.Свети Илия-

Община Тополовград

В лошо

състояниеНе се използват


52

1926-1936

3-116

Семеен регистър

кв.Св.Богородица-

Община Тополовград

В лошо

състояниеНе се използват


53

1926-1936

442-700

Семеен регистър кв.Св.Богородица

-

Община Тополовград

В лошо

състояниеНе се използват


54

1926-1936

25-440

Семеен регистър

кв.Св.Богородица-

Община Тополовград

В лошо

състояниеНе се използват


55

1926-1936

21-441

Семеен регистър

кв.Св.Георги-

Община Тополовград

В лошо

състояниеНе се използват


56

1926-1936

121-598

Семеен регистър

кв.Св.Георги-

Община Тополовград

В лошо

състояниеНе се използват


57

……-1926

3-400

Семеен регистър

м.Бешир


-

Община Тополовград

В лошо

състояниеНе се използват


58

……-1926

348-597

Семеен регистър

м.Бешир


-

Община Тополовград

В лошо

състояниеНе се използват


59

……-1926

599-796

Семеен регистър

м.Бешир


-

Община Тополовград

В лошо

състояниеНе се използват


60


……-1926

401-597

Семеен регистър

м.Св.Георги-

Община Тополовград

В лошо

състояниеНе се използват


61

………….

1-98

Семеен регистър

Беломорци-

Община Тополовград

В лошо

състояниеНе се използват
 1. Каталог: rna -> haskovo
  haskovo -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
  rna -> Опис на регистрите на населението на град априлци
  haskovo -> Опис на регистрите на населението на община хасково опис на регистрите на населението на град хасково
  haskovo -> Опис на регистрите на населението на община ивайловград
  haskovo -> Опис на регистрите на населението на община харманли
  haskovo -> Община свиленград състояние на Регистрите за Раждане към 05. 11. 2007 г
  haskovo -> Опис на регистрите на населението на община стамболово опис на регистрите на населението на село лясковец
  haskovo -> Опис на регистрите на населението на община любимец
  haskovo -> Опис на регистрите на населението на община маджарово


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница